Zahradnická fakulta - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
PracovištěZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
ÚZAKA ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB06N2030 (Led-D2.30)
+420 519 367 302
zuzana.ambrozova [at] mendelu.cz
Bc. Vladimír ArnoštDZF ZF
organizační pracovník
LB07N2016 (Led-C2.16)
+420 519 367 224
výzkumník projektu III, akademický pracovník - profesor
LB01N3009 (Led-A3.09)+420 519 367 262josef.balik [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docentLD03N1009 (LD031.09)
+420 519 367 311
Ing. Kateřina Baránková, Ph.D.MEND ZF
výzkumník projektu II, organizační pracovnice
LD08N1028 (LD081.28)+420 519 367 306
ÚVV ZF
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB06N1015 (Led-D1.15)
+420 519 367 252mojmir.baron [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
+420 519 367 309akila.berraf-tebbal [at] mendelu.cz
Ing. Hana Blechovátechnička pro výzkum
VSL ZFzemědělský dělník
Ing. Pavla Bukovskáakademická pracovnice - asitentLB01N2018 (Led-A2.18)
+420 519 367 248
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.ÚBZ ZF
akademický pracovník - odborný asistent
LB06N2021 (Led-D2.21)
+420 519 367 277
pavel.bulir [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LD03N2003 (LD032.03)+420 519 367 323jana.burgova [at] mendelu.cz
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
výzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB01N3024 (Led-A3.24)
+420 519 367 373
Ana Cristina Castillo Toriello de Gajdauklízečkaana.gajda [at] mendelu.cz
Milena Čapková
pracovnice trhu práce, referentka administrativy
LB07N2014 (Led-C2.14)
+420 519 367 227milena.capkova [at] mendelu.cz
ÚZK ZF
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
martin.kielar [at] mendelu.cz
ÚZK ZF, MEND ZF
koordinátor projektu ZF, stavební referentka
LD03N1003 (LD031.03)+420 519 367 315
Ing. Pavel ČechDZF ZFasistent projektu, systémový integrátorLB07N2015 (Led-C2.15)
+420 519 367 228, +420 601 320 748
Ing. Alice ČížkováÚZAT ZF
akademická pracovnice - asistentka, finanční manažer, organizační pracovnice
LB01N3016 (Led-A3.16)
+420 519 367 265
MgA. Tereza DamcováÚZAKA ZFakademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
BA01N5013 (A5.13)
+420 545 136 041
tereza.damcova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu III, akademický pracovník - profesorLB06N2035 (Led-D2.35), BA01N5014 (A5.14)+420 519 367 291, +420 545 136 042jiri.damec [at] mendelu.cz
VSL ZFvedoucí vnitřní správy
+420 519 367 201, +420 602 552 675
Bc. Blažena DobšákováÚZK ZF
organizačně-technická pracovnice
LB01N1027 (Led-A1.27), LB01N2009 (Led-A2.09)
+420 519 367 230, +420 519 367 240
blazena.dobsakova [at] mendelu.cz
ÚPK ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka
LB07N1014 (Led-C1.14)
+420 519 367 344
ÚŠMZR ZF
akademický pracovník - odborný asistent
+420 545 136 003libor.dokoupil [at] mendelu.cz
Irena DrobiličováÚŠMZR ZFtechnická pracovnice pro výukuLD03N2010 (LD032.10)
+420 519 367 321
MEND ZF
výzkumník projektu II, organizační pracovník
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
ales.eichmeier [at] mendelu.cz
Ing. Zuzana Fialová
výzkumník projektu I
LB07N1015 (Led-C1.15)
+420 519 367 346
zuzana.fialova [at] mendelu.cz
pěstitelka plodin
ludmila.fibingrova [at] mendelu.cz
dělník nádvorní skupiny
Hana GalatíkováVSL ZF
uklízečka
hana.galatikova [at] mendelu.cz
Ing. Filip Gazdík
technik pro výzkum
LD08N1009 (LD081.09)
+420 519 367 312
filip.gazdik [at] mendelu.cz
DZF ZFřidičLB07N3015 (Led-C3.15)
+420 519 367 218
marek.glozar [at] mendelu.cz
ÚPTZP ZFvýzkumník projektu IIIjan.golias [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu I
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
VSL ZF
pěstitelka plodin
jarmila.grbavcicova [at] mendelu.cz
výzkumník projektu IV
dariusz.grzebelus [at] mendelu.cz
Ondřej HaladyVSL ZFopravář - traktorista
ondrej.halady [at] mendelu.cz
Ing. Pavel Híc, Ph.D.ÚPTZP ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IILB01N3010 (Led-A3.10)
+420 519 367 268
pavel.hic [at] mendelu.cz
Ivana Hlaváčová
pěstitelka plodin
Ing. Radim HolešinskýÚVV ZFtechnický pracovník pro výuku
technická pracovnice pro výuku
ÚPTZP ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB01N3010 (Led-A3.10)+420 519 367 268
technická pracovnice pro výuku
LB01N1020 (Led-A1.20)
+420 519 367 230
Miroslava HrdličkováVSL ZF
uklízečka
Ing. et Ing. Lucie Hronová Šafářová, Ph.D.ÚZAKA ZF
výzkumník projektu II
pěstitel plodin
Miloš Hrstkastrážný
akademický pracovník - odborný asistent, pracovník pro implementaci investic
LB01N1022 (Led-A1.22)
+420 519 367 236
ales.jezdinsky [at] mendelu.cz
Ivana Josefíková
studijní referentka
LB07N2018 (Led-C2.18)
+420 519 367 226
VSL ZFpěstitelka plodin
ÚPK ZF
výzkumník projektu I
ÚZK ZF, DZF ZF
výzkumník projektu II, organizační pracovník
LB01N1021 (Led-A1.21)
+420 519 367 231milos.jurica [at] mendelu.cz
ÚŠMZR ZF
organizačně-technická pracovnice
LD03N2011 (LD032.11)
+420 519 367 320
petra.jurenova [at] mendelu.cz
ÚO ZF, MEND ZF
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu I
LB01N2010 (Led-A2.10)
+420 519 367 241
Ing. Kristýna Klasová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka, organizačně technická pracovnice
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 281
ÚPK ZF
technický pracovník pro výuku, výzkumník projektu I
LB07N1015 (Led-C1.15)
+420 519 367 345radim.kleparnik [at] mendelu.cz
DZF ZF
technik informačních systémů
LB07N2015 (Led-C2.15)+420 519 367 229, +420 776 629 199
MEND ZF
technička pro výzkum
LD08N1009 (LD081.09)
+420 519 367 312maria.kocanova [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZFakademický pracovník - asistent
+420 519 367 298
premysl.kokes [at] mendelu.cz
Ing. Iveta KopřivováÚZAKA ZFakademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu IILB06N2037 (Led-D2.37)
+420 519 367 301
iveta.koprivova [at] mendelu.cz
ÚVV ZF, ÚZK ZFakademický pracovník - docent, výzkumník projektu IILB01N1021 (Led-A1.21)
+420 519 367 231
tomas.kopta [at] mendelu.cz
VSL ZF
pěstitelka plodin
iva.kostalova [at] mendelu.cz
Ing. Jarmila Kožíšková, Ph.D.ÚPTZP ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB01N3015 (ZFAC3)+420 519 367 269
Ing. arch. Markéta Krejčí, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
LB06N2037 (Led-D2.37)
+420 519 367 301
akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II
LB06N2018 (Led-D2.18)+420 519 367 275premysl.krejcirik [at] mendelu.cz
Jana KřikavováVSL ZFuklízečka
ÚPK ZF
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
LB07N1012 (Led-C1.12), BA01N5043 (A5.43)
+420 519 367 341, +420 545 136 049
Ing. Michal Kumšta, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
LB06P1009 (Led-D01.09)
+420 519 367 256, +420 519 367 397
Dagmar Kurková
organizačně-technická pracovnice
LB07N2007 (Led-C2.07)+420 519 367 219, +420 519 367 220
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II
LB06N2013 (Led-D2.13)+420 519 367 273tatiana.kutkova [at] mendelu.cz
Ing. Darek LacinaÚPK ZF
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
LB07N3012 (Led-C3.12)+420 519 367 355
Stanislav Lískovecinstalatér
údržbář - elektrikář
marek.loucka [at] mendelu.cz
Ing. Marie LoučkováVSL ZFpěstitelka plodin
marie.louckova [at] mendelu.cz
stavební údržbář budovfrantisek.luks [at] mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice, asistentka projektuLB06N1011 (Led-D1.11)
+420 519 367 250
stanislava.luksova [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZFakademická pracovnice - asistentka, výzkumník projektu II
BA01N5015 (A5.15)
+420 519 367 046
ÚBZ ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB06N2018 (Led-D2.18)
+420 519 367 276
jiri.martinek [at] mendelu.cz
ÚPK ZF, DZF ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu I, organizační pracovnice
LB07N1014 (Led-C1.14), BA01N5018 (A5.18)+420 519 367 343hana.kuchynkova [at] mendelu.cz
ÚZAT ZF
technik pro výzkum, akademický pracovník - odborný asistent, pracovník pro implementaci investic
LB01N3018 (Led-A3.18)
+420 519 367 370
vladimir.masan [at] mendelu.cz
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.ÚPK ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IILB07N1009 (Led-C1.09)+420 519 367 347daniel.matejka [at] mendelu.cz
Ing. Hana Matějková
výzkumník projektu I
hana.matejkova [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZF
akademický pracovník - asistent
+420 519 367 298mikulas.medlik [at] mendelu.cz
ÚBZ ZFakademická pracovnice - asistentkaLB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 279
Ing. Jana MoudráMEND ZF
výzkumník projektu II
LD08N1036 (LD081.36)+420 519 367 308
Mgr. et Mgr. Martina MrázováÚZAKA ZFakademická pracovnice - asistentka
organizační pracovnice
LB01N1007 (Led-A1.07)
+420 519 367 224
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.ÚO ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu IVLB01N2013 (Led-A2.13)
+420 519 367 244
tomas.necas [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu III
LB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 266, +420 519 367 260
anna.nemcova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.ÚZK ZF
akademická pracovnice - docentka
LB01N1032 (Led-A1.32)
+420 519 367 233
Jana Novákovátechnička pro výzkum, organizačně-technická pracovnice
LB06N2014 (Led-D2.14)
+420 519 367 270
jana.novakova [at] mendelu.cz
ÚZAKA ZFvýzkumník projektu II
LB06N2028 (Led-D2.28)
+420 519 367 304
Ing. Petra OmastováÚPTZP ZF
technická pracovnice pro výuku
LB01N3008 (Led-A3.08)+420 519 367 263, +420 519 367 267
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.ÚO ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB01N2011 (Led-A2.11)
+420 519 367 242
ivo.ondrasek [at] mendelu.cz
MEND ZFvýzkumník projektu ILD08N1036 (LD081.36)+420 519 367 308eva.ondrusikova [at] mendelu.cz
Ing. Katarína PavlačkováÚPK ZF
administrátorka projektu, technická pracovnice pro výuku
LB07N1010 (Led-C1.10)
+420 519 367 340
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
výzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB06N1012 (Led-D1.12)
+420 519 367 251
Ing. Jakub PečenkaMEND ZForganizační pracovník, výzkumník projektu I
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.akademický pracovník - profesor
LB06N2017 (Led-D2.17)
+420 519 367 272
organizační pracovnice, výzkumník projektu I
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
eliska.penazova [at] mendelu.cz
Pavel Pernický
technický pracovník pro výuku
LB01N3025 (Led-A3.25)+420 519 367 372
Žaneta Pešováuklízečka
zaneta.pesova [at] mendelu.cz
VSL ZF
pěstitel plodin, mechanizátor
jan.pinkava [at] mendelu.cz
ÚZK ZFvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesorLB01N1026 (Led-A1.26)
+420 519 367 232
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA01N5019 (A5.19), LB06N2038 (Led-D2.38)+420 519 367 293, +420 545 136 045
Pavla PollákováVSL ZFuklízečka
ÚVV ZFakademický pracovník - odborný asistent
LB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 253
Ing. Božena Průšová, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka
LB06N1013 (Led-D1.13)
+420 519 367 259
uklízečka+420 519 367 206
ÚZAKA ZForganizačně-technická pracovnice, administrator projektuLB06N2027 (Led-D2.27)+420 519 367 290
Mgr. Jana Raddová, Ph.D.výzkumník projektu IILD08N1006 (LD081.06)
+420 519 367 318
jana.raddova [at] mendelu.cz
MEND ZF
technička pro výzkum
LA02N1006 (LA021.06), LD08N1028 (LD081.28)
+420 519 367 306, +420 519 367 238
doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.ÚBZ ZF
akademický pracovník - docent
LB06N2019 (Led-D2.19)+420 519 367 271milan.rajnoch [at] mendelu.cz
Ing. Eliška RampáčkováÚO ZF
výzkumník projektu I, odborná pracovnice implementace
LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243eliska.rampackova [at] mendelu.cz
Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.ÚŠMZR ZF
akademický pracovník - odborný asistent
BA01N5062 (A5.62)
+420 545 136 010
referentka hospodářské správy
+420 519 367 210alena.ryza [at] mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu III
BA01N5018 (A5.18), LB07N1013 (Led-C1.13)+420 519 367 342, +420 519 367 221, +420 545 136 043
doc. Dr. Ing. Petr Salašakademický pracovník - docent, výzkumník projektu III
LD03N2008 (LD032.08)
+420 519 367 322
ÚPK ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB07N1008 (Led-C1.08)
+420 519 367 348
jozef.sedlacek [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistentBA04N6029 (B514)
+420 545 134 524
jaromir.skoupil [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
LB06P1016 (Led-D01.16)
+420 519 367 258rostislav.slavik [at] mendelu.cz
Zuzana SnovickáVSL ZF
pěstitelka plodin
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
LB06N1014 (Led-D1.14)
+420 519 367 254
ÚZK ZF
akademická pracovnice - asistentka
LB01N1024 (Led-A1.24)oldriska.sotolarova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu ILB06N1017 (Led-D1.17)
+420 519 367 255
Ing. Ivo Soural, Ph.D.ÚPTZP ZF
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
LB01N3008 (Led-A3.08)
+420 519 367 266
koordinátor investic projektu
+420 778 714 596
Ing. Eva SpěvákováÚBZ ZF, DZF ZF
tajemnice fakulty, projektový manažer - senior
LB07N2010 (Led-C2.10)
+420 519 367 223
Libuše SpěvákováVSL ZFuklízečkalibuse.spevakova [at] mendelu.cz
Hana StrnadováVSL ZFtechnická pracovnice pro vědu a výzkumLB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382
hana.strnadova [at] mendelu.cz
Renata SvobodováDZF ZF
studijní referentka
LB07N2019 (Led-C2.19)
+420 519 367 225, +420 545 136 006
Ing. Irena Sytařová, Ph.D.DZF ZForganizační pracovniceLB07N2006 (Led-C2.06)+420 519 367 222irena.sytarova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
LB06N2036 (Led-D2.36)
+420 519 367 298dan.samanek [at] mendelu.cz
Ing. Ondřej Šesták
výzkumník projektu I
výzkumník projektu II
LB06N2029 (Led-D2.29), BA01N5019 (A5.19)
+420 519 367 294, +420 545 136 045
barbara.sevcikova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.ÚBZ ZFakademický pracovník - docent
LB06N2015 (Led-D2.15)
+420 519 367 282
pavel.simek [at] mendelu.cz
Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS.ÚPTZP ZF
akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
LB01N3015 (ZFAC3)
+420 519 367 269
Ing. Milan ŠpetíkMEND ZF
technik pro výzkum
LD08N1027 (LD081.27)
+420 519 367 305
milan.spetik [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu ILB06N2016 (Led-D2.16)
+420 519 367 280
lukas.stefl [at] mendelu.cz
výzkumník projektu ILD08N1027 (LD081.27)+420 519 367 305dorota.tekielska [at] mendelu.cz
technická pracovnice pro výuku
BA01N5034 (A5.34)
+420 545 136 029
doc. Dr. Ing. Jiří Uherakademický pracovník - docent, výzkumník projektu IILB01N1030 (Led-A1.30)
+420 519 367 234
jiri.uher [at] mendelu.cz
strážný
MEND ZFakademický pracovník - odborný asistent
LD03N1005 (LD031.05)
+420 519 367 318
miroslav.vachun [at] mendelu.cz
ÚBZ ZForganizační pracovník, výzkumník projektu ILB06N2022 (Led-D2.22)+420 519 367 274pavel.vaida [at] mendelu.cz
pěstitelka plodinlenka.vavrikova [at] mendelu.cz
Ing. Miroslava Viktorinová
organizačně-technická pracovnice
LB01N2028 (Led-A2.28)+420 519 367 260
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
LB06N2021 (Led-D2.21)
+420 519 367 278
pěstitelka plodin
lenka.vlkova [at] mendelu.cz
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.ÚŠMZR ZFakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II+420 545 136 008radoslav.vlk [at] mendelu.cz
projektový manažer - senior
Bc. Libuše Wernerováorganizačně-technická pracovnice
výzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentkaBA01N5014 (A5.14), LB06N2031 (Led-D2.31)+420 519 367 292, +420 545 136 042dana.wilhelmova [at] mendelu.cz
Ing. Viera Záhradníková
technická pracovnice pro výuku
LB06P1010 (ZFD02)+420 519 367 256
VSL ZF
strážný
vlastimil.zalesak [at] mendelu.cz
Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
LB06N2016 (Led-D2.16)
+420 724 803 357, +420 542 536 193
roman.zamecnik [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I, akademický pracovník - profesor
LB01N3020 (Led-A3.20)
+420 519 367 371
Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.ÚPK ZF
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu II
LB07N3012 (Led-C3.12), BA01N5018 (A5.18)
+420 545 136 043, +420 519 367 354eva.zallmannova [at] mendelu.cz
Ing. Renata Želískovátechnická pracovnice pro výukuLB05N1008 (Led-SKL1.08)
+420 519 367 382

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
ZařazeníKancelářTelefon
E-mail
doc. Ing. Štefan Ailer, Ph.D.ZF
externí člen SZ
Radek Aust
externí přístup
Jiří BábíčekZF
externí přístup
ZFexterní oponent
Ing. Václav BabkaZFexterní oponent
qqbabka1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Barbora BadalíkováZFexterní oponentka
qqbadali [at] node.mendelu.cz
externí učitel
Ing. Viera Baričičová, Ph.D.externí člen SZ
qqbarici [at] node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
ZFexterní přístup
qqbarto5 [at] node.mendelu.cz
externí oponentka IGA
Daniela Binarová
externí přístup
BA06N3003 (T3.03)
+420 545 134 157qqbinaro [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.ZF
externí člen SZ
BN01N4005 (Z4.05)+420 545 136 405
Ing. Stanislav Boček, Ph.D.externí učitelBA01N5020 (A5.20)
+420 545 136 010
Anna BosačíkováZF
externí přístup
qqbosaci [at] node.mendelu.cz
Ing. Josef Broučekexterní oponent
qqbrouce [at] node.mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Petr BruneckýZF
externí učitel
BA06N4002 (T4.02)+420 545 134 174, +420 734 452 454petr.brunecky [at] mendelu.cz
externí učitel
BA04N5044 (B5.44)
+420 545 134 044bucek [at] node.mendelu.cz
externí přístup
qqbuliro [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
externí oponent
Peter CzakoZFexterní oponent
ZFexterní člen SZ
qqcanek1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jana Čechová, Ph.D.ZFexterní přístup
LD03N1003 (LD031.03)
+420 519 367 315
Ing. Pavel Čech
systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)+420 519 367 228, +420 601 320 748pavel.cech [at] mendelu.cz
ZFexterní učitel
BA06N4016 (T4.16)
+420 545 134 516, +420 545 134 534
ZF
externí člen SZ
BA39N3024 (Q3.24)
+420 545 132 379
Ing. Eva Damcová
externí člen SZ
qqdamcov [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
qqdanek2 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí učitelka
+420 548 220 078, +420 606 708 149
ÚBZ ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolez4 [at] node.mendelu.cz
externí učitelBA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171
ZFexterní člen SZqqdrochy [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA01N3023 (A3.23)
+420 545 133 118
tamara.dryslova [at] mendelu.cz
externí oponentka
qqduskov [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitel
BA04N3015 (B3.15)
+420 545 134 120milon.dvorak [at] mendelu.cz
externí oponentka
prof. Ing. Lubica Feriancová, Ph.D.ZFexterní člen SZ
Ing. Dagmar FetterováZFexterní oponentka IGAqqfetter [at] node.mendelu.cz
externí oponent
ZFexterní učitelka
BA03N6030 (C6.30)
+420 545 133 015, +420 545 133 029, +420 519 367 394
externí přístup
LB01N1011 (N1011)
+420 519 367 395
eva.flajsingerova [at] mendelu.cz
ZF
externí přístup
externí oponent
+420 519 367 268xfruhwir [at] node.mendelu.cz
Ing. Peter GajdoštinZFexterní oponent
Alena GalbaváZF
externí přístup
LB01N1011 (N1011)
+420 519 367 395
alena.galbava [at] mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Rostislav Gruna
externí oponent
externí oponentqqhajek5 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístupBA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317
boris.hala [at] mendelu.cz
externí oponentka
xbelska [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.ZFexterní oponent
ZF
externí učitelka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
lea.hasikova [at] mendelu.cz
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.ZFexterní učitel
BA03N5026 (C5.26)
+420 545 133 016
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Milan Hluchý, Ph.D.
externí oponent
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.ZF
externí učitel
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252hlusek [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.ZF
externí přístup
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515zdenek.holous [at] mendelu.cz
Ing. Vojtěch Holubec, CSc.ZF
externí oponent
qqholube [at] node.mendelu.cz
Ing. Eva HorsákováZF
externí oponentka
Adam Hostexterní učitel
Tomáš Hostexterní učitel
qqhost [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqhrdlic [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., dr. h. c.ZFexterní oponentqqhricov [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
qqhudco2 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.externí učitelBA06N4005 (T4.05)
+420 545 134 516, +420 777 878 200
Miroslawa Chwil
externí učitelka
qqchwil [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Karel Janák, CSc.ZFexterní učitel
BA04N6050 (B6.50)
+420 545 134 161karel.janak [at] mendelu.cz
externí učitel
BA06N2011 (T2.11)
+420 545 134 515
qqjancik [at] node.mendelu.cz
Ing. Věra Jančová, Ph.D.
externí přístup
BA06N2005 (T2.05)
+420 545 134 502
externí člen SZ
qqjancur [at] node.mendelu.cz
externí školitel
qqjanis1 [at] node.mendelu.cz
PhDr. Jana Janišová, PhD.
externí školitelka
externí učitel
BA39N6034 (Q6.34)
+420 545 132 205
Bc. Iva Jarolínová
externí oponentka
+420 541 421 515, +420 604 206 808
iva.jarolinova [at] mendelu.cz
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.ZF
externí oponent, externí člen SZ
Ing. Eva Jetmarová, CSc.ZF
externí člen SZ
externí člen SZ
ZF
externí oponentka
qqjiric1 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
qqkacetl [at] node.mendelu.cz
Ing. František KachyňaZFexterní učitel
BA06N2009 (T2.09)
+420 545 134 173
kachyna [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA01N4023 (A4.23)+420 545 133 028
doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.ZFexterní přístup
BA06N2006 (T2.06)
+420 545 134 061
ZF
externí oponentka
xkanova2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Zdeněk Karber
externí oponent
qqkarber [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
qqkingov [at] node.mendelu.cz
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.ZFexterní učitel
BA03N6026 (C6.26)
+420 545 133 296, +420 545 133 299, +420 519 367 394
externí oponent
BA04N1070 (B1.70)
+420 545 134 017
externí učitelka
+420 519 367 211
Josef Knézlík
systémový integrátor
LB07N2015 (Led-C2.15)+420 519 367 229, +420 776 629 199
externí učitel
BA01N3007 (A3.07)
+420 545 133 078
pavel.knot [at] mendelu.cz
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
externí učitel
BA04N4036 (B35), BA04N4047 (B4.47)
+420 545 134 124
ZFexterní oponentLB06N1016 (Led-D1.16)
prof. Ing. František Kobza, CSc.DZF ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 234
kobza0 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka IGA
Ing. Tomáš Koloušekexterní přístup+420 545 223 606
ZFpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)LB01N2012 (Led-A2.12)
+420 519 367 243
Ing. Jan Koubekexterní oponent
externí přístup
qqkoube2 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
externí oponent
qqkoude2 [at] node.mendelu.cz
ÚŠMZR ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externí učitel
doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.ZF
externí oponent
BA04N6027 (B6.27)+420 545 134 084qqkoutn6 [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin Kovářexterní člen SZ
doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.ZF
externí učitelka
BA39N4030 (Q4.30)+420 545 132 472
Ing. Stanislav KrálíkZF
externí člen SZ
ZF
externí oponentka
externí přístup
BA04N6084 (B6.84)+420 545 134 160
externí učitel
BA01N3033 (A3.33)
+420 545 133 106
Ing. Michaela Křepelková, Ph.D.
externí oponentka
BA01N5017 (A5.17)
+420 545 136 044
externí učitel
BA01N1032 (A1.32)
+420 545 132 126
ivo.krivanek [at] mendelu.cz
externí člen SZ
externí oponent
ZFexterní učitelka
+420 519 367 252
Ing. Monika Lachmannová, Ph.D.externí učitelkaxsubova [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqlampir [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponentka
Ing. Jaroslav LangZF
externí oponent
externí oponent IGA
Ing. Josef Lenoch, Ph.D.ZFexterní oponentBA04N5052 (B5.52)+420 545 134 076
ZFexterní oponentka
qqleta [at] node.mendelu.cz
RNDr. Tomáš LitschmannZF
externí oponent IGA
qqlitsch [at] node.mendelu.cz
Ing. Roman LoskotZF
externí oponent
MgA. Ondřej MáchaÚZAKA ZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmacha [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Ivan Malý, CSc.
externí oponent, externí učitel
BA01N5012 (A5.12)
+420 545 136 003
Giles Michael MarionZF
zahraniční host
RNDr. Milena Martinková, CSc.
externí učitelka
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054
mart [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqmasek [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
qqmatoch [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponentka
+420 545 223 606
qqmatou1 [at] node.mendelu.cz
Bc. Josef MazurekZFexterní oponent
qqmazure [at] node.mendelu.cz
Ing. Milan Meloun, Ph.D.ZF
externí učitel
BA06N2002 (T2.02)
+420 545 134 168
xmeloun1 [at] node.mendelu.cz
externí oponent
qqmetelk [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
ZFexterní učitel
ZFexterní oponent
qqmikes2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Ĺubomír MiklovičZF
externí oponent
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.ZF
externí učitel
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
Ing. Milota Murčová
externí oponentka
qqmurcov [at] node.mendelu.cz
Ing. arch. Michal Musilexterní oponent IGA
qqmusil3 [at] node.mendelu.cz
Ing. Ivana Musilováexterní oponentka
qqmusil2 [at] node.mendelu.cz
ÚZAKA ZF
externí učitel
qqnavr16 [at] node.mendelu.cz
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
externí oponent IGA
qqnavr18 [at] node.mendelu.cz
RNDr. Miroslav Navrátil, Ph.D.externí učitel
BA04N5031 (B5.31)
+420 545 134 026miroslav.navratil [at] mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
ÚZK ZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqnedoro [at] node.mendelu.cz
PhDr. Vlasta NepivodováZFexterní učitelkaBN01N3026 (Z3.26)+420 545 136 326
Ing. Dušan NesrstaZF
externí oponent
qqnesrst [at] node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
ZF
externí oponent
xnovak17 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
externí člen SZ
externí učitelB302otruba [at] node.mendelu.cz
externí oponent
BA06N1014 (T1.14)
+420 545 134 062
xpacovsk [at] node.mendelu.cz
externí oponentka IGA
MVDr. Jaroslav Palásek, CSc.
externí oponent
qqpalase [at] node.mendelu.cz
ZF
externí přístup
BA04N4050 (B4.50)+420 545 134 069milan.palat [at] mendelu.cz
ZF
externí oponentka
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.ZFexterní učitel
BA04N1068 (B1.68)
+420 545 134 022
Ing. Josef Patzak, Ph.D.
externí oponent IGA
externí člen SZ
qqpaulen [at] node.mendelu.cz
Ing. Roman Pavela, Ph.D.externí přístup
qqpavela [at] node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
+420 519 367 315xpavel11 [at] node.mendelu.cz
Ing. Radek Pavlačkaexterní člen SZ
qqpavla5 [at] node.mendelu.cz
Ing. Katarína Pavlačková
externí učitelka
LB07N1010 (Led-C1.10)
+420 519 367 340katarina.pavlackova [at] mendelu.cz
ZFexterní oponent
+420 545 223 606michal.pavlik [at] mendelu.cz
externí oponentka
qqpavlu1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Jana Pechová, Ph.D.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqpecho1 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí přístup
LD08N1035 (LD081.35)
+420 519 367 307
eliska.penazova [at] mendelu.cz
ZFexterní oponent
externí učitelka
LB01N1030 (Led-A1.30)
externí učitel
qqpicha [at] node.mendelu.cz
Ing. Eduard Pintér, PhD.ZF
externí člen SZ
Ing. Petr Plíva, CSc.externí oponent
Ing. David Podhorský
externí oponent IGA
externí oponentka
Jarmila PolákováZF
externí přístup
qqpolako [at] node.mendelu.cz
externí přístup
Alena PolcarováÚZK ZFevidován v OBD
externí učitel
qqpospis [at] node.mendelu.cz
externí oponentka
ZFexterní oponent IGA
Ing. Vladana Procházkováexterní oponentka
qqproch1 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.ZFexterní učitel
BA39N3085 (Q3.85)
+420 545 132 397
Ing. Zdeněk Prudič
externí oponent
ZF
externí učitel
Ing. Božena Průšová, Ph.D.externí oponentkaLB06N1013 (Led-D1.13)+420 519 367 259
Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.
externí oponentka
BA01N5013 (A5.13)
+420 545 136 041
externí oponent
ZF
externí člen SZ
BN01N4003 (Z4.03)
+420 545 136 403
jaroslava.rajchlova [at] mendelu.cz
Ing. Ľubomír Rehuš
externí oponent, externí přístup
externí učitel
BA39N5041 (Q5.41)
+420 545 132 536
Ing. Doubravka Rožnovská, Ph.D.externí člen SZBA27N1004 (M1.04)+420 545 133 206
Ing. Vít Rucki
externí oponent
qqrucki [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.ZFexterní učitelBA04N5043 (B5.43)+420 545 134 057
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
externí učitel
BA01N3045 (A3.45)+420 545 136 000reznicek [at] node.mendelu.cz
doc. Dr. Ing. Jaroslav SalavaZFexterní člen SZ
qqsalava [at] node.mendelu.cz
externí oponent
B304, BA01N5018 (A5.18)
+420 545 136 043, +420 519 367 294
externí člen SZ
Ing. Zdeněk Sendler
externí člen SZ
qqsendle [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Štefan Schneider, Ph.D.ZFexterní oponentBA06N2006 (T2.06)
+420 545 134 061
ZFexterní přístupBA01N3011 (A3.11)+420 545 133 079jiri.skladanka [at] mendelu.cz
prof. RNDr. Zdeněk Sladký, DrSc.
externí oponent
qqsladky [at] node.mendelu.cz
externí přístup
ZF
externí oponent IGA
externí oponent IGA
Ing. Miroslav Spěvák
externí přístup
ZFexterní učitelBA27N1046 (M1.46)
+420 545 133 266
spurny [at] node.mendelu.cz
externí oponent+420 519 367 264
Šárka Steinová
evidován v OBD
qqsteino [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
Ing. Veronika StejskalováZF
externí přístup
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.ZF
externí učitelka
BA39N3082 (Q3.82)
+420 545 132 334
Bc. Michal Stolárexterní oponent
ZFexterní učitelBA02N1007 (D1.07)+420 545 133 364stratil [at] node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
qqsupuka [at] node.mendelu.cz
Ing. Běla Svitáčková, CSc.ZF
externí učitelka
+420 519 367 323, +420 545 136 008
externí člen SZ
qqsvob14 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
externí přístup
BA06N4006 (T4.06)+420 545 134 171
Ing. arch. Roman Svojanovský
externí školitel
PhDr. Jitka SýkorováZFexterní učitelka
BA04N1020 (B1.20)
+420 545 134 106
externí učitelka
BA01N4014 (A4.14), BA01N4008 (A4.08)+420 545 133 048ivana.safrankova [at] mendelu.cz
Jana ŠefčíkováZF
externí přístup
Bc. Ing. Jana ŠimečkováZFexterní člen SZ
Ing. Milan Šimek, Ph.D.ZF
externí oponent
BA06N4009 (T4.09)+420 545 134 175milan.simek [at] mendelu.cz
ZF
externí oponent
BA03N4030 (C4.30)
+420 545 133 345
ZF
externí přístup
qqskrlov [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.ZFexterní přístupBA20N2012 (N2.12)
+420 545 133 068
ZFexterní člen SZ
qqspalko [at] node.mendelu.cz
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
externí učitelka
BA04N5047 (B5.47)
+420 545 134 054
zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
externí člen SZ
qqstampa [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponentka
ZF
externí člen SZ
qqstefli [at] node.mendelu.cz
ZFexterní oponent
qqtabor1 [at] node.mendelu.cz
prof. Massimo Tagliavini
externí člen SZ
qqtaglia [at] node.mendelu.cz
Ing. Lubomír TalackoZFexterní oponent
ZFexterní oponentka
qqtancer [at] node.mendelu.cz
Hana Tarhajováexterní přístup
qqtarhaj [at] node.mendelu.cz
externí přístup
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
ZFexterní přístup
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 170
daniela.tesarova [at] mendelu.cz
Mgr. Ing. Jiří Těthal, Ph.D.externí učitel
xtethal [at] node.mendelu.cz
Jaromír Tlustý
evidován v OBD
Květoslava TobiášováZF
externí přístup
BA06N2013 (T2.13)
+420 545 134 177
tobiasov [at] node.mendelu.cz
Ing. Petr Toman, Ph.D.
externí učitel
BA39N4090 (Q4.90)
+420 545 132 404
Bc. Jan TomášZF
externí oponent
Mgr. Eva Tomešková
externí učitelka
BN01N3032 (Z3.32)
+420 545 136 396
ZFexterní učitelBA39N5023 (Q5.23)
+420 545 132 533
tomsik [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponentka
qqtretin [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. Jan Tříska, CSc.externí oponent IGAqqtriska [at] node.mendelu.cz
Ing. Aleš UrbánekZF
externí oponent
qqurban2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Tomáš Urbánek
externí učitel
BA39N3082 (Q3.82)
+420 545 132 330
urbanek [at] node.mendelu.cz
MgA. Lenka UrbanováZF
externí oponentka
BA06N4017 (T4.17)
+420 545 134 317kovarik2 [at] node.mendelu.cz
externí učitelka
qqurbano [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří UřičářZFexterní oponent
qqurica1 [at] node.mendelu.cz
externí strávník, zahraniční host
doc. Ing. Lubor Vacek, CSc.ZFexterní učitelqqvacek [at] node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
qqvajcn2 [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
prof. Ing. Magdalena Valšíková, Ph.D.ZF
externí člen SZ
Ing. Jiří ValteraZFexterní oponent IGA
qqvalte1 [at] node.mendelu.cz
Ing. Janka VargováZF
externí člen SZ
ZF
externí člen SZ
qqvelic1 [at] node.mendelu.cz
ZFexterní přístupBA01N2023 (A2.23)+420 545 135 132ondrej.vesely.pc [at] mendelu.cz
Ing. Lukáš Veverka, Ph.D.ZFexterní oponent
+420 519 367 388
Ing. Tomáš Veverka
externí oponent
ZF
externí oponent
qqvidlar [at] node.mendelu.cz
ZF
externí učitelka
BA03N5024 (C5.24)
+420 545 133 021, +420 545 133 505, +420 545 133 506, +420 545 133 507
ZF
externí učitel
BA02N3023 (D3.23)
+420 545 133 279
jiri.vlcek [at] mendelu.cz
externí oponentka
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.ZFexterní oponent IGA
qqvorel4 [at] node.mendelu.cz
ZF
externí oponent
qqvostou [at] node.mendelu.cz
Ing. Martin VrabecZF
externí oponent
qqvrabec [at] node.mendelu.cz
ZFexterní učitel
BA06N4009 (T4.09)
+420 545 134 175
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
externí učitelka
BA04N2046 (B2.46)
+420 545 134 039, +420 602 543 787
externí oponentka
externí člen SZ
qqwagner [at] node.mendelu.cz
externí oponent IGA
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
externí oponentka
BA39N6035 (Q6.35)
+420 545 132 257zapleta0 [at] node.mendelu.cz
doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc.ZFexterní přístupBA02N3011 (D3.11)
+420 545 133 293
externí učitelkaBA03N5028 (C5.28)
+420 545 136 005
externí člen SZ
ZFexterní přístupBA01N5069 (A5.69)
+420 545 133 083
zdenek.zalud [at] mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.ZFexterní učitelBA39N5039 (Q5.39)
+420 545 132 502