Zahradnická fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
akademická pracovníčka - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB06N2030 (Led-D2.30)
+420 519 367 302
Bc. Vladimír ArnoštDZF ZF
organizační pracovník
LB07N2016 (Led-C2.16)
+420 519 367 224vladimir.arnost [at] mendelu.cz
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.ÚPTZP ZF
výzkumník projektu III, akademický pracovník - profesor
LB01N3009 (Led-A3.09)
+420 519 367 262
MEND ZFvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
LD03N1009 (LD031.09)
+420 519 367 311miroslav.baranek [at] mendelu.cz
MEND ZF
výzkumník projektu II, organizační pracovníčka
LD08N1028 (LD081.28)
+420 519 367 306
katerina.barankova [at] mendelu.cz
ÚVV ZFakademický pracovník - docent, výzkumník projektu IILB06N1015 (Led-D1.15)
+420 519 367 252
výzkumník projektu I
+420 519 367 309akila.berraf-tebbal [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZFtechnička pro výzkum
hana.blechova [at] mendelu.cz
Tomáš Buchazemědělský dělník
tomas.bucha [at] mendelu.cz
Ing. Pavla BukovskáÚZAT ZFakademická pracovníčka - asitent
LB01N2018 (Led-A2.18)
+420 519 367 248
ÚBZ ZF
akademický pracovník - odborný asistent
LB06N2021 (Led-D2.21)
+420 519 367 277
pavel.bulir [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZFakademická pracovníčka - odborná asistentkaLD03N2007 (LD032.07)
+420 519 367 323
jana.burgova [at] mendelu.cz
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.výzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB01N3024 (Led-A3.24)
+420 519 367 373
VSL ZFuklízečka
pracovníčka trhu práce, referentka administrativy
LB07N2014 (Led-C2.14)
+420 519 367 227
ÚZK ZF
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
martin.kielar [at] mendelu.cz
koordinátor projektu ZF, stavební referentka, výzkumník projektu I
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
Ing. Pavel ČechDZF ZF
asistent projektu, systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)+420 519 367 228, +420 601 320 748
Ing. Alice Čížková
akademická pracovníčka - asistentka, finanční manažer, organizační pracovníčka
LB01N3016 (Led-A3.16)
+420 519 367 265
alice.cizkova [at] mendelu.cz
MgA. Tereza DamcováÚZAKA ZFakademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu IIBA01N5013 (A5.13)
+420 545 136 041
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.ÚZAKA ZFvýzkumník projektu III, akademický pracovník - profesor
LB06N2035 (Led-D2.35), BA01N5014 (A5.14)
+420 519 367 291, +420 545 136 042
Ing. Jiří DerganzVSL ZFvedoucí vnitřní správy
+420 519 367 201, +420 602 552 675jiri.derganz [at] mendelu.cz
ÚZK ZForganizačně-technická pracovníčkaLB01N1027 (Led-A1.27), LB01N2009 (Led-A2.09)
+420 519 367 230, +420 519 367 240
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.ÚPK ZF
akademická pracovníčka - odborná asistentka
LB07N1014 (Led-C1.14)
+420 519 367 344
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.ÚŠMZR ZF
akademický pracovník - odborný asistent
+420 545 136 003
libor.dokoupil [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZFtechnická pracovníčka pro výuku
LD03N2010 (LD032.10)
+420 519 367 321
MEND ZF
výzkumník projektu II, organizační pracovník
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
ales.eichmeier [at] mendelu.cz
Ing. Zuzana FialováÚPK ZFvýzkumník projektu ILB07N1015 (Led-C1.15)+420 519 367 346zuzana.fialova [at] mendelu.cz
Ludmila Fibingrová
pěstitelka plodin
VSL ZF
dělník nádvorní skupiny
antonin.gala [at] mendelu.cz
uklízečka
hana.galatikova [at] mendelu.cz
Ing. Filip Gazdík
technik pro výzkum
LD08N1009 (LD081.09)
+420 519 367 312
filip.gazdik [at] mendelu.cz
řidič
LB07N3015 (Led-C3.15)
+420 519 367 218
marek.glozar [at] mendelu.cz
ÚPTZP ZFvýzkumník projektu III
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu I
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243martina.gottingerova [at] mendelu.cz
Jarmila GrbavčicováVSL ZF
pěstitelka plodin
jarmila.grbavcicova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB01N3010 (Led-A3.10)
+420 519 367 268
pavel.hic [at] mendelu.cz
pěstitelka plodin
ivana.hlavacova [at] mendelu.cz
technický pracovník pro výuku
Ing. Julie HoráčkováÚZAKA ZFtechnická pracovníčka pro výuku
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IILB01N3010 (Led-A3.10)
+420 519 367 268
Marcela Hořínková
technická pracovníčka pro výuku
LB01N1020 (Led-A1.20)
+420 519 367 230
Miroslava Hrdličkováuklízečkamiroslava.hrdlickova [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZF
výzkumník projektu II
lucie.safarova [at] mendelu.cz
Miloš Hrstkapěstitel plodin
milos.hrstka [at] mendelu.cz
Miloš HrstkaVSL ZF
strážný
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, pracovník pro implementaci investicLB01N1022 (Led-A1.22)
+420 519 367 236
studijní referentkaLB07N2018 (Led-C2.18)+420 519 367 226
Miluše Jurasová
pěstitelka plodin
výzkumník projektu I
barbora.jurenkova [at] mendelu.cz
ÚZK ZF, DZF ZFvýzkumník projektu II, organizační pracovník
LB01N1021 (Led-A1.21)
+420 519 367 231milos.jurica [at] mendelu.cz
organizačně-technická pracovníčka
LD03N2011 (LD032.11)
+420 519 367 320
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu I
LB01N2010 (Led-A2.10)
+420 519 367 241
ÚBZ ZFakademická pracovníčka - odborná asistentka, organizačně technická pracovníčkaLB06N2016 (Led-D2.16)+420 519 367 281kristyna.klasova [at] mendelu.cz
Ing. Radim KlepárníkÚPK ZFvýzkumník projektu ILB07N1015 (Led-C1.15)
+420 519 367 345
radim.kleparnik [at] mendelu.cz
Josef KnézlíkDZF ZF
technik informačních systémů
LB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 229, +420 776 629 199
technička pro výzkum
LD08N1009 (LD081.09)
+420 519 367 312
maria.kocanova [at] mendelu.cz
MgA. Přemysl KokešÚZAKA ZFakademický pracovník - asistent+420 519 367 298premysl.kokes [at] mendelu.cz
Ing. Iveta KopřivováÚZAKA ZF
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
LB06N2037 (Led-D2.37)+420 519 367 301
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.ÚVV ZF, ÚZK ZFakademický pracovník - docent, výzkumník projektu IILB01N1021 (Led-A1.21)
+420 519 367 231
Iva KošťálováVSL ZFpěstitelka plodin
Ing. Jarmila Kožíšková, Ph.D.ÚPTZP ZFakademická pracovníčka - odborná asistentka, výzkumník projektu IILB01N3015 (ZFAC3)+420 519 367 269
ÚZAKA ZFakademická pracovníčka - odborná asistentka
LB06N2037 (Led-D2.37)
+420 519 367 301
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB06N2018 (Led-D2.18)
+420 519 367 275
uklízečka
jana.krikavova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.ÚPK ZF
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
LB07N1012 (Led-C1.12), BA01N5043 (A5.43)+420 519 367 341, +420 545 136 049
Ing. Michal Kumšta, Ph.D.ÚVV ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB06P1009 (Led-D01.09)
+420 519 367 256, +420 519 367 397
michal.kumsta [at] mendelu.cz
DZF ZF
organizačně-technická pracovníčka
LB07N2007 (Led-C2.07)+420 519 367 219, +420 519 367 220
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.ÚBZ ZFakademická pracovníčka - docentka, výzkumník projektu II
LB06N2013 (Led-D2.13)
+420 519 367 273tatiana.kutkova [at] mendelu.cz
Ing. Darek Lacina
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
LB07N3012 (Led-C3.12)
+420 519 367 355
darek.lacina [at] mendelu.cz
instalatér
stanislav.liskovec [at] mendelu.cz
Marek Loučka
údržbář - elektrikář
VSL ZF
pěstitelka plodin
marie.louckova [at] mendelu.cz
stavební údržbář budov
frantisek.luks [at] mendelu.cz
Stanislava Lukšová
organizačně-technická pracovníčka, asistentka projektu
LB06N1011 (Led-D1.11)
+420 519 367 250
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu IIBA01N5015 (A5.15)+420 519 367 046
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.ÚBZ ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB06N2018 (Led-D2.18)
+420 519 367 276
ÚPK ZF, DZF ZF
akademická pracovníčka - odborná asistentka, výzkumník projektu I, organizační pracovníčka
LB07N1014 (Led-C1.14), BA01N5018 (A5.18)+420 519 367 343
technik pro výzkum, akademický pracovník - odborný asistent, pracovník pro implementaci investic
LB01N3018 (Led-A3.18)
+420 519 367 370
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB07N1009 (Led-C1.09)
+420 519 367 347
ÚPK ZF
výzkumník projektu I
hana.matejkova [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZF
akademický pracovník - asistent
+420 519 367 298
Ing. et Ing. Lenka Miksová
akademická pracovníčka - asistentka
LB06N2016 (Led-D2.16)+420 519 367 279lenka.miksova.ubz [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
LD08N1036 (LD081.36)
+420 519 367 308
jana.moudra [at] mendelu.cz
Mgr. et Mgr. Martina MrázováÚZAKA ZF
akademická pracovníčka - asistentka
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IVLB01N2013 (Led-A2.13)
+420 519 367 244
tomas.necas [at] mendelu.cz
Dr. Ing. Anna NěmcováÚPTZP ZF
akademická pracovníčka - odborná asistentka, výzkumník projektu III
LB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 266, +420 519 367 260anna.nemcova [at] mendelu.cz
ÚZK ZF
akademická pracovníčka - docentka
LB01N1032 (Led-A1.32)
+420 519 367 233
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovníčka
LB06N2014 (Led-D2.14)
+420 519 367 270
jana.novakova [at] mendelu.cz
Ing. Iva Novotná
výzkumník projektu II
LB06N2028 (Led-D2.28)+420 519 367 304iva.novotna [at] mendelu.cz
ÚPTZP ZF
technická pracovníčka pro výuku
LB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 263, +420 519 367 267petra.omastova [at] mendelu.cz
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.ÚO ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIILB01N2011 (Led-A2.11)+420 519 367 242ivo.ondrasek [at] mendelu.cz
MEND ZF
výzkumník projektu I
LD08N1036 (LD081.36)
+420 519 367 308
eva.ondrusikova [at] mendelu.cz
administrátorka projektu, technická pracovníčka pro výuku
LB07N1010 (Led-C1.10)
+420 519 367 340
katarina.pavlackova [at] mendelu.cz
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.výzkumník projektu I, akademický pracovník - profesorLB06N1012 (Led-D1.12)
+420 519 367 251
organizační pracovník, výzkumník projektu I
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307jakub.pecenka [at] mendelu.cz
ÚBZ ZF
akademický pracovník - profesor
LB06N2017 (Led-D2.17)+420 519 367 272
Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ph.D.MEND ZForganizační pracovníčka, výzkumník projektu I
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307eliska.penazova [at] mendelu.cz
ÚZAT ZFtechnický pracovník pro výuku
LB01N3025 (Led-A3.25)
+420 519 367 372
Žaneta Pešováuklízečka
pěstitel plodin, mechanizátor
ÚZK ZFvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesorLB01N1026 (Led-A1.26)
+420 519 367 232
robert.pokluda [at] mendelu.cz
Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA01N5019 (A5.19), LB06N2038 (Led-D2.38)
+420 519 367 293, +420 545 136 045
lucie.polackova [at] mendelu.cz
VSL ZF
uklízečka
pavla.pollakova [at] mendelu.cz
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
LB06N1013 (Led-D1.13)+420 519 367 253kamil.prokes [at] mendelu.cz
Ing. Božena Průšová, Ph.D.ÚVV ZF
akademická pracovníčka - odborná asistentka
LB06N1013 (Led-D1.13)+420 519 367 259bozena.prusova [at] mendelu.cz
Marie PulkrábkováVSL ZF
uklízečka
+420 519 367 206
organizačně-technická pracovníčka, administrator projektuLB06N2027 (Led-D2.27)+420 519 367 290vladimira.pulkrabkova [at] mendelu.cz
Mgr. Jana Raddová, Ph.D.MEND ZFvýzkumník projektu IILD08N1006 (LD081.06)
+420 519 367 318
jana.raddova [at] mendelu.cz
technička pro výzkum
LA02N1006 (LA021.06), LD08N1028 (LD081.28)
+420 519 367 306, +420 519 367 238lucia.ragasova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.akademický pracovník - docentLB06N2019 (Led-D2.19)
+420 519 367 271
milan.rajnoch [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I, odborná pracovníčka implementace
LB01N2012 (Led-A2.12)+420 519 367 243
akademický pracovník - odborný asistent
BA01N5062 (A5.62)
+420 545 136 010jaroslav.roznovsky [at] mendelu.cz
Alena Ryzáreferentka hospodářské správy
+420 519 367 210
akademická pracovníčka - docentka, výzkumník projektu III
BA01N5018 (A5.18), LB07N1013 (Led-C1.13)
+420 519 367 342, +420 519 367 221, +420 545 136 043
alena.salasova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu III
LD03N2008 (LD032.08)+420 519 367 322
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.ÚPK ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB07N1008 (Led-C1.08)
+420 519 367 348
jozef.sedlacek [at] mendelu.cz
ÚZAT ZF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6029 (B514)
+420 545 134 524
Bc. Rostislav Slavíkvýzkumník projektu ILB06P1016 (Led-D01.16)+420 519 367 258rostislav.slavik [at] mendelu.cz
VSL ZF
pěstitelka plodin
zuzana.snovicka [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docentLB06N1014 (Led-D1.14)
+420 519 367 254
ÚZK ZF
akademická pracovníčka - asistentka
LB01N1024 (Led-A1.24)
oldriska.sotolarova [at] mendelu.cz
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB06N1017 (Led-D1.17)+420 519 367 255
ÚPTZP ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 266ivo.soural [at] mendelu.cz
Ing. Josef Spěvák, Ph.D.
koordinátor investic projektu
+420 778 714 596josef.spevak [at] mendelu.cz
ÚBZ ZF, DZF ZF
tajemnice fakulty, projektový manažer - senior
LB07N2010 (Led-C2.10)+420 519 367 223
VSL ZF
uklízečka
libuse.spevakova [at] mendelu.cz
technická pracovníčka pro vědu a výzkum
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382hana.strnadova [at] mendelu.cz
studijní referentka
LB07N2019 (Led-C2.19)
+420 519 367 225, +420 545 136 006
Ing. Irena Sytařová, Ph.D.DZF ZForganizační pracovníčka
LB07N2006 (Led-C2.06)
+420 519 367 222
Ing. Dan Šamánek
akademický pracovník - asistent
LB06N2036 (Led-D2.36)+420 519 367 298
výzkumník projektu Iondrej.sestak [at] mendelu.cz
Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.výzkumník projektu IILB06N2029 (Led-D2.29), BA01N5019 (A5.19)+420 519 367 294, +420 545 136 045
akademický pracovník - docentLB06N2015 (Led-D2.15)
+420 519 367 282
pavel.simek [at] mendelu.cz
ÚPTZP ZFakademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
LB01N3015 (ZFAC3)
+420 519 367 269petr.snurkovic [at] mendelu.cz
Ing. Milan Špetíktechnik pro výzkumLD08N1027 (LD081.27)+420 519 367 305
ÚBZ ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 280
Ing. Dorota Anna Tekielskavýzkumník projektu ILD08N1027 (LD081.27)
+420 519 367 305
ÚŠMZR ZFtechnická pracovníčka pro výukuBA01N5034 (A5.34)
+420 545 136 029
magdalena.tvrznikova [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Jiří UherÚBZ ZF, ÚZK ZFdocent, výzkumník projektu IILB01N1030 (Led-A1.30)
+420 519 367 234
jiri.uher [at] mendelu.cz
Ivan UrbanVSL ZFstrážnýivan.urban [at] mendelu.cz
MEND ZF
akademický pracovník - odborný asistent
LD03N1005 (LD031.05)
+420 519 367 318
ÚBZ ZF
organizační pracovník, výzkumník projektu I
LB06N2022 (Led-D2.22)
+420 519 367 274
pavel.vaida [at] mendelu.cz
Lenka VavříkováVSL ZFpěstitelka plodin
Ing. Miroslava Viktorinováorganizačně-technická pracovníčkaLB01N2028 (Led-A2.28)
+420 519 367 260
miroslava.viktorinova [at] mendelu.cz
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.ÚBZ ZFakademický pracovník - odborný asistentLB06N2021 (Led-D2.21)+420 519 367 278
pěstitelka plodin
ÚŠMZR ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
+420 545 136 008
DZF ZFprojektový manažer - seniorpavlina.bozkova [at] mendelu.cz
VSL ZF
opravář - traktorista
pavel.volarik [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmovávýzkumník projektu IV, akademická pracovníčka - docentka
BA01N5014 (A5.14), LB06N2031 (Led-D2.31)
+420 519 367 292, +420 545 136 042
dana.wilhelmova [at] mendelu.cz
ÚVV ZFtechnická pracovníčka pro výukuLB06P1010 (ZFD02)
+420 519 367 256
strážný
vlastimil.zalesak [at] mendelu.cz
Ing. Roman Zámečník, Ph.D.ÚBZ ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IILB06N2016 (Led-D2.16)
+420 724 803 357, +420 542 536 193
roman.zamecnik [at] mendelu.cz
ÚZAT ZF, ÚVV ZFvýzkumník projektu I, akademický pracovník - profesorLB01N3020 (Led-A3.20)+420 519 367 371pavel.zemanek [at] mendelu.cz
ÚPK ZF
akademická pracovníčka - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB07N3012 (Led-C3.12), BA01N5018 (A5.18)
+420 545 136 043, +420 519 367 354
Ing. Renata ŽelískováVSL ZFtechnická pracovníčka pro výuku
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382
renata.zeliskova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
ZFexterní člen SZ
externí přístup
qqaust [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístup
Ing. Marek Babisz
externí oponent
ZF
externí oponent
qqbabka1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Barbora Badalíková
externí oponentka
externý učiteľ
Ing. Viera Baričičová, Ph.D.
externí člen SZ
qqbarici [at] node.mendelu.cz
ÚVV ZFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ZFexterní přístup
qqbarto5 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponentka IGA
qqbened1 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA06N3003 (T3.03)
+420 545 134 157
qqbinaro [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
BN01N4005 (Z4.05)
+420 545 136 405
Ing. Stanislav Boček, Ph.D.ZF
externý učiteľ
BA01N5020 (A5.20)+420 545 136 010
ZFexterní přístup
qqbosaci [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
qqbrouce [at] node.mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Petr BruneckýZF
externý učiteľ
BA06N4002 (T4.02)
+420 545 134 174, +420 734 452 454
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
externý učiteľ
BA04N5044 (B5.44)
+420 545 134 044
bucek [at] node.mendelu.cz
externí přístup
externí člen SZ
Ing. Marek Cauner
externí oponent
qqcauner [at] node.mendelu.cz
Peter CzakoZFexterní oponent
ZFexterní člen SZqqcanek1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jana Čechová, Ph.D.ZF
externí přístup
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
jana.cechova [at] mendelu.cz
Ing. Pavel Čechsystémový integrátorLB07N2015 (Led-C2.15)+420 519 367 228, +420 601 320 748pavel.cech [at] mendelu.cz
externý učiteľ
BA06N4016 (T4.16)
+420 545 134 516, +420 545 134 534
doc. Ing. Jan Červinka, CSc.ZFexterní člen SZ
BA39N3024 (Q3.24)
+420 545 132 379
jan.cervinka [at] mendelu.cz
Ing. Eva Damcováexterní člen SZ
qqdamcov [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
qqdanek2 [at] node.mendelu.cz
externá učiteľka
+420 548 220 078, +420 606 708 149
Ing. Vít Doležel
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolez4 [at] node.mendelu.cz
externý učiteľBA06N4006 (T4.06)
+420 545 134 171
qqdrapal [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqdrochy [at] node.mendelu.cz
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.ZFexterní přístupBA01N3023 (A3.23)+420 545 133 118tamara.dryslova [at] mendelu.cz
Ing. Elena DuškováZFexterní oponentka
externý učiteľ
BA04N3015 (B3.15)+420 545 134 120
ZFexterní oponentka
externí člen SZqqferian [at] node.mendelu.cz
externí oponentka IGA
ZFexterní oponent
qqfisera [at] node.mendelu.cz
externá učiteľka
BA03N6030 (C6.30)+420 545 133 015, +420 545 133 029, +420 519 367 394
externí přístup
LB01N1011 (N1011)+420 519 367 395eva.flajsingerova [at] mendelu.cz
externí přístup
Ing. Marek FruhwirtZFexterní oponent
+420 519 367 268
xfruhwir [at] node.mendelu.cz
Ing. Peter Gajdoštin
externí oponent
qqgajdo1 [at] node.mendelu.cz
Alena Galbaváexterní přístup
LB01N1011 (N1011)
+420 519 367 395
ÚPTZP ZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
jan.golias [at] mendelu.cz
ZF
externí oponent
qqgruna [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
externí přístup
BA06N4017 (T4.17)+420 545 134 317boris.hala [at] mendelu.cz
ZFexterní oponentka
ZF
externí oponent
ZFexterná učiteľkaBN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
externý učiteľBA03N5026 (C5.26)+420 545 133 016
doc. PhDr. Jiří Havlíček
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZF
externí oponent
qqhluchy [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.externý učiteľBN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
hlusek [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqhnili1 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
zdenek.holous [at] mendelu.cz
Ing. Vojtěch Holubec, CSc.externí oponent
qqholube [at] node.mendelu.cz
externí oponentkaqqhorsa2 [at] node.mendelu.cz
Adam Host
externý učiteľ
Tomáš Host
externý učiteľ
qqhost [at] node.mendelu.cz
Ing. Hana Hrdličkováexterní člen SZ
qqhrdlic [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
qqhricov [at] node.mendelu.cz
Bc. Zdeňka Hudcová
externí oponentka
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.ZF
externý učiteľ
BA06N4005 (T4.05)
+420 545 134 516, +420 777 878 200
chladil [at] node.mendelu.cz
Miroslawa Chwilexterná učiteľka
ZF
externý učiteľ
BA04N6050 (B6.50)
+420 545 134 161
Ing. Miroslav Jančík
externý učiteľ
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
Ing. Věra Jančová, Ph.D.ZF
externí přístup
BA06N2005 (T2.05)+420 545 134 502
externí člen SZ
qqjancur [at] node.mendelu.cz
externí školitel
qqjanis1 [at] node.mendelu.cz
PhDr. Jana Janišová, PhD.ÚBZ ZF
externí školitelka
qqjaniso [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
BA39N6034 (Q6.34)
+420 545 132 205jankum [at] node.mendelu.cz
Bc. Iva Jarolínováexterní oponentka
+420 541 421 515, +420 604 206 808
iva.jarolinova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.ZF
externí oponent, externí člen SZ
qqjelin7 [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqjetmar [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqjirane [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
ZF
externí oponent
Ing. František KachyňaZF
externý učiteľ
BA06N2009 (T2.09)
+420 545 134 173
kachyna [at] node.mendelu.cz
ZF
externí přístup
BA01N4023 (A4.23)+420 545 133 028
ZFexterní přístupBA06N2006 (T2.06)+420 545 134 061
ZFexterní oponentka
xkanova2 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
Marcela Kingová
externá učiteľka
qqkingov [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
BA03N6026 (C6.26)
+420 545 133 296, +420 545 133 299, +420 519 367 394
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ZFexterní oponentBA04N1070 (B1.70)
+420 545 134 017
PaedDr. Světlana KlimovičováDZF ZFexterná učiteľka
+420 519 367 211
sklimov [at] node.mendelu.cz
Josef Knézlíksystémový integrátorLB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 229, +420 776 629 199
ZF
externý učiteľ
BA01N3007 (A3.07)
+420 545 133 078
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.ZFexterný učiteľ
BA04N4036 (B35), BA04N4047 (B4.47)
+420 545 134 124
Ing. Vojtěch KobližkaZF
externí oponent
LB06N1016 (Led-D1.16)qqkobliz [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. František Kobza, CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 234
kobza0 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka IGA
Ing. Tomáš KoloušekZFexterní přístup
+420 545 223 606
Ing. Hana Konečná, Ph.D.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
Ing. Jan Koubek
externí oponent
Petr KoubekZF
externí přístup
qqkoube2 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
externí oponent
Ing. Vítězslav Koukal, CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externý učiteľ
qqkoutn8 [at] node.mendelu.cz
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.ZFexterní oponent
BA04N6027 (B6.27)
+420 545 134 084
Ing. Martin Kovář
externí člen SZ
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
externá učiteľka
BA39N4030 (Q4.30)
+420 545 132 472jana.dufkova [at] mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
qqkrali5 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka
ZFexterní přístup
BA04N6084 (B6.84)
+420 545 134 160
ZF
externý učiteľ
BA01N3033 (A3.33)
+420 545 133 106jan.kren [at] mendelu.cz
ZFexterní oponentkaBA01N5017 (A5.17)
+420 545 136 044
qqkrepel [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
BA01N1032 (A1.32)
+420 545 132 126
prof. Edward Kunickiexterní člen SZ
externí oponentqqkypet [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. RNDr. Marie Kyseláková, CSc.ZFexterná učiteľka
+420 519 367 252
externá učiteľka
ZFexterní člen SZ
Dr. Ing. Kristina LangarováZF
externí oponentka
Ing. Jaroslav LangZF
externí oponent
RNDr. Aleš Látr, Ph.D.externí oponent IGA
ZF
externí oponent
BA04N5052 (B5.52)
+420 545 134 076
josef.lenoch [at] mendelu.cz
ZFexterní oponentka
qqleta [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
ZFexterní oponent
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmacha [at] node.mendelu.cz
externí oponent, externý učiteľ
BA01N5012 (A5.12)+420 545 136 003
Giles Michael Marionzahraničný hosťqqmarion [at] node.mendelu.cz
RNDr. Milena Martinková, CSc.
externá učiteľka
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054mart [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.ZF
externí oponent IGA
ZFexterní oponent
Ing. Jarmila Matoušková
externí oponentka
+420 545 223 606
qqmatou1 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
Ing. Milan Meloun, Ph.D.ZF
externý učiteľ
BA06N2002 (T2.02)
+420 545 134 168
externí oponent
qqmetelk [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqmicola [at] node.mendelu.cz
ZF
externý učiteľ
qqmichl0 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqmikes2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Ĺubomír Miklovič
externí oponent
DZF ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZF
externý učiteľ
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
Ing. Milota Murčová
externí oponentka
qqmurcov [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqmusil3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Ivana Musilová
externí oponentka
doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.externý učiteľqqnavr16 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
ZFexterný učiteľBA04N5031 (B5.31)+420 545 134 026
ZF
externí člen SZ
Ing. Ľudovít Nedorost, Ph.D.ÚZK ZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZF
externá učiteľka
BN01N3026 (Z3.26)
+420 545 136 326
nepivodo [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqnesrst [at] node.mendelu.cz
Ing. Olga Nováková
externí člen SZ
qqnovak0 [at] node.mendelu.cz
Ing. Pavel Novák, Ph.D.ZFexterní oponentxnovak17 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.ZF
externí člen SZ
qqondr [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqopravi [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
B302
otruba [at] node.mendelu.cz
externí oponentBA06N1014 (T1.14)
+420 545 134 062
xpacovsk [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka IGA
qqpagano [at] node.mendelu.cz
MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.externí oponent
qqpalase [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
externí přístup
BA04N4050 (B4.50)
+420 545 134 069
milan.palat [at] mendelu.cz
externí oponentka
Ing. Martin Panchartek
externí oponent
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.ZF
externý učiteľ
BA04N1068 (B1.68)
+420 545 134 022zdenek.patocka [at] mendelu.cz
externí oponent IGA
ZFexterní člen SZqqpaulen [at] node.mendelu.cz
Ing. Roman Pavela, Ph.D.externí přístup
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 315
externí člen SZ
qqpavla5 [at] node.mendelu.cz
Ing. Katarína Pavlačková
externá učiteľka
LB07N1010 (Led-C1.10)
+420 519 367 340
katarina.pavlackova [at] mendelu.cz
externí oponent+420 545 223 606
ZF
externí oponentka
Ing. Jana Pechová, Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ph.D.externí přístupLD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
Ing. Radek PeňázZFexterní oponent
ZF
externá učiteľka
LB01N1030 (Led-A1.30)
externý učiteľ
qqpicha [at] node.mendelu.cz
Ing. Eduard Pintér, PhD.externí člen SZ
qqpinter [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Plíva, CSc.
externí oponent
Ing. David PodhorskýZFexterní oponent IGA
Ing. Miroslava Polachováexterní oponentkaqqpolac6 [at] node.mendelu.cz
Jarmila Polákováexterní přístup
Jarmila Polákováexterní přístup
qqpolak4 [at] node.mendelu.cz
Alena PolcarováÚZK ZFevidován v OBDqqpolcar [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. František Pospíšil, CSc.ZFexterný učiteľ
externí oponentka
ZF
externí oponent IGA
Ing. Vladana ProcházkováZF
externí oponentka
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.
externý učiteľ
BA39N3085 (Q3.85)
+420 545 132 397
Ing. Zdeněk Prudičexterní oponent
Ing. Jan Prudký, Ph.D.ZFexterný učiteľ
externí oponentka
LB06N1013 (Led-D1.13)+420 519 367 259bozena.prusova [at] mendelu.cz
externí oponentka
BA01N5013 (A5.13)+420 545 136 041xfisero3 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.ZFexterní člen SZBN01N4003 (Z4.03)+420 545 136 403
externí oponent, externí přístup
qqrehus [at] node.mendelu.cz
externý učiteľBA39N5041 (Q5.41)+420 545 132 536
Ing. Doubravka Rožnovská, Ph.D.
externí člen SZ
BA27N1004 (M1.04)
+420 545 133 206
qqroznov [at] node.mendelu.cz
externí oponent
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.ZFexterný učiteľBA04N5043 (B5.43)
+420 545 134 057
externý učiteľ
BA01N3045 (A3.45)
+420 545 136 000
externí člen SZ
qqsalava [at] node.mendelu.cz
Ing. arch. Josef Sátora, CSc.
externí oponent
B304, BA01N5018 (A5.18)
+420 545 136 043, +420 519 367 294
externí člen SZ
qqsedlo [at] node.mendelu.cz
Ing. Zdeněk Sendler
externí člen SZ
ZFexterní oponentBA06N2006 (T2.06)+420 545 134 061
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.externí přístupBA01N3011 (A3.11)
+420 545 133 079
ZFexterní oponent
qqsladky [at] node.mendelu.cz
externí přístup
ZFexterní oponent IGA
qqsouce2 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
ZF
externí přístup
ZFexterný učiteľ
BA27N1046 (M1.46)
+420 545 133 266
externí oponent+420 519 367 264
evidován v OBDqqsteino [at] node.mendelu.cz
Ing. Ondřej Stejskal
externí oponent
ZFexterní přístup
xstejs10 [at] node.mendelu.cz
externá učiteľka
BA39N3082 (Q3.82)
+420 545 132 334sarka.stojarova [at] mendelu.cz
Bc. Michal Stolárexterní oponentxstolar [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil, Ph.D.ZFexterný učiteľBA02N1007 (D1.07)+420 545 133 364stratil [at] node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
externá učiteľka
+420 519 367 323, +420 545 136 008
svit [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
ZF
externí přístup
BA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171jaroslav.svoboda [at] mendelu.cz
ÚBZ ZFexterní školitel
externá učiteľkaBA04N1020 (B1.20)
+420 545 134 106
ZFexterná učiteľkaBA01N4014 (A4.14), BA01N4008 (A4.08)
+420 545 133 048
Jana ŠefčíkováZFexterní přístup
externí člen SZ
simeckov [at] node.mendelu.cz
Ing. Milan Šimek, Ph.D.
externí oponent
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
milan.simek [at] mendelu.cz
ZF
externí oponent
BA03N4030 (C4.30)
+420 545 133 345
ZF
externí přístup
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
externí přístup
BA20N2012 (N2.12)
+420 545 133 068
externí člen SZqqspalko [at] node.mendelu.cz
ZF
externá učiteľka
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054
externí člen SZ
Ing. Kateřina ŠtefkováZF
externí oponentka
Ing. Jan ŠteflíčekZF
externí člen SZ
ZFexterní oponent
qqtabor1 [at] node.mendelu.cz
prof. Massimo TagliaviniZFexterní člen SZ
Ing. Lubomír TalackoZF
externí oponent
qqtalac1 [at] node.mendelu.cz
Ing. arch. Blanka Tancerováexterní oponentka
qqtancer [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístup
qqtarhaj [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístupBA06N4009 (T4.09)+420 545 134 175
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.ZF
externí přístup
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 170
daniela.tesarova [at] mendelu.cz
externý učiteľ
xtethal [at] node.mendelu.cz
Jaromír TlustýÚBZ ZF
evidován v OBD
qqtlust2 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí přístup
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 177
tobiasov [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
BA39N4090 (Q4.90)+420 545 132 404petr.toman [at] mendelu.cz
Bc. Jan Tomáš
externí oponent
qqjan [at] node.mendelu.cz
ZFexterná učiteľkaBN01N3032 (Z3.32)+420 545 136 396tomeskov [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
BA39N5023 (Q5.23)
+420 545 132 533tomsik [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka
qqtretin [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
Ing. Aleš Urbánek
externí oponent
Ing. Tomáš UrbánekZFexterný učiteľBA39N3082 (Q3.82)+420 545 132 330
ZF
externí oponentka
BA06N4017 (T4.17)+420 545 134 317
ZF
externá učiteľka
qqurbano [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
externý učiteľ
qqvacek [at] node.mendelu.cz
Ing. Pavel VajčnerZFexterní člen SZ
prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.ZFexterní člen SZ
externí člen SZ
qqvalsik [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří Valteraexterní oponent IGA
qqvalte1 [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqvargo3 [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
Mgr. Bc. Ondřej Veselý
externí přístup
BA01N2023 (A2.23)+420 545 135 132
ZFexterní oponent+420 519 367 388
Ing. Tomáš Veverkaexterní oponent
externí oponent
qqvidlar [at] node.mendelu.cz
Ing. Helena Vlašínová, Ph.D.
externá učiteľka
BA03N5024 (C5.24)
+420 545 133 021, +420 545 133 505, +420 545 133 506, +420 545 133 507
vlas [at] node.mendelu.cz
ZFexterný učiteľ
BA02N3023 (D3.23)
+420 545 133 279
jiri.vlcek [at] mendelu.cz
externí oponentka
externí oponent IGA
externí oponent
qqvostou [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin Vrabecexterní oponent
qqvrabec [at] node.mendelu.cz
akad. arch. František VránaZF
externý učiteľ
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175vrana [at] node.mendelu.cz
externá učiteľka
BA04N2046 (B2.46)
+420 545 134 039, +420 602 543 787
externí oponentka
Ing. Eva Wagnerováexterní člen SZ
qqwagner [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent IGA
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.externí oponentkaBA39N6035 (Q6.35)+420 545 132 257zapleta0 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístup
BA02N3011 (D3.11)
+420 545 133 293
ZF
externá učiteľka
BA03N5028 (C5.28)
+420 545 136 005zelena [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqzimov1 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA01N5069 (A5.69)
+420 545 133 083
zdenek.zalud [at] mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.externý učiteľBA39N5039 (Q5.39)+420 545 132 502pavel.zufan [at] mendelu.cz