Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefonE-mail
Ing. Jiří Antošovskýakademický pracovník - asistent
BA03N4027 (C4.27)
+420 545 133 093
výzkumník projektu I
tivadar.baltazar [at] mendelu.cz
Bc. Mária Belisová
výzkumník projektu I
Mgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D.
výzkumník projektu III
lucie.bielska [at] mendelu.cz
Ing. Martin Brtnickývýzkumník projektu II
BA04N2051 (B2.51)
+420 545 134 522
technická pracovnice pro vědu a výzkum
BA01N4023 (A4.23)
+420 545 133 060
výzkumník projektu II
rahul.datta [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu I
BA03N4026 (C4.26), BA03N4013 (C4.13)
+420 545 133 192
eva.dolezelova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
BA01N4031 (A4.31), BA01N4029 (A4.29), BA01N4028 (A4.28), BA01N4030 (A4.30)
+420 545 133 324
Ing. Tereza Hammerschmiedt
výzkumník projektu II
BA04N2051 (B2.51)
+420 545 134 522
tereza.hammerschmiedt [at] mendelu.cz
Jana Havlíkovátechnická pracovnice pro výuku
BA01N4018 (A4.18)
+420 545 133 060jana.havlikova [at] mendelu.cz
Ing. Jiří Jandák, CSc.akademický pracovník - odborný asistentBA03N3029 (C3.29)+420 545 133 061
akademický pracovník - docent
BA01N4023 (A4.23)+420 545 133 028
výzkumník projektu II
Ing. Petr Kouřil
výzkumník projektu I
petr.kouril [at] mendelu.cz
Ing. Oldřich Látal, Ph.D.
výzkumník projektu II
oldrich.latal [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
výzkumník projektu I
Ing. Václav Pecinavýzkumník projektu IIBA04N2051 (B2.51)+420 545 134 522vaclav.pecina [at] mendelu.cz
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.akademická pracovnice - docentka
BA03N3023 (C3.23)
+420 545 133 059lubica.pospisilova [at] mendelu.cz
technická pracovnice pro vědu a výzkum
BA01N4018 (A4.18)
+420 545 133 060renata.pospisilova [at] mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice
BA03N4031 (C4.31)
+420 545 133 096
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA03N4022 (C4.22)+420 545 133 102
akademická pracovnice - odborná asistentkaBA03N3022 (C3.22)+420 545 133 064jana.simeckova.uapmv [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.akademický pracovník - docentBA03N4030 (C4.30)+420 545 133 345petr.skarpa [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA03N4029 (C4.29)
+420 545 133 346marie.skolnikova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
marek.sudoma [at] mendelu.cz
Ing. Ivan Tůma, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA01N4037 (A4.37)
+420 545 133 396
ivan.tuma [at] mendelu.cz
Ing. Eva Uhlířovátechnická pracovnice pro výuku
BA03N4035 (C4.35)
+420 545 133 101
eva.uhlirova [at] mendelu.cz
Jiří Ungr
technický pracovník pro vědu a výzkum
BA03N4023 (C4.23)
+420 545 133 103
vědecko-výzkumná pracovnice
akademický pracovník - odborný asistent
BA03N3028 (C3.28)
+420 545 133 063
Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
akademický pracovník - odborný asistent
BA01N4039 (A4.39)
+420 545 133 022

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Marcela Burnog
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
xmuchov3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Kristýna Sošková
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)