Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Mgr. et Mgr. Irena Býčkováakademická pracovníčka - asistentka
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
akademická pracovníčka - asistentka
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)+420 545 136 557
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
miroslav.horak.ujks [at] mendelu.cz
Ing. Denisa Kovářová
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
Mgr. Hamza Messari, PhD.akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBN01N2057 (Z2.57)+420 545 136 257pavel.reich [at] mendelu.cz
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257lenka.ludvikova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Mgr. Athena Alchazadu, Ph.D.
externá učiteľka
PhDr. Jan Dolák, Ph.D.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externá učiteľka
BA20N2022 (N2.22), BN01N2083+420 545 133 338, +420 545 136 283
externý učiteľ