Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
akademický pracovník - odborný asistentBA04N6086 (B6.86)
+420 545 134 046
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6007 (B6.07)
+420 545 134 545
Vojtěch Cimermantechnik pro výzkum
vojtech.cimerman [at] mendelu.cz
Ing. Valentino Cristini
technický pracovník pro výzkum
BA04N6004 (B6.04)
+420 545 134 313
akademická pracovnice - asistentkaBA04N6080 (B6.80)+420 545 134 162jitka.cechova [at] mendelu.cz
akademický vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6085 (B6.85)
+420 545 134 550
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
BA04N6083 (B6.83)
david.decky [at] mendelu.cz
Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA04N6036 (B6.36)+420 545 134 518
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
BA04N6085 (B6.85)
+420 545 134 550
jakub.domeny [at] mendelu.cz
Ing. Bronislav Dřímal
výzkumník projektu II
Ing. Marek Fajstavr, Ph.D.
výzkumník projektu I
+420 545 134 045
Dr. Kyriaki Giagli
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N6010 (B6.10)
+420 545 134 548
kyriaki.giagli [at] mendelu.cz
akademický pracovník - profesorBA04N6010 (B6.10)
+420 545 134 548, +420 773 771 033
akademická pracovnice - docentka
BA04N6047 (B6.47)+420 545 134 086
výzkumník projektu I
BA04N6085 (B6.85)
+420 545 134 550
Ing. Luďka Hlásková, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N6082 (B6.82)
+420 545 134 013ludka.hlaskova [at] mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Petr Horáček
výzkumník projektu IV
BA04N6001 (B6.01)+420 545 134 049, +420 739 341 960petr.horacek [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA04N6080 (B6.80)+420 545 134 505veronika.hunkova [at] mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice
BA04N6003 (B6.03)
+420 545 134 050
iva.chaloupkova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BA04N6050 (B6.50)
+420 545 134 161
karel.janak [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6037 (B6.37)
+420 545 134 551michal.kloiber [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6032 (B6.32)
+420 545 134 546
tomas.kolar.und [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
BA04N6034 (B6.34)
+420 545 134 547
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
akademický pracovník - docent
BA04N6081+420 545 134 527
doc. Dr. Ing. Pavel Králakademický pracovník - docentBA04N6084 (B6.84)
+420 545 134 160
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6086 (B6.86)
+420 545 134 046
Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
výzkumník projektu II
Ing. Karel Krontorád, CSc.výzkumník projektu IIBA38N2012 (P2.12)
+420 545 134 315, +420 545 134 535
karel.krontorad [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA04N6004 (B6.04)
+420 545 134 313
pavel.kubac [at] mendelu.cz
výzkumník projektu II
Ing. Tomáš Mansbartakademický pracovník - asistentBA04N6048 (B6.48)tomas.mansbart [at] mendelu.cz
Ginevra Manzovýzkumník projektu IBA04N6007 (B6.07)
+420 545 134 545
ginevra.manzo [at] mendelu.cz
Ing. Jaromír Milch, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6007 (B6.07)
+420 545 134 545
jaromir.milch [at] mendelu.cz
Ing. Pawan Kumar Mishra, Ph.D.
postdoktorand
BA06N1007 (T1.07), BA39N6032 (Q6.32)
+420 545 132 238, +420 774 678 392
pawan.mishra [at] mendelu.cz
Ing. Pavla Mocová, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu IIBA04N6082 (B6.82)+420 545 134 013
Ing. Miroslav Navrátil
výzkumník projektu I
BA04N6009 (B6.09)+420 545 134 045miroslav.navratil.und [at] mendelu.cz
Ing. Vít Novák, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBA38N2012 (P2.12)+420 545 134 527
Estelle Noyer, Ph.D.výzkumník projektu II
výzkumník projektu I
BA04N6014 (B6.14)
+420 545 134 029
postdoktorand
BA04N6085 (B6.85)
+420 545 134 550
petr.paril [at] mendelu.cz
akademická vědecko-výzkumná pracovnice
BA04N6084 (B6.84)
+420 545 134 160
výzkumník projektu III
+420 545 134 045
akademický vědecko-výzkumný pracovník
BA04N6037 (B6.37)+420 545 134 551ludek.praus [at] mendelu.cz
Ing. Jiří Procházka
akademický pracovník - asistent
BA04N6007 (B6.07)
+420 545 134 545jiri.prochazka [at] mendelu.cz
Dr. Peter Rademacher
akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovník
BA04N6001 (B6.01)
+420 545 134 519peter.rademacher [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA04N6014 (B6.14)
+420 545 134 029
akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovník
BA04N6032 (B6.32)
+420 545 134 547
výzkumník projektu IBA04N1042B (B1.42b)
+420 545 134 047
jaromir.salak [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistentBA04N6006 (B6.06)
+420 545 134 544
Ing. Richard Slávik, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6048 (B6.48)
+420 545 134 159
vedoucí dílen+420 545 134 167, +420 778 464 057pavel.srsen [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I
BA04N6014 (B6.14)
+420 545 134 029
výzkumník projektu II
Ing. Vít Šedavýzkumník projektu I
+420 545 134 045
vit.seda [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, garant projektu
BA04N6006 (B6.06)
+420 545 134 544
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6086 (B6.86)
+420 545 134 046miroslav.trcala [at] mendelu.cz
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BA04N6010 (B6.10)+420 545 134 548
dělník dřevařské výroby
výzkumník projektu I
BA04N6004 (B6.04)
+420 545 134 313

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Tomáš Dostálevidován v OBD
Luděk Dvořákevidován v OBD
Ing. Pavel Kroupa, Ph.D.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda), externí učitel
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BA06N1013 (T1.13)
+420 545 134 086
evidován v OBD
RNDr. Jarmila Šlezingerováexterní školitelka
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.osoba spravující výpočetní techniku
BA04N6010 (B6.10)
+420 545 134 548
hanus.vavrcik [at] mendelu.cz