Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoPracoviskoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3033 (Z3.33)
+420 545 136 333
akademická pracovníčka - profesorkaBN01N4007 (Z4.07)
+420 545 136 407
akademická pracovníčka - docentka
BN01N4005 (Z4.05)
+420 545 136 405
ÚTS FRRMSakademický pracovník - docent
akademická pracovníčka - asistentkaBN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
irena.byckova [at] mendelu.cz
RNDr. Jan Caha, Ph.D.ÚRR FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3031 (Z3.31)
+420 545 136 331
jan.caha [at] mendelu.cz
DFRRMS FRRMS
tajemník fakulty
BN01N3007 (Z3.07)+420 545 136 307, +420 725 398 957martin.cada [at] mendelu.cz
Mgr. Kateřina ČechováDFRRMS FRRMS
referentka public relations
BN01N2083
+420 545 136 583katerina.cechova [at] mendelu.cz
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.akademický pracovník - docent
BN01N3013 (Z3.13)
+420 545 136 313
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3021 (Z3.21)+420 545 136 321
Ing. Milan Damborský, Ph.D.ÚRR FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3029 (Z3.29)
+420 545 136 329
milan.damborsky [at] mendelu.cz
Ing. Barbora Daňková, Ph.D.ÚRPE FRRMSakademická pracovníčka - odborná asistentkaBN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3012 (Z3.12), BA01N2081 (A2.81)
+420 545 136 312
samuel.darkwah.zo [at] mendelu.cz
DFRRMS FRRMSreferentka zahraničních stykůBN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 345
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.ÚTS FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3018 (Z3.18)
+420 545 136 318
vladimir.dordevic [at] mendelu.cz
ÚEPZ FRRMSakademická pracovníčka - asistentkaBN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 282
prof. Dr. Ing. Libor Grega
akademický pracovník - profesor
BN01N4006 (Z4.06)+420 545 136 406libor.grega [at] mendelu.cz
Ing. Žaneta HabancováÚEPZ FRRMSakademická pracovníčka - asistentkaBN01N2054 (Z2.54)+420 545 136 285
ÚJKS FRRMS
akademická pracovníčka - asistentka
renata.hajslerova [at] mendelu.cz
Mgr. Lea HasíkováÚJKS FRRMSakademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
akademický pracovník - odborný asistentBN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
miroslav.horak.ujks [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistentBN01N3010 (Z3.10)
+420 545 136 310
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N3026 (Z3.26)+420 545 136 326
Mgr. Petr Hušek, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3023 (Z3.23)+420 545 136 323
ÚRPE FRRMSakademická pracovníčka - docentkaBN01N4011 (Z4.11)
+420 545 136 411
gabriela.chmelikova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N3027 (Z3.27)
+420 545 136 327
Ing. Jaroslav Jetelinaakademický pracovník - asistent
BN01N3011 (Z3.11)
+420 545 136 311
Bc. Vít Karber
správce a admin. inform. a kom. technol.
BN01N2076 (Z2.76)+420 545 136 276, +420 776 387 837
studijní referentka
BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 121
ÚTS FRRMS
akademický pracovník - asistent
BN01N3022 (Z3.22)
+420 545 136 322
ÚRR FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3030 (Z3.30)+420 545 136 330petr.klusacek [at] mendelu.cz
Kateřina Konečnáprojektový manažer, administrator projektu
BN01N3009 (Z3.09)
+420 545 136 309
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBN01N3030 (Z3.30)
+420 545 136 330
DFRRMS FRRMS
technický pracovník pro výuku
BN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 666, +420 605 747 854
vladimir.konopac [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3025 (Z3.25)
+420 545 136 325martin.kovanic [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
denisa.kovarova [at] mendelu.cz
ÚEPZ FRRMS
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 282
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.ÚEPZ FRRMSakademický pracovník - profesorBN01N2056 (Z2.56)+420 545 136 256tomas.losak [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
ivana.malovicova [at] mendelu.cz
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6050 (B6.50), BN01N2056 (Z2.56)
+420 545 134 066, +420 545 136 283
ladislav.mensik [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistentBN01N2055 (Z2.55)+420 545 136 255hamza.messari [at] mendelu.cz
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.ÚRPE FRRMS
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4007 (Z4.07)
+420 545 136 407simona.miskolci [at] mendelu.cz
ÚTS FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3011 (Z3.11)+420 545 136 311ondrej.mocek [at] mendelu.cz
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.akademická pracovníčka - docentkaBN01N3020 (Z3.20)
+420 545 136 320
Lucie Morávkováorganizačně-technická pracovníčkaBN01N3008 (Z3.08)+420 545 136 508
ÚSS FRRMSakademický pracovník - odborný asistent
BN01N3025 (Z3.25)
+420 545 136 325
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
akademický pracovník - profesor
BN01N3019 (Z3.19)
+420 545 136 319ivo.pavlik [at] mendelu.cz
ÚTS FRRMSakademický pracovník - asistent
BN01N3018 (Z3.18)
+420 545 136 318
martin.petlach [at] mendelu.cz
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3024 (Z3.24)+420 545 136 324
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D.ÚTS FRRMS
výzkumník projektu I
BN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408runya.qiaoan [at] mendelu.cz
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.ÚRPE FRRMS
akademický pracovník - asistent
BN01N3035 (Z3.35)
+420 545 136 335
akademická pracovníčka - docentka
BN01N4003 (Z4.03)
+420 545 136 403jaroslava.rajchlova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4011 (Z4.11)
+420 545 136 411
ÚJKS FRRMSakademický pracovník - odborný asistent
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257
pavel.reich [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252ales.ruda [at] mendelu.cz
ÚEPZ FRRMSakademický pracovník - odborný asistentBN01N2056 (Z2.56)
+420 545 136 283, +420 545 136 305
jiri.schneider [at] mendelu.cz
Ing. Kateřina Slámová
organizačně-technická pracovníčka
BN01N3006 (Z3.06)
+420 545 136 306
akademický pracovník - docent
BN01N3021 (Z3.21)
+420 545 136 321
ÚRPE FRRMS
akademická pracovníčka - docentka
BN01N4001 (Z4.01)
+420 545 136 401
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N4003 (Z4.03)
+420 545 136 403
Ing. Eliška Svobodová, Ph.D.ÚRPE FRRMSakademická pracovníčka - odborná asistentkaBN01N4010 (Z4.10)
+420 545 136 410
eliska.svobodova [at] mendelu.cz
ÚRPE FRRMS
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N3032 (Z3.32)
+420 545 136 532
zuzana.svobodova [at] mendelu.cz
ÚRR FRRMSakademický pracovník - asistentBN01N3029 (Z3.29)+420 545 136 329
DFRRMS FRRMSstudijní referentkaBN01N1021 (Z1.21)+420 545 136 112lenka.smidrova [at] mendelu.cz
ÚRPE FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3035 (Z3.35)
+420 545 136 335
ÚTS FRRMS
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N3010 (Z3.10)+420 545 136 310eva.taterova [at] mendelu.cz
ÚTS FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3018 (Z3.18)
+420 545 136 318
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.akademická pracovníčka - docentkaBN01N3023 (Z3.23)+420 545 136 323
Ing. Nahanga Verter, Ph.D.ÚRPE FRRMSakademický pracovník - odborný asistent
BN01N4009 (Z4.09)
+420 545 136 409
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
akademický pracovník - profesor
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 284
ilja.vyskot [at] mendelu.cz
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.ÚRPE FRRMSakademický pracovník - odborný asistentBN01N4009 (Z4.09)
+420 545 136 409
ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257
lenka.ludvikova [at] mendelu.cz
Mgr. Michal Zourek, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBN01N3022 (Z3.22)
+420 545 136 322
michal.zourek [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - profesorka
BN01N4004 (Z4.04)+420 545 136 404

Externí pracovníci

Meno
Pracovisko
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Mgr. Athena Alchazadu, Ph.D.ÚJKS FRRMSexterná učiteľka
Ing. Petr Bajer, CSc.FRRMS
externí člen SZ
qqbajer3 [at] node.mendelu.cz
ÚTS FRRMS
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqbarany [at] node.mendelu.cz
Ing. Hana BartuškováÚRPE FRRMSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)BN01N4001 (Z4.01)+420 545 136 401
FRRMSexterní školitel
BN01N3009 (Z3.09)
+420 545 136 309
Ing. Božena BodečkováÚRPE FRRMS
externá učiteľka
BN01N4001 (Z4.01)
+420 545 136 401bodeckov [at] node.mendelu.cz
externý učiteľ
qqbruncl [at] node.mendelu.cz
Susana Bustos
externá učiteľka
qqbustos [at] node.mendelu.cz
FRRMS
externí člen SZ
FRRMSexterní člen SZ
BA04N4023 (B4.23)
+420 545 134 082
qqcernek [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.FRRMS
externí školitelka
FRRMS
externí oponent
BN01N3020 (Z3.20)
+420 545 136 320
dufek [at] node.mendelu.cz
externí oponent
FRRMSexterní člen SZ
Ing. Joany Lizet Hernandez KongÚJKS FRRMSexterná učiteľkaBA20N2022 (N2.22), BN01N2083
+420 545 133 338, +420 545 136 283
qqherna2 [at] node.mendelu.cz
ÚEPZ FRRMS
externý učiteľ
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
hlusek [at] node.mendelu.cz
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
externá učiteľka
BA05N2018 (E17)
+420 545 135 205
Petra HovězákováÚSS FRRMS
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqhoveza [at] node.mendelu.cz
externí oponentqqhruska [at] node.mendelu.cz
externí školitelka
externí člen SZ
jurica [at] node.mendelu.cz
Ing. Richard Kafoněk, Ph.D.
externý učiteľ
BA39N5022 (Q5.22)
+420 545 132 532
qqkafone [at] node.mendelu.cz
Bc. Vít KarberFRRMS
systémový integrátor
BN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 276, +420 776 387 837vit.karber [at] mendelu.cz
FRRMS
externí oponent
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.FRRMSexterní člen SZ
externí oponentka IGA
qqkone11 [at] node.mendelu.cz
FRRMSexterní oponent
externí oponent
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
prof. Ing. František Kuzma, Ph.D.externí oponent
qqkuzma1 [at] node.mendelu.cz
Dr. Francois Lateganexterný učiteľ
ÚRPE FRRMSexterný učiteľ
Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚTS FRRMS
externý učiteľ
xmintah [at] node.mendelu.cz
Justice Surugu Issah Musah
externý učiteľ
Mgr. Miloš Nevřalaexterní oponent
Ing. Adelaide Ekua Mrenfoa OtooÚTS FRRMS
externá učiteľka
xotoo [at] node.mendelu.cz
PaedDr. Zdeněk Pešapracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externá učiteľka
ÚTS FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚSS FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqroubin [at] node.mendelu.cz
Surasak SanguanpongFRRMSzahraničný hosť
Martin SchlossarekFRRMS
zahraničný hosť
qqschlos [at] node.mendelu.cz
Ing. Jitka Schneiderováexterní asistentkaqqschne1 [at] node.mendelu.cz
Otilia Simion
zahraničná hosť
qqsimion [at] node.mendelu.cz
ÚSS FRRMS
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqsmolov [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqstrele [at] node.mendelu.cz
Ing. Helena Sůvová, CSc.externí oponentka
ÚEPZ FRRMSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
externý učiteľ
qqtapach [at] node.mendelu.cz
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.ÚJKS FRRMSexterný učiteľ
RNDr. Antonín TůmaÚTS FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtuma1 [at] node.mendelu.cz
ÚRPE FRRMSexterný učiteľ
qqtvrdo2 [at] node.mendelu.cz
Dr. Daniel Kwabena Twerefou, PhD.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtweref [at] node.mendelu.cz
Vít Ulmann
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Soňa VálekováÚRPE FRRMS
externá učiteľka
BN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408
doc. Ing. Anna Vaňová, Ph.D.FRRMS
externí člen SZ
qqvanova [at] node.mendelu.cz
JUDr. Milan Vašíček, MBAexterní člen SZ
Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)BN01N3013 (Z3.13)
+420 545 136 313
Mgr. Dominik Vöröšpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Dr. Ing. Marie ZezůlkováFRRMS
externí člen SZ