Oddělení vzdělávání seniorů (ICV) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefonE-mail
Mgr. Hana Strádalováorganizační pracovniceBA05N2013 (E2.13)
+420 545 135 204
Mgr. et Mgr. Tereza Vychopňová
organizační pracovnice
BA05N2014 (E2.14)
+420 545 135 206