Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - zoznam zamestnancov


Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Mgr. et Mgr. Irena Býčková
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
irena.byckova [at] mendelu.cz
Mgr. Renata Hajslerová
akademická pracovníčka - asistentka
renata.hajslerova [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentkaBN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
miroslav.horak.ujks [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)+420 545 136 557
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257
pavel.reich [at] mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentkaBN01N2057 (Z2.57)+420 545 136 257lenka.ludvikova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
externá učiteľkaqqalchaz [at] node.mendelu.cz
PhDr. Jan Dolák, Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolak [at] node.mendelu.cz
Ing. Joany Lizet Hernandez Kongexterná učiteľka
BA20N2022 (N2.22), BN01N2083
+420 545 133 338, +420 545 136 283
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.
externý učiteľ
qqtourin [at] node.mendelu.cz