Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefónE-mail
Mgr. Attila Balázs
výzkumník projektu I
attila.balazs [at] mendelu.cz
RNDr. Petr Baňař, Ph.D.výzkumník projektu II
doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.
výzkumník projektu IV
hana.bandouchova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA01N2074 (A2.74)
+420 545 133 251
jan.bezdek [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA27N1049 (M1.49)
+420 545 133 515
administrativní pracovníčkaBA01N2027 (A2.27)+420 545 135 088
excelentní pracovníčka
iva.dykova [at] mendelu.cz
Ing. Jan Grmela, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IIIBA27N1053 (M1.53)+420 545 133 530jan.grmela [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA04N3049 (B3.49)
tomas.hamrik [at] mendelu.cz
Ing. Lucie Janečkovátechnická pracovníčka pro výukuBA01N3086 (A3.86)+420 545 133 122, +420 601 383 214lucie.janeckova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV
pavel.jurajda [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docentBA27N1052 (M1.52)
+420 545 133 268
Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentkaBA01N2078 (A2.78)
jarmila.krojerova [at] mendelu.cz
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
akademický pracovník - profesor
BA01N2075 (A2.75)
+420 545 133 245
organizační pracovníčka
BA01N2079 (A2.79)
+420 545 133 246
iva.magulova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA27N1047 (M1.47)
+420 545 133 369
prof. Dr. Ing. Jan Marešakademický pracovník - profesor
BA27N1050 (M1.50)
+420 545 133 270, +420 606 805 124, +420 778 881 458
organizační pracovníčka
BA27N1048 (M1.48)
+420 545 133 267
MVDr. Denisa Medkovávýzkumník projektu I
Ing. Petra Melezínková
výzkumník projektu I
petra.melezinkova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV
BN01N3020 (Z3.20)
+420 545 136 320
výzkumník projektu I
BA27N1049 (M1.49)
+420 545 133 529barbora.mullerova [at] mendelu.cz
Mgr. Monika Němcovávýzkumník projektu I
monika.nemcova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV
miroslava.palikova [at] mendelu.cz
MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.
výzkumník projektu IV
ivana.papezikova [at] mendelu.cz
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
výzkumník projektu IV
jiri.pikula [at] mendelu.cz
Ing. Eva Poštulková, Ph.D.
výzkumník projektu I
BA27N1053 (M1.53)
+420 545 133 272
Mgr. Markéta Pravdová
výzkumník projektu I
marketa.pravdova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA01N5056 (A5.56)
+420 545 133 248
odborná pracovníčka VS1BA27N1049 (M1.49)
+420 545 133 271
marija.radojicic [at] mendelu.cz
výzkumník projektu III
kevin.roche [at] mendelu.cz
RNDr. Veronika Seidlová, Ph.D.
výzkumník projektu III
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.akademický pracovník - docentBA01N2077 (A2.77)
+420 545 133 273
josef.suchomel [at] mendelu.cz
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BA01N2076 (A2.76)
+420 545 133 356
jan.sipos [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA27N1044 (M1.44)
+420 545 133 366
michal.sorf [at] mendelu.cz
Ing. Aleš Vládektechnický pracovník pro výuku
+420 608 337 653, +420 545 133 250, +420 545 133 315
ales.vladek [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.externí pracovník, spolupracovník
BA06N3017 (T3.17)
+420 545 134 501miroslav.kutal [at] mendelu.cz