Ústav sociálních studií (FRRMS) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3021 (Z3.21)
+420 545 136 321
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N3026 (Z3.26)
+420 545 136 326
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3023 (Z3.23)
+420 545 136 323
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MAakademická pracovníčka - odborná asistentkaBN01N3027 (Z3.27)
+420 545 136 327
Martin Kovanič, MA, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3025 (Z3.25)
+420 545 136 325
PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBN01N3025 (Z3.25)
+420 545 136 325
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3024 (Z3.24)
+420 545 136 324
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
akademický pracovník - docent
BN01N3021 (Z3.21)
+420 545 136 321
josef.smolik [at] mendelu.cz
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.akademická pracovníčka - docentkaBN01N3023 (Z3.23)+420 545 136 323martina.urbanova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Susana Bustos
externá učiteľka
qqbustos [at] node.mendelu.cz
externá učiteľka
BA05N2018 (E17)
+420 545 135 205zdenka.hort [at] mendelu.cz
Petra Hovězáková
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqhoveza [at] node.mendelu.cz
Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)