Zahradnická fakulta - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
PracovištěZařazeníKancelářTelefon
E-mail
Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.ÚZAKA ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB06N2030 (Led-D2.30)
+420 519 367 302zuzana.ambrozova [at] mendelu.cz
DZF ZF
organizační pracovník
LB07N2016 (Led-C2.16)
+420 519 367 224
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.ÚPTZP ZF
výzkumník projektu III, akademický pracovník - profesor
LB01N3009 (Led-A3.09)
+420 519 367 262
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docentLD03N1009 (LD031.09)+420 519 367 311miroslav.baranek [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II, organizační pracovnice
LD08N1028 (LD081.28)
+420 519 367 306
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB06N1015 (Led-D1.15)
+420 519 367 252
výzkumník projektu I
+420 519 367 309
akila.berraf-tebbal [at] mendelu.cz
Ing. Hana Blechovátechnička pro výzkum
zemědělský dělník
Ing. Pavla Bukovskáakademická pracovnice - asitent
LB01N2018 (Led-A2.18)
+420 519 367 248pavla.bukovska [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
LB06N2021 (Led-D2.21)
+420 519 367 277
akademická pracovnice - odborná asistentkaLD03N2007 (LD032.07)
+420 519 367 323
jana.burgova [at] mendelu.cz
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.ÚZAT ZF, ÚVV ZFvýzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB01N3024 (Led-A3.24)
+420 519 367 373
patrik.burg [at] mendelu.cz
Ana Cristina Castillo Toriello de GajdaVSL ZFuklízečka
pracovnice trhu práce, referentka administrativyLB07N2014 (Led-C2.14)+420 519 367 227
ÚZK ZF
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
martin.kielar [at] mendelu.cz
ÚZK ZF, MEND ZF
koordinátor projektu ZF, stavební referentka, výzkumník projektu I
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
jana.cechova [at] mendelu.cz
DZF ZF
asistent projektu, systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 228, +420 601 320 748
ÚZAT ZFakademická pracovnice - asistentka, finanční manažer, organizační pracovniceLB01N3016 (Led-A3.16)
+420 519 367 265
alice.cizkova [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZF
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
BA01N5013 (A5.13)+420 545 136 041tereza.damcova [at] mendelu.cz
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
výzkumník projektu III, akademický pracovník - profesor
LB06N2035 (Led-D2.35), BA01N5014 (A5.14)
+420 519 367 291, +420 545 136 042
Ing. Jiří Derganz
vedoucí vnitřní správy
+420 519 367 201, +420 602 552 675
organizačně-technická pracovnice
LB01N1027 (Led-A1.27), LB01N2009 (Led-A2.09)
+420 519 367 230, +420 519 367 240blazena.dobsakova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentkaLB07N1014 (Led-C1.14)+420 519 367 344barbora.dohnalova [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZF
akademický pracovník - odborný asistent
+420 545 136 003
libor.dokoupil [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZF
technická pracovnice pro výuku
LD03N2010 (LD032.10)
+420 519 367 321
MEND ZF
výzkumník projektu II, organizační pracovník
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
ales.eichmeier [at] mendelu.cz
Ing. Zuzana FialováÚPK ZF
výzkumník projektu I
LB07N1015 (Led-C1.15)+420 519 367 346zuzana.fialova [at] mendelu.cz
pěstitelka plodin
VSL ZFdělník nádvorní skupiny
antonin.gala [at] mendelu.cz
uklízečka
Ing. Filip GazdíkMEND ZFtechnik pro výzkum
LD08N1009 (LD081.09)
+420 519 367 312
filip.gazdik [at] mendelu.cz
DZF ZF
řidič
LB07N3015 (Led-C3.15)
+420 519 367 218
marek.glozar [at] mendelu.cz
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.ÚPTZP ZF
výzkumník projektu III
Ing. Martina GöttingerováÚO ZF
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu I
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
Jarmila Grbavčicová
pěstitelka plodin
jarmila.grbavcicova [at] mendelu.cz
prof. Dariusz Grzebelusvýzkumník projektu IV
Ing. Pavel Híc, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB01N3010 (Led-A3.10)
+420 519 367 268pavel.hic [at] mendelu.cz
VSL ZFpěstitelka plodin
ÚVV ZF
technický pracovník pro výuku
radim.holesinsky [at] mendelu.cz
technická pracovnice pro výuku
julie.horackova [at] mendelu.cz
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB01N3010 (Led-A3.10)
+420 519 367 268
Marcela HořínkováÚZK ZFtechnická pracovnice pro výuku
LB01N1020 (Led-A1.20)
+420 519 367 230
Miroslava HrdličkováVSL ZF
uklízečka
miroslava.hrdlickova [at] mendelu.cz
Ing. et Ing. Lucie Hronová Šafářová, Ph.D.ÚZAKA ZFvýzkumník projektu II
lucie.safarova [at] mendelu.cz
Miloš HrstkaVSL ZFpěstitel plodin
milos.hrstka [at] mendelu.cz
VSL ZF
strážný
milos.hrstka.mend [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, pracovník pro implementaci investic
LB01N1022 (Led-A1.22)
+420 519 367 236
ales.jezdinsky [at] mendelu.cz
studijní referentka
LB07N2018 (Led-C2.18)
+420 519 367 226
ivana.josefikova [at] mendelu.cz
VSL ZF
pěstitelka plodin
miluse.jurasova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu Ibarbora.jurenkova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II, organizační pracovník
LB01N1021 (Led-A1.21)+420 519 367 231
Petra JuřenováÚŠMZR ZF
organizačně-technická pracovnice
LD03N2011 (LD032.11)+420 519 367 320petra.jurenova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu ILB01N2010 (Led-A2.10)+420 519 367 241tomas.kiss [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka, organizačně technická pracovnice
LB06N2016 (Led-D2.16)+420 519 367 281
ÚPK ZFvýzkumník projektu I
LB07N1015 (Led-C1.15)
+420 519 367 345
DZF ZFtechnik informačních systémů
LB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 229, +420 776 629 199
Ing. Mária Kocanovátechnička pro výzkumLD08N1009 (LD081.09)
+420 519 367 312
maria.kocanova [at] mendelu.cz
MgA. Přemysl KokešÚZAKA ZF
akademický pracovník - asistent
+420 519 367 298
premysl.kokes [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZF
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
LB06N2037 (Led-D2.37)
+420 519 367 301
iveta.koprivova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.ÚVV ZF, ÚZK ZFakademický pracovník - docent, výzkumník projektu IILB01N1021 (Led-A1.21)+420 519 367 231
VSL ZF
pěstitelka plodin
ÚPTZP ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB01N3015 (ZFAC3)
+420 519 367 269
Ing. arch. Markéta Krejčí, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
LB06N2037 (Led-D2.37)
+420 519 367 301
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.akademický pracovník - docent, výzkumník projektu IILB06N2018 (Led-D2.18)
+420 519 367 275
premysl.krejcirik [at] mendelu.cz
Jana Křikavová
uklízečka
jana.krikavova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.ÚPK ZF
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
LB07N1012 (Led-C1.12), BA01N5043 (A5.43)+420 519 367 341, +420 545 136 049petr.kucera [at] mendelu.cz
ÚVV ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB06P1009 (Led-D01.09)
+420 519 367 256, +420 519 367 397
Dagmar Kurkováorganizačně-technická pracovniceLB07N2007 (Led-C2.07)+420 519 367 219, +420 519 367 220dagmar.kurkova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.ÚBZ ZFakademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II
LB06N2013 (Led-D2.13)
+420 519 367 273tatiana.kutkova [at] mendelu.cz
Ing. Darek Lacina
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
LB07N3012 (Led-C3.12)
+420 519 367 355
darek.lacina [at] mendelu.cz
instalatér
stanislav.liskovec [at] mendelu.cz
Marek Loučkaúdržbář - elektrikář
Ing. Marie Loučkovápěstitelka plodin
František Lukšstavební údržbář budov
ÚVV ZForganizačně-technická pracovnice, asistentka projektuLB06N1011 (Led-D1.11)
+420 519 367 250
Ing. Anna Magni, Ph.D.
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
BA01N5015 (A5.15)+420 519 367 046anna.magni [at] mendelu.cz
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.ÚBZ ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIILB06N2018 (Led-D2.18)+420 519 367 276jiri.martinek [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu I, organizační pracovnice
LB07N1014 (Led-C1.14), BA01N5018 (A5.18)
+420 519 367 343
hana.kuchynkova [at] mendelu.cz
technik pro výzkum, akademický pracovník - odborný asistent, pracovník pro implementaci investic
LB01N3018 (Led-A3.18)
+420 519 367 370
vladimir.masan [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IILB07N1009 (Led-C1.09)
+420 519 367 347
daniel.matejka [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
hana.matejkova [at] mendelu.cz
MgA. Mikuláš MedlíkÚZAKA ZF
akademický pracovník - asistent
+420 519 367 298
Ing. et Ing. Lenka MiksováÚBZ ZF
akademická pracovnice - asistentka
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 279
MEND ZFvýzkumník projektu II
LD08N1036 (LD081.36)
+420 519 367 308
akademická pracovnice - asistentka
ÚO ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IV
LB01N2013 (Led-A2.13)
+420 519 367 244tomas.necas [at] mendelu.cz
ÚPTZP ZFakademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu III
LB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 266, +420 519 367 260anna.nemcova [at] mendelu.cz
ÚZK ZFakademická pracovnice - docentka
LB01N1032 (Led-A1.32)
+420 519 367 233
jarmila.neugebauerova [at] mendelu.cz
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovniceLB06N2014 (Led-D2.14)+420 519 367 270
Ing. Iva NovotnáÚZAKA ZF
výzkumník projektu II
LB06N2028 (Led-D2.28)
+420 519 367 304iva.novotna [at] mendelu.cz
Ing. Petra OmastováÚPTZP ZFtechnická pracovnice pro výukuLB01N3008 (Led-A3.08)+420 519 367 263, +420 519 367 267petra.omastova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB01N2011 (Led-A2.11)
+420 519 367 242
ivo.ondrasek [at] mendelu.cz
Ing. Eva Ondrušiková, CSc.výzkumník projektu I
LD08N1036 (LD081.36)
+420 519 367 308eva.ondrusikova [at] mendelu.cz
administrátorka projektu, technická pracovnice pro výukuLB07N1010 (Led-C1.10)+420 519 367 340
ÚVV ZFvýzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB06N1012 (Led-D1.12)
+420 519 367 251
organizační pracovník, výzkumník projektu I
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
akademický pracovník - profesorLB06N2017 (Led-D2.17)+420 519 367 272milos.pejchal [at] mendelu.cz
Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ph.D.
organizační pracovnice, výzkumník projektu I
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
technický pracovník pro výukuLB01N3025 (Led-A3.25)+420 519 367 372
Žaneta PešováVSL ZFuklízečkazaneta.pesova [at] mendelu.cz
VSL ZFpěstitel plodin, mechanizátor
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesorLB01N1026 (Led-A1.26)
+420 519 367 232
robert.pokluda [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZFakademická pracovnice - odborná asistentkaBA01N5019 (A5.19), LB06N2038 (Led-D2.38)
+420 519 367 293, +420 545 136 045
VSL ZFuklízečka
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.ÚVV ZFakademický pracovník - odborný asistentLB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 253
ÚVV ZFakademická pracovnice - odborná asistentkaLB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 259
bozena.prusova [at] mendelu.cz
Marie PulkrábkováVSL ZF
uklízečka
+420 519 367 206
organizačně-technická pracovnice, administrator projektu
LB06N2027 (Led-D2.27)
+420 519 367 290
Mgr. Jana Raddová, Ph.D.MEND ZF
výzkumník projektu II
LD08N1006 (LD081.06)
+420 519 367 318
Ing. Lucia RagasováMEND ZFtechnička pro výzkumLA02N1006 (LA021.06), LD08N1028 (LD081.28)+420 519 367 306, +420 519 367 238lucia.ragasova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
LB06N2019 (Led-D2.19)
+420 519 367 271milan.rajnoch [at] mendelu.cz
ÚO ZFvýzkumník projektu I, odborná pracovnice implementace
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
akademický pracovník - odborný asistent
BA01N5062 (A5.62)
+420 545 136 010
Alena Ryzá
referentka hospodářské správy
+420 519 367 210
alena.ryza [at] mendelu.cz
ÚPK ZF
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu III
BA01N5018 (A5.18), LB07N1013 (Led-C1.13)
+420 519 367 342, +420 519 367 221, +420 545 136 043
alena.salasova [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Petr SalašÚŠMZR ZFakademický pracovník - docent, výzkumník projektu IIILD03N2008 (LD032.08)
+420 519 367 322
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB07N1008 (Led-C1.08)
+420 519 367 348
jozef.sedlacek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6029 (B514)
+420 545 134 524jaromir.skoupil [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
LB06P1016 (Led-D01.16)
+420 519 367 258
rostislav.slavik [at] mendelu.cz
pěstitelka plodin
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docentLB06N1014 (Led-D1.14)
+420 519 367 254
Ing. Oldřiška Sotolářová
akademická pracovnice - asistentka
LB01N1024 (Led-A1.24)
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu ILB06N1017 (Led-D1.17)+420 519 367 255radek.sotolar [at] mendelu.cz
ÚPTZP ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 266
ivo.soural [at] mendelu.cz
Ing. Josef Spěvák, Ph.D.koordinátor investic projektu
+420 778 714 596
tajemnice fakulty, projektový manažer - senior
LB07N2010 (Led-C2.10)
+420 519 367 223
uklízečka
technická pracovnice pro vědu a výzkum
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382
DZF ZFstudijní referentka
LB07N2019 (Led-C2.19)
+420 519 367 225, +420 545 136 006
renata.svobodova [at] mendelu.cz
Ing. Irena Sytařová, Ph.D.DZF ZF
organizační pracovnice
LB07N2006 (Led-C2.06)
+420 519 367 222
Ing. Dan Šamánekakademický pracovník - asistentLB06N2036 (Led-D2.36)+420 519 367 298
Ing. Ondřej Šesták
výzkumník projektu I
ÚZAKA ZFvýzkumník projektu II
LB06N2029 (Led-D2.29), BA01N5019 (A5.19)
+420 519 367 294, +420 545 136 045
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.akademický pracovník - docent
LB06N2015 (Led-D2.15)
+420 519 367 282
Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS.
akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
LB01N3015 (ZFAC3)
+420 519 367 269
Ing. Milan ŠpetíkMEND ZFtechnik pro výzkumLD08N1027 (LD081.27)
+420 519 367 305
milan.spetik [at] mendelu.cz
ÚBZ ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu ILB06N2016 (Led-D2.16)+420 519 367 280
MEND ZFvýzkumník projektu I
LD08N1027 (LD081.27)
+420 519 367 305dorota.tekielska [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZF
technická pracovnice pro výuku
BA01N5034 (A5.34)+420 545 136 029magdalena.tvrznikova [at] mendelu.cz
ÚBZ ZF, ÚZK ZF
docent, výzkumník projektu II
LB01N1030 (Led-A1.30)
+420 519 367 234
jiri.uher [at] mendelu.cz
Ivan UrbanVSL ZF
strážný
ivan.urban [at] mendelu.cz
MEND ZF
akademický pracovník - odborný asistent
LD03N1005 (LD031.05)
+420 519 367 318
organizační pracovník, výzkumník projektu I
LB06N2022 (Led-D2.22)
+420 519 367 274
pavel.vaida [at] mendelu.cz
pěstitelka plodin
lenka.vavrikova [at] mendelu.cz
Ing. Miroslava ViktorinováÚPTZP ZF
organizačně-technická pracovnice
LB01N2028 (Led-A2.28)+420 519 367 260miroslava.viktorinova [at] mendelu.cz
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.ÚBZ ZF
akademický pracovník - odborný asistent
LB06N2021 (Led-D2.21)
+420 519 367 278stanislav.vilim [at] mendelu.cz
pěstitelka plodin
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.ÚŠMZR ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II+420 545 136 008
DZF ZF
projektový manažer - senior
pavlina.bozkova [at] mendelu.cz
Pavel Volařík
opravář - traktorista
pavel.volarik [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentka
BA01N5014 (A5.14), LB06N2031 (Led-D2.31)
+420 519 367 292, +420 545 136 042
dana.wilhelmova [at] mendelu.cz
ÚVV ZFtechnická pracovnice pro výukuLB06P1010 (ZFD02)+420 519 367 256
strážný
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB06N2016 (Led-D2.16)+420 724 803 357, +420 542 536 193roman.zamecnik [at] mendelu.cz
ÚZAT ZF, ÚVV ZFvýzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB01N3020 (Led-A3.20)
+420 519 367 371pavel.zemanek [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB07N3012 (Led-C3.12), BA01N5018 (A5.18)
+420 545 136 043, +420 519 367 354eva.zallmannova [at] mendelu.cz
Ing. Renata Želísková
technická pracovnice pro výuku
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382renata.zeliskova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
ZařazeníKancelářTelefonE-mail
ZF
externí člen SZ
qqailer [at] node.mendelu.cz
Radek Aust
externí přístup
qqaust [at] node.mendelu.cz
externí přístupqqbabice [at] node.mendelu.cz
Ing. Marek BabiszZFexterní oponent
qqbabisz [at] node.mendelu.cz
externí oponent
ZF
externí oponentka
qqbadali [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitel
qqbarans [at] node.mendelu.cz
Ing. Viera Baričičová, Ph.D.externí člen SZ
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
ZF
externí přístup
doc. Ing. Daniela Benediková, Ph.D.
externí oponentka IGA
qqbened1 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístupBA06N3003 (T3.03)+420 545 134 157
ZFexterní člen SZBN01N4005 (Z4.05)+420 545 136 405ivana.blazkova [at] mendelu.cz
ZF
externí učitel
BA01N5020 (A5.20)
+420 545 136 010
ZF
externí přístup
Ing. Josef BroučekZFexterní oponent
qqbrouce [at] node.mendelu.cz
externí učitelBA06N4002 (T4.02)
+420 545 134 174, +420 734 452 454
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.ZFexterní učitelBA04N5044 (B5.44)+420 545 134 044bucek [at] node.mendelu.cz
Ing. Lucia Bulířová, Ph.D.ZFexterní přístup
ZFexterní člen SZ
qqburia1 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
Peter Czakoexterní oponent
ZFexterní člen SZ
externí přístup
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)+420 519 367 228, +420 601 320 748
Ing. Petr Čech, Ph.D.externí učitel
BA06N4016 (T4.16)
+420 545 134 516, +420 545 134 534
externí člen SZ
BA39N3024 (Q3.24)
+420 545 132 379
ZF
externí člen SZ
qqdamcov [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
qqdanek2 [at] node.mendelu.cz
doc. PhDr. Drahomíra Dlouhá, CSc.ZF
externí učitelka
+420 548 220 078, +420 606 708 149
dlouha [at] node.mendelu.cz
ÚBZ ZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.ZFexterní učitelBA06N4006 (T4.06)
+420 545 134 171
externí člen SZ
externí přístupBA01N3023 (A3.23)+420 545 133 118tamara.dryslova [at] mendelu.cz
externí oponentka
qqduskov [at] node.mendelu.cz
ZF
externí učitel
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
ZF
externí oponentka
prof. Ing. Lubica Feriancová, Ph.D.
externí člen SZ
qqferian [at] node.mendelu.cz
Ing. Dagmar FetterováZFexterní oponentka IGA
qqfetter [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.externí oponent
qqfisera [at] node.mendelu.cz
externí učitelkaBA03N6030 (C6.30)+420 545 133 015, +420 545 133 029, +420 519 367 394hfiser [at] node.mendelu.cz
externí přístup
LB01N1011 (N1011)
+420 519 367 395
ZF
externí přístup
ZFexterní oponent
+420 519 367 268xfruhwir [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqgajdo1 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
LB01N1011 (N1011)
+420 519 367 395
alena.galbava [at] mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Rostislav GrunaZFexterní oponent
externí oponent
doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.ZFexterní přístupBA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
Bc. Lucie HálováZF
externí oponentka
Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.ZF
externí oponent
ZFexterní učitelkaBN01N2057 (Z2.57)+420 545 136 557lea.hasikova [at] mendelu.cz
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
externí učitel
BA03N5026 (C5.26)
+420 545 133 016
ladislav.havel [at] mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
externí oponent
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.externí učitel
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252hlusek [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.ZFexterní přístup
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
Ing. Vojtěch Holubec, CSc.ZF
externí oponent
ZFexterní oponentka
qqhorsa2 [at] node.mendelu.cz
externí učitel
qqhost1 [at] node.mendelu.cz
externí učitel
externí člen SZ
qqhrdlic [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr. h. c.ZF
externí oponent
ZFexterní oponentka
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
externí učitel
BA06N4005 (T4.05)
+420 545 134 516, +420 777 878 200
externí učitelka
externí učitel
BA04N6050 (B6.50)+420 545 134 161
Ing. Miroslav Jančík
externí učitel
BA06N2011 (T2.11)+420 545 134 515
ZF
externí přístup
BA06N2005 (T2.05)
+420 545 134 502
jancova [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqjancur [at] node.mendelu.cz
ÚBZ ZF
externí školitel
ÚBZ ZF
externí školitelka
qqjaniso [at] node.mendelu.cz
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
externí učitel
BA39N6034 (Q6.34)
+420 545 132 205
externí oponentka
+420 541 421 515, +420 604 206 808
iva.jarolinova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.externí oponent, externí člen SZqqjelin7 [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqjetmar [at] node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqjirane [at] node.mendelu.cz
Ing. Jitka Jiříčkováexterní oponentka
qqjiric1 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Ing. František KachyňaZFexterní učitel
BA06N2009 (T2.09)
+420 545 134 173
kachyna [at] node.mendelu.cz
ZF
externí přístup
BA01N4023 (A4.23)
+420 545 133 028
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.ZF
externí přístup
BA06N2006 (T2.06)
+420 545 134 061
Ing. Danica Káňová, Ph.D.externí oponentkaxkanova2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Zdeněk Karber
externí oponent
qqkarber [at] node.mendelu.cz
Marcela Kingováexterní učitelka
qqkingov [at] node.mendelu.cz
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.externí učitel
BA03N6026 (C6.26)
+420 545 133 296, +420 545 133 299, +420 519 367 394marek.klems [at] mendelu.cz
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ZF
externí oponent
BA04N1070 (B1.70)
+420 545 134 017
DZF ZF
externí učitelka
+420 519 367 211sklimov [at] node.mendelu.cz
Josef KnézlíkZF
systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 229, +420 776 629 199josef.knezlik [at] mendelu.cz
externí učitel
BA01N3007 (A3.07)+420 545 133 078pavel.knot [at] mendelu.cz
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.ZF
externí učitel
BA04N4036 (B35), BA04N4047 (B4.47)+420 545 134 124
Ing. Vojtěch Kobližka
externí oponent
LB06N1016 (Led-D1.16)
qqkobliz [at] node.mendelu.cz
DZF ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 234
ZF
externí oponentka IGA
externí přístup
+420 545 223 606
kolousek [at] node.mendelu.cz
Ing. Hana Konečná, Ph.D.pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)LB01N2012 (Led-A2.12)+420 519 367 243
Ing. Jan KoubekZFexterní oponent
Petr KoubekZFexterní přístup
doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
externí oponent
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkouka3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Vilém Koutník, CSc.DZF ZF
externí učitel
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.
externí oponent
BA04N6027 (B6.27)
+420 545 134 084
ZFexterní člen SZ
qqkova11 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.externí učitelka
BA39N4030 (Q4.30)
+420 545 132 472jana.dufkova [at] mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqkrali5 [at] node.mendelu.cz
Ing. Olga KrálováZFexterní oponentkaqqkralo2 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístupBA04N6084 (B6.84)+420 545 134 160pavel.kral [at] mendelu.cz
prof. Ing. Jan Křen, CSc.ZF
externí učitel
BA01N3033 (A3.33)+420 545 133 106
externí oponentka
BA01N5017 (A5.17)
+420 545 136 044
externí učitel
BA01N1032 (A1.32)
+420 545 132 126ivo.krivanek [at] mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
Ing. Vladimír Kypetexterní oponentqqkypet [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelka+420 519 367 252kyselako [at] node.mendelu.cz
Ing. Monika Lachmannová, Ph.D.
externí učitelka
Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.
externí člen SZ
qqlampir [at] node.mendelu.cz
Dr. Ing. Kristina Langarová
externí oponentka
qqstefk1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jaroslav LangZFexterní oponent
qqlang1 [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqlatr [at] node.mendelu.cz
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
externí oponent
BA04N5052 (B5.52)
+420 545 134 076
ZF
externí oponentka
RNDr. Tomáš LitschmannZFexterní oponent IGA
Ing. Roman Loskot
externí oponent
ÚZAKA ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
doc. Ing. Ivan Malý, CSc.ZFexterní oponent, externí učitel
BA01N5012 (A5.12)
+420 545 136 003maliv [at] node.mendelu.cz
Giles Michael Marionzahraniční host
qqmarion [at] node.mendelu.cz
RNDr. Milena Martinková, CSc.
externí učitelka
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054
ZF
externí oponent IGA
qqmasek [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
qqmatoch [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponentka
+420 545 223 606qqmatou1 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqmazure [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA06N2002 (T2.02)
+420 545 134 168
externí oponentqqmetelk [at] node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
externí učitel
qqmichl0 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
qqmikes2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Ĺubomír MiklovičZFexterní oponent
qqmiklov [at] node.mendelu.cz
Jiří Mouric
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmouric [at] node.mendelu.cz
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.
externí učitel
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
qqmulle4 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
qqmurcov [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
ZFexterní oponentka
qqmusil2 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.ÚZAKA ZFexterní učitel
ZFexterní oponent IGA
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.externí učitelBA04N5031 (B5.31)+420 545 134 026miroslav.navratil [at] mendelu.cz
Dr hab. Jacek Nawrocki
externí člen SZ
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqnedoro [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
BN01N3026 (Z3.26)
+420 545 136 326
ZFexterní oponent
ZFexterní člen SZ
qqnovak0 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
xnovak17 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.ZF
externí člen SZ
ZF
externí člen SZ
qqopravi [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.ZFexterní učitelB302
otruba [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
BA06N1014 (T1.14)
+420 545 134 062
prof. Ing. Viera Paganová, Ph.D.
externí oponentka IGA
qqpagano [at] node.mendelu.cz
MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.externí oponent
qqpalase [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA04N4050 (B4.50)+420 545 134 069milan.palat [at] mendelu.cz
ZFexterní oponentka
ZFexterní oponent
qqpancha [at] node.mendelu.cz
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.ZF
externí učitel
BA04N1068 (B1.68)
+420 545 134 022
externí oponent IGA
qqpatzak [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqpaulen [at] node.mendelu.cz
ZF
externí přístup
qqpavela [at] node.mendelu.cz
MEND ZFpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 315
Ing. Radek PavlačkaZFexterní člen SZ
Ing. Katarína Pavlačkováexterní učitelkaLB07N1010 (Led-C1.10)
+420 519 367 340
katarina.pavlackova [at] mendelu.cz
externí oponent
+420 545 223 606michal.pavlik [at] mendelu.cz
ZF
externí oponentka
Ing. Jana Pechová, Ph.D.ÚZAKA ZF
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
externí přístup
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
Ing. Radek PeňázZFexterní oponentqqpenaz [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
LB01N1030 (Led-A1.30)
externí učitel
ZFexterní člen SZ
Ing. Petr Plíva, CSc.ZF
externí oponent
externí oponent IGA
Ing. Miroslava PolachováZFexterní oponentka
qqpolac6 [at] node.mendelu.cz
Jarmila Poláková
externí přístup
qqpolako [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístup
qqpolak4 [at] node.mendelu.cz
ÚZK ZFevidován v OBD
externí učitel
Ing. Dorota Pospíšilová, CSc.
externí oponentka
qqpospi5 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jan Prášilexterní oponent IGAqqprasil [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka
ZFexterní učitelBA39N3085 (Q3.85)
+420 545 132 397
martin.prokes.umo [at] mendelu.cz
ZF
externí oponent
qqprudin [at] node.mendelu.cz
externí učitel
externí oponentka
LB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 259
bozena.prusova [at] mendelu.cz
Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
externí oponentka
BA01N5013 (A5.13)
+420 545 136 041
ZFexterní oponent
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.ZF
externí člen SZ
BN01N4003 (Z4.03)
+420 545 136 403jaroslava.rajchlova [at] mendelu.cz
externí oponent, externí přístup
qqrehus [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA39N5041 (Q5.41)
+420 545 132 536rolny [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
BA27N1004 (M1.04)
+420 545 133 206qqroznov [at] node.mendelu.cz
Ing. Vít Rucki
externí oponent
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
externí učitel
BA04N5043 (B5.43)+420 545 134 057
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
externí učitel
BA01N3045 (A3.45)
+420 545 136 000
doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
externí člen SZ
ZFexterní oponent
B304, BA01N5018 (A5.18)
+420 545 136 043, +420 519 367 294
externí člen SZ
qqsedlo [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqsendle [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
BA06N2006 (T2.06)
+420 545 134 061
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.externí přístup
BA01N3011 (A3.11)
+420 545 133 079
ZF
externí oponent
qqsladky [at] node.mendelu.cz
Ing. Petra Sošková
externí přístup
externí oponent IGA
qqsouce2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Josef SoučekZFexterní oponent IGA
Ing. Miroslav SpěvákZFexterní přístup
ZF
externí učitel
BA27N1046 (M1.46)
+420 545 133 266spurny [at] node.mendelu.cz
Ing. Jan Stávek, Ph.D.externí oponent
+420 519 367 264
Šárka Steinová
evidován v OBD
qqsteino [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
xstejs24 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
externí učitelkaBA39N3082 (Q3.82)
+420 545 132 334
Bc. Michal Stolárexterní oponent
xstolar [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil, Ph.D.ZF
externí učitel
BA02N1007 (D1.07)
+420 545 133 364stratil [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
Ing. Běla Svitáčková, CSc.
externí učitelka
+420 519 367 323, +420 545 136 008
svit [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqsvob14 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA06N4006 (T4.06)
+420 545 134 171
Ing. arch. Roman Svojanovský
externí školitel
qqsvoja2 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí učitelka
BA04N1020 (B1.20)
+420 545 134 106
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.externí učitelkaBA01N4014 (A4.14), BA01N4008 (A4.08)
+420 545 133 048
ivana.safrankova [at] mendelu.cz
Jana Šefčíkováexterní přístup
ZF
externí člen SZ
simeckov [at] node.mendelu.cz
Ing. Milan Šimek, Ph.D.ZFexterní oponent
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
externí oponent
BA03N4030 (C4.30)+420 545 133 345
ZF
externí přístup
qqskrlov [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.externí přístupBA20N2012 (N2.12)
+420 545 133 068
viera.sottnikova [at] mendelu.cz
Ing. Jaroslava Špalková
externí člen SZ
ZF
externí učitelka
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054
externí člen SZ
Ing. Kateřina Štefková
externí oponentka
ZF
externí člen SZ
qqstefli [at] node.mendelu.cz
externí oponent
externí člen SZ
Ing. Lubomír Talackoexterní oponent
ZF
externí oponentka
qqtancer [at] node.mendelu.cz
externí přístup
ZFexterní přístupBA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
jiri.tauber [at] mendelu.cz
ZF
externí přístup
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 170
daniela.tesarova [at] mendelu.cz
ZFexterní učitel
xtethal [at] node.mendelu.cz
evidován v OBD
Květoslava TobiášováZF
externí přístup
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 177tobiasov [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelBA39N4090 (Q4.90)+420 545 132 404
ZFexterní oponent
ZFexterní učitelka
BN01N3032 (Z3.32)
+420 545 136 396
tomeskov [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA39N5023 (Q5.23)
+420 545 132 533
Ing. Klaudia Tretinová
externí oponentka
prof. Ing. Jan Tříska, CSc.ZFexterní oponent IGA
ZFexterní oponent
Ing. Tomáš UrbánekZFexterní učitelBA39N3082 (Q3.82)+420 545 132 330urbanek [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
externí učitelka
externí oponent
qqurica1 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Lubor Vacek, CSc.ZF
externí učitel
ZF
externí člen SZ
prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.ZFexterní člen SZ
qqvalice [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Magdalena Valšíková, Ph.D.ZFexterní člen SZ
qqvalsik [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří Valtera
externí oponent IGA
qqvalte1 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
Ing. Petr VeličkaZFexterní člen SZ
Mgr. Bc. Ondřej Veselý
externí přístup
BA01N2023 (A2.23)
+420 545 135 132
externí oponent
+420 519 367 388
ZFexterní oponent
Ing. Miloš VidlářZF
externí oponent
qqvidlar [at] node.mendelu.cz
Ing. Helena Vlašínová, Ph.D.ZF
externí učitelka
BA03N5024 (C5.24)
+420 545 133 021, +420 545 133 505, +420 545 133 506, +420 545 133 507
Mgr. Jiří Vlček, Ph.D.ZFexterní učitel
BA02N3023 (D3.23)
+420 545 133 279
ZF
externí oponentka
ZFexterní oponent IGA
MVDr. Bohuslav Vostoupal
externí oponent
Ing. Martin VrabecZFexterní oponent
akad. arch. František Vrána
externí učitel
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
ZFexterní učitelka
BA04N2046 (B2.46)
+420 545 134 039, +420 602 543 787
valerie.vranova [at] mendelu.cz
externí oponentkaxvytisk0 [at] node.mendelu.cz
Ing. Eva WagnerováZFexterní člen SZ
qqwagner [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin WeberZFexterní oponent IGA
ZFexterní oponentka
BA39N6035 (Q6.35)
+420 545 132 257zapleta0 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA02N3011 (D3.11)
+420 545 133 293
doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
externí učitelka
BA03N5028 (C5.28)
+420 545 136 005
Ing. Eliška ZimováZF
externí člen SZ
ZF
externí přístup
BA01N5069 (A5.69)
+420 545 133 083zdenek.zalud [at] mendelu.cz
ZFexterní učitelBA39N5039 (Q5.39)
+420 545 132 502
pavel.zufan [at] mendelu.cz