Kancelář ředitele (ICV) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
tajemník vysokoškolského ústavu
BA05N4016 (E4.16)+420 545 135 006martin.brandstatter [at] mendelu.cz
Bc. Denisa Hasníkováprojektový manažer
denisa.hasnikova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
pavlina.jurnickova [at] mendelu.cz
Bc. Eliška Kovářovásprávkyně, admin.inf.a komunik.technologií
BA05N4018 (E4.18)
+420 545 135 209
koordinátor odborných aktivit
metodik implementace
Bc. Venuše Kučerová
organizační pracovnice
+420 545 135 234
PhDr. Renata Novobílská, Ph.D.metodik implementace
metodik implementace
radmila.pikorova [at] mendelu.cz
systémový integrátor
BA05N3014 (E24)+420 545 132 737josef.schmied [at] mendelu.cz
Mgr. Marcela Strmisková
asistentka projektu
Ing. Zbyněk Sušil, MSc.finanční manažer projektu
Mgr. Jan Šimekmetodik implementace
Bc. Iva Urbánková
studijní referentka
BA05N1019 (E1.19)
+420 545 135 208
iva.urbankova [at] mendelu.cz
organizační pracovnice
BA05N4012 (E4.12)+420 739 390 179
Mgr. Iva Weltonmetodik implementace
iva.welton [at] mendelu.cz
Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.výzkumník projektu I