Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
akademická pracovníčka - profesorka
BN01N4007 (Z4.07)
+420 545 136 407
akademická pracovníčka - docentka
BN01N4005 (Z4.05)
+420 545 136 405ivana.blazkova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408barbora.dankova [at] mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Libor Grega
akademický pracovník - profesor
BN01N4006 (Z4.06)
+420 545 136 406
akademická pracovníčka - docentka
BN01N4011 (Z4.11)
+420 545 136 411
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4007 (Z4.07)
+420 545 136 407simona.miskolci [at] mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
BN01N3035 (Z3.35)
+420 545 136 335
ebo.quartey [at] mendelu.cz
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
BN01N4003 (Z4.03)
+420 545 136 403
jaroslava.rajchlova [at] mendelu.cz
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4011 (Z4.11)
+420 545 136 411
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.akademická pracovníčka - docentkaBN01N4001 (Z4.01)+420 545 136 401kristina.somerlikova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4003 (Z4.03)+420 545 136 403veronika.svatosova [at] mendelu.cz
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4010 (Z4.10)
+420 545 136 410
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N3032 (Z3.32)
+420 545 136 532
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3035 (Z3.35)
+420 545 136 335
Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N4009 (Z4.09)
+420 545 136 409
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N4009 (Z4.09)+420 545 136 409
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.akademická pracovníčka - profesorka
BN01N4004 (Z4.04)
+420 545 136 404

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
BN01N4001 (Z4.01)
+420 545 136 401
externá učiteľka
BN01N4001 (Z4.01)
+420 545 136 401
Ing. Karel Brunclík
externý učiteľ
qqbruncl [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
BA39N5022 (Q5.22)
+420 545 132 532
externý učiteľ
qqlatega [at] node.mendelu.cz
externý učiteľqqlopezg [at] node.mendelu.cz
prof. Dr. Nirundon Tapachaiexterný učiteľ
prof. Ing. Jozef Tvrdoň, Ph.D.
externý učiteľ
qqtvrdo2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Soňa Váleková
externá učiteľka
BN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408