Oddělení vnějších vztahů (DAF AF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
Bc. Romana Jalůvková
vedoucí oddělení vnějších vztahů
BA03N1039 (C1.39)
+420 545 133 005