Ústav technologie potravin (AF) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
BA20N2023 (N2.23)
+420 545 133 339
technická pracovnice pro výuku
renata.dufkova [at] mendelu.cz
Ing. Gabriela Franke, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA20N1006 (N1.06)
+420 545 133 337, +420 724 804 089
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA20N2024 (N2.24)
+420 545 133 340, +420 545 133 548, +420 545 133 547
tomas.gregor [at] mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
BA20N2013 (N2.13)
+420 545 133 196
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
akademická pracovnice - profesorka
BA27N1007 (M1.07), BA20N2005 (N2.05)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
alzbeta.jarosova [at] mendelu.cz
Jindřiška Jordánová
technička pro výzkum
BA27N1017 (M1.17)+420 545 133 567jindriska.jordanova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA27N1014 (M1.14)
+420 545 133 264
miroslav.juzl [at] mendelu.cz
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.akademický pracovník - profesor
BA20N2006 (N2.06)
+420 545 133 261
technická pracovnice pro výuku
veronika.kourilova [at] mendelu.cz
Ivana Kučínskátechnická pracovnice pro výukuBA27N1017 (M1.17)
+420 545 133 567
ivana.kucinska [at] mendelu.cz
Ing. Radka Langová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA20N2018 (N2.18)
+420 545 133 194
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA27N1001 (M1.01)
+420 545 133 557milena.matejovicova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
BA27N1003 (M1.03)
+420 545 133 193sarka.nedomova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
BA27N1005 (M1.05)+420 545 133 203
akademická pracovnice - asistentka
BA27N1022 (M1.22)
+420 545 133 572
technická pracovnice pro výuku
BA27N1006 (M1.06)
+420 545 133 200ladislava.pospiskova [at] mendelu.cz
Beata Ruprechtová
technická pracovnice pro výuku
BA20N1004 (N1.04)
+420 545 133 097
beata.ruprechtova [at] mendelu.cz
Ing. Alena Saláková, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA27N1016 (M1.16)+420 545 133 257alena.salakova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA20N2014 (N2.14)
+420 545 133 334jana.simonova [at] mendelu.cz
Dagmar Sixtováorganizačně-technická pracovniceBA27N1008 (M1.08)+420 545 133 190dagmar.sixtova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.akademická pracovnice - docentka
BA20N2012 (N2.12)
+420 545 133 068
akademická pracovnice - odborná asistentka
jana.zemanova [at] mendelu.cz