Zahradnická fakulta - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB06N2030 (Led-D2.30)
+420 519 367 302
organizační pracovníkLB07N2016 (Led-C2.16)+420 519 367 224vladimir.arnost [at] mendelu.cz
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.ÚPTZP ZF
výzkumník projektu III, akademický pracovník - profesor
LB01N3009 (Led-A3.09)
+420 519 367 262
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.MEND ZFvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docentLD03N1009 (LD031.09)+420 519 367 311miroslav.baranek [at] mendelu.cz
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D.
výzkumník projektu II, organizační pracovnice
LD08N1028 (LD081.28)
+420 519 367 306
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB06N1015 (Led-D1.15)
+420 519 367 252
Akila Berraf-Tebbal, Ph.D.
výzkumník projektu I
+420 519 367 309
Ing. Hana BlechováÚŠMZR ZF
technička pro výzkum
zemědělský dělník
akademická pracovnice - asitent
LB01N2018 (Led-A2.18)+420 519 367 248
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.ÚBZ ZFakademický pracovník - odborný asistent
LB06N2021 (Led-D2.21)
+420 519 367 277
akademická pracovnice - odborná asistentka
LD03N2007 (LD032.07)
+420 519 367 323
jana.burgova [at] mendelu.cz
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.ÚZAT ZF, ÚVV ZF
výzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB01N3024 (Led-A3.24)+420 519 367 373patrik.burg [at] mendelu.cz
VSL ZF
uklízečka
ana.gajda [at] mendelu.cz
Milena Čapkovápracovnice trhu práce, referentka administrativy
LB07N2014 (Led-C2.14)
+420 519 367 227
Ing. Martin Čech KielarÚZK ZF
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
Ing. Jana Čechová, Ph.D.ÚZK ZF, MEND ZFkoordinátor projektu ZF, stavební referentka, výzkumník projektu I
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315jana.cechova [at] mendelu.cz
asistent projektu, systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 228, +420 601 320 748pavel.cech [at] mendelu.cz
ÚZAT ZFakademická pracovnice - asistentka, finanční manažer, organizační pracovnice
LB01N3016 (Led-A3.16)
+420 519 367 265alice.cizkova [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
BA01N5013 (A5.13)
+420 545 136 041
tereza.damcova [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZF
výzkumník projektu III, akademický pracovník - profesor
LB06N2035 (Led-D2.35), BA01N5014 (A5.14)
+420 519 367 291, +420 545 136 042
jiri.damec [at] mendelu.cz
Ing. Jiří DerganzVSL ZF
vedoucí vnitřní správy
+420 519 367 201, +420 602 552 675jiri.derganz [at] mendelu.cz
Bc. Blažena DobšákováÚZK ZF
organizačně-technická pracovnice
LB01N1027 (Led-A1.27), LB01N2009 (Led-A2.09)+420 519 367 230, +420 519 367 240blazena.dobsakova [at] mendelu.cz
ÚPK ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka
LB07N1014 (Led-C1.14)
+420 519 367 344
akademický pracovník - odborný asistent
+420 545 136 003
ÚŠMZR ZFtechnická pracovnice pro výuku
LD03N2010 (LD032.10)
+420 519 367 321
irena.drobilicova [at] mendelu.cz
MEND ZFvýzkumník projektu II, organizační pracovníkLD03N1003 (LD031.03)+420 519 367 315
ÚPK ZFvýzkumník projektu ILB07N1015 (Led-C1.15)+420 519 367 346zuzana.fialova [at] mendelu.cz
Ludmila Fibingrová
pěstitelka plodin
dělník nádvorní skupiny
antonin.gala [at] mendelu.cz
VSL ZF
uklízečka
hana.galatikova [at] mendelu.cz
technik pro výzkum
LD08N1009 (LD081.09)
+420 519 367 312filip.gazdik [at] mendelu.cz
řidič
LB07N3015 (Led-C3.15)
+420 519 367 218
výzkumník projektu III
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu I
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
Jarmila GrbavčicováVSL ZFpěstitelka plodin
výzkumník projektu IV
Ing. Pavel Híc, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB01N3010 (Led-A3.10)
+420 519 367 268pavel.hic [at] mendelu.cz
Ivana Hlaváčovápěstitelka plodin
Ing. Radim HolešinskýÚVV ZFtechnický pracovník pro výuku
Ing. Julie HoráčkováÚZAKA ZF
technická pracovnice pro výuku
julie.horackova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB01N3010 (Led-A3.10)
+420 519 367 268
Marcela Hořínkovátechnická pracovnice pro výukuLB01N1020 (Led-A1.20)+420 519 367 230marcela.horinkova [at] mendelu.cz
Miroslava HrdličkováVSL ZFuklízečka
miroslava.hrdlickova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
Miloš Hrstka
pěstitel plodin
Miloš Hrstkastrážný
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, pracovník pro implementaci investic
LB01N1022 (Led-A1.22)
+420 519 367 236
Ivana JosefíkováDZF ZF
studijní referentka
LB07N2018 (Led-C2.18)
+420 519 367 226
ivana.josefikova [at] mendelu.cz
Miluše JurasováVSL ZFpěstitelka plodin
miluse.jurasova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.výzkumník projektu II, organizační pracovník
LB01N1021 (Led-A1.21)
+420 519 367 231
Petra JuřenováÚŠMZR ZForganizačně-technická pracovniceLD03N2011 (LD032.11)+420 519 367 320
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu I
LB01N2010 (Led-A2.10)
+420 519 367 241
Ing. Kristýna Klasová, Ph.D.ÚBZ ZFakademická pracovnice - odborná asistentka, organizačně technická pracovniceLB06N2016 (Led-D2.16)+420 519 367 281kristyna.klasova [at] mendelu.cz
Ing. Radim KlepárníkÚPK ZF
výzkumník projektu I
LB07N1015 (Led-C1.15)
+420 519 367 345
technik informačních systémů
LB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 229, +420 776 629 199
MEND ZF
technička pro výzkum
LD08N1009 (LD081.09)+420 519 367 312
MgA. Přemysl Kokešakademický pracovník - asistent
+420 519 367 298
premysl.kokes [at] mendelu.cz
Ing. Iveta Kopřivováakademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
LB06N2037 (Led-D2.37)
+420 519 367 301
iveta.koprivova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB01N1021 (Led-A1.21)
+420 519 367 231
pěstitelka plodin
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB01N3015 (ZFAC3)
+420 519 367 269
ÚZAKA ZFakademická pracovnice - odborná asistentkaLB06N2037 (Led-D2.37)
+420 519 367 301
marketa.krejci [at] mendelu.cz
ÚBZ ZF
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB06N2018 (Led-D2.18)
+420 519 367 275
Jana Křikavová
uklízečka
jana.krikavova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.ÚPK ZFvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docentLB07N1012 (Led-C1.12), BA01N5043 (A5.43)
+420 519 367 341, +420 545 136 049
ÚVV ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB06P1009 (Led-D01.09)
+420 519 367 256, +420 519 367 397
Dagmar KurkováDZF ZF
organizačně-technická pracovnice
LB07N2007 (Led-C2.07)+420 519 367 219, +420 519 367 220
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II
LB06N2013 (Led-D2.13)
+420 519 367 273
Ing. Darek LacinaÚPK ZF
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
LB07N3012 (Led-C3.12)
+420 519 367 355
VSL ZFinstalatér
Marek LoučkaVSL ZFúdržbář - elektrikář
Ing. Marie LoučkováVSL ZF
pěstitelka plodin
František Lukš
stavební údržbář budov
Stanislava Lukšováorganizačně-technická pracovnice, asistentka projektuLB06N1011 (Led-D1.11)
+420 519 367 250
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
BA01N5015 (A5.15)
+420 519 367 046
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB06N2018 (Led-D2.18)
+420 519 367 276
ÚPK ZF, DZF ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu I, organizační pracovnice
LB07N1014 (Led-C1.14), BA01N5018 (A5.18)+420 519 367 343hana.kuchynkova [at] mendelu.cz
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
technik pro výzkum, akademický pracovník - odborný asistent, pracovník pro implementaci investic
LB01N3018 (Led-A3.18)
+420 519 367 370
vladimir.masan [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IILB07N1009 (Led-C1.09)+420 519 367 347daniel.matejka [at] mendelu.cz
Ing. Hana MatějkováÚPK ZFvýzkumník projektu I
MgA. Mikuláš Medlík
akademický pracovník - asistent
+420 519 367 298
mikulas.medlik [at] mendelu.cz
Ing. et Ing. Lenka Miksová
akademická pracovnice - asistentka
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 279lenka.miksova.ubz [at] mendelu.cz
Ing. Jana MoudráMEND ZF
výzkumník projektu II
LD08N1036 (LD081.36)
+420 519 367 308
Mgr. et Mgr. Martina Mrázová
akademická pracovnice - asistentka
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IV
LB01N2013 (Led-A2.13)
+420 519 367 244tomas.necas [at] mendelu.cz
ÚPTZP ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu III
LB01N3008 (Led-A3.08)+420 519 367 266, +420 519 367 260anna.nemcova [at] mendelu.cz
ÚZK ZF
akademická pracovnice - docentka
LB01N1032 (Led-A1.32)
+420 519 367 233
jarmila.neugebauerova [at] mendelu.cz
Jana NovákováÚBZ ZFtechnička pro výzkum, organizačně-technická pracovnice
LB06N2014 (Led-D2.14)
+420 519 367 270
Ing. Iva Novotnávýzkumník projektu II
LB06N2028 (Led-D2.28)
+420 519 367 304iva.novotna [at] mendelu.cz
technická pracovnice pro výuku
LB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 263, +420 519 367 267
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB01N2011 (Led-A2.11)
+420 519 367 242
Ing. Eva Ondrušiková, CSc.výzkumník projektu ILD08N1036 (LD081.36)
+420 519 367 308
eva.ondrusikova [at] mendelu.cz
Ing. Katarína PavlačkováÚPK ZF
administrátorka projektu, technická pracovnice pro výuku
LB07N1010 (Led-C1.10)+420 519 367 340
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.výzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB06N1012 (Led-D1.12)
+420 519 367 251
Ing. Jakub Pečenka
organizační pracovník, výzkumník projektu I
LD08N1035 (LD081.35)+420 519 367 307jakub.pecenka [at] mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
LB06N2017 (Led-D2.17)
+420 519 367 272
milos.pejchal [at] mendelu.cz
Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ph.D.
organizační pracovnice, výzkumník projektu I
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
technický pracovník pro výuku
LB01N3025 (Led-A3.25)
+420 519 367 372
VSL ZF
uklízečka
VSL ZFpěstitel plodin, mechanizátor
jan.pinkava [at] mendelu.cz
ÚZK ZF
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor
LB01N1026 (Led-A1.26)
+420 519 367 232
akademická pracovnice - odborná asistentkaBA01N5019 (A5.19), LB06N2038 (Led-D2.38)+420 519 367 293, +420 545 136 045lucie.polackova [at] mendelu.cz
uklízečka
akademický pracovník - odborný asistentLB06N1013 (Led-D1.13)+420 519 367 253kamil.prokes [at] mendelu.cz
Ing. Božena Průšová, Ph.D.ÚVV ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka
LB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 259
uklízečka
+420 519 367 206
ÚZAKA ZF
organizačně-technická pracovnice, administrator projektu
LB06N2027 (Led-D2.27)
+420 519 367 290
Mgr. Jana Raddová, Ph.D.MEND ZFvýzkumník projektu II
LD08N1006 (LD081.06)
+420 519 367 318
jana.raddova [at] mendelu.cz
Ing. Lucia RagasováMEND ZF
technička pro výzkum
LA02N1006 (LA021.06), LD08N1028 (LD081.28)
+420 519 367 306, +420 519 367 238
ÚBZ ZF
akademický pracovník - docent
LB06N2019 (Led-D2.19)
+420 519 367 271
ÚO ZFvýzkumník projektu I, odborná pracovnice implementace
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.ÚŠMZR ZFakademický pracovník - odborný asistent
BA01N5062 (A5.62)
+420 545 136 010
jaroslav.roznovsky [at] mendelu.cz
Alena RyzáVSL ZFreferentka hospodářské správy+420 519 367 210
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu III
BA01N5018 (A5.18), LB07N1013 (Led-C1.13)
+420 519 367 342, +420 519 367 221, +420 545 136 043
ÚŠMZR ZF
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu III
LD03N2008 (LD032.08)
+420 519 367 322petr.salas [at] mendelu.cz
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB07N1008 (Led-C1.08)
+420 519 367 348
jozef.sedlacek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistentBA04N6029 (B514)
+420 545 134 524
jaromir.skoupil [at] mendelu.cz
ÚVV ZF
výzkumník projektu I
LB06P1016 (Led-D01.16)
+420 519 367 258
rostislav.slavik [at] mendelu.cz
VSL ZFpěstitelka plodin
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.ÚVV ZFvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
LB06N1014 (Led-D1.14)
+420 519 367 254
Ing. Oldřiška Sotolářováakademická pracovnice - asistentkaLB01N1024 (Led-A1.24)
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB06N1017 (Led-D1.17)
+420 519 367 255
Ing. Ivo Soural, Ph.D.ÚPTZP ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB01N3008 (Led-A3.08)+420 519 367 266ivo.soural [at] mendelu.cz
ÚZK ZF
koordinátor investic projektu
+420 778 714 596
josef.spevak [at] mendelu.cz
ÚBZ ZF, DZF ZFtajemnice fakulty, projektový manažer - seniorLB07N2010 (Led-C2.10)+420 519 367 223eva.spevakova [at] mendelu.cz
Libuše SpěvákováVSL ZF
uklízečka
Hana Strnadovátechnická pracovnice pro vědu a výzkum
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382
Renata SvobodováDZF ZF
studijní referentka
LB07N2019 (Led-C2.19)
+420 519 367 225, +420 545 136 006
renata.svobodova [at] mendelu.cz
organizační pracovnice
LB07N2006 (Led-C2.06)
+420 519 367 222
irena.sytarova [at] mendelu.cz
Ing. Dan ŠamánekÚZAKA ZF
akademický pracovník - asistent
LB06N2036 (Led-D2.36)
+420 519 367 298
Ing. Ondřej Šesták
výzkumník projektu I
Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.ÚZAKA ZFvýzkumník projektu IILB06N2029 (Led-D2.29), BA01N5019 (A5.19)+420 519 367 294, +420 545 136 045
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.akademický pracovník - docentLB06N2015 (Led-D2.15)+420 519 367 282pavel.simek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
LB01N3015 (ZFAC3)
+420 519 367 269
MEND ZFtechnik pro výzkum
LD08N1027 (LD081.27)
+420 519 367 305
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 280lukas.stefl [at] mendelu.cz
výzkumník projektu ILD08N1027 (LD081.27)+420 519 367 305dorota.tekielska [at] mendelu.cz
Ing. Magdalena Tvrzníková
technická pracovnice pro výuku
BA01N5034 (A5.34)
+420 545 136 029
doc. Dr. Ing. Jiří UherÚBZ ZF, ÚZK ZFdocent, výzkumník projektu II
LB01N1030 (Led-A1.30)
+420 519 367 234jiri.uher [at] mendelu.cz
Ivan Urbanstrážný
MEND ZFakademický pracovník - odborný asistent
LD03N1005 (LD031.05)
+420 519 367 318
Bc. Pavel VaidaÚBZ ZF
organizační pracovník, výzkumník projektu I
LB06N2022 (Led-D2.22)
+420 519 367 274
pěstitelka plodinlenka.vavrikova [at] mendelu.cz
Ing. Miroslava Viktorinováorganizačně-technická pracovniceLB01N2028 (Led-A2.28)
+420 519 367 260
akademický pracovník - odborný asistent
LB06N2021 (Led-D2.21)
+420 519 367 278
VSL ZF
pěstitelka plodin
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.ÚŠMZR ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
+420 545 136 008
Bc. Pavlína Vojáček BožkováDZF ZFprojektový manažer - senior
Pavel VolaříkVSL ZF
opravář - traktorista
pavel.volarik [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Dana WilhelmováÚZAKA ZF
výzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentka
BA01N5014 (A5.14), LB06N2031 (Led-D2.31)
+420 519 367 292, +420 545 136 042
Ing. Viera ZáhradníkováÚVV ZF
technická pracovnice pro výuku
LB06P1010 (ZFD02)
+420 519 367 256
viera.zahradnikova [at] mendelu.cz
Vlastimil ZálešákVSL ZFstrážný
vlastimil.zalesak [at] mendelu.cz
Ing. Roman Zámečník, Ph.D.ÚBZ ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IILB06N2016 (Led-D2.16)
+420 724 803 357, +420 542 536 193
roman.zamecnik [at] mendelu.cz
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.ÚZAT ZF, ÚVV ZFvýzkumník projektu I, akademický pracovník - profesorLB01N3020 (Led-A3.20)+420 519 367 371
Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu IILB07N3012 (Led-C3.12), BA01N5018 (A5.18)+420 545 136 043, +420 519 367 354eva.zallmannova [at] mendelu.cz
VSL ZF
technická pracovnice pro výuku
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382
renata.zeliskova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
ZFexterní člen SZ
ZF
externí přístup
qqaust [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístup
externí oponent
Ing. Václav Babkaexterní oponent
Ing. Barbora BadalíkováZF
externí oponentka
qqbadali [at] node.mendelu.cz
prof. Dr hab. Rafał BarańskiZF
externí učitel
Ing. Viera Baričičová, Ph.D.ZF
externí člen SZ
ÚVV ZF
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqbarono [at] node.mendelu.cz
Dagmar BartošováZF
externí přístup
doc. Ing. Daniela Benediková, Ph.D.
externí oponentka IGA
ZF
externí přístup
BA06N3003 (T3.03)
+420 545 134 157
qqbinaro [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.externí člen SZ
BN01N4005 (Z4.05)
+420 545 136 405ivana.blazkova [at] mendelu.cz
Ing. Stanislav Boček, Ph.D.ZFexterní učitel
BA01N5020 (A5.20)
+420 545 136 010
externí přístup
qqbosaci [at] node.mendelu.cz
Ing. Josef BroučekZFexterní oponent
externí učitel
BA06N4002 (T4.02)
+420 545 134 174, +420 734 452 454petr.brunecky [at] mendelu.cz
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.externí učitelBA04N5044 (B5.44)
+420 545 134 044
bucek [at] node.mendelu.cz
externí přístupqqbuliro [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
externí oponent
qqcauner [at] node.mendelu.cz
externí oponent
yczako [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqcanek1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jana Čechová, Ph.D.
externí přístup
LD03N1003 (LD031.03)+420 519 367 315
Ing. Pavel Čech
systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)+420 519 367 228, +420 601 320 748pavel.cech [at] mendelu.cz
ZFexterní učitelBA06N4016 (T4.16)+420 545 134 516, +420 545 134 534petr.cech [at] mendelu.cz
doc. Ing. Jan Červinka, CSc.ZF
externí člen SZ
BA39N3024 (Q3.24)
+420 545 132 379
jan.cervinka [at] mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
externí oponent
ZFexterní učitelka+420 548 220 078, +420 606 708 149
ÚBZ ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolez4 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelBA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171
Ing. Jana DrochytkováZFexterní člen SZ
ZFexterní přístupBA01N3023 (A3.23)+420 545 133 118tamara.dryslova [at] mendelu.cz
Ing. Elena DuškováZFexterní oponentka
externí učitel
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120
ZFexterní oponentka
ZFexterní člen SZ
externí oponentka IGA
doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.ZFexterní oponent
Dr. Ing. Helena Fišerová
externí učitelka
BA03N6030 (C6.30)+420 545 133 015, +420 545 133 029, +420 519 367 394hfiser [at] node.mendelu.cz
Eva Flajšingerová
externí přístup
LB01N1011 (N1011)+420 519 367 395
Miroslav Foltýnexterní přístupqqfolty2 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent+420 519 367 268xfruhwir [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqgajdo1 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístupLB01N1011 (N1011)
+420 519 367 395
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
jan.golias [at] mendelu.cz
Ing. Rostislav Grunaexterní oponent
Mgr. Michal HájekZF
externí oponent
doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.ZF
externí přístup
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
Bc. Lucie HálováZFexterní oponentka
Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.
externí oponent
Mgr. Lea HasíkováZF
externí učitelka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
externí učitel
BA03N5026 (C5.26)
+420 545 133 016
ÚZAKA ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZFexterní oponent
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.externí učitel
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
externí člen SZ
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.
externí přístup
BA06N2011 (T2.11)+420 545 134 515zdenek.holous [at] mendelu.cz
Ing. Vojtěch Holubec, CSc.ZFexterní oponent
ZF
externí oponentka
Adam HostZF
externí učitel
qqhost1 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí učitel
qqhost [at] node.mendelu.cz
Ing. Hana Hrdličková
externí člen SZ
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr. h. c.
externí oponent
qqhricov [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.ZF
externí učitel
BA06N4005 (T4.05)+420 545 134 516, +420 777 878 200
ÚZK ZF
externí učitelka
qqchwil [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Karel Janák, CSc.
externí učitel
BA04N6050 (B6.50)
+420 545 134 161
ZF
externí učitel
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
qqjancik [at] node.mendelu.cz
Ing. Věra Jančová, Ph.D.
externí přístup
BA06N2005 (T2.05)
+420 545 134 502
doc. Ing. Peter Jančura, Ph.D.externí člen SZ
qqjancur [at] node.mendelu.cz
Mgr. Dalibor Janiš, PhD.externí školitel
PhDr. Jana Janišová, PhD.ÚBZ ZF
externí školitelka
qqjaniso [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA39N6034 (Q6.34)
+420 545 132 205
jankum [at] node.mendelu.cz
Bc. Iva Jarolínováexterní oponentka
+420 541 421 515, +420 604 206 808
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.ZFexterní oponent, externí člen SZ
Ing. Eva Jetmarová, CSc.ZFexterní člen SZ
qqjetmar [at] node.mendelu.cz
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
externí člen SZ
Ing. Jitka JiříčkováZF
externí oponentka
Ing. Michal Kacetl
externí oponent
qqkacetl [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA06N2009 (T2.09)
+420 545 134 173
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.ZFexterní přístup
BA01N4023 (A4.23)
+420 545 133 028
libor.kalhotka [at] mendelu.cz
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.ZF
externí přístup
BA06N2006 (T2.06)
+420 545 134 061
ZF
externí oponentka
xkanova2 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqkarber [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelka
qqkingov [at] node.mendelu.cz
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.ZFexterní učitel
BA03N6026 (C6.26)
+420 545 133 296, +420 545 133 299, +420 519 367 394
marek.klems [at] mendelu.cz
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ZF
externí oponent
BA04N1070 (B1.70)
+420 545 134 017
PaedDr. Světlana KlimovičováDZF ZFexterní učitelka
+420 519 367 211sklimov [at] node.mendelu.cz
Josef Knézlíksystémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 229, +420 776 629 199
josef.knezlik [at] mendelu.cz
ZF
externí učitel
BA01N3007 (A3.07)
+420 545 133 078
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.externí učitel
BA04N4036 (B35), BA04N4047 (B4.47)
+420 545 134 124
externí oponent
LB06N1016 (Led-D1.16)
prof. Ing. František Kobza, CSc.DZF ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 234
externí oponentka IGA
qqkolma1 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
+420 545 223 606kolousek [at] node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
ZFexterní oponent
qqkoubek [at] node.mendelu.cz
externí přístup
externí oponent
qqkoude2 [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkouka3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Vilém Koutník, CSc.
externí učitel
qqkoutn8 [at] node.mendelu.cz
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.ZF
externí oponent
BA04N6027 (B6.27)
+420 545 134 084
Ing. Martin Kovářexterní člen SZ
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.ZF
externí učitelka
BA39N4030 (Q4.30)
+420 545 132 472jana.dufkova [at] mendelu.cz
Ing. Stanislav KrálíkZFexterní člen SZ
qqkrali5 [at] node.mendelu.cz
Ing. Olga KrálováZFexterní oponentka
ZFexterní přístupBA04N6084 (B6.84)+420 545 134 160pavel.kral [at] mendelu.cz
prof. Ing. Jan Křen, CSc.externí učitelBA01N3033 (A3.33)+420 545 133 106
externí oponentka
BA01N5017 (A5.17)
+420 545 136 044
qqkrepel [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.externí učitelBA01N1032 (A1.32)
+420 545 132 126
ZF
externí člen SZ
ZF
externí oponent
doc. Ing. RNDr. Marie Kyseláková, CSc.
externí učitelka
+420 519 367 252
kyselako [at] node.mendelu.cz
Ing. Monika Lachmannová, Ph.D.ÚZAKA ZFexterní učitelka
Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D.ZFexterní člen SZ
qqlampir [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka
qqstefk1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jaroslav LangZF
externí oponent
externí oponent IGA
ZF
externí oponent
BA04N5052 (B5.52)
+420 545 134 076
josef.lenoch [at] mendelu.cz
externí oponentka
ZF
externí oponent IGA
externí oponent
qqloskot [at] node.mendelu.cz
MgA. Ondřej MáchaÚZAKA ZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZF
externí oponent, externí učitel
BA01N5012 (A5.12)+420 545 136 003maliv [at] node.mendelu.cz
ZF
zahraniční host
qqmarion [at] node.mendelu.cz
ZF
externí učitelka
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054
mart [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqmasek [at] node.mendelu.cz
externí oponent
Ing. Jarmila Matoušková
externí oponentka
+420 545 223 606qqmatou1 [at] node.mendelu.cz
Bc. Josef Mazurekexterní oponent
qqmazure [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitel
BA06N2002 (T2.02)
+420 545 134 168
ZFexterní oponent
Ing. Petr MičolaZF
externí člen SZ
ZFexterní učitel
Ing. Ondřej Mikeš, Ph.D.ZF
externí oponent
qqmikes2 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
qqmiklov [at] node.mendelu.cz
Jiří MouricDZF ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmouric [at] node.mendelu.cz
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.ZFexterní učitelBA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
Ing. Milota Murčová
externí oponentka
qqmurcov [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqmusil3 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponentka
qqmusil2 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.ÚZAKA ZFexterní učitel
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.ZF
externí oponent IGA
externí učitel
BA04N5031 (B5.31)
+420 545 134 026
miroslav.navratil [at] mendelu.cz
Dr hab. Jacek NawrockiZF
externí člen SZ
Ing. Ľudovít Nedorost, Ph.D.ÚZK ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqnedoro [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelka
BN01N3026 (Z3.26)
+420 545 136 326
Ing. Dušan NesrstaZFexterní oponent
qqnesrst [at] node.mendelu.cz
Ing. Olga Nováková
externí člen SZ
ZF
externí oponent
ZFexterní člen SZ
Ing. Jaromír Opravil
externí člen SZ
qqopravi [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelB302
otruba [at] node.mendelu.cz
externí oponent
BA06N1014 (T1.14)
+420 545 134 062
prof. Ing. Viera Paganová, Ph.D.externí oponentka IGA
qqpagano [at] node.mendelu.cz
MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.externí oponent
qqpalase [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
externí přístup
BA04N4050 (B4.50)+420 545 134 069milan.palat [at] mendelu.cz
externí oponentka
Ing. Martin PanchartekZF
externí oponent
qqpancha [at] node.mendelu.cz
ZF
externí učitel
BA04N1068 (B1.68)+420 545 134 022
ZF
externí oponent IGA
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
externí člen SZ
Ing. Roman Pavela, Ph.D.ZF
externí přístup
Ing. Radka PavelkováMEND ZF
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 315xpavel11 [at] node.mendelu.cz
Ing. Radek Pavlačka
externí člen SZ
Ing. Katarína Pavlačková
externí učitelka
LB07N1010 (Led-C1.10)
+420 519 367 340
ZF
externí oponent
+420 545 223 606
ZFexterní oponentka
Ing. Jana Pechová, Ph.D.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqpecho1 [at] node.mendelu.cz
externí přístup
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
eliska.penazova [at] mendelu.cz
Ing. Radek Peňáz
externí oponent
doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
externí učitelka
LB01N1030 (Led-A1.30)
petrikov [at] node.mendelu.cz
externí učitel
ZF
externí člen SZ
ZFexterní oponent
ZF
externí oponent IGA
qqpodhor [at] node.mendelu.cz
Ing. Miroslava PolachováZF
externí oponentka
qqpolac6 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí přístup
qqpolako [at] node.mendelu.cz
Jarmila Polákováexterní přístup
ÚZK ZF
evidován v OBD
externí učitel
ZF
externí oponentka
qqpospi5 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jan Prášil
externí oponent IGA
externí oponentka
qqproch1 [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA39N3085 (Q3.85)
+420 545 132 397martin.prokes.umo [at] mendelu.cz
Ing. Zdeněk Prudič
externí oponent
Ing. Jan Prudký, Ph.D.ZFexterní učitel
externí oponentka
LB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 259bozena.prusova [at] mendelu.cz
Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.externí oponentka
BA01N5013 (A5.13)
+420 545 136 041xfisero3 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
ZFexterní člen SZBN01N4003 (Z4.03)+420 545 136 403
Ing. Ľubomír Rehuš
externí oponent, externí přístup
qqrehus [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA39N5041 (Q5.41)
+420 545 132 536rolny [at] node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
BA27N1004 (M1.04)
+420 545 133 206qqroznov [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
qqrucki [at] node.mendelu.cz
externí učitel
BA04N5043 (B5.43)
+420 545 134 057
radomir.repka [at] mendelu.cz
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
externí učitel
BA01N3045 (A3.45)
+420 545 136 000
reznicek [at] node.mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Jaroslav Salavaexterní člen SZqqsalava [at] node.mendelu.cz
Ing. arch. Josef Sátora, CSc.externí oponentB304, BA01N5018 (A5.18)
+420 545 136 043, +420 519 367 294
ZFexterní člen SZ
ZF
externí člen SZ
prof. Ing. Štefan Schneider, Ph.D.
externí oponent
BA06N2006 (T2.06)
+420 545 134 061
schneide [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
externí přístup
BA01N3011 (A3.11)
+420 545 133 079
prof. RNDr. Zdeněk Sladký, DrSc.
externí oponent
Ing. Petra SoškováZF
externí přístup
qqsoskov [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqsouce2 [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGAqqsouce3 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí přístup
externí učitel
BA27N1046 (M1.46)
+420 545 133 266
spurny [at] node.mendelu.cz
externí oponent
+420 519 367 264
qqstavek [at] node.mendelu.cz
ÚBZ ZFevidován v OBD
qqsteino [at] node.mendelu.cz
Ing. Ondřej Stejskalexterní oponent
ZF
externí přístup
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.ZFexterní učitelkaBA39N3082 (Q3.82)+420 545 132 334
externí oponent
doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil, Ph.D.ZF
externí učitel
BA02N1007 (D1.07)+420 545 133 364
externí člen SZ
qqsupuka [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
+420 519 367 323, +420 545 136 008
svit [at] node.mendelu.cz
Ing. Antonín Svoboda
externí člen SZ
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.externí přístupBA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171
externí školitel
qqsvoja2 [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
BA04N1020 (B1.20)
+420 545 134 106
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.ZF
externí učitelka
BA01N4014 (A4.14), BA01N4008 (A4.08)
+420 545 133 048
externí přístup
qqsefci1 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
Ing. Milan Šimek, Ph.D.externí oponent
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
ZF
externí oponent
BA03N4030 (C4.30)
+420 545 133 345
externí přístup
ZFexterní přístup
BA20N2012 (N2.12)
+420 545 133 068viera.sottnikova [at] mendelu.cz
externí člen SZ
qqspalko [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelkaBA04N5047 (B5.47)+420 545 134 054zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
externí člen SZ
Ing. Kateřina Štefkováexterní oponentka
Ing. Jan Šteflíček
externí člen SZ
qqstefli [at] node.mendelu.cz
Ivo Tábor
externí oponent
externí člen SZ
externí oponent
Ing. arch. Blanka Tancerová
externí oponentka
qqtancer [at] node.mendelu.cz
Hana Tarhajová
externí přístup
ZFexterní přístup
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
externí přístup
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 170
Mgr. Ing. Jiří Těthal, Ph.D.ZF
externí učitel
xtethal [at] node.mendelu.cz
evidován v OBD
qqtlust2 [at] node.mendelu.cz
Květoslava Tobiášováexterní přístup
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 177
externí učitelBA39N4090 (Q4.90)
+420 545 132 404
Bc. Jan TomášZF
externí oponent
qqjan [at] node.mendelu.cz
Mgr. Eva TomeškováZFexterní učitelka
BN01N3032 (Z3.32)
+420 545 136 396
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.externí učitelBA39N5023 (Q5.23)
+420 545 132 533
externí oponentka
prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
externí oponent IGA
qqtriska [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
externí učitelBA39N3082 (Q3.82)+420 545 132 330
MgA. Lenka Urbanová
externí oponentka
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
kovarik2 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitelka
qqurbano [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří UřičářZFexterní oponent
ZF
externí učitel
externí člen SZ
qqvajcn2 [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.ZFexterní člen SZ
prof. Ing. Magdalena Valšíková, Ph.D.externí člen SZ
externí oponent IGA
externí člen SZ
externí člen SZ
qqvelic1 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Bc. Ondřej Veselýexterní přístupBA01N2023 (A2.23)
+420 545 135 132
ondrej.vesely.pc [at] mendelu.cz
Ing. Lukáš Veverka, Ph.D.
externí oponent
+420 519 367 388
qqvever5 [at] node.mendelu.cz
Ing. Tomáš Veverka
externí oponent
externí oponent
ZF
externí učitelka
BA03N5024 (C5.24)
+420 545 133 021, +420 545 133 505, +420 545 133 506, +420 545 133 507
ZFexterní učitelBA02N3023 (D3.23)+420 545 133 279
ZF
externí oponentka
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.externí oponent IGA
ZFexterní oponentqqvostou [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin VrabecZF
externí oponent
externí učitel
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
vrana [at] node.mendelu.cz
ZF
externí učitelka
BA04N2046 (B2.46)
+420 545 134 039, +420 602 543 787
Ing. Marie Vytisková, Ph.D.ZFexterní oponentka
xvytisk0 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
qqwagner [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin WeberZFexterní oponent IGA
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.externí oponentkaBA39N6035 (Q6.35)+420 545 132 257
externí přístup
BA02N3011 (D3.11)+420 545 133 293zehnalek [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
externí učitelka
BA03N5028 (C5.28)
+420 545 136 005
zelena [at] node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
qqzimov1 [at] node.mendelu.cz
externí přístupBA01N5069 (A5.69)
+420 545 133 083
zdenek.zalud [at] mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.externí učitel
BA39N5039 (Q5.39)
+420 545 132 502