Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - seznam zaměstnancůHelp


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Pracoviště
ZařazeníKancelářTelefon
E-mail
ÚRR FRRMSakademický pracovník - lektor
BN01N3033 (Z3.33)
+420 545 136 333
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.ÚRPE FRRMSakademická pracovnice - profesorka
BN01N4007 (Z4.07)
+420 545 136 407
ÚRPE FRRMSakademická pracovnice - docentkaBN01N4005 (Z4.05)+420 545 136 405
akademický pracovník - docent
petr.blizkovsky [at] mendelu.cz
Mgr. et Mgr. Irena BýčkováÚJKS FRRMSakademická pracovnice - asistentka
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
ÚRR FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3031 (Z3.31)
+420 545 136 331jan.caha [at] mendelu.cz
Ing. Martin Čadatajemník fakultyBN01N3007 (Z3.07)
+420 545 136 307, +420 725 398 957
martin.cada [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docentBN01N3013 (Z3.13)+420 545 136 313
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3021 (Z3.21)
+420 545 136 321jiri.cenek [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
BN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408
akademický pracovník - odborný asistentBN01N3012 (Z3.12), BA01N2081 (A2.81)+420 545 136 312
Kateřina Dolník, DiS.
referentka zahraničních styků
BN01N1021 (Z1.21)+420 545 136 345
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBN01N3018 (Z3.18)
+420 545 136 318
vladimir.dordevic [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
BN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 282
ludmila.flokova [at] mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Libor GregaÚRPE FRRMS
akademický pracovník - profesor
BN01N4006 (Z4.06)+420 545 136 406libor.grega [at] mendelu.cz
Ing. Žaneta Habancováakademická pracovnice - asistentkaBN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 285
zaneta.habancova [at] mendelu.cz
ÚJKS FRRMS
akademická pracovnice - asistentka
renata.hajslerova [at] mendelu.cz
Mgr. Lea Hasíková
akademická pracovnice - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)+420 545 136 557
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2053 (Z2.53)
+420 545 136 253
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.ÚTS FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3010 (Z3.10)+420 545 136 310martin.hrabalek [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
BN01N3026 (Z3.26)
+420 545 136 326dana.hubelova [at] mendelu.cz
ÚSS FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3023 (Z3.23)+420 545 136 323petr.husek [at] mendelu.cz
ÚRR FRRMSakademická pracovnice - asistentkaBN01N3029 (Z3.29)
+420 545 136 329
ÚRPE FRRMSakademická pracovnice - docentkaBN01N4011 (Z4.11)
+420 545 136 411
ÚSS FRRMS
akademická pracovnice - odborná asistentka
BN01N3027 (Z3.27)
+420 545 136 327
akademická pracovnice - asistentkaBN01N3031 (Z3.31)
+420 545 136 331
ÚEPZ FRRMS
akademická pracovnice - odborná asistentka
BN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 285
Bc. Vít KarberDFRRMS FRRMS
správce a admin. inform. a kom. technol.
BN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 276
vit.karber [at] mendelu.cz
Zdeňka Katolická
studijní referentka
BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 121
zdenka.katolicka [at] mendelu.cz
Ing. Amar KhairiÚTS FRRMSakademický pracovník - asistent
BN01N3022 (Z3.22)
+420 545 136 322
ÚRR FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3030 (Z3.30)
+420 545 136 330
DFRRMS FRRMS
projektový manažer, administrator projektu
BN01N3009 (Z3.09)
+420 545 136 309
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3030 (Z3.30)
+420 545 136 330
Vladimír Konopáč, MSc.DFRRMS FRRMS
technický pracovník pro výuku
BN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 666, +420 605 747 854
Martin Kovanič, MA, Ph.D.ÚSS FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3025 (Z3.25)
+420 545 136 325
martin.kovanic [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 557
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.ÚEPZ FRRMS
akademická pracovnice - odborná asistentka
BN01N2054 (Z2.54)
+420 545 136 282
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.akademický pracovník - profesorBN01N2056 (Z2.56)
+420 545 136 256
pR referentka
BN01N2083
+420 545 136 583
akademický pracovník - odborný asistent
BA04N6050 (B6.50), BN01N2056 (Z2.56)
+420 545 134 066, +420 545 136 283ladislav.mensik [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N2055 (Z2.55)
+420 545 136 255
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.ÚRPE FRRMS
akademická pracovnice - odborná asistentka
BN01N4007 (Z4.07)
+420 545 136 407
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3011 (Z3.11)+420 545 136 311
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
BN01N3020 (Z3.20)
+420 545 136 320
organizačně-technická pracovnice
BN01N3008 (Z3.08)+420 545 136 508
ÚSS FRRMSakademický pracovník - odborný asistent
BN01N3025 (Z3.25)
+420 545 136 325
akademický pracovník - profesorBN01N3019 (Z3.19)+420 545 136 319
akademický pracovník - asistent
BN01N3018 (Z3.18)+420 545 136 318
Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3024 (Z3.24)
+420 545 136 324
pavel.ptacek [at] mendelu.cz
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D.výzkumník projektu IBN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.ÚRPE FRRMSakademický pracovník - asistent
BN01N3035 (Z3.35)
+420 545 136 335ebo.quartey [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - docentka
BN01N4003 (Z4.03)
+420 545 136 403
jaroslava.rajchlova [at] mendelu.cz
ÚRPE FRRMSakademická pracovnice - odborná asistentkaBN01N4011 (Z4.11)
+420 545 136 411
akademický pracovník - odborný asistentBN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
akademický pracovník - docent
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.akademický pracovník - odborný asistentBN01N2056 (Z2.56)
+420 545 136 283, +420 545 136 305
Ing. Kateřina Slámová
organizačně-technická pracovnice
BN01N3006 (Z3.06)+420 545 136 306katerina.slamova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BN01N3021 (Z3.21)
+420 545 136 321josef.smolik [at] mendelu.cz
ÚRPE FRRMSakademická pracovnice - docentkaBN01N4001 (Z4.01)
+420 545 136 401
kristina.somerlikova [at] mendelu.cz
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BN01N4003 (Z4.03)
+420 545 136 403
akademická pracovnice - odborná asistentka
BN01N4010 (Z4.10)
+420 545 136 410
ÚRPE FRRMSakademická pracovnice - asistentka
BN01N3032 (Z3.32)
+420 545 136 532zuzana.svobodova [at] mendelu.cz
Ing. Michal Ševčík
akademický pracovník - asistent
BN01N3029 (Z3.29)+420 545 136 329
Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D.ÚRR FRRMSakademický pracovník - odborný asistentBN01N3030 (Z3.30)
+420 545 136 330
zdenek.silhan [at] mendelu.cz
studijní referentka
BN01N1021 (Z1.21)
+420 545 136 112
lenka.smidrova [at] mendelu.cz
ÚRPE FRRMSakademický pracovník - odborný asistentBN01N3035 (Z3.35)
+420 545 136 335
akademická pracovnice - odborná asistentkaBN01N3010 (Z3.10)+420 545 136 310
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3018 (Z3.18)
+420 545 136 318richard.turcsanyi [at] mendelu.cz
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
BN01N3023 (Z3.23)+420 545 136 323
ÚRPE FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N4009 (Z4.09)
+420 545 136 409
nahanga.verter [at] mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
BN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 284
ÚRPE FRRMSakademický pracovník - odborný asistentBN01N4009 (Z4.09)
+420 545 136 409
ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
BN01N2057 (Z2.57)
+420 545 136 257
Mgr. Michal Zourek, Ph.D.ÚTS FRRMS
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3022 (Z3.22)
+420 545 136 322
akademická pracovnice - profesorka
BN01N4004 (Z4.04)
+420 545 136 404
iva.zivelova [at] mendelu.cz

Externí pracovníci

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
externí učitelka
Ing. Petr Bajer, CSc.externí člen SZ
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Hana BartuškováÚRPE FRRMSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)BN01N4001 (Z4.01)+420 545 136 401
externí školitel
BN01N3009 (Z3.09)
+420 545 136 309
qqbezecn [at] node.mendelu.cz
Ing. Božena Bodečkováexterní učitelkaBN01N4001 (Z4.01)+420 545 136 401bodeckov [at] node.mendelu.cz
Ing. Karel BrunclíkÚRPE FRRMS
externí učitel
Susana BustosÚSS FRRMSexterní učitelka
ÚSS FRRMSosoba spravující výpočetní techniku
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.externí člen SZ
qqcudli2 [at] node.mendelu.cz
Ing. Ivan Černek, Ph.D.externí člen SZ
BA04N4023 (B4.23)
+420 545 134 082qqcernek [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
JUDr. Helena Doležalová, Ph.D.FRRMS
externí školitelka
prof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.FRRMSexterní oponentBN01N3020 (Z3.20)
+420 545 136 320
FRRMS
externí oponent
qqforetn [at] node.mendelu.cz
doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
externí člen SZ
Ing. Joany Lizet Hernandez KongÚJKS FRRMS
externí učitelka
BA20N2022 (N2.22), BN01N2083+420 545 133 338, +420 545 136 283
ÚEPZ FRRMSexterní učitelBN01N2052 (Z2.52)
+420 545 136 252
ÚSS FRRMS
externí učitelka
BA05N2018 (E17)+420 545 135 205
ÚSS FRRMSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqhoveza [at] node.mendelu.cz
Ing. Zdeněk HruškaFRRMS
externí oponent
qqhruska [at] node.mendelu.cz
FRRMSexterní školitelka
Ing. Alois Juřica, CSc.externí člen SZ
jurica [at] node.mendelu.cz
Bc. Vít KarberFRRMSsystémový integrátor
BN01N2076 (Z2.76)
+420 545 136 276
vit.karber [at] mendelu.cz
externí oponent
FRRMS
externí člen SZ
qqkocma2 [at] node.mendelu.cz
Mgr. Daniela KonečnáFRRMSexterní oponentka IGA
qqkone11 [at] node.mendelu.cz
Ing. Martina KontrováFRRMSexterní oponent
qqkontro [at] node.mendelu.cz
Ing. Jiří Krajčaexterní oponentqqkrajca [at] node.mendelu.cz
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.DFRRMS FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec [at] node.mendelu.cz
prof. Ing. František Kuzma, Ph.D.externí oponent
externí učitel
qqlatega [at] node.mendelu.cz
externí učitel
qqlopezg [at] node.mendelu.cz
DFRRMS FRRMS
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqmifko1 [at] node.mendelu.cz
ÚTS FRRMS
externí učitel
Justice Surugu Issah MusahÚRR FRRMSexterní učitel
Mgr. Miloš NevřalaFRRMS
externí oponent
qqnevral [at] node.mendelu.cz
Ing. Adelaide Ekua Mrenfoa Otoo
externí učitelka
xotoo [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpesa [at] node.mendelu.cz
externí učitelkaqqpochob [at] node.mendelu.cz
ÚTS FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚSS FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
FRRMS
zahraniční host
qqsangua [at] node.mendelu.cz
Martin Schlossarekzahraniční host
qqschlos [at] node.mendelu.cz
Ing. Jitka SchneiderováÚEPZ FRRMS
externí asistentka
qqschne1 [at] node.mendelu.cz
zahraniční host
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
FRRMS
externí člen SZ
externí oponentka
Michal Šimečekexterní učitel
qqsimece [at] node.mendelu.cz
Ing. Petra ŠtantejskáÚEPZ FRRMSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
xstantej [at] node.mendelu.cz
ÚRPE FRRMS
externí učitel
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.
externí učitel
qqtourin [at] node.mendelu.cz
ÚTS FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externí učitel
FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtweref [at] node.mendelu.cz
ÚTS FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externí učitelka
BN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408xvalekov [at] node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqvanova [at] node.mendelu.cz
JUDr. Milan Vašíček, MBAexterní člen SZ
qqvasic9 [at] node.mendelu.cz
Ing. Eduardo Alfredo von Bennewitz Álvarez, Ph.D.FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
BN01N3013 (Z3.13)
+420 545 136 313
ÚTS FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Dr. Ing. Marie ZezůlkováFRRMS
externí člen SZ
qqzezulk [at] node.mendelu.cz