Výzkumné centrum (PEF) - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefon
E-mail
Ing. Dominika Doubková
referentka pro agendy vědy a výzkumu
BA39N1095 (Q1.95)
+420 545 132 556
dominika.doubkova [at] mendelu.cz
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
výzkumník projektu I
BA39N5049 (Q5.49)+420 545 132 506veronika.kajurova [at] mendelu.cz
referentka pro agendy vědy a výzkumu
BA39N1093 (Q1.93)
+420 545 132 791
referentka pro agendy vědy a výzkumu
BA39N1095 (Q1.95)+420 545 132 720barbora.siklova [at] mendelu.cz
Ing. Hana Vránová
referentka pro agendy vědy a výzkumu
BA39N1094 (Q1.94)+420 545 132 790hana.vranova [at] mendelu.cz