Ústav teritoriálních studií (FRRMS) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
akademický pracovník - docent
petr.blizkovsky [at] mendelu.cz
akademický pracovník - docent
BN01N3013 (Z3.13)
+420 545 136 313
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3012 (Z3.12), BA01N2081 (A2.81)
+420 545 136 312
samuel.darkwah.zo [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3018 (Z3.18)
+420 545 136 318vladimir.dordevic [at] mendelu.cz
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3010 (Z3.10)+420 545 136 310
Ing. Amar Khairi
akademický pracovník - asistent
BN01N3022 (Z3.22)+420 545 136 322amar.khairi [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3011 (Z3.11)
+420 545 136 311
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
BN01N3020 (Z3.20)
+420 545 136 320
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.akademický pracovník - profesor
BN01N3019 (Z3.19)
+420 545 136 319
PhDr. Martin Petlach
akademický pracovník - asistent
BN01N3018 (Z3.18)
+420 545 136 318
martin.petlach [at] mendelu.cz
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D.výzkumník projektu I
BN01N4008 (Z4.08)
+420 545 136 408
runya.qiaoan [at] mendelu.cz
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
BN01N3010 (Z3.10)+420 545 136 310eva.taterova [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3018 (Z3.18)+420 545 136 318richard.turcsanyi [at] mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
BN01N3022 (Z3.22)+420 545 136 322

Externí pracovníci

Jméno
Zařazení
KancelářTelefonE-mail
prof. Mgr. Eva Baranyiova, CSc.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Ing. Bc. Samuel Mintahexterní učitel
xmintah [at] node.mendelu.cz
Ing. Adelaide Ekua Mrenfoa Otooexterní učitelkaxotoo [at] node.mendelu.cz
Jan Polišenský
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpolise [at] node.mendelu.cz
RNDr. Antonín Tůmapracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtuma1 [at] node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqvoros1 [at] node.mendelu.cz