Poradenské a profesní centrum (ICV) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
administrátorka KA 6
BA05N2018 (E17)+420 545 135 239
kariérová poradkyně, psycholožka, garant KA 6
BA05N2018 (E17)
+420 545 135 205
vedoucí poradenského centra
BA05N2023 (E2.23)
+420 545 135 227, +420 602 556 084alena.krejci [at] mendelu.cz
administrátorka KA 6
BA05N2018 (E17)
+420 545 135 239, +420 725 953 131
Mgr. Blanka Piorecká
koordinátor studia pro stud. se spec.pot
BA05N2018 (E17)
+420 545 132 079
psycholožka
BA05N2021 (E2.21)
+420 545 135 229, +420 778 546 225

Externí pracovníci

Jméno
ZařazeníKancelářTelefon
E-mail
externí asistentka
Ing. Radoslav Režňák
externí asistent
xreznak [at] node.mendelu.cz
externí asistent
BA01N2037 (A2.37)
+420 545 135 032, +420 545 133 086, +420 773 037 328vaclav.zdimal [at] mendelu.cz