Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
Mgr. Renata Hajslerováakademická pracovníčka - asistentka
Mgr. Lea Hasíková
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2053 (Z2.53)+420 545 136 253miroslav.horak.ujks [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557denisa.kovarova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253ivana.malovicova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistentBN01N2055 (Z2.55)+420 545 136 255
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
externá učiteľka
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolak [at] node.mendelu.cz
Ing. Joany Lizet Hernandez Kong
externá učiteľka
BA20N2022 (N2.22), BN01N2083
+420 545 133 338, +420 545 136 283
qqherna2 [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
qqtourin [at] node.mendelu.cz