Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Mgr. Ludmila Floková
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2054 (Z2.54)+420 545 136 282
Ing. Žaneta Habancováakademická pracovníčka - asistentkaBN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 285
zaneta.habancova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 282
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.akademický pracovník - profesor
BN01N2056 (Z2.56)
+420 545 136 256
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6050 (B6.50), BN01N2056 (Z2.56)
+420 545 134 066, +420 545 136 283
akademický pracovník - docent
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2056 (Z2.56)
+420 545 136 283, +420 545 136 305
akademický pracovník - profesor
BN01N2052 (Z2.52)+420 545 136 284

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.externý učiteľBN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
hlusek [at] node.mendelu.cz
Ing. Jitka Schneiderováexterní asistentka
qqschne1 [at] node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)