Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N3048 (B3.48)
+420 545 134 143
Ing. Miloš Cibulka, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N1064 (B1.64)
+420 545 134 019
milos.cibulka [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA04N3006 (B3.06)
+420 545 134 141karel.drapela [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
akademický pracovník - docent
BA04N3009 (B3.09)
+420 545 134 145
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
akademický pracovník - docent, koordinátor projektu
BA04N1070 (B1.70)
+420 545 134 017
akademický pracovník - odborný asistentBA04N3008 (B3.08)+420 545 134 146michal.kneifl [at] mendelu.cz
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.finanční manažer
BA04N4036 (B35), BA04N4047 (B4.47)
+420 545 134 124
Tomáš Kučeratechnik informačních technologií
výzkumník projektu III
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, metodik hodnoicení VaV
BA04N1066 (B1.66)
+420 545 134 021tomas.mikita [at] mendelu.cz
Mgr. et Mgr. Jakub Novák
výzkumník projektu II
Ilona Ostřížková
organizačně-technická pracovníčka, garant projektu
BA04N1072 (B1.72)+420 545 134 015
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIIBA04N1068 (B1.68)
+420 545 134 022
výzkumník projektu III
PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.
výzkumník projektu III
pavel.slezar [at] mendelu.cz
administrátorka projektu, akademická pracovníčka - odborná asistentkaBA04N3007 (B3.07)
+420 545 134 147
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N1062 (B1.62)
+420 545 134 023
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N1071 (B1.71)
+420 545 134 020
lucie.zejdova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
externí školitel
BA04N6075 (B6.75)+420 545 134 556
Ing. Petr Baloghpracovník bez úvazku (prac. dohoda)BA04N1058 (B1.58)
+420 545 134 018
balogh [at] node.mendelu.cz
Ing. Olga Brovkina, CSc.externá učiteľkaqqbrovki [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
externí školitel
BA04N4026 (B4.26)
+420 545 134 091
Ing. Kamil Král, Ph.D.
externí školitel
BA04N5041 (B5.41)
+420 545 134 042
externí školitel
Mgr. Ondřej Mužík
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmuzik [at] node.mendelu.cz
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.externí školitelBA39N2069 (Q2.69)
+420 545 132 730
Ing. David Procházka, Ph.D.
externí školitel
BA39N2056 (Q2.56)+420 545 132 240
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.externí školitelBN01N2052 (Z2.52)+420 545 136 252ales.ruda [at] mendelu.cz
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
externý učiteľ
qqvacek1 [at] node.mendelu.cz
doc. Mgr. František Zemek, Ph.D.
externí školitel