Děkanát AF (AF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
správce, administrátor uživatelských aplikací
BA03N1031A (C1.31a)
+420 545 133 098david.dozbaba [at] mendelu.cz
Ing. Dagmar Dvořáková
sEkretářka a Stud.ref. Mgr.studia
BA03N1038 (C1.38)
+420 545 133 002
referentka Public Relations
BA03N1034 (C1.34)
+420 545 133 139, +420 773 750 520
studijní referentkaBA03N1051 (C1.51)+420 545 133 010
Bc. Romana Jalůvková
vedoucí oddělení vnějších vztahů
BA03N1039 (C1.39)+420 545 133 005
Ing. Hana Kalhotkovástud.referenka Bc.Studia
BA03N1049 (C1.49)
+420 545 133 004hana.kalhotkova [at] mendelu.cz
Hana Kališová
referentka pro mezinárodní vztahy a praxe
BA03N1050 (C1.50)
+420 545 133 398hana.kalisova [at] mendelu.cz
projektová manažerka
BA03N1046A (C1.46a)
+420 545 133 009klara.kamlerova [at] mendelu.cz
Ing. Michal Karhánek
systémový integrátor
BA03N3035 (C3.35)
+420 545 133 007michal.karhanek [at] mendelu.cz
Bc. Alena Martauzovástudijní referentkaBA03N1046 (C1.46)
+420 545 133 114
Ing. Lucie Melišová, Ph.D.
studijní referentka
BA03N1040 (C1.40)+420 545 133 388lucie.melisova [at] mendelu.cz
systémový integrátorBA01N3025 (A3.25)
+420 545 133 111
martin.prokes [at] mendelu.cz
Ing. Alena Przywarová, Ph.D.
organizační pracovnice
BA03N4021 (C4.21)+420 545 133 001
studijní referentka
BA03N1048 (C1.48)
+420 545 133 003
iveta.schonova [at] mendelu.cz
studijní referentka
BA03N1037 (C1.37)
+420 545 133 010
vedoucí studijního odděleníBA03N1036 (C1.36)
+420 545 133 008
simona.viktorinova [at] mendelu.cz
Ing. Jacqueline Vochozková
tajemnice fakulty
BA03N3038 (C3.38)
+420 545 133 006
referentka Public Relations
BA03N1034 (C1.34)
+420 545 133 139
jana.wolczykova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA27N1046 (M1.46)
+420 545 133 266