Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.akademická pracovnice - docentka
BA39N4007 (Q4.07)
+420 545 132 483
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA39N4026 (Q4.26)
+420 545 132 464petra.fukalova [at] mendelu.cz
Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentkaBA39N4010 (Q4.10)+420 545 132 465vera.hubacikova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - docentka
BA39N4030 (Q4.30)
+420 545 132 472
Ing. Andrea Leškovátechnička pro výzkum
BA39N4031 (Q4.31)
+420 545 132 487
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA39N4021 (Q4.21)
+420 545 132 479tomas.masicek [at] mendelu.cz
technická pracovnice pro výuku
BA39N4031 (Q4.31)
+420 545 132 488
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA39N4004 (Q4.04)
+420 545 132 471petra.oppeltova [at] mendelu.cz
Ing. Jan Oulehlatechnický pracovník pro vědu a výzkumBA39N4034 (Q4.34)+420 545 132 463jan.oulehla [at] mendelu.cz
Ing. Milan Oulehla
projektant a analytik informačních systémů
BA39N4041 (Q4.41)
+420 545 132 493
milan.oulehla [at] mendelu.cz
technička pro výzkumBA39N4046 (Q4.46)
+420 545 132 441
veronika.perinkova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - docentka
BA39N4033 (Q4.33)+420 545 132 469jana.podhrazska [at] mendelu.cz
Bc. Jana Pokorná
sekretariát
BA39N4040 (Q4.40)
+420 545 132 492
Ing. Pavla Pokornátechnická pracovnice pro výuku
BA39N4034 (Q4.34)
+420 545 132 463
výzkumník projektu IBA39N4015 (Q4.15)
+420 545 132 476
Ing. Eva Stehnováakademická pracovnice - asistentkaBA39N4026 (Q4.26)
+420 545 132 478
eva.stehnova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA39N4010 (Q4.10)
+420 545 132 468bohdan.stejskal [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA39N4046 (Q4.46)+420 545 132 441veronika.stodolova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
BA39N4037 (Q4.37)
+420 545 132 408
akademický pracovník - odborný asistentBA39N4010 (Q4.10)
+420 545 132 481
jan.szturc [at] mendelu.cz
Ing. Andrea Šoukalová Červinková, Ph.D.
vědecko-výzkumná pracovnice
BA03P1059 (C01.59)+420 545 133 358
vysokoškolská učitelka - profesorkaBA39N4045 (Q4.45)
+420 545 132 459
Michaela Tichátechnická pracovnice pro výuku
BA39N4012 (Q4.12)
+420 545 132 466
Ing. Martina Urbanová
akademická pracovnice-asistentka
BA39N4015 (Q4.15)+420 545 132 460martina.urbanova.uke [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA39N4025 (Q4.25)+420 545 132 461
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
BA39N4007 (Q4.07)
+420 545 132 484
magdalena.vaverkova [at] mendelu.cz
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka
BA39N4034 (Q4.34)
+420 545 132 490
odborný administrativní pracovník projek
BA39N4024 (Q4.24)
+420 545 132 482

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
RNDr. Filip Chuchma, Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externí učitel
xchuchm1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Igor Kyselka, CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkyselk [at] node.mendelu.cz
externí učitel
qqlenner [at] node.mendelu.cz
Ing. Jan Prudký, Ph.D.externí učitel