Oddělení vnějších vztahů (DAF AF) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
ZařazeníKancelářTelefonE-mail
vedoucí oddělení vnějších vztahů
BA03N1039 (C1.39)
+420 545 133 005
romana.jaluvkova [at] mendelu.cz