Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
akademická pracovníčka - asistentka
renata.hajslerova [at] mendelu.cz
Mgr. Lea Hasíkováakademická pracovníčka - asistentkaBN01N2057 (Z2.57)+420 545 136 557lea.hasikova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
Ing. Denisa Kovářová
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
PhDr. Ivana Malovičová
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
ivana.malovicova [at] mendelu.cz
Mgr. Hamza Messari, PhD.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
hamza.messari [at] mendelu.cz
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíkováakademická pracovníčka - asistentkaBN01N2057 (Z2.57)+420 545 136 257

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
externá učiteľka
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Joany Lizet Hernandez Kongexterná učiteľkaBA20N2022 (N2.22), BN01N2083
+420 545 133 338, +420 545 136 283
externý učiteľ