Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Mgr. et Mgr. Irena Býčkováakademická pracovníčka - asistentka
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
Mgr. Renata Hajslerová
akademická pracovníčka - asistentka
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
miroslav.horak.ujks [at] mendelu.cz
Ing. Denisa Kovářováakademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
denisa.kovarova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentkaBN01N2053 (Z2.53)+420 545 136 253ivana.malovicova [at] mendelu.cz
Mgr. Hamza Messari, PhD.akademický pracovník - odborný asistentBN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257pavel.reich [at] mendelu.cz
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257lenka.ludvikova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
externá učiteľka
PhDr. Jan Dolák, Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqdolak [at] node.mendelu.cz
Ing. Joany Lizet Hernandez Kong
externá učiteľka
BA20N2022 (N2.22), BN01N2083
+420 545 133 338, +420 545 136 283
qqherna2 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.externý učiteľ
qqtourin [at] node.mendelu.cz