Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
PracoviskoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
ÚRR FRRMS
akademický pracovník - lektor
BN01N3033 (Z3.33)+420 545 136 333
DFRRMS FRRMS
studijní referentka
BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 121
ÚRPE FRRMSakademická pracovníčka - profesorka
BN01N4007 (Z4.07)
+420 545 136 407vera.becvarova [at] mendelu.cz
ÚRPE FRRMSakademická pracovníčka - docentkaBN01N4005 (Z4.05)
+420 545 136 405
ÚTS FRRMS
akademický pracovník - docent
petr.blizkovsky [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255irena.byckova [at] mendelu.cz
RNDr. Jan Caha, Ph.D.ÚRR FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3031 (Z3.31)+420 545 136 331
Ing. Martin ČadaDFRRMS FRRMS
tajemník fakulty
BN01N3007 (Z3.07)
+420 545 136 307, +420 725 398 957
akademický pracovník - docentBN01N3013 (Z3.13)+420 545 136 313
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3021 (Z3.21)
+420 545 136 321jiri.cenek [at] mendelu.cz
Ing. Barbora Daňková, Ph.D.ÚRPE FRRMSakademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408
ÚTS FRRMSakademický pracovník - odborný asistent
BN01N3012 (Z3.12), BA01N2081 (A2.81)
+420 545 136 312
samuel.darkwah.zo [at] mendelu.cz
referentka zahraničních styků
BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 345
katerina.dolnik [at] mendelu.cz
ÚTS FRRMSakademický pracovník - odborný asistent
BN01N3018 (Z3.18)
+420 545 136 318vladimir.dordevic [at] mendelu.cz
Mgr. Ludmila FlokováÚEPZ FRRMSakademická pracovníčka - asistentka
BN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 282
ÚRPE FRRMSakademický pracovník - profesor
BN01N4006 (Z4.06)
+420 545 136 406
ÚEPZ FRRMS
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2054 (Z2.54)+420 545 136 285
Mgr. Renata Hajslerováakademická pracovníčka - asistentka
renata.hajslerova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
lea.hasikova [at] mendelu.cz
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
ÚTS FRRMSakademický pracovník - odborný asistentBN01N3010 (Z3.10)
+420 545 136 310
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N3026 (Z3.26)
+420 545 136 326
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3023 (Z3.23)
+420 545 136 323
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
BN01N4011 (Z4.11)+420 545 136 411
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ph.D., MAÚSS FRRMSakademická pracovníčka - odborná asistentkaBN01N3027 (Z3.27)+420 545 136 327beatrice-elena.manea [at] mendelu.cz
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.ÚEPZ FRRMSakademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 285
Bc. Vít Karber
správce a admin. inform. a kom. technol.
BN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 276
vit.karber [at] mendelu.cz
DFRRMS FRRMSstudijní referentkaBN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 121
Ing. Amar KhairiÚTS FRRMSakademický pracovník - asistentBN01N3022 (Z3.22)
+420 545 136 322
ÚRR FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3030 (Z3.30)+420 545 136 330
DFRRMS FRRMSprojektový manažer, administrator projektu
BN01N3009 (Z3.09)
+420 545 136 309
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3030 (Z3.30)
+420 545 136 330
DFRRMS FRRMS
technický pracovník pro výuku
BN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 666, +420 605 747 854
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3025 (Z3.25)
+420 545 136 325
ÚJKS FRRMS
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
ÚEPZ FRRMSakademická pracovníčka - odborná asistentkaBN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 282
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
akademický pracovník - profesor
BN01N2056 (Z2.56)
+420 545 136 256
Ing. Veronika Malá
pR referentka
BN01N2083
+420 545 136 583
ÚJKS FRRMS
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6050 (B6.50), BN01N2056 (Z2.56)+420 545 134 066, +420 545 136 283
ÚJKS FRRMSakademický pracovník - odborný asistent
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
akademická pracovníčka - odborná asistentkaBN01N4007 (Z4.07)+420 545 136 407simona.miskolci [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistentBN01N3011 (Z3.11)+420 545 136 311ondrej.mocek [at] mendelu.cz
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
BN01N3020 (Z3.20)+420 545 136 320
organizačně-technická pracovníčkaBN01N3008 (Z3.08)
+420 545 136 508
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3025 (Z3.25)
+420 545 136 325
jiri.nesiba [at] mendelu.cz
ÚTS FRRMS
akademický pracovník - profesor
BN01N3019 (Z3.19)+420 545 136 319ivo.pavlik [at] mendelu.cz
PhDr. Martin PetlachÚTS FRRMS
akademický pracovník - asistent
BN01N3018 (Z3.18)
+420 545 136 318martin.petlach [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3024 (Z3.24)
+420 545 136 324
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D.výzkumník projektu IBN01N4008 (Z4.08)+420 545 136 408
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.
akademický pracovník - asistent
BN01N3035 (Z3.35)
+420 545 136 335
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
BN01N4003 (Z4.03)
+420 545 136 403
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4011 (Z4.11)
+420 545 136 411
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.akademický pracovník - docent
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
ales.ruda [at] mendelu.cz
ÚEPZ FRRMSakademický pracovník - odborný asistent
BN01N2056 (Z2.56)
+420 545 136 283, +420 545 136 305
organizačně-technická pracovníčka
BN01N3006 (Z3.06)
+420 545 136 306
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
akademický pracovník - docent
BN01N3021 (Z3.21)
+420 545 136 321
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
BN01N4001 (Z4.01)
+420 545 136 401
kristina.somerlikova [at] mendelu.cz
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.ÚRPE FRRMSakademická pracovníčka - odborná asistentkaBN01N4003 (Z4.03)
+420 545 136 403
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4010 (Z4.10)
+420 545 136 410
ÚRPE FRRMS
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N3032 (Z3.32)+420 545 136 532zuzana.svobodova [at] mendelu.cz
Ing. Michal ŠevčíkÚRR FRRMS
akademický pracovník - asistent
BN01N3029 (Z3.29)+420 545 136 329michal.sevcik [at] mendelu.cz
Ing. Lenka ŠmidrováDFRRMS FRRMSstudijní referentka
BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 112
ÚRPE FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3035 (Z3.35)
+420 545 136 335
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N3010 (Z3.10)
+420 545 136 310eva.taterova [at] mendelu.cz
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.ÚTS FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3018 (Z3.18)+420 545 136 318richard.turcsanyi [at] mendelu.cz
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.ÚSS FRRMSakademická pracovníčka - docentkaBN01N3023 (Z3.23)
+420 545 136 323
ÚRPE FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N4009 (Z4.09)+420 545 136 409
ÚEPZ FRRMSakademický pracovník - profesor
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 284ilja.vyskot [at] mendelu.cz
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.ÚRPE FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N4009 (Z4.09)
+420 545 136 409ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
Mgr. Lenka Zouhar LudvíkováÚJKS FRRMSakademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257
Mgr. Michal Zourek, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3022 (Z3.22)
+420 545 136 322
michal.zourek [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - profesorka
BN01N4004 (Z4.04)
+420 545 136 404

Externí pracovníci

Meno
PracoviskoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
externá učiteľka
FRRMS
externí člen SZ
qqbajer3 [at] node.mendelu.cz
ÚTS FRRMSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
BN01N4001 (Z4.01)
+420 545 136 401qqbartu2 [at] node.mendelu.cz
externí školitel
BN01N3009 (Z3.09)
+420 545 136 309
Ing. Božena BodečkováÚRPE FRRMS
externá učiteľka
BN01N4001 (Z4.01)
+420 545 136 401
Ing. Karel BrunclíkÚRPE FRRMSexterný učiteľ
qqbruncl [at] node.mendelu.cz
Susana BustosÚSS FRRMSexterná učiteľka
qqbustos [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.FRRMS
externí člen SZ
qqcudli2 [at] node.mendelu.cz
FRRMS
externí člen SZ
BA04N4023 (B4.23)
+420 545 134 082
PhDr. Jan Dolák, Ph.D.ÚJKS FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolak [at] node.mendelu.cz
JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.externí školitelka
externí oponentBN01N3020 (Z3.20)
+420 545 136 320
dufek [at] node.mendelu.cz
Ing. Vladimír Foretník
externí oponent
qqforetn [at] node.mendelu.cz
externí člen SZqqhajek [at] node.mendelu.cz
Ing. Joany Lizet Hernandez Kong
externá učiteľka
BA20N2022 (N2.22), BN01N2083+420 545 133 338, +420 545 136 283qqherna2 [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
externý učiteľ
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
ÚSS FRRMS
externá učiteľka
BA05N2018 (E17)+420 545 135 205zdenka.hort [at] mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
FRRMS
externí oponent
externí školitelka
Ing. Alois Juřica, CSc.FRRMS
externí člen SZ
Ing. Richard Kafoněk, Ph.D.ÚRPE FRRMSexterný učiteľBA39N5022 (Q5.22)+420 545 132 532
FRRMSsystémový integrátorBN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 276
Petr KaštovskýFRRMSexterní oponent
qqkastov [at] node.mendelu.cz
FRRMS
externí člen SZ
Mgr. Daniela KonečnáFRRMS
externí oponentka IGA
qqkone11 [at] node.mendelu.cz
Ing. Martina Kontrováexterní oponent
qqkontro [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří KrajčaFRRMS
externí oponent
DFRRMS FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Dr. Francois LateganÚRPE FRRMSexterný učiteľqqlatega [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.DFRRMS FRRMS
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqmifko1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Bc. Samuel MintahÚTS FRRMS
externý učiteľ
externý učiteľ
ymusah [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqnevral [at] node.mendelu.cz
ÚTS FRRMSexterná učiteľkaxotoo [at] node.mendelu.cz
PaedDr. Zdeněk PešaDFRRMS FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpesa [at] node.mendelu.cz
Ing. Kateřina PochobradskáÚRR FRRMSexterná učiteľka
qqpochob [at] node.mendelu.cz
Jan PolišenskýÚTS FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqroubin [at] node.mendelu.cz
Surasak Sanguanpong
zahraničný hosť
qqsangua [at] node.mendelu.cz
FRRMS
zahraničný hosť
Ing. Jitka SchneiderováÚEPZ FRRMS
externí asistentka
qqschne1 [at] node.mendelu.cz
FRRMS
zahraničná hosť
qqsimion [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqsmolov [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqstrele [at] node.mendelu.cz
Ing. Helena Sůvová, CSc.FRRMS
externí oponentka
qqsuvova [at] node.mendelu.cz
ÚSS FRRMSexterný učiteľ
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
xstantej [at] node.mendelu.cz
ÚRPE FRRMS
externý učiteľ
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.externý učiteľ
ÚTS FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚRPE FRRMSexterný učiteľqqtvrdo2 [at] node.mendelu.cz
Dr. Daniel Kwabena Twerefou, PhD.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtweref [at] node.mendelu.cz
Vít UlmannÚTS FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqulmann [at] node.mendelu.cz
Ing. Soňa Váleková
externá učiteľka
BN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408
FRRMSexterní člen SZ
FRRMSexterní člen SZ
Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D.FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BN01N3013 (Z3.13)
+420 545 136 313
qqalvar1 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Dominik Vöröšpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Dr. Ing. Marie Zezůlkováexterní člen SZ