Děkanát FRRMS (FRRMS) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
tajemník fakulty
BN01N3007 (Z3.07)
+420 545 136 307, +420 725 398 957
referentka zahraničních stykůBN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 345
Bc. Vít Karbersprávce a admin. inform. a kom. technol.BN01N2076 (Z2.76)+420 545 136 276, +420 776 387 837vit.karber [at] mendelu.cz
studijní referentka
BN01N1021 (Z1.21)+420 545 136 121
Kateřina Konečnáprojektový manažer, administrator projektu
BN01N3009 (Z3.09)
+420 545 136 309
Vladimír Konopáč, MSc.
technický pracovník pro výuku
BN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 666, +420 605 747 854
pR referentka
BN01N2083
+420 545 136 583
veronika.mala [at] mendelu.cz
organizačně-technická pracovníčka
BN01N3008 (Z3.08)
+420 545 136 508lucie.moravkova [at] mendelu.cz
organizačně-technická pracovníčka
BN01N3006 (Z3.06)
+420 545 136 306katerina.slamova [at] mendelu.cz
Ing. Lenka Šmidrová
studijní referentka
BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 112lenka.smidrova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpesa [at] node.mendelu.cz