Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIBA04N4006 (B4.06)+420 545 134 087
Sylva Dvořákovátechnická pracovníčka pro výuku
BA04N4005 (B4.05)
+420 545 134 083sylva.dvorakova [at] mendelu.cz
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentkaBA04N4009 (B4.09)+420 545 134 096jitka.fialova [at] mendelu.cz
Ing. Ondřej Hemrvýzkumník projektu II
ondrej.hemr [at] mendelu.cz
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.akademický pracovník - docentBA04N4008 (B4.08)+420 545 134 085
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N4014 (B4.14), BA04N4015 (B4.15)
+420 545 134 010
pavla.kotaskova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu IIIBA04N4012 (B4.12)
+420 545 134 097
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009jana.markova [at] mendelu.cz
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
petr.pelikan [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N4010 (B4.10)
+420 545 134 093
lenka.sevelova [at] mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
akademický pracovník - profesor
BA04N4053 (B328)+420 545 134 520

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Dr. Gary Blankexterný učiteľ
qqblank [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA04N6074 (B6.74)
+420 545 134 558qqkovar3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Pelikán, Ph.D.osoba spravující výpočetní techniku
BA04N4011 (B4.11)
+420 545 134 009
petr.pelikan [at] mendelu.cz
prof. Ing. Alois Prax, CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externí školitel
BA04N4006 (B4.06)
+420 545 134 087