Kancelář ředitele (ICV) - seznam zaměstnanců


Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému HR modul ekonomického systému SAP, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
ZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
Bc. Martin Brandstätter, DiS.
tajemník vysokoškolského ústavu
BA05N4016 (E4.16)
+420 545 135 006
projektový manažer
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
výzkumník projektu I
správkyně, admin.inf.a komunik.technologií
BA05N4018 (E4.18)
+420 545 135 209eliska.kovarova [at] mendelu.cz
Mgr. David Kryštof, Ph.D.koordinátor odborných aktivit
metodik implementace
Bc. Venuše Kučerová
organizační pracovnice
+420 545 135 234
PhDr. Renata Novobílská, Ph.D.
metodik implementace
renata.novobilska [at] mendelu.cz
metodik implementace
systémový integrátor
BA05N3014 (E24)+420 545 132 737
Mgr. Marcela Strmiskováasistentka projektu
Ing. Zbyněk Sušil, MSc.finanční manažer projektuzbynek.susil [at] mendelu.cz
Mgr. Jan Šimek
metodik implementace
jan.simek [at] mendelu.cz
studijní referentka
BA05N1019 (E1.19)
+420 545 135 208
iva.urbankova [at] mendelu.cz
Ing. Martina Urbánkováorganizační pracovnice
BA05N4012 (E4.12)
+420 739 390 179
metodik implementaceiva.welton [at] mendelu.cz
výzkumník projektu I