Zahradnická fakulta - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
ÚZAKA ZF
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II
LB06N2030 (Led-D2.30)
+420 519 367 302
zuzana.ambrozova [at] mendelu.cz
Bc. Vladimír ArnoštDZF ZF
organizační pracovník
LB07N2016 (Led-C2.16)
+420 519 367 224
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.ÚPTZP ZF
výzkumník projektu III, akademický pracovník - profesor
LB01N3009 (Led-A3.09)
+420 519 367 262
josef.balik [at] mendelu.cz
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
LD03N1009 (LD031.09)+420 519 367 311miroslav.baranek [at] mendelu.cz
MEND ZFvýzkumník projektu II, organizační pracovniceLD08N1028 (LD081.28)+420 519 367 306katerina.barankova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.ÚVV ZFakademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB06N1015 (Led-D1.15)
+420 519 367 252
mojmir.baron [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
+420 519 367 309
akila.berraf-tebbal [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZF
technička pro výzkum
ÚBZ ZFakademický pracovník - asistentLB06N2016 (Led-D2.16)pavel.borusik [at] mendelu.cz
Tomáš Buchazemědělský dělník
tomas.bucha [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - asitent
LB01N3001 (N3001)+420 519 367 374
ÚBZ ZF
akademický pracovník - odborný asistent
LB06N2021 (Led-D2.21)
+420 519 367 277
pavel.bulir [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZFakademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu IILD03N2003 (LD032.03)+420 519 367 323jana.burgova [at] mendelu.cz
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.ÚZAT ZF, ÚVV ZFvýzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB01N3024 (Led-A3.24)
+420 519 367 373
uklízečka
Milena Čapková
pracovnice trhu práce, referentka administrativy
LB07N2014 (Led-C2.14)
+420 519 367 227
milena.capkova [at] mendelu.cz
Ing. Martin Čech KielarÚZK ZF
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
martin.kielar [at] mendelu.cz
Ing. Jana Čechová, Ph.D.
koordinátor projektu ZF, stavební referentka
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315jana.cechova [at] mendelu.cz
Ing. Pavel Čech
asistent projektu, systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 228, +420 601 320 748
pavel.cech [at] mendelu.cz
Ing. Alice Čížková
projektový manažer - senior, akademická pracovnice - asistentka, finanční manažer, organizační pracovnice
LB01N3016 (Led-A3.16)+420 519 367 265alice.cizkova [at] mendelu.cz
MgA. Tereza DamcováÚZAKA ZF
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
BA01N5013 (A5.13)+420 545 136 041tereza.damcova [at] mendelu.cz
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
výzkumník projektu III, akademický pracovník - profesor
LB06N2035 (Led-D2.35), BA01N5014 (A5.14)+420 519 367 291, +420 545 136 042
vedoucí vnitřní správy
+420 519 367 201, +420 602 552 675jiri.derganz [at] mendelu.cz
Bc. Blažena Dobšákováorganizačně-technická pracovniceLB01N2009 (Led-A2.09), LB01N1005 (Led-A1.05)+420 519 367 230, +420 519 367 240
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
LB07N1014 (Led-C1.14)
+420 519 367 344barbora.dohnalova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
+420 545 136 003
ÚŠMZR ZFtechnická pracovnice pro výukuLD03N2010 (LD032.10)+420 519 367 321
ÚBZ ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 279
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.výzkumník projektu II, organizační pracovníkLD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
Ing. Zuzana FialováÚPK ZF
výzkumník projektu I
LB07N1015 (Led-C1.15)+420 519 367 346
VSL ZFpěstitelka plodin
Antonín Gáladělník nádvorní skupiny
Hana Galatíkováuklízečka
hana.galatikova [at] mendelu.cz
technik pro výzkumLD08N1009 (LD081.09)
+420 519 367 312
Marek GlozarDZF ZF
řidič
LB07N3015 (Led-C3.15)
+420 519 367 218
výzkumník projektu III
Ing. Martina Göttingerováakademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu ILB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
pěstitelka plodin
jarmila.grbavcicova [at] mendelu.cz
MEND ZFvýzkumník projektu IV
Ing. Bc. Eliška Hakalová, Ph.D.MEND ZForganizační pracovnice, výzkumník projektu I
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
VSL ZFopravář - traktorista
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB01N3010 (Led-A3.10)
+420 519 367 268pavel.hic [at] mendelu.cz
Ivana Hlaváčová
pěstitelka plodin
ivana.hlavacova [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZF
akademický pracovník - asistent
technický pracovník pro výuku
Ing. Julie HoráčkováÚZAKA ZF
technická pracovnice pro výuku
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB01N3010 (Led-A3.10)
+420 519 367 268
ÚZK ZF
technická pracovnice pro výuku
LB01N1020 (Led-A1.20)
+420 519 367 237
uklízečka
Ing. et Ing. Lucie Hronová Šafářová, Ph.D.
výzkumník projektu II
lucie.safarova [at] mendelu.cz
VSL ZFpěstitel plodin
Miloš HrstkaVSL ZFstrážný
milos.hrstka.mend [at] mendelu.cz
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.ÚZK ZFakademický pracovník - odborný asistent
LB01N1022 (Led-A1.22)
+420 519 367 236
studijní referentkaLB07N2018 (Led-C2.18)+420 519 367 226
Miluše JurasováVSL ZF
pěstitelka plodin
miluse.jurasova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
barbora.jurenkova [at] mendelu.cz
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
výzkumník projektu II, organizační pracovník
LB01N1010 (Led-A1.10)
+420 519 367 231
milos.jurica [at] mendelu.cz
organizačně-technická pracovniceLD03N2011 (LD032.11)
+420 519 367 320
Ing. Tomáš KissÚO ZF, MEND ZF
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu I
LB01N2010 (Led-A2.10)+420 519 367 241tomas.kiss [at] mendelu.cz
Ing. Kristýna Klasová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka, organizačně technická pracovnice
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 281
Ing. Radim Klepárníktechnický pracovník pro výuku, výzkumník projektu I
LB07N1015 (Led-C1.15)
+420 519 367 345
radim.kleparnik [at] mendelu.cz
Josef Knézlík
technik informačních systémů
LB07N2015 (Led-C2.15)+420 519 367 229, +420 776 629 199
technička pro výzkum
LD08N1009 (LD081.09)+420 519 367 312
ÚZAKA ZF
akademický pracovník - asistent
+420 519 367 298
premysl.kokes [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZF
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
LB06N2037 (Led-D2.37)
+420 519 367 301
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB01N1010 (Led-A1.10)+420 519 367 231
pěstitelka plodin
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB01N3015 (ZFAC3)
+420 519 367 269jarmila.koziskova [at] mendelu.cz
Ing. arch. Markéta Krejčí, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentkaLB06N2037 (Led-D2.37)
+420 519 367 301
marketa.krejci [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB06N2018 (Led-D2.18)
+420 519 367 275
premysl.krejcirik [at] mendelu.cz
uklízečka
jana.krikavova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docentLB07N1012 (Led-C1.12), BA01N5043 (A5.43)+420 519 367 341, +420 545 136 049petr.kucera [at] mendelu.cz
Ing. Michal Kumšta, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu ILB06P1009 (Led-D01.09)+420 519 367 256, +420 519 367 397michal.kumsta [at] mendelu.cz
Dagmar Kurkováorganizačně-technická pracovniceLB07N2007 (Led-C2.07)+420 519 367 219, +420 519 367 220
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu IILB06N2013 (Led-D2.13)
+420 519 367 273
ÚPK ZF
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
LB07N3012 (Led-C3.12)+420 519 367 355
VSL ZFinstalatér
Marek Loučka
údržbář - elektrikář
Ing. Marie Loučkovápěstitelka plodin
František LukšVSL ZF
stavební údržbář budov
frantisek.luks [at] mendelu.cz
ÚVV ZForganizačně-technická pracovnice, asistentka projektuLB06N1011 (Led-D1.11)+420 519 367 250
ÚZAKA ZFakademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
BA01N5015 (A5.15)
+420 519 367 046anna.magni [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB06N2018 (Led-D2.18)
+420 519 367 276
Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu I, organizační pracovniceLB07N1014 (Led-C1.14), BA01N5018 (A5.18)+420 519 367 343
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB01N3018 (Led-A3.18)+420 519 367 370vladimir.masan [at] mendelu.cz
ÚPK ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB07N1009 (Led-C1.09)
+420 519 367 347
Ing. Hana Matějkovávýzkumník projektu Ihana.matejkova [at] mendelu.cz
MgA. Mikuláš Medlík
akademický pracovník - asistent
+420 519 367 298
akademická pracovnice - asistentka
LB06N2021 (Led-D2.21)+420 519 367 278
Ing. Jana MoudráMEND ZFvýzkumník projektu IILD08N1036 (LD081.36)+420 519 367 308jana.moudra [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentkamartina.mrazova [at] mendelu.cz
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IV
LB01N2013 (Led-A2.13)+420 519 367 244tomas.necas [at] mendelu.cz
Dr. Ing. Anna Němcováakademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu IIILB01N3008 (Led-A3.08)+420 519 367 266, +420 519 367 260
ÚZK ZFakademická pracovnice - docentka
LB01N1032 (Led-A1.32)
+420 519 367 233
jarmila.neugebauerova [at] mendelu.cz
ÚBZ ZF
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovnice
LB06N2014 (Led-D2.14)
+420 519 367 270
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu IILB06N2028 (Led-D2.28)+420 519 367 304
Ing. Petra Omastovátechnická pracovnice pro výukuLB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 263, +420 519 367 267
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB01N2011 (Led-A2.11)+420 519 367 242
MEND ZF
výzkumník projektu I
LD08N1036 (LD081.36)+420 519 367 308eva.ondrusikova [at] mendelu.cz
administrátorka projektu, technická pracovnice pro výuku
LB07N1010 (Led-C1.10)+420 519 367 340katarina.pavlackova [at] mendelu.cz
ÚVV ZF
výzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB06N1012 (Led-D1.12)
+420 519 367 251
organizační pracovník, výzkumník projektu ILD08N1035 (LD081.35)+420 519 367 307
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
akademický pracovník - profesor
LB06N2017 (Led-D2.17)
+420 519 367 272
technický pracovník pro výukuLB01N3025 (Led-A3.25)
+420 519 367 372
uklízečka
zaneta.pesova [at] mendelu.cz
Jan Pinkavapěstitel plodin, mechanizátor
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.ÚZK ZFvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor
LB01N1008 (Led-A1.08)
+420 519 367 232
Pavla Polláková
uklízečka
pavla.pollakova [at] mendelu.cz
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
LB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 253
Ing. Božena Průšová, Ph.D.ÚVV ZFakademická pracovnice - odborná asistentkaLB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 259
bozena.prusova [at] mendelu.cz
uklízečka
+420 519 367 206
marie.pulkrabkova [at] mendelu.cz
Vladimíra PulkrábkováÚZAKA ZForganizačně-technická pracovnice, administrator projektu
LB06N2027 (Led-D2.27)
+420 519 367 290
vladimira.pulkrabkova [at] mendelu.cz
MEND ZFvýzkumník projektu II
LD08N1006 (LD081.06)
+420 519 367 318
Ing. Lucia Ragasovátechnička pro výzkum, pracovnice pro implementaci investicLA02N1006 (LA021.06), LD08N1028 (LD081.28)
+420 519 367 306, +420 519 367 238
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
akademický pracovník - docent
LB06N2019 (Led-D2.19)
+420 519 367 271
Ing. Eliška Rampáčková
výzkumník projektu I, odborná pracovnice implementace
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243eliska.rampackova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA01N5062 (A5.62)
+420 545 136 010
VSL ZFreferentka hospodářské správy
+420 519 367 210
doc. Dr. Ing. Alena Salašováakademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu IIIBA01N5018 (A5.18), LB07N1013 (Led-C1.13)
+420 519 367 342, +420 519 367 221, +420 545 136 043
doc. Dr. Ing. Petr SalašÚŠMZR ZFakademický pracovník - docent, výzkumník projektu IIILD03N2008 (LD032.08)
+420 519 367 322
petr.salas [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB07N1008 (Led-C1.08)
+420 519 367 348
akademický pracovník - odborný asistentBA04N6029 (B514)+420 545 134 524
Bc. Rostislav Slavíkvýzkumník projektu I
LB06P1016 (Led-D01.16)
+420 519 367 258
Zuzana Snovickápěstitelka plodin
zuzana.snovicka [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
LB06N1014 (Led-D1.14)
+420 519 367 254
jiri.sochor [at] mendelu.cz
Ing. Lenka Sochorová
výzkumník projektu II
LB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 259
lenka.sochorova [at] mendelu.cz
Ing. Oldřiška Sotolářováakademická pracovnice - asistentka
LB01N1013 (Led-A1.13)
+420 519 367 235
oldriska.sotolarova [at] mendelu.cz
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu ILB06N1017 (Led-D1.17)
+420 519 367 255
Ing. Ivo Soural, Ph.D.ÚPTZP ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 266
ivo.soural [at] mendelu.cz
koordinátor investic projektu
+420 778 714 596
tajemnice fakulty, projektový manažer - senior
LB07N2010 (Led-C2.10)
+420 519 367 223
VSL ZFuklízečka
technická pracovnice pro vědu a výzkum
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382
hana.strnadova [at] mendelu.cz
Renata SvobodováDZF ZFstudijní referentkaLB07N2019 (Led-C2.19)
+420 519 367 225, +420 545 136 006
renata.svobodova [at] mendelu.cz
Ing. Irena Sytařová, Ph.D.DZF ZForganizační pracovnice
LB07N2006 (Led-C2.06)
+420 519 367 222
akademický pracovník - asistent
LB06N2036 (Led-D2.36)
+420 519 367 298
dan.samanek [at] mendelu.cz
Ing. Ondřej ŠestákÚPK ZFvýzkumník projektu I
Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.ÚZAKA ZF
výzkumník projektu II
LB06N2029 (Led-D2.29), BA01N5019 (A5.19)
+420 519 367 294, +420 545 136 045
akademická pracovnice - asistentka
LB06N2016 (Led-D2.16)
jana.simeckova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.ÚBZ ZF
akademický pracovník - docent
LB06N2015 (Led-D2.15)
+420 519 367 282
akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
LB01N3015 (ZFAC3)
+420 519 367 269
MEND ZF
technik pro výzkum
LD08N1027 (LD081.27)+420 519 367 305milan.spetik [at] mendelu.cz
ÚBZ ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 280
výzkumník projektu ILD08N1027 (LD081.27)
+420 519 367 305
Ing. Magdalena Tvrzníkovátechnická pracovnice pro výukuBA01N5034 (A5.34)
+420 545 136 029
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB01N1030 (Led-A1.30)
+420 519 367 234jiri.uher [at] mendelu.cz
VSL ZF
strážný
ivan.urban [at] mendelu.cz
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
LD03N1005 (LD031.05)
+420 519 367 318
Bc. Pavel Vaida
organizační pracovník, výzkumník projektu I
LB06N2022 (Led-D2.22)+420 519 367 274
Lenka Vavříkovápěstitelka plodin
lenka.vavrikova [at] mendelu.cz
Ing. Miroslava ViktorinováÚPTZP ZF
organizačně-technická pracovnice
LB01N2028 (Led-A2.28)
+420 519 367 260
VSL ZF
pěstitelka plodin
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.ÚŠMZR ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
+420 545 136 008
ÚZAKA ZF
výzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentka
BA01N5014 (A5.14), LB06N2031 (Led-D2.31)+420 519 367 292, +420 545 136 042dana.wilhelmova [at] mendelu.cz
technická pracovnice pro výukuLB06P1010 (ZFD02)
+420 519 367 256
VSL ZFstrážný
vlastimil.zalesak [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IILB06N2016 (Led-D2.16)+420 724 803 357, +420 542 536 193
výzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB01N3020 (Led-A3.20)
+420 519 367 371pavel.zemanek [at] mendelu.cz
Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB07N3012 (Led-C3.12), BA01N5018 (A5.18)+420 545 136 043, +420 519 367 354
VSL ZFtechnická pracovnice pro výuku
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382renata.zeliskova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
doc. Ing. Štefan Ailer, Ph.D.ZFexterní člen SZ
Radek Aust
externí přístup
Jiří Bábíčekexterní přístup
Ing. Marek BabiszZF
externí oponent
qqbabisz [at] node.mendelu.cz
Ing. Václav BabkaZF
externí oponent
qqbabka1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Barbora Badalíkováexterní oponentka
qqbadali [at] node.mendelu.cz
externí učitel
Ing. Viera Baričičová, Ph.D.ZF
externí člen SZ
Kateřina BaroňováÚVV ZFpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Dagmar BartošováZF
externí přístup
doc. Ing. Daniela Benediková, Ph.D.ZFexterní oponentka IGA
qqbened1 [at] node.mendelu.cz
Daniela Binarováexterní přístup
BA06N3003 (T3.03)
+420 545 134 157
qqbinaro [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.ZF
externí člen SZ
BN01N4005 (Z4.05)
+420 545 136 405
ivana.blazkova [at] mendelu.cz
Ing. Stanislav Boček, Ph.D.
externí učitel
BA01N5020 (A5.20)
+420 545 136 010xbocek0 [at] node.mendelu.cz
Anna BosačíkováZFexterní přístup
qqbosaci [at] node.mendelu.cz
externí oponentqqbrouce [at] node.mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Petr BruneckýZFexterní učitelBA06N4002 (T4.02)
+420 545 134 174, +420 734 452 454
externí učitel
BA04N5044 (B5.44)+420 545 134 044
externí přístup
Ing. Samuel Burianexterní člen SZ
Ing. Marek Caunerexterní oponent
externí oponent
yczako [at] node.mendelu.cz
Ing. Alois Čaněk, Ph.D.ZF
externí člen SZ
qqcanek1 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístupLD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
jana.cechova [at] mendelu.cz
ZF
systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)+420 519 367 228, +420 601 320 748pavel.cech [at] mendelu.cz
ZFexterní učitelBA06N4016 (T4.16)
+420 545 134 516, +420 545 134 534
doc. Ing. Jan Červinka, CSc.externí člen SZ
BA39N3024 (Q3.24)
+420 545 132 379
Ing. Eva Damcováexterní člen SZ
Ing. Petr Daněk
externí oponent
doc. PhDr. Drahomíra Dlouhá, CSc.ZFexterní učitelka
+420 548 220 078, +420 606 708 149dlouha [at] node.mendelu.cz
Ing. Vít Doležel
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
externí učitel
BA06N4006 (T4.06)
+420 545 134 171
qqdrapal [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 279
jana.drochytkova [at] mendelu.cz
externí přístup
BA01N3023 (A3.23)
+420 545 133 118
tamara.dryslova [at] mendelu.cz
Ing. Elena DuškováZFexterní oponentka
qqduskov [at] node.mendelu.cz
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.externí učitel
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
externí oponentka
qqeremia [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Lubica Feriancová, Ph.D.
externí člen SZ
externí oponentka IGA
qqfetter [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
ZF
externí učitelka
BA03N6030 (C6.30)
+420 545 133 015, +420 545 133 029, +420 519 367 394hfiser [at] node.mendelu.cz
externí přístup
LB01N1011 (N1011)
+420 519 367 395
Miroslav FoltýnZFexterní přístup
Ing. Marek Fruhwirt
externí oponent
+420 519 367 268
Ing. Peter Gajdoštinexterní oponent
Alena Galbavá
externí přístup
LB01N1011 (N1011)
+420 519 367 395
alena.galbava [at] mendelu.cz
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZFexterní oponent
qqgruna [at] node.mendelu.cz
Mgr. Michal Hájek
externí oponent
qqhajek5 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
ZF
externí přístup
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317boris.hala [at] mendelu.cz
Bc. Lucie Hálováexterní oponentka
Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.ZF
externí oponent
qqhanze3 [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
lea.hasikova [at] mendelu.cz
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.ZF
externí učitel
BA03N5026 (C5.26)
+420 545 133 016
doc. PhDr. Jiří HavlíčekÚZAKA ZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externí oponent
qqhluchy [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.externí učitelBN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
hlusek [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
ZFexterní přístupBA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
zdenek.holous [at] mendelu.cz
Ing. Vojtěch Holubec, CSc.ZF
externí oponent
Ing. Eva HorsákováZF
externí oponentka
qqhorsa2 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitel
Tomáš Host
externí učitel
Ing. Hana Hrdličkováexterní člen SZ
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr. h. c.ZF
externí oponent
Bc. Zdeňka Hudcová
externí oponentka
qqhudco2 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
externí učitel
BA06N4005 (T4.05)
+420 545 134 516, +420 777 878 200
Miroslawa Chwilexterní učitelka
externí učitel
BA04N6050 (B6.50)
+420 545 134 161karel.janak [at] mendelu.cz
ZF
externí učitel
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
Ing. Věra Jančová, Ph.D.ZF
externí přístup
BA06N2005 (T2.05)+420 545 134 502
doc. Ing. Peter Jančura, Ph.D.ZFexterní člen SZ
qqjancur [at] node.mendelu.cz
Mgr. Dalibor Janiš, PhD.ÚBZ ZFexterní školitel
externí školitelka
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.ZFexterní učitel
BA39N6034 (Q6.34)
+420 545 132 205
Bc. Iva Jarolínováexterní oponentka
+420 541 421 515, +420 604 206 808
ZF
externí oponent, externí člen SZ
qqjelin7 [at] node.mendelu.cz
Ing. Eva Jetmarová, CSc.
externí člen SZ
externí člen SZ
qqjirane [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
Ing. Michal KacetlZFexterní oponent
externí učitel
BA06N2009 (T2.09)+420 545 134 173kachyna [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.externí přístup
BA01N4023 (A4.23)
+420 545 133 028
libor.kalhotka [at] mendelu.cz
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.ZF
externí přístup
BA06N2006 (T2.06)+420 545 134 061ludvika.kanicka [at] mendelu.cz
externí oponentka
externí oponent
ZFexterní učitelka
qqkingov [at] node.mendelu.cz
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.ZF
externí učitel
BA03N6026 (C6.26)
+420 545 133 296, +420 545 133 299, +420 519 367 394marek.klems [at] mendelu.cz
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.externí oponentBA04N1070 (B1.70)
+420 545 134 017
PaedDr. Světlana KlimovičováDZF ZF
externí učitelka
+420 519 367 211
ZFsystémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 229, +420 776 629 199josef.knezlik [at] mendelu.cz
Ing. Pavel Knot, Ph.D.ZF
externí učitel
BA01N3007 (A3.07)+420 545 133 078pavel.knot [at] mendelu.cz
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
externí učitel
BA04N4036 (B35), BA04N4047 (B4.47)
+420 545 134 124
Ing. Vojtěch Kobližka
externí oponent
LB06N1016 (Led-D1.16)qqkobliz [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 234
kobza0 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka IGA
qqkolma1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Tomáš Koloušek
externí přístup
+420 545 223 606
Ing. Hana Konečná, Ph.D.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
Ing. Jan KoubekZF
externí oponent
Petr KoubekZF
externí přístup
qqkoube2 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
qqkoude2 [at] node.mendelu.cz
ÚŠMZR ZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externí učitel
qqkoutn8 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
BA04N6027 (B6.27)
+420 545 134 084
externí člen SZ
ZFexterní učitelkaBA39N4030 (Q4.30)
+420 545 132 472
Ing. Stanislav Králíkexterní člen SZ
qqkrali5 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
ZF
externí přístup
BA04N6084 (B6.84)
+420 545 134 160pavel.kral [at] mendelu.cz
prof. Ing. Jan Křen, CSc.ZF
externí učitel
BA01N3033 (A3.33)
+420 545 133 106
Ing. Michaela Křepelková, Ph.D.
externí oponentka
BA01N5017 (A5.17)
+420 545 136 044qqkrepel [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA01N1032 (A1.32)
+420 545 132 126
prof. Edward Kunicki
externí člen SZ
qqkunick [at] node.mendelu.cz
Ing. Vladimír KypetZFexterní oponent
qqkypet [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. RNDr. Marie Kyseláková, CSc.ZF
externí učitelka
+420 519 367 252
ÚZAKA ZFexterní učitelka
Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.ZF
externí člen SZ
qqlampir [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
qqstefk1 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
externí oponent IGA
qqlatr [at] node.mendelu.cz
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.ZFexterní oponent
BA04N5052 (B5.52)
+420 545 134 076
josef.lenoch [at] mendelu.cz
externí oponentka
qqleta [at] node.mendelu.cz
RNDr. Tomáš Litschmannexterní oponent IGA
externí oponent
externí oponent, externí učitel
BA01N5012 (A5.12)
+420 545 136 003maliv [at] node.mendelu.cz
Giles Michael Marionzahraniční hostqqmarion [at] node.mendelu.cz
RNDr. Milena Martinková, CSc.
externí učitelka
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054
mart [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
qqmasek [at] node.mendelu.cz
Ing. Miloslav Matochaexterní oponentqqmatoch [at] node.mendelu.cz
Ing. Jarmila Matouškováexterní oponentka
+420 545 223 606
qqmatou1 [at] node.mendelu.cz
Bc. Josef MazurekZFexterní oponent
qqmazure [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA06N2002 (T2.02)+420 545 134 168xmeloun1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jakub Metelka
externí oponent
externí člen SZ
doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.externí učitel
ZFexterní oponent
Ing. Ĺubomír MiklovičZFexterní oponent
Jiří MouricDZF ZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmouric [at] node.mendelu.cz
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.externí učitel
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
Ing. Milota MurčováZFexterní oponentka
Ing. arch. Michal Musilexterní oponent IGA
qqmusil3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Ivana MusilováZFexterní oponentkaqqmusil2 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.
externí učitel
qqnavr16 [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGAqqnavr18 [at] node.mendelu.cz
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.ZFexterní učitel
BA04N5031 (B5.31)
+420 545 134 026
miroslav.navratil [at] mendelu.cz
Dr hab. Jacek NawrockiZF
externí člen SZ
qqnawroc [at] node.mendelu.cz
Ing. Ľudovít Nedorost, Ph.D.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externí učitelka
BN01N3026 (Z3.26)
+420 545 136 326
externí oponent
qqnesrst [at] node.mendelu.cz
Ing. Olga Novákováexterní člen SZ
Ing. Pavel Novák, Ph.D.
externí oponent
doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.externí člen SZ
externí člen SZ
prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.ZF
externí učitel
B302
Ing. Josef Pacovský, Ph.D.
externí oponent
BA06N1014 (T1.14)
+420 545 134 062xpacovsk [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka IGA
externí oponent
qqpalase [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Milan Palát, CSc.ZF
externí přístup
BA04N4050 (B4.50)+420 545 134 069milan.palat [at] mendelu.cz
ZFexterní oponentkaxvrzalov [at] node.mendelu.cz
externí učitelBA04N1068 (B1.68)
+420 545 134 022
Ing. Josef Patzak, Ph.D.
externí oponent IGA
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
externí člen SZ
qqpaulen [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístup
qqpavela [at] node.mendelu.cz
Ing. Radka PavelkováMEND ZF
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 315
ZF
externí člen SZ
ZFexterní učitelka
LB07N1010 (Led-C1.10)
+420 519 367 340
Ing. Michal Pavlík
externí oponent
+420 545 223 606
ZFexterní oponentkaqqpavlu1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jana Pechová, Ph.D.pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
externí oponent
qqpenaz [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.ZFexterní učitelka
LB01N1030 (Led-A1.30)
externí učitel
ZF
externí člen SZ
ZF
externí oponent
ZFexterní oponent IGA
qqpodhor [at] node.mendelu.cz
Ing. Miroslava Polachováexterní oponentka
ZFexterní přístup
qqpolako [at] node.mendelu.cz
ZF
externí přístup
qqpolak4 [at] node.mendelu.cz
ÚZK ZF
evidován v OBD
qqpolcar [at] node.mendelu.cz
externí učitel
Ing. Dorota Pospíšilová, CSc.ZF
externí oponentka
ZFexterní oponent IGA
Ing. Vladana ProcházkováZFexterní oponentka
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.ZFexterní učitel
BA39N3085 (Q3.85)
+420 545 132 397
externí oponent
Ing. Jan Prudký, Ph.D.
externí učitel
ZFexterní oponentka
LB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 259
Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.ZF
externí oponentka
BA01N5013 (A5.13)
+420 545 136 041
xfisero3 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqradims [at] node.mendelu.cz
externí člen SZBN01N4003 (Z4.03)+420 545 136 403jaroslava.rajchlova [at] mendelu.cz
ZF
externí oponent, externí přístup
ZFexterní učitel
BA39N5041 (Q5.41)
+420 545 132 536
rolny [at] node.mendelu.cz
Ing. Doubravka Rožnovská, Ph.D.externí člen SZ
BA27N1004 (M1.04)
+420 545 133 206
ZFexterní oponent
qqrucki [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.externí učitel
BA04N5043 (B5.43)
+420 545 134 057
ZF
externí učitel
BA01N3045 (A3.45)+420 545 136 000
doc. Dr. Ing. Jaroslav SalavaZF
externí člen SZ
qqsalava [at] node.mendelu.cz
Ing. arch. Josef Sátora, CSc.externí oponent
B304, BA01N5018 (A5.18)
+420 545 136 043, +420 519 367 294
Ing. Jiří Sedlo, CSc.ZF
externí člen SZ
qqsedlo [at] node.mendelu.cz
Ing. Zdeněk SendlerZFexterní člen SZ
ZFexterní oponent
BA06N2006 (T2.06)
+420 545 134 061schneide [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
externí přístup
BA01N3011 (A3.11)+420 545 133 079jiri.skladanka [at] mendelu.cz
prof. RNDr. Zdeněk Sladký, DrSc.externí oponent
qqsladky [at] node.mendelu.cz
Ing. Petra SoškováZF
externí přístup
qqsoskov [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
Ing. Josef SoučekZF
externí oponent IGA
qqsouce3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Miroslav SpěvákZF
externí přístup
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.externí učitelBA27N1046 (M1.46)+420 545 133 266
externí oponent
+420 519 367 264
qqstavek [at] node.mendelu.cz
Šárka Steinová
evidován v OBD
qqsteino [at] node.mendelu.cz
Ing. Ondřej Stejskal
externí oponent
xstejs24 [at] node.mendelu.cz
Ing. Veronika Stejskalováexterní přístup
xstejs10 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelka
BA39N3082 (Q3.82)
+420 545 132 334
Bc. Michal StolárZF
externí oponent
ZFexterní učitel
BA02N1007 (D1.07)
+420 545 133 364stratil [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.ZFexterní člen SZ
Ing. Běla Svitáčková, CSc.ZFexterní učitelka+420 519 367 323, +420 545 136 008svit [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqsvob14 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístup
BA06N4006 (T4.06)
+420 545 134 171
Ing. arch. Roman SvojanovskýÚBZ ZF
externí školitel
qqsvoja2 [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
BA04N1020 (B1.20)+420 545 134 106
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.externí učitelkaBA01N4014 (A4.14), BA01N4008 (A4.08)+420 545 133 048ivana.safrankova [at] mendelu.cz
Jana Šefčíková
externí přístup
qqsefci1 [at] node.mendelu.cz
Bc. Ing. Jana Šimečková
externí člen SZ
LB06N2016 (Led-D2.16)
jana.simeckova [at] mendelu.cz
Ing. Milan Šimek, Ph.D.externí oponent
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
ZFexterní oponentBA03N4030 (C4.30)
+420 545 133 345
petr.skarpa [at] mendelu.cz
externí přístup
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.ZFexterní přístupBA20N2012 (N2.12)
+420 545 133 068
Ing. Jaroslava Špalková
externí člen SZ
qqspalko [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
BA04N5047 (B5.47)+420 545 134 054
prof. Dr. Franci ŠtamparZF
externí člen SZ
externí oponentka
Ing. Jan Šteflíček
externí člen SZ
qqstefli [at] node.mendelu.cz
Ivo TáborZF
externí oponent
ZF
externí člen SZ
Ing. Lubomír Talacko
externí oponent
qqtalac1 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka
qqtancer [at] node.mendelu.cz
Hana TarhajováZFexterní přístup
qqtarhaj [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
externí přístup
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
jiri.tauber [at] mendelu.cz
ZF
externí přístup
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 170
ZFexterní učitel
evidován v OBD
qqtlust2 [at] node.mendelu.cz
Květoslava TobiášováZFexterní přístupBA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 177
tobiasov [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelBA39N4090 (Q4.90)
+420 545 132 404
Bc. Jan Tomáš
externí oponent
ZF
externí učitelka
BN01N3032 (Z3.32)+420 545 136 396tomeskov [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelBA39N5023 (Q5.23)+420 545 132 533
externí oponentkaqqtretin [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Jan Tříska, CSc.ZF
externí oponent IGA
externí oponent
Ing. Tomáš Urbánekexterní učitelBA39N3082 (Q3.82)
+420 545 132 330
urbanek [at] node.mendelu.cz
MgA. Lenka Urbanováexterní oponentkaBA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
kovarik2 [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
qqurbano [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří UřičářZFexterní oponent
qqurica1 [at] node.mendelu.cz
doc. Valentina Usenik, Ph.D.
externí strávník, zahraniční host
ZF
externí učitel
externí člen SZ
ZFexterní člen SZqqvalice [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Magdalena Valšíková, Ph.D.
externí člen SZ
Ing. Jiří Valtera
externí oponent IGA
qqvalte1 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
ZF
externí člen SZ
ZF
externí přístup
BA01N2023 (A2.23)
+420 545 135 132
Ing. Lukáš Veverka, Ph.D.externí oponent
+420 519 367 388
qqvever5 [at] node.mendelu.cz
Ing. Tomáš Veverkaexterní oponentxveverk1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Miloš Vidlářexterní oponent
Ing. Helena Vlašínová, Ph.D.
externí učitelka
BA03N5024 (C5.24)
+420 545 133 021, +420 545 133 505, +420 545 133 506, +420 545 133 507
vlas [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA02N3023 (D3.23)
+420 545 133 279
jiri.vlcek [at] mendelu.cz
externí oponentka
externí oponent IGA
ZF
externí oponent
Ing. Martin VrabecZF
externí oponent
qqvrabec [at] node.mendelu.cz
akad. arch. František Vránaexterní učitel
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175vrana [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
BA04N2046 (B2.46)
+420 545 134 039
Ing. Marie Vytisková, Ph.D.
externí oponentka
xvytisk0 [at] node.mendelu.cz
Ing. Eva WagnerováZF
externí člen SZ
qqwagner [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin WeberZF
externí oponent IGA
externí oponentka
BA39N6035 (Q6.35)
+420 545 132 257zapleta0 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA02N3011 (D3.11)
+420 545 133 293zehnalek [at] node.mendelu.cz
externí učitelkaBA03N5028 (C5.28)+420 545 136 005
Ing. Eliška Zimová
externí člen SZ
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.ZF
externí přístup
BA01N5069 (A5.69)+420 545 133 083
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
externí učitel
BA39N5039 (Q5.39)+420 545 132 502pavel.zufan [at] mendelu.cz