Lesnická a dřevařská fakulta - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
akademická pracovníčka - odborná asistentka, akademická vědecko-výzkumná pracovníčka
BA04N3044 (B3.44)
+420 545 134 310eva.pavlikova [at] mendelu.cz
Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.ÚHÚLAG LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3048 (B3.48)
+420 545 134 143
Ing. Jan Baar, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6086 (B6.86)
+420 545 134 046
ÚLDEP LDF
akademický pracovník - asistent
BA04N4051 (B4.51)
+420 545 134 080
výzkumník projektu IIBN01N1070 (Z1.70)+420 545 136 172, +420 545 136 344
Ing. Tomáš Badal, PhD.ÚT LDFakademický pracovník - odborný asistent
BA04N3031 (B3.31)
+420 545 134 152
tomas.badal [at] mendelu.cz
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.akademický pracovník - docent
BA04N2050 (B2.50)
+420 545 134 040
Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., MBAÚGP LDFvýzkumník projektu II
ludmila.balakova [at] mendelu.cz
ÚGP LDFakademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
BA04N2050 (B2.50)
+420 545 134 040
marie.balkova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BN01N2057 (Z2.57), BA04N5053 (B5.53)+420 545 136 257, +420 545 134 077
ZSTV LDF
organizačně-technická pracovníčka
+420 606 056 341
prof. Ing. Jiří Bartuněk, DrSc.ÚLDEP LDF
výzkumník projektu I
BA04N4050 (B4.50)+420 545 134 069
odborná administrativní asistentka projekt
ÚOLM LDF
technický pracovník pro vědu a výzkum
ÚGP LDFvýzkumník projektu I
doc. Ing. Emilie Bednářová, CSc.ÚLBDG LDFakademická vědecko-výzkumná pracovníčka
BA04N6030 (B6.30)
+420 545 134 066emilie.bednarova [at] mendelu.cz
Ing. Michal BellanÚEL LDFvýzkumník projektu II
BA06N3002 (T3.02)
+420 545 134 188
michal.bellan [at] mendelu.cz
Ing. Marcel BenaÚOLM LDF
technik pro výzkum
BA04N2012 (BZ121)
+420 545 134 111
marcel.bena [at] mendelu.cz
ÚOLM LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3049 (B3.49)+420 545 134 183jakub.beranek [at] mendelu.cz
Ing. Jiří BezdíčekÚZPL LDF
výzkumník projektu I
BA04N5019 (B5.19)
+420 545 134 130
SO DLDF LDF
vedoucí studijního oddělení LDF
BA04N2060 (B2.60)+420 545 134 003, +420 739 341 966miluse.blechova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N3015 (B3.15)+420 545 134 120
Ing. Martin Brabec, Ph.D.ÚND LDFakademický pracovník - odborný asistent
BA04N6007 (B6.07)
+420 545 134 545
ÚGP LDF
akademický pracovník - asistent
BA04N2051 (B2.51)
+420 545 134 522martin.brtnicky [at] mendelu.cz
ÚN LDFakademický pracovník - docentBA06N4002 (T4.02)
+420 545 134 174, +420 734 452 454
Ing. David Březina, Ph.D.ÚLDEP LDFakademický pracovník - odborný asistent
BA04N5005 (B5.05)
+420 545 134 073
ÚN LDF
akademická pracovníčka - asistentka
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 316
tamara.buganska [at] mendelu.cz
Dr. Thomas Ludwig CechÚOLM LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5019 (B5.19)
+420 545 134 553
thomas.cech [at] mendelu.cz
JUDr. Martin Cempírek, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
pracovník informačních technologií
BA04N1042B (B1.42b)+420 545 134 047miroslav.cepl [at] mendelu.cz
Ing. Miloš Cibulka, Ph.D.ÚHÚLAG LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N1064 (B1.64)
+420 545 134 019
milos.cibulka [at] mendelu.cz
ÚOLM LDFvýzkumná pracovníčkaBN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
tamara.sanchez [at] mendelu.cz
technický pracovník pro výzkumBA04N6004 (B6.04)
+420 545 134 313
ÚOLM LDFakademický pracovník - docentBA04N5019 (B5.19)
Dr. Matjaž ČaterÚZPL LDF
výzkumník projektu IV
BA04N4047 (B4.47)
+420 545 134 124
Ing. Jitka ČechováÚND LDF
akademická pracovníčka - asistentka
BA04N6080 (B6.80)
+420 545 134 162
jitka.cechova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N4016 (T4.16)
+420 545 134 516, +420 545 134 534
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N3017 (T3.17)
+420 545 134 501
prof. Ing. Jan Čermák, CSc.výzkumný pracovníkBA04N4035 (B4.35)+420 545 134 181, +420 774 835 481jan.cermak [at] mendelu.cz
Ing. Martin Čermák, Ph.D.pracovník profesního centra, akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054
martin.cermak [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA04N3016 (B3.16)
+420 545 134 119
Ing. Petr Čermák, Ph.D.ÚND LDF
akademický vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6085 (B6.85)
+420 545 134 550
Ing. Václav Čermák, Ph.D.ÚOLM LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3018 (B3.18)
ÚZPL LDFakademický pracovník - asistentBA04N4045 (B4.45)+420 545 134 129jakub.cerny [at] mendelu.cz
SO DLDF LDF
studijní referentka
BA04N1005 (B1.05)
+420 545 134 006
hana.certekova [at] mendelu.cz
Ing. Petr ČupaÚLBDG LDFvýzkumník projektu III
BA04N6075 (B6.75)
+420 545 134 556petr.cupa [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA04N3015 (B3.15)+420 545 134 120laszlo.dalya [at] mendelu.cz
ÚLBDG LDFprojektový manažerBA04N6077 (B6.77)
+420 545 134 048
martin.danzer [at] mendelu.cz
Mgr. Eva Dařenová, Ph.D.
výzkumník projektu II
eva.darenova [at] mendelu.cz
ÚOLM LDF
administrátorka projektu
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 344
Ing. Rahul Datta, Ph.D.technik pro výzkum
Ing. David Děcký, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
BA04N6083 (B6.83)
david.decky [at] mendelu.cz
ÚND LDFakademický pracovník - odborný asistent
BA04N6036 (B6.36)
+420 545 134 518ales.dejmal [at] mendelu.cz
ÚTOK LDF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N4006 (B4.06)
+420 545 134 087
jan.deutscher [at] mendelu.cz
pracovníčka trhu práce, organizační pracovníčka
BA04N2001 (B2.01), BA04N2002 (B2.02)
+420 545 134 001, +420 739 341 965
Ing. Martina Dokulilová
výzkumník projektu II
BA01N2071 (A2.71), BA06N3017 (T3.17)
+420 545 134 501
hlavní manažer projektu
BA04N3024 (B3.24)
+420 545 134 113
Ing. Jakub Dömény, Ph.D.ÚND LDF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
BA04N6085 (B6.85)+420 545 134 550
ÚOLM LDFakademická pracovníčka - odborná asistentkaBA03N5031 (C5.31)
+420 545 133 012
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.ÚHÚLAG LDF
akademický pracovník - docent
BA04N3006 (B3.06)
+420 545 134 141
karel.drapela [at] mendelu.cz
DLDF LDFvýzkumník projektu II
BA04N2048 (B2.48)
+420 545 134 187ida.drapelova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
BA04N2015 (B2.15)+420 545 134 109
Ing. Bronislav Dřímalvýzkumník projektu II
bronislav.drimal [at] mendelu.cz
Mgr. Martin Duľa
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N3017 (T3.17)
+420 545 134 501martin.dula [at] mendelu.cz
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA04N2017 (B2.17)
+420 545 134 110, +420 739 341 963jan.dvorak.uolm [at] mendelu.cz
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
milon.dvorak [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
technická pracovníčka pro výukuBA04N4005 (B4.05)
+420 545 134 083
Ing. Kristína DzivákováÚEL LDF
výzkumník projektu II
BA01N2071 (A2.71)
+420 545 133 247kristina.dzivakova [at] mendelu.cz
ÚOLM LDFakademický pracovník - odborný asistent, koordinátor projektuBA04N4052 (B4.52)
+420 545 134 107
martin.ernst [at] mendelu.cz
Ing. Marek Fajstavr, Ph.D.ÚND LDFvýzkumník projektu I+420 545 134 045marek.fajstavr [at] mendelu.cz
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.ÚTOK LDFakademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N4009 (B4.09)
+420 545 134 096
akademický pracovník - asistent
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.ÚM LDF
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N6030 (B6.30)
+420 545 134 554
akademický pracovník - docent
BA04N3018 (B3.18)
+420 545 134 121jiri.foit [at] mendelu.cz
ÚN LDF
organizační pracovníčka
BA06N2004 (T2.04)
+420 545 134 169
výzkumník projektu III
Ing. Michal Friedl, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N5044 (B5.44)
+420 545 134 044
michal.friedl [at] mendelu.cz
ÚLBDG LDFakademický pracovník - docent
BA04N5049 (B5.49)
+420 545 134 043
Dr. Kyriaki GiagliÚND LDFakademická pracovníčka - odborná asistentkaBA04N6010 (B6.10)+420 545 134 548kyriaki.giagli [at] mendelu.cz
Dr. Marília do Rosário Goncalves Horta JungÚOLM LDF
výzkumná pracovníčka
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344marilia.jung [at] mendelu.cz
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.ÚND LDF
akademický pracovník - profesor
BA04N6010 (B6.10)
+420 545 134 548, +420 773 771 033
finanční manažerBA04N3024 (B3.24)
+420 545 134 113
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N6053 (B6.53)
+420 545 134 555
Mgr. Martina HájíčkováÚLBDG LDF
vědecko-výzkumná pracovníčka
BA04N6077 (B6.77)
+420 545 134 048
doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.ÚN LDFakademický pracovník - docentBA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
boris.hala [at] mendelu.cz
Ing. Tereza HammerschmiedtÚGP LDFvýzkumník projektu II
BA04N2051 (B2.51)
+420 545 134 522
tereza.hammerschmiedt [at] mendelu.cz
technička pro výzkum
BA04N4045 (B4.45)+420 545 134 129
Ing. Petr HamšíkÚN LDF
výzkumník projektu II
BA06N3011 (T3.11)+420 545 134 163
Dagmar HarazimováDLDF LDF, ÚM LDF
organizačně-technická pracovníčka, projektový manažer junior
BA04N3001 (B3.01), BA04N5029 (B5.29)
+420 545 134 140, +420 545 134 025
akademický pracovník - docent
BA04N6015 (B6.15)+420 545 134 027
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířováakademická pracovníčka - docentka
BA04N6047 (B6.47)
+420 545 134 086zdenka.havirova [at] mendelu.cz
Ing. Kateřina HavlíčkováÚGP LDFvýzkumník projektu IIBA04N2047 (B2.47)+420 545 134 037
výzkumník projektu I
kamila.hejlikova [at] mendelu.cz
ZSTV LDFauditor - kontrolor
milan.helegda [at] mendelu.cz
Ing. Ondřej Hemrvýzkumník projektu II
výzkumník projektu IV
BA06N3017 (T3.17)
+420 545 134 501
Ing. Dominik Hessvýzkumník projektu IBA04N6085 (B6.85)+420 545 134 550dominik.hess [at] mendelu.cz
Ing. Luďka Hlásková, Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N6082 (B6.82)
+420 545 134 013
ludka.hlaskova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N5004 (B5.04)
+420 545 134 072
ÚN LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N1016 (T1.16)+420 545 134 176josef.hlavaty [at] mendelu.cz
Mgr. Jiří Holátko, Ph.D.výzkumník projektu I
BN01N2056 (Z2.56)
+420 545 136 283jiri.holatko [at] mendelu.cz
výzkumník projektu III
BA04N2054 (B2.54)+420 545 134 034ladislav.holik [at] mendelu.cz
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
akademický pracovník - profesorBA04N3018 (B3.18)+420 545 134 121otakar.holusa [at] mendelu.cz
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N4049 (B4.49), BA04N3024 (B3.24)
+420 545 134 078
katerina.holusova [at] mendelu.cz
RNDr. Miloslav Homolka, CSc.ÚOLM LDFvýzkumník projektu III
miloslav.homolka [at] mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Petr Horáčekvýzkumník projektu IV
BA04N6001 (B6.01)
+420 545 134 049, +420 739 341 960
petr.horacek [at] mendelu.cz
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.ÚZPL LDFakademická pracovníčka - odborná asistentkaBA04N5020 (B42), BA04N5015 (B5.15)+420 545 134 132katerina.houskova [at] mendelu.cz
Iveta HrubáÚOLM LDForganizační pracovníčkaBA04N3023 (B3.23)
+420 545 134 114
iveta.hruba [at] mendelu.cz
ÚOLM LDFasistentka projektu, organizační pracovníčkaBA04N3024 (B3.24)
+420 545 134 113, +420 733 745 676
jindriska.hruba [at] mendelu.cz
Ing. Václava HrubáÚLBDG LDFvýzkumník projektu IIBA04N6069 (B6.69)+420 545 134 051
výzkumník projektu III
jakub.hruska [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.ÚTOK LDFakademický pracovník - docentBA04N4008 (B4.08)
+420 545 134 085
petr.hruza [at] mendelu.cz
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.ÚEL LDFakademický pracovník - odborný asistentBA01N2079 (A2.79), BA06N3005 (T3.05)
+420 545 133 254, +420 545 134 012
vladimir.hula [at] mendelu.cz
Ing. Veronika Hunková, Ph.D.ÚND LDF
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N6080 (B6.80)+420 545 134 505
ÚND LDForganizačně-technická pracovníčkaBA04N6003 (B6.03)
+420 545 134 050
Mgr. Tomáš Chládekprojektový manažerBA04N1040 (B1.40)+420 545 134 523, +420 731 683 344
doc. Ing. Karel Janák, CSc.ÚND LDFakademický pracovník - docentBA04N6050 (B6.50)
+420 545 134 161
karel.janak [at] mendelu.cz
ÚOLM LDF
akademický pracovník - profesor
BA04N3012 (B3.12)
+420 545 134 116, +420 739 341 961
akademický pracovník - docent
BA06N3007 (T3.07)
+420 545 134 191dalibor.janous [at] mendelu.cz
Ing. Josef Janoušek, MSc., Ph.D.ÚOLM LDFvýzkumník projektu IIIBN01N1070 (Z1.70)+420 545 136 172, +420 545 136 344josef.janousek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6069 (B6.69)
+420 545 134 051, +420 545 135 130
boleslav.jelinek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N6074 (B6.74)+420 545 134 558
ÚOLM LDF
výzkumný pracovník Senior
BN01N1070 (Z1.70)+420 545 136 172, +420 545 136 344thomas.jung [at] mendelu.cz
Ing. David Juřička, Ph.D.akademický vědecko-výzkumný pracovník
BA04N2055 (B2.55)
+420 545 134 309
akademický pracovník - docentBA04N3009 (B3.09)+420 545 134 145jan.kadavy [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA04N4042 (B4.42)
+420 545 134 553
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
akademický pracovník - docent, koordinátor projektu
BA04N2015 (B2.15)
+420 545 134 539
jiri.kamler [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentkaBA06N2006 (T2.06)+420 545 134 061ludvika.kanicka [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
BA04N6076 (B6.76)
+420 545 134 064
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3025 (B3.25)
+420 545 134 113josef.kasak [at] mendelu.cz
ÚT LDFakademický pracovník - odborný asistent
BA04N3043 (B3.43)
+420 545 134 155jan.kleparnik [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent, koordinátor projektu
BA04N1070 (B1.70)
+420 545 134 017
martin.klimanek [at] mendelu.cz
Ing. Michal Kloiber, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA04N6037 (B6.37)+420 545 134 551
ÚHÚLAG LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3008 (B3.08)
+420 545 134 146
michal.kneifl [at] mendelu.cz
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.ÚHÚLAG LDF, ÚZPL LDF
akademický pracovník - docent, finanční manažer
BA04N4036 (B35), BA04N4047 (B4.47)+420 545 134 124
ZSTV LDF
metrolog
+420 739 555 329tomas.kocfelda [at] mendelu.cz
projektový manažer
BA04N1040 (B1.40)
+420 545 134 195, +420 773 285 045
Mgr. Marie Koktavá, Ph.D.ÚM LDFakademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N6012 (B6.12)
+420 545 134 031marie.koktava [at] mendelu.cz
ÚND LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6032 (B6.32)+420 545 134 546tomas.kolar.und [at] mendelu.cz
Ing. Martin Kománek
výzkumník projektu II
BA04N4045 (B4.45)
+420 545 134 129
martin.komanek [at] mendelu.cz
Mgr. Olga Komzáková, Ph.D.projektový manažerBA04N1040 (B1.40)
+420 545 134 311, +420 770 184 769
Ing. Eva Koňasová, Ph.D.ÚND LDFvýzkumník projektu II
BA04N6034 (B6.34)
+420 545 134 547
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
akademický pracovník - docent
BA04N6081
+420 545 134 527zdenek.kopecky [at] mendelu.cz
ÚOLM LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3049 (B3.49)
+420 545 134 183ondrej.kosulic [at] mendelu.cz
ÚTOK LDFakademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N4014 (B4.14), BA04N4015 (B4.15)
+420 545 134 010pavla.kotaskova [at] mendelu.cz
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N5042 (B5.42)
+420 545 134 041
výzkumník projektu III
marcela.kovarova [at] mendelu.cz
Mgr. Alice Králováakademická pracovníčka - asistentka
BA04N5030 (B5.30)
+420 545 134 032alice.kralova [at] mendelu.cz
Bc. Jana KrálováSO DLDF LDF
studijní referentka
BA04N2004 (B2.04)
+420 545 134 004jana.kralova [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Pavel KrálÚND LDF
akademický pracovník - docent
BA04N6084 (B6.84)
+420 545 134 160
Ing. Samuel Kramár, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6086 (B6.86)
+420 545 134 046
výzkumník projektu II
petr.krejci [at] mendelu.cz
Ing. Jan Krejza, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA06N3013 (T3.13)
+420 545 134 192jan.krejza [at] mendelu.cz
Ing. Karel Krontorád, CSc.ÚND LDFvýzkumník projektu II
BA38N2012 (P2.12)
+420 545 134 315, +420 545 134 535karel.krontorad [at] mendelu.cz
Ing. Michaela KruttováÚLBDG LDF
výzkumník projektu II
BA04N6075 (B6.75)
+420 545 134 556
michaela.kruttova [at] mendelu.cz
Pavel Kubáčvýzkumník projektu IBA04N6004 (B6.04)+420 545 134 313
výzkumník projektu II
BA04N2045 (B2.45)
Ing. Petr Kubík, Ph.D.ÚND LDFvýzkumník projektu IIpetr.kubik [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N2044 (B2.44)
+420 545 134 521
ales.kucera [at] mendelu.cz
Tomáš KučeraÚHÚLAG LDF
technik informačních technologií
Bc. Tomáš Kudláčekvýzkumník projektu I
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
akademický pracovník - profesor
BA04N2016 (B2.16)
+420 545 134 127emanuel.kula [at] mendelu.cz
DLDF LDFpracovníčka Public a Media relations - jun
BA04N1042A (B1.42a)
+420 545 134 190, +420 770 184 775jana.kuncova [at] mendelu.cz
ÚLDEP LDFakademický pracovník - docentBA04N5055 (B5.55)
+420 545 134 071
vaclav.kupcak [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
BA04N6075 (B6.75)+420 545 134 556anna.kupec [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.akademický pracovník - docent, výzkumník projektu IIIBA04N4012 (B4.12)+420 545 134 097petr.kupec [at] mendelu.cz
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.ÚLBDG LDF
výzkumný pracovník
BA04N6066 (B6.66)
+420 545 134 557
antonin.kusbach [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N3017 (T3.17)
+420 545 134 501miroslav.kutal [at] mendelu.cz
ÚLBDG LDFvýzkumník projektu IIBA04N5046 (B5.46)
+420 545 134 058
Ing. Klára LengálováÚLBDG LDFvýzkumník projektu II
klara.lengalova [at] mendelu.cz
ÚLDEP LDFakademický pracovník - odborný asistent
BA04N5052 (B5.52)
+420 545 134 076
Mgr. Petr Liška, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6012 (B6.12)
+420 545 134 542
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5016 (B5.16)
+420 545 134 134
Radka LudikovskáÚLBDG LDForganizačně-technická pracovníčka
BA04N5045 (B5.45)
+420 545 134 042
ÚLBDG LDFakademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
BA04N5043 (B5.43)
+420 545 134 057
ÚLBDG LDFakademický pracovník - profesor
BA04N5048 (B5.48)
+420 545 134 060, +420 739 341 962petr.madera [at] mendelu.cz
ÚN LDFakademická pracovníčka - odborná asistentka
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
Ing. Tomáš MájekÚOLM LDFakademický pracovník - asistentBA04N3024 (B3.24)+420 545 134 113tomas.majek [at] mendelu.cz
Ing. Alice Malásystémová integrátorka fakulty
BA04N1041 (B1.41)
+420 545 134 303
doc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.ÚN LDF
akademický pracovník - docent
BA06N2009 (T2.09)
+420 545 134 173
Ing. Tomáš MansbartÚND LDF
akademický pracovník - asistent
BA04N6048 (B6.48)
Ginevra Manzo
výzkumník projektu I
BA04N6007 (B6.07)+420 545 134 545
ÚHÚLAG LDF
výzkumník projektu III
doc. RNDr. Irena Marková, CSc.výzkumná pracovníčka
BA06N3007 (T3.07)
+420 545 134 191
akademická pracovníčka - odborná asistentkaBA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
Ing. Petr Martinek, Ph.D.ÚOLM LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3045 (B3.45)
+420 545 134 184
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N4046 (B4.46)
+420 545 134 128
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.ÚM LDFmetodik hodnocení VaV, akademický pracovník - docentBA04N6016 (B6.16)
+420 545 134 030
robert.marik [at] mendelu.cz
Ing. Marie MatouškováÚLBDG LDFvýzkumník projektu II
BA04N6077 (B6.77)
+420 545 134 048
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5046 (B5.46)
+420 545 134 058radim.matula [at] mendelu.cz
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.ÚZPL LDF
akademický pracovník - profesor
BA04N5017 (B5.17)
+420 545 134 136, +420 723 935 882
Petra Mauerová
laboratorní dělnice
BA04N5012 (B5.12)
+420 545 134 133
akademická pracovníčka - asistentkaBA04N1020 (B1.20)+420 545 134 106
výzkumník projektu II
BA04N6066 (B6.66)
+420 545 134 557
peter.mendel [at] mendelu.cz
Ing. Jitka Meňházová, Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N5057 (B5.57)
+420 545 134 074
jitka.menhazova [at] mendelu.cz
Ing. Jakub Michal, Ph.D.
akademický pracovník - asistent
BA04N4048
+420 545 134 312jakub.michal [at] mendelu.cz
Mgr. Radek Michalko, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N3012 (T3.12)
+420 545 134 038
ÚHÚLAG LDF
akademický pracovník - odborný asistent, metodik hodnoicení VaV
BA04N1066 (B1.66)
+420 545 134 021
RNDr. Ondřej Mikulka
výzkumník projektu II
BA04N2012 (BZ121)
+420 545 134 109
ondrej.mikulka [at] mendelu.cz
ÚOLM LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5016 (B5.16)
+420 545 134 134
ÚOLM LDF
výzkumný pracovník
BN01N1070 (Z1.70)+420 545 136 172, +420 545 136 344
ÚND LDFakademický pracovník - odborný asistent
BA04N6007 (B6.07)
+420 545 134 545
ÚND LDFpostdoktorandBA06N1007 (T1.07)+420 545 134 507, +420 774 678 392pawan.mishra [at] mendelu.cz
Ing. Petr Mitáčekmanažer jakosti
+420 739 555 327
akademická pracovníčka - odborná asistentka, výzkumník projektu II
BA04N6082 (B6.82)+420 545 134 013
David Müllervýzkumník projektu Idavid.muller [at] mendelu.cz
Dr. Martin Mullettvýzkumný pracovník
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6073 (B6.73)
+420 545 134 052
Ing. Tomáš Musilvýzkumník projektu I
+420 545 134 045
ÚLBDG LDFvýzkumná pracovníčka
BA04N4035 (B4.35)
+420 545 134 181
nadezda.nadezdina [at] mendelu.cz
ÚLBDG LDFvýzkumník projektu IBA04N4035 (B4.35)+420 545 134 181valerij.nadezdin [at] mendelu.cz
ÚOLM LDFvýzkumný pracovníkBN01N1070 (Z1.70)+420 545 136 172, +420 545 136 344zoltan.nagy [at] mendelu.cz
ÚZPL LDF
asistentka
BA04N4043 (B4.43)
+420 545 134 123
Ing. Miroslav NavrátilÚND LDF
výzkumník projektu I
BA04N6009 (B6.09)
+420 545 134 045
ÚM LDFakademický pracovník - odborný asistent
BA04N5031 (B5.31)
+420 545 134 026
Ing. Petr Němec, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
BA04N6076 (B6.76)+420 545 134 064
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
akademický pracovník - profesor
BA04N1011 (B1.11)
+420 545 134 105
Ing. Pavel Nevrkla
akademický pracovník - asistent
BA04N1013 (B1.13)+420 545 134 099
vědecko-výzkumný pracovník
BA06N3013 (T3.13)
+420 545 134 192
ondrej.nezval [at] mendelu.cz
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
výzkumník projektu II
BA01N2079 (A2.79)
+420 545 133 254
MgA. Petr Novagueakademický pracovník - asistent, garant projektu MENDEL DESIGN LABBA06N2010 (T2.10)
+420 545 134 165
výzkumník projektu II
Bc. Karel NovákÚLBDG LDFvýzkumník projektu I
karel.novak [at] mendelu.cz
ÚND LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA38N2012 (P2.12)
+420 545 134 527
Ing. Kateřina NovosadováÚZPL LDF
výzkumník projektu II
BA04N4042 (B4.42)+420 545 134 553, +420 739 636 378katerina.novosadova [at] mendelu.cz
Estelle Noyer, Ph.D.výzkumník projektu II
Dipl.-Ing. Bc. Anna OberleÚND LDFvýzkumník projektu IBA04N6014 (B6.14)+420 545 134 029
Ilona OstřížkováÚHÚLAG LDF
organizačně-technická pracovníčka, garant projektu
BA04N1072 (B1.72)+420 545 134 015ilona.ostrizkova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA04N4050 (B4.50)
+420 545 134 069
milan.palat [at] mendelu.cz
Ing. Petra Palátová, Ph.D.ÚLDEP LDF
technička pro výzkum
BA04N5057 (B5.57)
+420 545 134 074
ÚOLM LDF
akademická pracovníčka - asistentka
BA04N3016 (B3.16)
+420 545 134 119, +420 545 134 117
Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N3046 (B3.46)
+420 545 134 065
pavlina.simkova.dldf [at] mendelu.cz
ÚZPL LDF
výzkumník projektu I
BA04N5021 (B5.21)+420 545 134 552
postdoktorand
BA04N6085 (B6.85)
+420 545 134 550
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.akademická vědecko-výzkumná pracovníčkaBA04N6084 (B6.84)
+420 545 134 160
zuzana.paschova [at] mendelu.cz
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
BA04N1068 (B1.68)
+420 545 134 022
výzkumník projektu II
BA06N3012 (T3.12)
+420 545 134 188
marian.pavelka [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavlišakademický pracovník - docent, výzkumník projektu IV
BA04N6073 (B6.73)
+420 545 134 052jindrich.pavlis [at] mendelu.cz
ÚTOK LDFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIIBA04N4011 (B4.11)+420 545 134 009petr.pelikan [at] mendelu.cz
Ing. Petr PernicaDLDF LDFtajemník fakultyBA04N2003 (B2.03)
+420 545 134 002, +420 724 077 879
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D.ÚN LDFakademický pracovník - profesor
BA06N4006 (T4.06)
+420 545 134 171ivan.petelen [at] mendelu.cz
Lenka PetrášováÚT LDForganizačně-technická pracovníčka
BA04N1012 (B1.12)
+420 545 134 149
ÚEL LDF
výzkumník projektu II
BA06N1013 (T1.13)
+420 545 134 028
Ing. et Ing. Tomáš Pipíška, Ph.D.
výzkumník projektu III
+420 545 134 045
tomas.pipiska [at] mendelu.cz
DLDF LDF
manažer projektu MENDEL DESIGN LAB
ÚOLM LDFakademický pracovník - odborný asistentBA04N2014 (B2.14)
+420 545 134 108
radim.plhal [at] mendelu.cz
Ing. Roman Plichta, Ph.D.ÚLBDG LDF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N5049 (B5.49)+420 545 134 043roman.plichta [at] mendelu.cz
ÚZPL LDFakademický pracovník - docentBA04N4044 (B4.44)+420 545 134 122
Antonio Pompeianovýzkumný pracovník
Ing. Tomáš Pospíšil
akademický pracovník - asistent
BA04N5001 (B5.01)
+420 545 134 075
Ing. Luděk Praus, Ph.D.ÚND LDF
akademický vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6037 (B6.37)
+420 545 134 551
Ing. Jiří Procházka
akademický pracovník - asistent
BA04N6007 (B6.07)
+420 545 134 545
jiri.prochazka [at] mendelu.cz
Ing. Michal Prouza
výzkumník projektu I
BA04N3045 (B3.45)
+420 545 134 184michal.prouza [at] mendelu.cz
ÚEL LDFakademický pracovník - docent, výzkumník projektu IIBA06N3005 (T3.05)
+420 545 134 012, +420 606 400 901
výzkumník projektu II
BN01N1070 (Z1.70)
+420 545 136 172, +420 545 136 344
akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovníkBA04N6001 (B6.01)
+420 545 134 519
ÚLBDG LDFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N5046 (B5.46)
+420 545 134 058
martin.rejzek [at] mendelu.cz
William Robb
akademický pracovník - lektor
BA04N3041 (B3.41)+420 545 134 307william.robb [at] mendelu.cz
ÚGP LDF
akademická pracovníčka - asistentka
BA04N2047 (B2.47)
+420 545 134 037
jana.rosikova [at] mendelu.cz
Ing. Radim RousekÚND LDF
výzkumník projektu I
BA04N6014 (B6.14)
+420 545 134 029
radim.rousek [at] mendelu.cz
Ing. Jiří Rozsypálekakademický pracovník - asistentBA04N3045 (B3.45)
+420 545 134 184
akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovník
BA04N6032 (B6.32)
+420 545 134 547
michal.rybnicek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA04N5043 (B5.43)
+420 545 134 057radomir.repka [at] mendelu.cz
technička pro výzkum
vera.repkova [at] mendelu.cz
PhDr. Lenka ŘitičkováOJP DLDF LDF
akademická pracovníčka - asistentka
BA04N1020 (B1.20)+420 545 134 106
Ing. Jaromír Salák
pracovník informačních technologií, výzkumník projektu I
BA04N1042B (B1.42b)
+420 545 134 047
jaromir.salak [at] mendelu.cz
Ing. Pavel Samec, Ph.D.ÚGP LDF
výzkumník projektu III
BA04N6078 (B6.78)+420 545 134 179pavel.samec [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6006 (B6.06)
+420 545 134 544
Ing. Petr Sedlákvýzkumník projektu II
BA04N3017 (B3.17)
+420 545 134 115petr.sedlak [at] mendelu.cz
Ing. Matúš Sendecký, Ph.D.ÚZPL LDF
akademický pracovník - asistent
BA04N4046 (B4.46)
+420 545 134 128
Mgr. Ing. David SísSO DLDF LDF
referent zahraničních styků
BA04N1006 (B1.06)+420 545 134 007, +420 739 341 964david.sis [at] mendelu.cz
výzkumník projektu III
asistentka
BA04N4043 (B4.43)
+420 545 134 123
petra.skocdopolova [at] mendelu.cz
Ing. Vlastimil SkotákÚOLM LDF
výzkumník projektu I
BA04N2014 (B2.14)+420 545 134 108vlastimil.skotak [at] mendelu.cz
vedoucí Zkušebny staveb.truhlář.výrobků
+420 739 555 328
Mgr. Tomáš Slach
výzkumník projektu II
BA04N6077 (B6.77)
+420 545 134 048tomas.slach [at] mendelu.cz
Ing. Richard Slávik, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6048 (B6.48)
+420 545 134 159
výzkumník projektu I
BA04N6076 (B6.76)+420 545 134 064marketa.smrckova [at] mendelu.cz
ÚN LDF
technická pracovníčka pro výuku
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 316
Pavel Sršeň, DiS.ÚND LDFvedoucí dílen+420 545 134 167, +420 778 464 057
Ing. Luboš StaněkÚT LDF
akademický pracovník - asistent
BA04N3036 (B3.36)+420 545 134 100lubos.stanek [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
BA04N6013 (B6.13)
+420 545 134 033
ludmila.stara [at] mendelu.cz
ÚZPL LDFtechnička pro výzkum
marie.strasilova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.akademický pracovník - docent
BA04N3037 (B3.37)
+420 545 134 528
Ing. Pavlína Suchomelovávýzkumník projektu I
BA04N6014 (B6.14)
+420 545 134 029
doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.
akademická pracovníčka - docentka
BA04N4048
+420 545 134 312andrea.sujova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIIBA04N5046 (B5.46)+420 545 134 058
technik pro výzkum
ondrej.svatek [at] mendelu.cz
Ing. Jan Světlík, Ph.D.ÚEL LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA06N3004 (T3.04)
+420 545 134 188
jan.svetlik [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docentBA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171
Ing. Kateřina Svobodová, Ph.D.ÚOLM LDFvýzkumník projektu I
BA04N4052 (B4.52)
+420 545 134 107
PhDr. Jitka Sýkorováakademická pracovníčka - asistentka
BA04N1020 (B1.20)
+420 545 134 106
jitka.sykorova [at] mendelu.cz
ÚLDEP LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5004 (B5.04)
+420 545 134 072dalibor.safarik [at] mendelu.cz
Lenka Šafaříková
organizačně-technická pracovníčka, referentka kvality
BA04N5001 (B5.01)
+420 545 134 070
lenka.safarikova [at] mendelu.cz
Mgr. Alena ŠamonilováÚOLM LDF
organizační pracovníčka
BA04N3024 (B3.24)
+420 545 134 113
alena.samonilova [at] mendelu.cz
ÚLBDG LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5041 (B5.41)
+420 545 134 042
asistentka
BA04N2045 (B2.45)
+420 545 134 530
ÚND LDF
výzkumník projektu II
Ing. Václav Šebek
výzkumník projektu I
BA04N4051 (B4.51)
+420 545 134 080
Ing. Jan Šebesta, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
BA04N5046 (B5.46)
+420 545 134 058
jan.sebesta [at] mendelu.cz
ÚND LDFvýzkumník projektu I
+420 545 134 045
ÚLBDG LDFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIBA04N6052 (B6.52)+420 545 134 500
ÚTOK LDF
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N4010 (B4.10)
+420 545 134 093
Ing. Milan Šimek, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175milan.simek [at] mendelu.cz
PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.výzkumník projektu III
akademický pracovník - profesorBA04N4053 (B328)
+420 545 134 520
Ing. Vojtěch Šotola
výzkumník projektu II
BA04N2012 (BZ121)
+420 545 134 111
vojtech.sotola [at] mendelu.cz
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N5047 (B5.47)+420 545 134 054zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
BA04N6052 (B6.52)+420 545 134 500
ÚLBDG LDFprojektový manažer - junior
marketa.sramkova [at] mendelu.cz
Mgr. Drahomíra Šťastná
administrátorka projektu, studijní referentka pro VVČ
BA04N2059 (B2.59)+420 545 134 008
akademický pracovník - docent
BA04N6072 (B6.72)
+420 545 134 056
Mgr. Monika Šuslíková
pracovnice Public a Media Relations-jun
BA04N1042A (B1.42a)+420 545 134 190monika.suslikova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.ÚN LDF
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
BA06N4009 (T4.09)+420 545 134 175
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.ÚN LDFakademická pracovníčka - docentka
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 170
daniela.tesarova [at] mendelu.cz
Ing. Soňa Tichá, Ph.D.ÚLBDG LDFakademická pracovníčka - odborná asistentkaBA04N6069 (B6.69)+420 545 134 051sona.ticha [at] mendelu.cz
ÚND LDFakademický pracovník - odborný asistent, garant projektu
BA04N6006 (B6.06)
+420 545 134 544
ÚGP LDFvýzkumník projektu I
metodik hodnocení VaV, akademický pracovník - docent
BA04N3017 (B3.17)
+420 545 134 115
michal.tomsovsky [at] mendelu.cz
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6086 (B6.86)
+420 545 134 046miroslav.trcala [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA04N3015 (B3.15)+420 545 134 120
Ing. Jana Tulková
odb. administrativní asistentka projektu
Ing. Barbora Uherková, Ph.D.administrátorka projektu, akademická pracovníčka - odborná asistentkaBA04N3007 (B3.07)+420 545 134 147
Kateřina UherkováÚEL LDF
organizačně-technická pracovníčka
BA06N3003 (T3.03)
+420 545 134 180, +420 770 146 002
výzkumník projektu II
BA04N1031 (B1.31)
+420 545 134 098
radomir.ulrich [at] mendelu.cz
ÚLBDG LDFakademický pracovník - docentBA04N6055 (B6.55)
+420 545 134 059
Anastasiya UrbanÚLBDG LDF
výzkumník projektu II
anastasiya.urban [at] mendelu.cz
ÚLBDG LDFakademický pracovník - docent
BA04N6064 (KN414)
+420 776 041 303
ÚHÚLAG LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N1062 (B1.62)
+420 545 134 023
petr.vahalik [at] mendelu.cz
ÚLDEP LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N5004 (B5.04)
+420 545 134 072
Ing. Renata ValováSO DLDF LDFstudijní referentka pro VVČBA04N2058 (B2.58)+420 545 134 005
Ing. Martin Valtera, Ph.D.ÚGP LDF
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N2054 (B2.54)+420 545 134 034martin.valtera [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N4051 (B4.51)
+420 545 134 080jaromir.vasicek [at] mendelu.cz
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.akademický pracovník - docentBA04N6010 (B6.10)+420 545 134 548
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříčekvýzkumník projektu IVBA04N2044 (B2.44)
+420 545 134 521
Ing. Ladislav Vendlauditor
ladislav.vendl [at] mendelu.cz
ÚOLM LDFtechnička pro výzkumBA04N3007 (B3.07)+420 545 134 147, +420 545 134 053
ÚT LDF
mechanizátor
BA04N1016 (B1.16)
+420 545 134 102
Ing. Jaromíra Vítámvásová, Ph.D.ÚLBDG LDFvýzkumník projektu II
BA04N6052 (B6.52)
+420 545 134 500jaromira.vitamvasova [at] mendelu.cz
Michal Vodák
dělník dřevařské výroby
michal.vodak [at] mendelu.cz
ÚND LDFvýzkumník projektu IBA04N6004 (B6.04)
+420 545 134 313
barbora.vojackova [at] mendelu.cz
Ing. Jiří Volánek
výzkumník projektu II
BA04N2047 (B2.47)
+420 545 134 040
Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
BA04N6077 (B6.77)+420 545 134 048
ÚGP LDF
akademická pracovníčka - docentka
BA04N2046 (B2.46)
+420 545 134 039, +420 602 543 787
valerie.vranova [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Tomáš VrškaÚZPL LDF
akademický pracovník - docent
BA04N4039 (B4.39)
+420 545 134 125tomas.vrska [at] mendelu.cz
Ing. Miroslav ZapletalZSTV LDF
manažer kvality
+420 606 056 342
organizačně technická pracovniceBA04N2049 (B2.49)
+420 545 134 035
Ing. Lucie Zejdová, Ph.D.ÚHÚLAG LDF
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N1071 (B1.71)
+420 545 134 020
ÚT LDF
metodik hodnocení VaV, akademický pracovník - odborný asistent
BA04N1017 (B1.17)
+420 545 134 150
tomas.zemanek [at] mendelu.cz
Ing. Tomáš Žid
akademický pracovník - asistent
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Radim Adolt, Ph.D.ÚHÚLAG LDF
externí školitel
BA04N6075 (B6.75)+420 545 134 556
externí oponentka IGA
RNDr. Jan Altman, Ph.D.
externí oponent IGA
qqaltma1 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.LDFexterní oponent
qqambros [at] node.mendelu.cz
prof. RNDr. Marian Babiak, dr. h. c.externí člen SZqqbabiak [at] node.mendelu.cz
Ing. Miloš Bacíkexterní oponentqqbacik [at] node.mendelu.cz
Ing. Radek Bače, Ph.D.LDFexterní oponent IGA
Ing. Tomáš Badal, PhD.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N3031 (B3.31)
+420 545 134 152
LDFexterní oponentka
Anna Bajerová
externí přístup
RNDr. Ivan Balákexterní oponent
externí oponent
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)BA04N1058 (B1.58)
+420 545 134 018
balogh [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqbarcik [at] node.mendelu.cz
ZN LDF
externí pracovníčka
+420 606 056 341
Dr. Irene Barnes
externí školitelka
qqbarnes [at] node.mendelu.cz
Ing. Josef BarotLDFexterní oponent
Ing. Aleš BártaLDFexterní oponent
LDF
externí oponent IGA
Ing. Jaroslav Bartoš, Ph.D.
externí oponent
Ing. Luboš Bartoš, Ph.D.LDFexterní oponent
Ing. Zdeněk Bartoš
externí oponent
qqbarto4 [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin BařinaLDF
externí oponent
qqbarina [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Ing. et Ing. Pavel Bednář, Ph.D.externí oponent, externí oponent IGA
BA04N4045 (B4.45)
+420 545 134 129qqbedna6 [at] node.mendelu.cz
Ing. Vladimír Běhalexterní oponent
qqbehal [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
externí oponentka
LDFexterní oponent
Ing. Hana Bernardová
externí oponentka
qqbernar [at] node.mendelu.cz
Ing. Marta BetušováLDFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
RNDr. Klára BezděčkováLDF
externí oponentka
qqbezdec [at] node.mendelu.cz
Ing. et Ing. František BezděkLDF
externí oponent
ÚN LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľ
qqbilek3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Zdeněk Bílek, MBALDF
externí oponent
externí oponent
Ing. Ondřej Bízekexterní oponent
externí oponent
Ing. Martin Bláha
externí oponent
Ing. Vratislav Blaha, CSc.LDFexterní oponent, externí člen SZqqblaha2 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
Dr. Gary Blankexterný učiteľ
qqblank [at] node.mendelu.cz
LDFexterní člen SZ
qqblatak [at] node.mendelu.cz
Ing. Jitka Bočková
externí oponentka
externí oponent
doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.
externí oponent IGA
Ing. Vojtěch Bochníček
externí oponent
qqbochni [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqbomba [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
externí oponentka
Ing. Tomáš BošanskýLDF
externí oponent
LDFexterní oponentBA06N2008 (T2.08)
LDF
externí oponent
Ing. Hana BrandejsováLDF
externí oponentka
Ing. Jan BrázdaLDF
externí oponent
Ing. Miriam Brázdová
externí oponentka
qqbrazd1 [at] node.mendelu.cz
externá učiteľka
qqbrovki [at] node.mendelu.cz
Ing. Karel BřezinaLDFexterní oponentqqbrezi1 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí školitel
BA01N1031 (A1.31)
+420 545 132 120buchar [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent IGAqqbuchta [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
qqbukovj [at] node.mendelu.cz
Ing. Jaroslav Burda
externí oponent
qqburda [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Ing. František Bušina, Ph.D.LDFexterní oponent
qqbusin1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Miroslav Byrtus
externí oponent
Ing. Josef Cafourek, Ph.D.LDF
externí oponent, externí školitel, externí oponent IGA
BA04N5021 (B5.21)+420 545 134 552qqcafour [at] node.mendelu.cz
Paul CallahanÚN LDF
externý učiteľ
qqcallah [at] node.mendelu.cz
Ing. Alena Capíková, Ph.D.
externí oponentka, externá učiteľka
Ing. František CardaLDF
externí člen SZ
qqcarda [at] node.mendelu.cz
Ing. et Ing. Miroslav CeplLDF, DLDF LDF, ÚT LDFosoba spravující výpočetní techniku, systémový integrátorBA04N1042B (B1.42b)+420 545 134 047
Ing. Antonín CicoňLDF
externí oponent
doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.LDFexterní školitel
externí oponent
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
externí školitel, externí oponent IGA
BA04N5019 (B5.19)
LDF
externá učiteľka
qqczudko [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqcanky [at] node.mendelu.cz
Ing. Jitka Čapatáexterní oponentka
qqcapata [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponentka
qqcecho1 [at] node.mendelu.cz
Drahomíra Čechovská
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N2059 (B2.59)+420 545 134 008cechovsk [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Čech, Ph.D.
osoba spravující výpočetní techniku, externí pracovník, spolupracovník
BA06N4016 (T4.16)
+420 545 134 516, +420 545 134 534
Ing. Zbyněk ČechLDF
externí oponent
BA04N3007 (B3.07)
+420 545 134 147
xcech012 [at] node.mendelu.cz
Ing. Marek ČejdaLDFexterní oponent
qqcejda [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
BN01N3021 (Z3.21)+420 545 136 321jiri.cenek [at] mendelu.cz
Ing. Zdenka Černá
externí oponentka
qqcerna8 [at] node.mendelu.cz
PaedDr. Vladimír Černík
externý učiteľ
LDF
externí oponent IGA
qqcerven [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqcizek [at] node.mendelu.cz
Ing. Luďka Čížková, Ph.D.LDF
externá učiteľka
externí oponent
prof. Ing. Vladimír Čurn, Ph.D.
externí oponent IGA
Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
externí oponent
qqcuta [at] node.mendelu.cz
Ing. et Ing. Lászlo Benedek Dályapracovník bez úvazku (prac. dohoda)BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
laszlo.dalya [at] mendelu.cz
LDF
externí oponent
LDFexterní oponent
prof. Jurij Diaci, Ph.D.LDF
externí oponent
Ing. Miroslav DivínLDF
externí oponent
externý učiteľ
xdlauhy [at] node.mendelu.cz
LDF
externá učiteľka
externí oponent
BA04N4042 (B4.42)+420 545 134 553lumir.dobrovolny [at] mendelu.cz
Mgr. Alena DofkováLDFexterná učiteľka
qqdofkov [at] node.mendelu.cz
externí oponent
externí oponent
qqdolez9 [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
RNDr. Petr Doležal, Ph.D.externí oponent IGA
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Zdeněk DomesLDF
externí oponent
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
BA03N5031 (C5.31)
+420 545 133 012
externí oponent
LDFexterní oponent
David DostálLDFexterní oponent
qqdost14 [at] node.mendelu.cz
Ing. Hana Dostálováexterní oponentka
qqdost13 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Eva Dostálová Kaniováexterná učiteľka
Ing. Marie DostálováLDFexterní oponentka
LDF, ÚND LDF
externí oponent, evidován v OBD
Ing. Rostislav Doubekexterní oponent
Ing. Jan Douda, Ph.D.externí oponent IGA
qqjan1 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí přístup, externí školitel
externý učiteľ
BA06N4006 (T4.06)
+420 545 134 171
qqdrapal [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
LDFexterní oponent IGA
Ing. Lukáš DrdlaLDFexterní oponent
ÚLBDG LDFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Jaromír DřímalLDFexterní oponent
LDFexterní oponent
qqdrima1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Tomáš DudaLDFexterní oponent IGA
Ing. Roman Dudík, Ph.D.
externí školitel, externí oponent IGA
BA04N5005 (B5.05)+420 545 134 078qqdudik [at] node.mendelu.cz
Ing. Ivo DurdaLDF
externí oponent
Ing. Terézia Durdiaková
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
xdurdiak [at] node.mendelu.cz
Ing. Dušan Dusíkexterní oponentqqdusik [at] node.mendelu.cz
Ing. David Dušek, Ph.D.LDFexterní oponent
Ing. Jiří DvorskýLDFexterní oponent
qqdvors1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří DvořáčekLDFexterní oponent
qqdvor32 [at] node.mendelu.cz
Ing. Bořek Dvořák
externí oponent
doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.externí oponent IGAqqdvora8 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.LDFexterní oponent IGAqqdvora4 [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c.LDF
externí oponent IGA
BA01N4070 (A4.70)
+420 545 133 175
Ing. Karel Dvořákexterní oponent
qqdvora3 [at] node.mendelu.cz
evidován v OBD
qqdvor27 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí školitel
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D.
externí oponentka
qqerbeno [at] node.mendelu.cz
Ing. Aleš Erberexterní oponent
Ing. Klára FajkusováLDFexterní oponentka
externí oponent, externí školitel
feuer [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
qqficek [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqfilipp [at] node.mendelu.cz
externí školitel
BA04N3041 (B3.41)
+420 545 134 307
Ing. Lukáš Finger
externí oponent
qqfinger [at] node.mendelu.cz
Ing. Bedřich Fišerexterní oponent
externí oponent
doc. Ing. Aleš Florian, CSc.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Bc. Hana FlorováLDF
externá učiteľka
externí oponent
BA04N6083 (B6.83)
+420 545 134 065
Ing. Lucie FoltýnováLDF
externí oponentka
MVDr. Pavel Forejtek, CSc.
externí školitel, externí oponent IGA
qqforejt [at] node.mendelu.cz
Ing. Dominik FrancLDFexterní oponent
qqfranc1 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
externí oponent
qqfrant1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Aleš Frýbort
externí oponent
Ing. Josef Frýdl, CSc.LDF
externí oponent
qqfrydl [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Vladimír GaarLDFexterní oponent IGA
Ing. Vlastimil Gabrhelexterní oponentqquhrice [at] node.mendelu.cz
Ing. Aleš GabrleLDFexterní oponent
externí oponent IGA
qqgaff [at] node.mendelu.cz
Miluše GajdováLDF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
gajdova [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
qqgilber [at] node.mendelu.cz
zahraničný hosť
qqgobakk [at] node.mendelu.cz
LDFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqgol [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.externí člen SZ, externí oponent IGA
Ing. Jaroslav GricLDF
externí člen SZ
Dr. Nikolaos S. GrigoriadisÚLBDG LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqgrigo2 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponentka
LDF
externí přístup
Mgr. Alena Habrová
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
externí školitelka
BA04N5055 (B5.55)
Ing. Ivan HalabalaLDF
externí oponent
externí oponent
qqhala2 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
qqhalova [at] node.mendelu.cz
externí oponent
LDFexterní oponentqqhamrla [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr HamšíkLDFexterní oponent
BA06N3011 (T3.11)
+420 545 134 163
LDFexterní oponentqqhanus4 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jan HanušLDF
externí oponent IGA
Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.LDFexterní oponentka
BA06N2002 (T2.02)
+420 545 134 168xharasli [at] node.mendelu.cz
Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.LDFexterní oponent, externí oponent IGA
qqhart [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
LDFexterní oponent
qqhauser [at] node.mendelu.cz
Ing. Roman Havelec
externí oponent
qqhavele [at] node.mendelu.cz
externí školitel
BA03N5026 (C5.26)
+420 545 133 016
prof. Eva Haviarová
externí člen SZ
Ing. Juraj Hazuchaexterní oponent
MgA. Mgr. Radim Hédl, Ph.D.LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľ, externí oponent IGA
LDFexterní oponent
externí oponent
qqhelan1 [at] node.mendelu.cz
externí oponentqqheralt [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Jaroslav Herynek, CSc.LDF
externí školitel
qqheryne [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
qqherma1 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqkoshi [at] node.mendelu.cz
Ing. Marcela HlaváčováLDFexterná učiteľkaBA01N5068 (A5.68)
+420 545 133 089
Ing. Pavol Hlaváč, Ph.D.
externí oponent IGA
qqhlav13 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.ZN LDF
externí pracovník, spolupracovník
BA06N1016 (T1.16)
+420 545 134 176josef.hlavaty [at] mendelu.cz
Ing. Miloslav Hloucal
externí oponent
qqhlouca [at] node.mendelu.cz
Ing. Miloš Hoferka
externí oponent
LDFexterní oponent
qqhokes [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
externí oponent
qqholatk [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqholcak [at] node.mendelu.cz
externí člen SZBA04N4050 (B4.50)+420 545 134 069
Ing. Ladislav Holišexterní oponent
RNDr. Jan Hollanexterní oponent
qqhollan [at] node.mendelu.cz
Ing. Jindřich Holopírek, CSc.LDF
externý učiteľ, externí oponent
BA04N1020 (B1.20)
+420 545 134 106
holopir [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqholoub [at] node.mendelu.cz
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.externí pracovník, spolupracovník
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
zdenek.holous [at] mendelu.cz
Ing. Ladislav Holubář
externí oponent
LDFexterní oponent, externí oponent IGA, externí člen SZ
Lukáš Homolaexterný učiteľ
qqhomola [at] node.mendelu.cz
externí školitel, externí oponent IGA
miloslav.homolka [at] mendelu.cz
externí oponent
qqhonzak [at] node.mendelu.cz
Ing. et Ing. Markéta HonzováLDFexterní přístupBA04N1061a (B1.61a)+420 545 134 016
Ing. Jiří Horáček
externí oponent
RNDr. Mgr. Matěj HoráčekLDF
externí oponent IGA
LDF
externý učiteľ, externí školitel
BA04N6001 (B6.01)
+420 545 134 049, +420 739 341 960
petr.horacek [at] mendelu.cz
Mgr. Pavlína Horká
externá učiteľka
BA04N6075 (B6.75)+420 545 134 556
Seyedmohammad HosseiniLDFzahraničný hosť
externí oponent
BA04N2044 (B2.44), BA04N2045 (B2.45), BA04N6073 (B6.73)+420 545 134 052, +420 545 134 521qqhouska [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
qqhovora [at] node.mendelu.cz
Ing. arch. Martina Hovořáková
externí oponentka
qqhovor1 [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
externí školitel, externí oponent IGA
Mgr. Záboj HrázskýLDF
externý učiteľ
qqhrazsk [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.
externý učiteľ
BA02N3004 (D3.04)
+420 545 133 282
Ing. Michal Hrib, Ph.D.LDF
externí oponent
qqhrib [at] node.mendelu.cz
Ing. Jaroslav Hrivnák, PhD.LDF
externí oponent
qqhrivna [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Ing. Luděk HrubecLDFexterní oponent
qqhrubec [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
jakub.hruska [at] mendelu.cz
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.
externý učiteľ
BN01N3025 (Z3.25)
+420 545 136 325
hubik [at] node.mendelu.cz
Ing. Ondřej Hub
externí oponent
qqhub1 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Petr HubLDFexterný učiteľ
Ing. arch. Mojmír Hudec
externí oponent
qqmojmir [at] node.mendelu.cz
Ing. Pavel HudecLDFexterní oponentBA04N5051 (B5.51)
externí oponent
qqhujnak [at] node.mendelu.cz
Petra Hulvová
externí oponentka
qqhulvov [at] node.mendelu.cz
Ing. Veronika Hunková, Ph.D.KL LDF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N6080 (B6.80)+420 545 134 505veronika.hunkova [at] mendelu.cz
externí oponent
qqhupka [at] node.mendelu.cz
Ing. Václav Hurt, Ph.D.externí oponentBA04N4042 (B4.42)+420 545 134 130vaclav.hurt [at] mendelu.cz
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
externý učiteľ
Dr. Ing. Vítězslav Hyblerexterní oponent
BA03N3027 (C3.27)
+420 545 133 058
qqhybler [at] node.mendelu.cz
Ing. Tomáš HynčicaLDFexterní oponent
LDFexterní oponent
externí oponent
BA06N4005 (T4.05)
+420 545 134 516, +420 777 878 200
LDF
externí přístup
qqchuman [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Ing. Petr Chyškaexterní oponent
qqchyska [at] node.mendelu.cz
Ing. Lukáš Chytilexterní oponent
LDF
externí oponent
qqjalove [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Karel Janák, CSc.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N6050 (B6.50)+420 545 134 161karel.janak [at] mendelu.cz
ÚZPL LDF, LDF
externí školitel, externí oponent IGA
qqjanik [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.externí školitel, externí oponent IGA
BA06N3007 (T3.07)
+420 545 134 191
dalibor.janous [at] mendelu.cz
externí oponentka IGA
qqjanous [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
qqjaros4 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
qqjaros5 [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
Ing. Jakub Javořík, Ph.D.externí oponent IGAqqjavori [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Ing. Luděk Jekl
externí oponent
Ing. Jaromír JelínekLDFexterní oponent
qqjelin9 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
BA06N2013 (T2.13), BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 121, +420 545 134 177
Ing. Jan Ježek
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľ
qqjezek4 [at] node.mendelu.cz
Ing. Miloš Ježek, Ph.D.
externí oponent IGA
osoba spravující výpočetní techniku
doc. Ing. Pavol Joščák, CSc.
externý učiteľ, externí oponent IGA
doc. Ing. Gabriela Juhasová, CSc.
externí oponentka IGA
qqjuhas1 [at] node.mendelu.cz
ÚLBDG LDF
evidován v OBD
LDFexterný učiteľqqjuran [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent, externí školitel
qqjurase [at] node.mendelu.cz
LDFexterný učiteľBA01N5062 (A5.62)+420 545 133 090frantisek.jurecka [at] mendelu.cz
LDF
externí člen SZ
Ing. Martin JurošLDFexterní oponentqqjuros [at] node.mendelu.cz
ÚN LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľ
Daniel Justpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Radek Jůzaexterní oponent
externí oponent
qqkabela [at] node.mendelu.cz
Mgr. Milena Kábrtová
externá učiteľka
Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.LDF
externí oponent, externí oponent IGA
Ing. Radan Kaderka
evidován v OBD
qqkaderk [at] node.mendelu.cz
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D.LDF, KL LDFpracovník bez úvazku (prac. dohoda), externí školitel
BA04N3031 (B3.31)
+420 545 134 152
LDFexterní oponentka
Dr. Tharnrat Kaewgrajang
externí školitelka
qqkaewgr [at] node.mendelu.cz
Ing. Miroslav KafkaLDFexterní oponent
Ing. Vojtěch KafkaLDFexterní oponent
LDF
externí oponent
LDF
externí oponent
BA04N4052 (B4.52)
xkajfosz [at] node.mendelu.cz
externí oponent
LDF
externí oponent
qqkala1 [at] node.mendelu.cz
LDF, ÚLDEP LDFexterní oponent, externí školitel
+420 545 134 074
kalousek [at] node.mendelu.cz
Ing. Alena KalužováLDF
externí oponentka
externí oponentBA04N2015 (B2.15)+420 545 134 539
externí oponentka
qqkampov [at] node.mendelu.cz
Jakub Káňa
externí přístup
qqkana1 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
LDF
externí oponent
qqkanok [at] node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda), externá učiteľka
xkanova2 [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
MgA. David Karásek
externí oponent
qqkarase [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
qqkejkli [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr KiliánLDFexterní oponent
qqkilia2 [at] node.mendelu.cz
RNDr. Karel Kirchner, CSc.LDF
externí oponent
Ing. Martin Kirlíkexterní oponent
Ing. Robert KlásekÚOLM LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Tomáš KlevarLDFexterní oponent
externí oponent
externí oponent
qqklimek [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Klímek, Ph.D.externí oponent
BA04N6014 (B6.14)
+420 545 134 029
Ing. Jan Klimeš
externí oponent
prof. Ing. Emil Klimo, DrSc.
emeritní profesor
BA04N6051 (B6.51)
+420 545 134 038
Ing. Michal Kloiber, Ph.D.LDFexterní oponent
BA04N6037 (B6.37)
+420 545 134 551
Ing. Karel KlusákLDF
externí oponent
qqklusak [at] node.mendelu.cz
PhDr. Petr Kňava, M.A., Dr.LDF
externý učiteľ
LDFexterní oponent
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.externí člen SZBA01N4111 (A4.111)+420 545 133 184
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.LDFexterný učiteľBA39N4010 (Q4.10)
+420 545 132 467
qqknotek [at] node.mendelu.cz
ÚZPL LDF
osoba spravující výpočetní techniku
BA04N4036 (B35), BA04N4047 (B4.47)
+420 545 134 124robert.knott [at] mendelu.cz
LDFexterní oponent
qqkocnar [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
LDFexterní oponent
BA04N6032 (B6.32)
+420 545 134 313
Ing. Radim Kolář, Ph.D.
externí oponent IGA
qqkolar [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.LDF, ÚHÚLAG LDF
externí školitel, externí oponent IGA
BA04N4026 (B4.26)
+420 545 134 091
qqkolejk [at] node.mendelu.cz
Ing. Josef KomárekLDFexterní oponent
qqkomar3 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí přístup
qqkontar [at] node.mendelu.cz
externí oponent, externí člen SZ
qqkonvic [at] node.mendelu.cz
Mgr. Jindra Kopecká
externá učiteľka
qqkopec1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Lubomír Korabaexterní oponent
externí oponent IGA
LDFexterní oponent IGA
qqkorenk [at] node.mendelu.cz
Ing. Milan Koreň, CSc.LDF
externí oponent
qqkoren [at] node.mendelu.cz
ÚN LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externý učiteľ
LDF
externí oponent
qqkosin1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Rostislav Kostka
externí oponent
Ing. Josef Košíčekexterní člen SZqqkosice [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
LDF
externí oponent
Ing. Josef KoubekLDFexterní oponent
Petr KoubekLDFexterní školitel
LDFexterní oponent
qqkoudel [at] node.mendelu.cz
PhDr. Dagmar KoudelkováLDF, ÚN LDF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda), externá učiteľka, externí školitelka
qqkoude1 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Mgr. Ondřej KoukolLDFexterní oponent IGA
Ing. Michal KoupilLDFexterní oponent
externí oponentka
qqkoutec [at] node.mendelu.cz
externí oponentka, externí člen SZ
qqkoutn7 [at] node.mendelu.cz
Ing. Michal Kovář, Ph.D.ÚTOK LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N6074 (B6.74)
+420 545 134 558
Ing. Jan Kozel, Ph.D.
externí oponent
qqkozel [at] node.mendelu.cz
LDFexterná učiteľka
BA39N4030 (Q4.30)
+420 545 132 472jana.dufkova [at] mendelu.cz
Ing. Pavel KoždoňLDFexterní oponent
Ing. Bohumil Koželouh, CSc.LDF
externí oponent
RNDr. Miroslav Koželuh, CSc.externí školitelBA04N1068 (B1.68)+420 545 134 022qqkozel1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Martina Kraclová
externí oponentka
externí školitelka
BA04N5016 (B5.16)
+420 545 134 134
qqkrajna [at] node.mendelu.cz
externí oponent
externí oponent
Mgr. Petr Králík, Ph.D.
externí oponent IGA
LDF, ÚHÚLAG LDF
externí školitel, externí oponent IGA
BA04N5041 (B5.41)
+420 545 134 042
kral1 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponentka
externá učiteľka
Ing. Lukáš KratěnaLDF
externí oponent
BA04N3007 (B3.07)
+420 545 134 147
Ing. Jan Kratochvíl
externí oponent
qqkrato9 [at] node.mendelu.cz
Ing. Alena Kratochvílováexterní oponentka
qqkrato2 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
qqkrbec [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
Ing. Jan Krejza, Ph.D.
externí oponent IGA
BA06N3013 (T3.13)
+420 545 134 192
Ing. Lubomír KrovLDFexterní oponent
qqkrov [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
Bc. Ondřej KrutilÚGP LDFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
prof. Ing. Jan Křen, CSc.LDFexterní školitelBA01N3033 (A3.33)+420 545 133 106
Ing. Helena KřenkováLDF
externí oponentka
BA06N3004 (T3.04)
+420 545 134 159
externí oponentka
qqkriva1 [at] node.mendelu.cz
Roman Křivohlávek
externí přístup
qqkrivoh [at] node.mendelu.cz
Ing. Dana KřivováLDFexterní oponentka
externí oponent
qqkrize1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin Křížexterní oponent
qqkriz1 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Kristýna Křížová
externá učiteľka
ÚOLM LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkriz5 [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponentka
qqkrupal [at] node.mendelu.cz
RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D.LDFexterní oponentkaBA04N2045 (B2.45)
lucie.kubalikova [at] mendelu.cz
LDFexterní oponent
Ing. Jan Kubíček, Ph.D.externí oponentBA04N6076 (B6.76)+420 545 134 064qqkubice [at] node.mendelu.cz
Ing. Pavel Kubůexterní oponent
BA06N1013 (T1.13)
+420 545 134 086
LDFexterní oponent IGAqqkucbel [at] node.mendelu.cz
Ing. Aleš Kučera
externí oponent
Ing. Jiří KučeraLDF
externý učiteľ
externý učiteľ
Ing. Martin Kučerka, Ph.D.LDFexterní oponent, externí oponent IGA
qqkucerk [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc.LDF
externí oponent, externí oponent IGA
BA04N6001 (B6.01)
+420 545 134 049
kudela [at] node.mendelu.cz
Bc. Ing. Martin KudláčekLDFexterní oponent
xkudlac3 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Regina KudláčkováLDFexterná učiteľka
externí oponent
LDF
externí přístup
BA06N3011 (T3.11)
+420 545 134 189
kulhavy [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.LDFexterní oponent IGA
qqkunes [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
externí oponent
qqkurial [at] node.mendelu.cz
Ing. Miroslav Kutý
externý učiteľ
qqkuty [at] node.mendelu.cz
Ludmila Kvasnicová
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
BA01N2036 (A2.36)
+420 545 133 183
externí oponent
externí oponent
LDF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqkypuso [at] node.mendelu.cz
externí oponent, externí oponent IGA
qqlagana [at] node.mendelu.cz
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.LDF
externí školitel
BA01N2075 (A2.75)
+420 545 133 245
Ing. Jaromír Latnerexterní oponent
qqlatner [at] node.mendelu.cz
Ing. Radomila Lavická
externí oponentka
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.LDF, ÚND LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externí oponent
BA06N1013 (T1.13)
+420 545 134 086
qqlavic1 [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
LDF
externí oponentka
qqlechne [at] node.mendelu.cz
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.osoba spravující výpočetní technikuBA04N5052 (B5.52)+420 545 134 076
Jan Leugnerexterní oponent
qqleugne [at] node.mendelu.cz
Ing. Eduard Levýexterní oponent
xlevy [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponentka
externí oponent
qqlidick [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
externí oponent
qqlindne [at] node.mendelu.cz
Ing. Vladimír Linhartexterní oponent
Mgr. Václav Linkov
externí školitel
qqlinkov [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.
externí oponentka
LDF
externí oponentka IGA
qqliznar [at] node.mendelu.cz
Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.LDFexterní oponent
LDFzahraničná hosť
externí oponent
Bc. Barbora Loušováexterní přístup
Ing. Petr Lukeš, Ph.D.externí oponent IGA
LDF
externí oponent
LDFexterní školitel, externí oponent IGA
qqmach10 [at] node.mendelu.cz
Ing. Ivo MachovičLDFexterní oponent
systémová integrátorka
BA04N1041 (B1.41)
+420 545 134 303
externí školitel
Ing. Jan MalinaLDFexterní oponent
qqmalina [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Miroslava Mamoňová, PhD.externí oponentka
qqmamono [at] node.mendelu.cz
externí oponentka IGA
qqmarcin [at] node.mendelu.cz
Ing. Jakub MarekLDFexterní oponent
LDFexterní oponent
externí oponent
qqmarek9 [at] node.mendelu.cz
prof. RNDr. Ing. Michal Vladimír Marek, DrSc.externí školitelBA04N2025 (B2.25)+420 545 134 532
DLDF LDFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmarti4 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
RNDr. Milena Martinková, CSc.
externí oponentka
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054
mart [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
MUDr. Vladimír MašínLDFexterní oponent
externí školitel
BA04N1066 (B1.66)
+420 545 134 023xmateji0 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí člen SZ
externí oponent
Ing. Pavel MauerLDF
externí člen SZ
qqmauer [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponentqqmazal [at] node.mendelu.cz
externí oponentqqmazel [at] node.mendelu.cz
externí oponent
externí oponent
Ing. Lukáš Merenda, Ph.D.LDF
externí oponent IGA
BA04N6009 (B6.09)
+420 545 134 045
qqmerend [at] node.mendelu.cz
externí oponentka IGA, externí člen SZ
qqmessin [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqmicane [at] node.mendelu.cz
Ing. Stefan Mihailović
externý učiteľ
LDF
externí člen SZ
qqmicha6 [at] node.mendelu.cz
Ing. Stanislav MichalLDF
externí oponent
Iurii Mikhailovexterný učiteľ
LDFexterní oponent
externí přístup
qqmikul7 [at] node.mendelu.cz
Ing. Pavlína Mikulenčákováexterní oponentka
LDF
externí člen SZ
qqmilers [at] node.mendelu.cz
Ing. Jan Mimraexterní oponent
Ing. Tomáš Minx, Ph.D.LDFexterní oponent, externí člen SZ
BA04N3048 (B3.48)
+420 545 134 143
xminx0 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
Ing. František Mitášexterní oponent
Ing. Karel MitiskaLDF
externí člen SZ
qqmitisk [at] node.mendelu.cz
externí oponent
externí oponent IGA
LDFexterný učiteľBA39N3063 (Q3.63)+420 545 132 332
externí oponent
qqmontag [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
qqmorav4 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
LDF
externí oponent
LDFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)BA04N4040 (B4.40)
+420 545 134 185
qqmouck1 [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
Mgr. Leoš Mrenica
externí oponent
qqmrenic [at] node.mendelu.cz
LDF, ÚOLM LDF
emeritní profesor, externí školitel, externí oponent IGA
BA04N3025 (B3.25)
+420 545 134 113
externí oponent
LDFexterní oponent
xmrnust0 [at] node.mendelu.cz
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.ÚN LDF
externí školitel
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
LDFexterní oponent
Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D.LDFexterný učiteľ, externí oponentBA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 171
qqmuzik1 [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
LDFexterní člen SZqqmylbac [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqmynar [at] node.mendelu.cz
LDFexterní oponent
qqnajt [at] node.mendelu.cz
Ing. Drahomír NantlÚN LDF
externý učiteľ
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
LDFexterní oponentka IGABA04N6007 (B6.07)+420 545 134 545qqnasswe [at] node.mendelu.cz
Ing. Miroslav Navrátilexterní oponentBA04N6009 (B6.09)+420 545 134 045
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.osoba spravující výpočetní technikuBA04N5031 (B5.31)+420 545 134 026miroslav.navratil [at] mendelu.cz
Ing. arch. Markéta NavrátilováLDF
externí oponentka
LDFexterný učiteľ
BA39N3064 (Q3.64)
+420 545 132 331xnecas2 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
qqnehude [at] node.mendelu.cz
Radek NejeschlebaLDFexterní oponent
qqnejesc [at] node.mendelu.cz
Ing. Borek NejezchlebLDF
externí oponent
borek.nejezchleb [at] mendelu.cz
Mgr. Petr NekužaLDFexterní oponent IGA
externí oponent
Ing. Jaroslav NeradLDF
externí člen SZ
qqnerad [at] node.mendelu.cz
Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
externý učiteľ
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.externí oponentka IGA
BA39N3095 (Q3.95)
+420 545 135 004, +420 545 132 343
danuse.nerudova [at] mendelu.cz
Ing. Petr NesázalLDF
externí oponent
Ing. Tomáš NesetLDFexterní oponent
Ing. Jiří Neshybaexterní člen SZ
externí přístup
externí oponent
LDF
externí člen SZ
LDF
externí oponent
qqnitra [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqnova20 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří Novák
externí oponent
externí oponent, externí školitel, externí člen SZ
qqnovak9 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
externí oponent
qqnova33 [at] node.mendelu.cz
LDF
externá učiteľka
qqnova17 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqnova30 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
LDF
externí oponentka
Ing. Jaroslav NovotnýLDFexterní oponent
Ing. Luboš NovotnýLDFexterní oponent
qqnovo17 [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Novotnýexterní oponent
externí oponent
qqnovot2 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqnuc [at] node.mendelu.cz
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D.LDFexterná učiteľkaqqnyvlt1 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
externí školitel
BA39N2069 (Q2.69)
+420 545 132 730
externí oponent
Ing. Jan OpitzLDFexterní oponent
qqopitz [at] node.mendelu.cz
externí oponent
externí oponent, externí oponent IGA
qqoulehl [at] node.mendelu.cz
Ing. Marie Ovesná
externí oponentka
Ing. Petr Ovesný
externí oponent, externý učiteľ
BA06N1012 (T1.12)+420 545 134 506
externí oponent
LDF
externá učiteľka, externí oponentka IGA
xbuckov2 [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Ing. Eva Palátová, Ph.D.
externí oponentka, externí školitelka
BA04N5015 (B5.15)
+420 545 134 132
qqpalato [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří Palbuchta
externí oponent, externí člen SZ
LDFexterní oponent
Ing. Petr PastrňákLDF
externí oponent
qqpastrn [at] node.mendelu.cz
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.LDFexterní oponent IGA
BA06N3012 (T3.12)
+420 545 134 188
externí člen SZ
Ing. Roman Pavlík
externí oponent
qqpavli5 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
externí oponent
externí oponent
qqpehal [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.LDFexterní oponent, externí člen SZ
LDFexterní oponent
qqpekare [at] node.mendelu.cz
ÚTOK LDF
osoba spravující výpočetní techniku
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.LDFexterní oponent
qqpencik [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqpering [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponent
externí oponentka IGA
qqpesko1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Alena Pešlová, Ph.D.LDF
externí přístup
BA04N3020 (B3.20)
+420 545 134 118
Ing. Bedřich Peterexterní oponentBA06N3013 (T3.13)
+420 545 134 505
LDF
externí oponentka
BA04N4025 (B4.25)
+420 545 134 091
Booppa Petcharad
externá učiteľka
externý učiteľ
qqpetr2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Adara Petrová
externí oponentka
RNDr. Andrea Petrová, Ph.D.
externí oponentka
qqpetro1 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Jan PetříkLDF
externí oponent
externí člen SZ
LDFexterní oponent
Ing. et Ing. Tomáš Pipíška, Ph.D.
externí oponent
+420 545 134 045tomas.pipiska [at] mendelu.cz
externí přístup
qqpirek [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin Plachý, Ph.D.LDFexterní člen SZ
Ing. Pavel Plíšek, DiS.LDF
externí oponent
Ing. Renata PlíškováLDF
externí oponentka
qqdobes2 [at] node.mendelu.cz
ÚN LDFexterná učiteľka
externí oponentka
Ing. Jiří Pňáček, Ph.D.LDFexterní oponent
qqpnacek [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
Ing. Richard Podlena, Ph.D.externí oponent, externí oponent IGA
LDFexterní oponent
pavel.podlipny [at] mendelu.cz
prof. Ing. Vilém Podrázský, Ph.D.LDFexterní školitel, externí oponent IGA
RNDr. František Pojerexterní člen SZ
qqpojer [at] node.mendelu.cz
Petr PokludaLDFexterní oponent
qqpoklu1 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.LDFexterní oponent
BA04N4044 (B4.44)
+420 545 134 122radek.pokorny [at] mendelu.cz
LDF
externí školitel
BA01N3085 (A3.85), BA01N4006 (A4.06)
+420 545 133 045
externí člen SZ
qqpolak1 [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
qqpolas2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Milan Pořízka
externí oponent
qqporizk [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqposp20 [at] node.mendelu.cz
Ing. Štěpán PospíšilLDFexterní člen SZqqposp22 [at] node.mendelu.cz
Ing. Tomáš PospíšilLDFexterní člen SZBA04N5001 (B5.01)+420 545 134 075
doc. Ing. Marek Potkány, Ph.D.externí oponent IGA
prof. Ing. Alois Prax, CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
LDFexterní člen SZ
LDFexterní oponent, externí člen SZ
Ing. David Procházka, Ph.D.
externí školitel
BA39N2056 (Q2.56)+420 545 132 240david.prochazka [at] mendelu.cz
Ing. Jiří ProcházkaLDFexterní oponent
qqproc12 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Ing. et Ing. Pavel Procházkaexterní oponent
Mgr. Marta Procházková
externí oponentka
qqproc10 [at] node.mendelu.cz
LDF
externí oponentka
Ing. Helena ProkopováLDF, ÚN LDFexterná učiteľka, externí oponentka, externí přístupBA06N4005 (T4.05)
+420 545 134 314
ÚOLM LDF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N3045 (B3.45)
+420 545 134 184
LDFexterní oponent
qqprecec [at] node.mendelu.cz
Ing. Aleš Přibylaexterní oponent