Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Tereza Aulichovávýzkumník projektu I
BA01N3006 (A3.06)
Ing. Daria Baholetvýzkumník projektu I
BA01N3012 (A3.12)
+420 545 133 301
Ing. Iva Čáslavovávýzkumník projektu II
BA01N3006 (A3.06)
+420 545 133 078
iva.caslavova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IBA03N2024 (C2.24)+420 545 133 376
akademický pracovník - profesor
BA03N2031 (C2.31)+420 545 133 163
výzkumník projektu IIBA04N6073 (B6.73)+420 545 134 052peter.haninec [at] mendelu.cz
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA01N3010 (A3.10)+420 545 133 077
vědecko-výzkumná pracovnice
BA03N2038 (C2.38)
+420 545 133 165
akademický pracovník - docent
BA03N2028 (C2.28)+420 545 133 164pavel.horky [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA01N2071 (A2.71)+420 545 133 247
Hana Jahnováorganizačně-technická pracovnice
BA01N3008 (A3.08)
+420 545 133 074
hana.jahnova [at] mendelu.cz
Ing. Pavel Knot, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA01N3007 (A3.07)
+420 545 133 078
Mgr. Marta Kohoutkovátechnická pracovnice pro výukuBA03N2032 (C2.32)+420 545 133 160
Ing. Ivana Koláčková
výzkumník projektu I
BA01N3012 (A3.12)
+420 545 133 301
ivana.kolackova [at] mendelu.cz
Barbora Machovátechnička pro výzkum
+420 739 390 478barbora.machova [at] mendelu.cz
Ing. Veronika Mlejnková, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA01N2026 (A2.26)
+420 545 135 196
veronika.mlejnkova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentkaBA03N2027 (C2.27)
+420 545 133 174
výzkumník projektu I
BA03N2023 (C2.23)
+420 545 133 171
jakub.novotny [at] mendelu.cz
Bc. Jana Pavelkovávýzkumník projektu I
BA39N3064 (Q3.64)
+420 545 132 331jana.pavelkova.uvzp [at] mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
BA03N2030 (C2.30)+420 545 133 166leos.pavlata [at] mendelu.cz
Marta Preissová
technička pro výzkum
BA03N2014 (C2.14)
+420 545 133 162
výzkumník projektu IBA03N2020 (C2.20)
+420 545 133 167, +420 545 135 193
andrea.roztocilova [at] mendelu.cz
Ing. Veronika Růžičková
výzkumník projektu II
+420 739 390 478
veronika.ruzickova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu III
BA03N2042 (C2.42)
sylvie.skalickova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
BA01N3011 (A3.11)
+420 545 133 079
mechanizátor
+420 739 390 478
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA03N2020 (C2.20)
+420 545 133 167
doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.akademický pracovník - docentBA03N2026 (C2.26)
+420 545 133 172
akademický pracovník - profesorBA03N2029 (C2.29)+420 545 133 173

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
TelefonE-mail
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
BA03N2037 (C2.37)
+420 545 133 170xbalaba1 [at] node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
BA01N3006 (A3.06)
+420 545 133 078
Ing. Eva Doležalová
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
BA03N2025 (C2.25)
+420 545 133 380xmrazko1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Filip Karásekpracovník bez úvazku (prac. dohoda)BA03N2020 (C2.20)
+420 545 133 167
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)BA03N2040 (C2.40)+420 545 133 167xkrobot [at] node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
BA01N2026 (A2.26)
+420 545 135 196
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA03N2040 (C2.40)
+420 545 133 159zelenka [at] node.mendelu.cz