Dílny a opravárenství (ŽAB ŠZP) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazeníKancelářTelefonE-mail
Jiří Bobekřidič nákladního automobilujiri.bobek [at] mendelu.cz
Miloslav Fialahlídačmiloslav.fiala [at] mendelu.cz
Zdeněk Holackýřemeslník - specialistazdenek.holacky [at] mendelu.cz
Bronislava Jelínkováuklízečkabronislava.jelinkova [at] mendelu.cz
Zdenka Nechvátalováskladnicezdenka.nechvatalova [at] mendelu.cz
Zdeněk Pávišnezjištěnozdenek.pavis [at] mendelu.cz
Václav Plodeknezjištěnovaclav.plodek [at] mendelu.cz
František Roushlídačfrantisek.rous [at] mendelu.cz
Jindřich Ryšavýřidičjindrich.rysavy [at] mendelu.cz
Jarmil Soukaltraktoristajarmil.soukal [at] mendelu.cz
Rostislav Šafaříknezjištěnorostislav.safarik [at] mendelu.cz
Josef Šlancarelektrikářjosef.slancar [at] mendelu.cz
Josef Tilšerřemeslník - specialistajosef.tilser [at] mendelu.cz
Josef Tilšerhlídačjosef.tilser.do [at] mendelu.cz
Vladimír Vojáčeknezjištěnovladimir.vojacek [at] mendelu.cz