Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Jhonny Edison Alba Mejía, Ph.D.výzkumník projektu IIBA01N3013 (A3.13)
+420 545 133 301
vědecko-výzkumná pracovnice
BA01N3092 (A3.92)
+420 545 133 136marta.bradacova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka, vědecko-výzkumná pracovnice
BA01N3060 (A3.60)
+420 545 133 124natalie.belcredi [at] mendelu.cz
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA01N3097 (A334)+420 545 133 322
technická pracovnice pro výuku
BA01N3086 (A3.86)
+420 545 133 122
lenka.dufkova [at] mendelu.cz
Dana Dvořáková
technická pracovnice pro výuku
BA01N3088 (A3.88)
+420 545 133 130
výzkumník projektu II
BA01N3061 (A3.61)
+420 545 133 123petr.elzner [at] mendelu.cz
Ing. Nicole Frantová
výzkumník projektu I
RNDr. Ludmila Holková, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu IIBA01N3092 (A3.92)+420 545 133 136ludmila.holkova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - docentka
BA01N4012 (A4.12)
+420 545 133 052
Ing. Barbora Jílková, Ph.D.výzkumník projektu II
barbora.jilkova [at] mendelu.cz
Ing. Ivana Jovanović
výzkumník projektu I
ivana.jovanovic [at] mendelu.cz
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.akademický pracovník - profesorBA01N3060 (A3.60)+420 545 133 129miroslav.juzl.upsrr [at] mendelu.cz
Ing. Aneta Nečasová
výzkumník projektu I
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu IIBA01N3098 (A3.98)
+420 545 133 131
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
akademický pracovník - profesor
BA01N3085 (A3.85), BA01N4006 (A4.06)+420 545 133 045
Ing. Ondřej Polák, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výukuBA01N3063 (A3.63)
+420 545 133 121
ondrej.polak [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutnáakademická pracovnice - docentkaBA01N3094 (A3.94)
+420 545 133 128
akademický pracovník - odborný asistent
BA01N3063 (A3.63)
+420 545 133 305
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
+420 545 133 048
akademická pracovnice - docentka
BA01N4005 (A4.05)
+420 545 133 046hana.sefrova [at] mendelu.cz
Ing. Jana Víchová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA01N4052 (A4.52)
+420 545 133 050