Ústav matematiky (LDF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA04N6030 (B6.30)
+420 545 134 554simona.fisnarova [at] mendelu.cz
Dagmar Harazimová
organizačně-technická pracovníčka
BA04N3001 (B3.01), BA04N5029 (B5.29)
+420 545 134 140, +420 545 134 025dagmar.harazimova [at] mendelu.cz
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.akademický pracovník - docent
BA04N6015 (B6.15)
+420 545 134 027
petr.hasil [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentkaBA04N6012 (B6.12)
+420 545 134 031
marie.koktava [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentkaBA04N5030 (B5.30)
+420 545 134 032
Mgr. Petr Liška, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6012 (B6.12)
+420 545 134 542
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
metodik hodnocení VaV, akademický pracovník - docent
BA04N6016 (B6.16)+420 545 134 030
akademický pracovník - odborný asistentBA04N5031 (B5.31)+420 545 134 026miroslav.navratil [at] mendelu.cz
RNDr. Ludmila Stará
akademická pracovníčka - asistentka
BA04N6013 (B6.13)
+420 545 134 033ludmila.stara [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.osoba spravující výpočetní techniku
BA04N5031 (B5.31)
+420 545 134 026miroslav.navratil [at] mendelu.cz