Děkanát FRRMS (FRRMS) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Martin Čadatajemník fakultyBN01N3007 (Z3.07)
+420 545 136 307, +420 725 398 957
martin.cada [at] mendelu.cz
referentka zahraničních stykůBN01N1021 (Z1.21)+420 545 136 345katerina.dolnik [at] mendelu.cz
Bc. Vít Karber
správce a admin. inform. a kom. technol.
BN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 276, +420 776 387 837
Zdeňka Katolická
studijní referentka
BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 121
zdenka.katolicka [at] mendelu.cz
projektový manažer, administrator projektuBN01N3009 (Z3.09)+420 545 136 309katerina.konecna [at] mendelu.cz
Vladimír Konopáč, MSc.technický pracovník pro výukuBN01N2076 (Z2.76)+420 545 136 666, +420 605 747 854
Ing. Veronika MalápR referentkaBN01N2083
+420 545 136 583
veronika.mala [at] mendelu.cz
Lucie Morávkováorganizačně-technická pracovnice
BN01N3008 (Z3.08)
+420 545 136 508lucie.moravkova [at] mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice
BN01N3006 (Z3.06)+420 545 136 306
Ing. Lenka Šmidrová
studijní referentka
BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 112

Externí pracovníci

Jméno
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec [at] node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpesa [at] node.mendelu.cz