Ústav techniky a automobilové dopravy (AF) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
prof. Ing. František Bauer, CSc.akademický pracovník - profesor
BA08N2006 (J2.06)
+420 545 132 085
Mgr. Martin Čermák, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA01N1033 (A1.33)
+420 545 132 127
martin.cermak.utad [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA08N2002 (J2.02)
+420 545 132 121
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA08N2026 (J2.26)
+420 545 132 942jiri.cupera [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistentBA08N2021 (J2.21)
+420 545 132 093
akademický pracovník - docentBA08N2004 (J2.04)
+420 545 133 327
martin.fajman [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA08N2025 (J2.25)
+420 545 132 119
katerina.janisova [at] mendelu.cz
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.
akademický pracovník - docent
BA01N1032 (A1.32)
+420 545 132 126
ivo.krivanek [at] mendelu.cz
Ing. Jiří Kubínanalytik informačních a komun.techn.
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.akademický pracovník - docent, garant klíčové aktivityBA01N1034 (A1.34)
+420 545 132 128
organizačně-technická pracovnice
BA08N2025 (J2.25)
+420 545 132 119
martina.michalikova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IIBA37N2014 (R2.14)+420 545 132 949, +420 545 132 094vit.podlipny [at] mendelu.cz
Ing. Adam Polcar, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA08N2007 (J2.07)
+420 545 132 123
adam.polcar [at] mendelu.cz
technický pracovník pro výukuBA08N1010 (J1.10)+420 545 132 092jiri.slavik [at] mendelu.cz
technický pracovník pro výuku
BA08N2023 (J2.23)
+420 545 132 122zbynek.soch [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA08N2022 (J2.22)
+420 545 132 118
michal.sustr [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA08N1008 (J1.08)
+420 545 132 965
akademický pracovník - odborný asistent
BA37N2002 (R2.02)+420 545 132 129marek.zak [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

JménoZařazeníKancelářTelefon
E-mail
Ing. Ondřej Koutníkpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqkoutni [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externí učitel
qqvarner [at] node.mendelu.cz