Zahradnická fakulta - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Telefonní předvolba pro pracoviště Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla neodpovídající této předvolbě jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
PracovištěZařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
Ailer Štefan, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ
Ambrožová Zuzana, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka302
LB06N2030 (Led-D2.30)
zuzana.ambrozova@mendelu.cz
Arnošt Vladimír, Bc.DZForganizační pracovník
224
LB07N2016 (Led-C2.16)
Balík Josef, prof. Ing., Ph.D.ÚPTZPakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III262
LB01N3009 (Led-A3.09)
josef.balik@mendelu.cz
ÚŠMZRdoktorand
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
311
LD03N1009 (LD031.09)miroslav.baranek@mendelu.cz
organizační pracovnice, výzkumník projektu II
306
LD08N1028 (LD081.28)
katerina.barankova@mendelu.cz
externí učitel
qqbarans@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
252
LB06N1015 (Led-D1.15)
Baroňová Kateřina
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
externí oponentka IGA
qqbened1@node.mendelu.cz
Berraf-Tebbal Akila, Ph.D.MEND
výzkumník projektu I
309
externí člen SZ
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
Blechová Hana, Ing.technička pro výzkum
hana.blechova@mendelu.cz
externí učitel
545 136 010BA01N5020 (A5.20)
Brunecký Petr, doc. Dr. Ing.externí učitel545 134 174BA06N4002 (T4.02)petr.brunecky@mendelu.cz
Březinová Magdaléna, Ing. Bc.ÚPK
doktorandka
352LB07N1019 (Led-C1.19)xbrezin6@node.mendelu.cz
externí učitel
545 134 044
BA04N5044 (B5.44)
Budínová Dagmar, Ing.ÚVVdoktorandka
Bucha Tomáš
zemědělský dělník
tomas.bucha@mendelu.cz
Bukovská Pavla, Ing.ÚZATakademická pracovnice - asitent248LB01N2018 (Led-A2.18)
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent
277
LB06N2021 (Led-D2.21)
pavel.bulir@mendelu.cz
Burgová Jana, Ing., Ph.D.ÚŠMZRakademická pracovnice - odborná asistentka323LD03N2007 (LD032.07)jana.burgova@mendelu.cz
ÚVV, ÚZAT
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
373
LB01N3024 (Led-A3.24)patrik.burg@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqburia1@node.mendelu.cz
uklízečka
Čaněk Alois, Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
pracovnice trhu práce, referentka administrativy
227
LB07N2014 (Led-C2.14)
ÚZKasistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
martin.kielar@mendelu.cz
ÚZK, MEND
stavební referentka, výzkumník projektu I
315
LD03N1003 (LD031.03)
Čech Pavel, Ing.systémový integrátor, asistent projektu228
LB07N2015 (Led-C2.15)
pavel.cech@mendelu.cz
externí učitel
545 134 516
BA06N4016 (T4.16)
petr.cech@mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
545 132 379
BA39N3024 (Q3.24)
jan.cervinka@mendelu.cz
Čížková Alice, Ing.
doktorandka, organizační pracovnice, finanční manažer, akademická pracovnice - asistentka
265LB01N3016 (Led-A3.16)alice.cizkova@mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
Damcová Tereza, MgA.výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka545 136 041BA01N5013 (A5.13)tereza.damcova@mendelu.cz
Damec Jiří, prof. Ing., CSc.akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III291
BA01N5014 (A5.14)
jiri.damec@mendelu.cz
Derganz Jiří, Ing.
vedoucí vnitřní správy
201
jiri.derganz@mendelu.cz
ZFexterní učitelka
548 220 078
Dobšáková Blažena, Bc.organizačně-technická pracovnice230
LB01N1027 (Led-A1.27)
blazena.dobsakova@mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka344
LB07N1014 (Led-C1.14)
ÚŠMZR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 003
ÚBZpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externí učitel545 134 171
BA06N4006 (T4.06)
ÚŠMZRtechnická pracovnice pro výuku321LD03N2010 (LD032.10)irena.drobilicova@mendelu.cz
Drochytková Jana, Ing.ZFexterní člen SZ
externí učitel545 134 120BA04N3015 (B3.15)
výzkumník projektu II, organizační pracovník
315
LD03N1003 (LD031.03)
ÚBZdoktorandka284LB06N2011 (Led-D2.11)xfaltynk@node.mendelu.cz
externí člen SZ
ZF
externí oponentka IGA
qqfetter@node.mendelu.cz
doktorandka, výzkumník projektu I
346
LB07N1015 (Led-C1.15)
zuzana.fialova@mendelu.cz
pěstitelka plodin
Fišerová Helena, Dr. Ing.externí učitelka545 133 015
BA03N6030 (C6.30)
dělník nádvorní skupiny
antonin.gala@mendelu.cz
uklízečka
hana.galatikova@mendelu.cz
Gazdík Filip, Ing.MENDdoktorand, technik pro výzkum312
LD08N1009 (LD081.09)
filip.gazdik@mendelu.cz
Glozar MarekDZF
řidič
218
LB07N3015 (Led-C3.15)
marek.glozar@mendelu.cz
Goliáš Jan, prof. Ing., DrSc.ÚPTZP
výzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚOdoktorandka, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - asistentka
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
VSLpěstitelka plodin
Grzebelus Dariusz, prof.MENDvýzkumník projektu IV
externí učitelka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
externí učitel
545 133 016BA03N5026 (C5.26)
Havlíček Jiří, doc. PhDr.ÚZAKA
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II268
LB01N3010 (Led-A3.10)
doktorandka351LB07N1019 (Led-C1.19)
pěstitelka plodin
ivana.hlavacova@mendelu.cz
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.externí učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Hnilička František, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ
qqhnili1@node.mendelu.cz
Holešinský Radim, Ing.ÚVV
doktorand, technický pracovník pro výuku
radim.holesinsky@mendelu.cz
doktorandka, technická pracovnice pro výuku
julie.horackova@mendelu.cz
ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
miroslav.horak@mendelu.cz
Hořínková MarcelaÚZKtechnická pracovnice pro výuku230
LB01N1020 (Led-A1.20)
Host AdamZF
externí učitel
qqhost1@node.mendelu.cz
externí učitel
ZF
externí člen SZ
qqhrdlic@node.mendelu.cz
Hrdličková Miroslavauklízečkamiroslava.hrdlickova@mendelu.cz
Hronová Šafářová Lucie, Ing. et Ing., Ph.D.ÚZAKA
výzkumník projektu II
lucie.safarova@mendelu.cz
Hrstka MilošVSLstrážný
pěstitel plodin
ZFexterní učitel545 134 516
BA06N4005 (T4.05)
chladil@node.mendelu.cz
externí učitelka
Janák Karel, doc. Ing., CSc.
externí učitel
545 134 161
BA04N6050 (B6.50)karel.janak@mendelu.cz
Jančík Miroslav, Ing.
externí učitel
545 134 515
BA06N2011 (T2.11)
externí člen SZ
ÚBZ
externí školitel
ÚBZ
externí školitelka
qqjaniso@node.mendelu.cz
Janků Martin, doc. JUDr., CSc.ZF
externí učitel
545 132 205BA39N6034 (Q6.34)
externí člen SZ
Jetmarová Eva, Ing., CSc.
externí člen SZ
qqjetmar@node.mendelu.cz
Jezdinský Aleš, Ing., Ph.D.pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent
236
LB01N1022 (Led-A1.22)
Jiránek Tomáš, Ing. et Ing.
externí člen SZ
qqjirane@node.mendelu.cz
Josefíková IvanaDZF
studijní referentka
226
LB07N2018 (Led-C2.18)
VSL
pěstitelka plodin
Jurenková Barbora, Ing.ÚPK
výzkumník projektu I
výzkumník projektu II, organizační pracovník
231
LB01N1021 (Led-A1.21)milos.jurica@mendelu.cz
Juřenová PetraÚŠMZRorganizačně-technická pracovnice
320
LD03N2011 (LD032.11)petra.jurenova@mendelu.cz
externí učitel545 134 173BA06N2009 (T2.09)
externí učitelka
qqkingov@node.mendelu.cz
Kiss Tomáš, Ing.výzkumník projektu I, akademický pracovník - asistent, doktorand241LB01N2010 (Led-A2.10)tomas.kiss@mendelu.cz
ÚBZ
organizačně technická pracovnice, akademická pracovnice - odborná asistentka
281
LB06N2016 (Led-D2.16)
kristyna.klasova@mendelu.cz
Klemš Marek, RNDr. Ing., Ph.D.externí učitel
545 133 296
BA03N6026 (C6.26)
marek.klems@mendelu.cz
Klepárník Radim, Ing.ÚPK
výzkumník projektu I, doktorand
345
LB07N1015 (Led-C1.15)
doktorandka284
LB06N2011 (Led-D2.11)
DZF
externí učitelka
211
sklimov@node.mendelu.cz
systémový integrátor, technik informačních systémů
229
LB07N2015 (Led-C2.15)
josef.knezlik@mendelu.cz
Knot Pavel, Ing., Ph.D.
externí učitel
545 133 078
BA01N3007 (A3.07)
externí učitel
545 134 124
BA04N4036 (B35)
Kobza František, prof. Ing., CSc.DZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)234
doktorandka, technička pro výzkum
312
LD08N1009 (LD081.09)maria.kocanova@mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
298
premysl.kokes@mendelu.cz
Kolmanová Drahomíra, Ing.externí oponentka IGA
ZFpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
243
LB01N2012 (Led-A2.12)xkonec17@node.mendelu.cz
ÚZAKA
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
301LB06N2037 (Led-D2.37)
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZK
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
231
LB01N1021 (Led-A1.21)
Košťálová Iva
pěstitelka plodin
iva.kostalova@mendelu.cz
ÚŠMZR
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
DZFexterní učitel
Kovář Martin, Ing.ZF
externí člen SZ
qqkova11@node.mendelu.cz
ZF
externí učitelka
545 132 472
BA39N4030 (Q4.30)
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka
269
LB01N3015 (ZFAC3)
jarmila.koziskova@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
ÚZAKA
akademická pracovnice - odborná asistentka
301LB06N2037 (Led-D2.37)marketa.krejci@mendelu.cz
ÚBZvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
275
LB06N2018 (Led-D2.18)
ZFexterní učitel545 133 106BA01N3033 (A3.33)jan.kren@mendelu.cz
Křikavová JanaVSLuklízečka
ZF
externí učitel
545 132 126
BA01N1032 (A1.32)
ivo.krivanek@mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
341BA01N5043 (A5.43)petr.kucera@mendelu.cz
ÚVV
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
256
LB06P1009 (Led-D01.09)
Kunicki Edward, prof.ZF
externí člen SZ
organizačně-technická pracovnice
219
LB07N2007 (Led-C2.07)
Kuťková Tatiana, doc. Ing., CSc.
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II
273
LB06N2013 (Led-D2.13)tatiana.kutkova@mendelu.cz
ZFexterní učitelka252
kyselako@node.mendelu.cz
Lacina Darek, Ing.ÚPKakademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
355
LB07N3012 (Led-C3.12)darek.lacina@mendelu.cz
Lachmannová Monika, Ing., Ph.D.
externí učitelka
Lampíř Lubomír, Ing., Ph.D.externí člen SZ
ZFexterní oponent IGA
Licek Josef, Ing.ÚVVdoktorand
instalatér
ZF
externí oponent IGA
qqlitsch@node.mendelu.cz
Loder Sebastian, Ing.ÚBZdoktorand285LB06N2011 (Led-D2.11)
údržbář - elektrikář
VSLpěstitelka plodin
marie.louckova@mendelu.cz
stavební údržbář budovfrantisek.luks@mendelu.cz
ÚVVorganizačně-technická pracovnice, asistentka projektu
250
LB06N1011 (Led-D1.11)
ÚZAKA
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
046
BA01N5015 (A5.15)
Mácha Ondřej, MgA.ÚZAKA
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Malý Ivan, doc. Ing., CSc.externí učitel
545 136 003
BA01N5012 (A5.12)
maliv@node.mendelu.cz
ZFzahraniční host
qqmarion@node.mendelu.cz
ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
276LB06N2018 (Led-D2.18)jiri.martinek@mendelu.cz
Martinková Kuchyňková Hana, Ing., Ph.D.DZF, ÚPKorganizační pracovnice, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - odborná asistentka343
BA01N5018 (A5.18)
hana.kuchynkova@mendelu.cz
Martinková Milena, RNDr., CSc.ZFexterní učitelka545 134 054BA04N5047 (B5.47)
ÚZAT
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent, technik pro výzkum
370
LB01N3018 (Led-A3.18)
vladimir.masan@mendelu.cz
externí oponent IGA
Matějka Daniel, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
347LB07N1009 (Led-C1.09)
ÚPK
výzkumník projektu I
Medlík Mikuláš, MgA.
akademický pracovník - asistent
298
mikulas.medlik@mendelu.cz
Meloun Milan, Ing., Ph.D.ZF
externí učitel
545 134 168
BA06N2002 (T2.02)
Mičola Petr, Ing.
externí člen SZ
Michlovský Miloš, doc. Ing., DrSc.ZFexterní učitelqqmichl0@node.mendelu.cz
Miksová Lenka, Ing. et Ing.ÚBZdoktorandka, akademická pracovnice - asistentka
279
LB06N2016 (Led-D2.16)
Mitić AleksandraÚZAKAdoktorandkaxmitic@node.mendelu.cz
Moudrá Jana, Ing.MEND
výzkumník projektu II
308
LD08N1036 (LD081.36)
Mouric Jiří
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmouric@node.mendelu.cz
Mrázová Martina, Mgr. et Mgr.ÚZAKAakademická pracovnice - asistentka
martina.mrazova@mendelu.cz
Muchová Tereza, Ing.ÚZK
doktorandka
238
LA02N1006 (LA021.06)xmuchov2@node.mendelu.cz
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.ZFexterní učitel545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
qqmulle4@node.mendelu.cz
externí oponent IGA
ÚZAKA
externí učitel
Navrátil Milan, prof. RNDr., CSc.externí oponent IGA
qqnavr18@node.mendelu.cz
Navrátil Miroslav, RNDr., Ph.D.ZF
externí učitel
545 134 026
BA04N5031 (B5.31)
miroslav.navratil@mendelu.cz
externí člen SZ
qqnawroc@node.mendelu.cz
Nečas Tomáš, Ing., Ph.D.ÚO
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - odborný asistent
244LB01N2013 (Led-A2.13)tomas.necas@mendelu.cz
Nedorost Ľudovít, Ing., Ph.D.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚPTZP
výzkumník projektu III, akademická pracovnice - odborná asistentka
266
LB01N3008 (Led-A3.08)
Nepivodová Vlasta, PhDr.ZF
externí učitelka
545 136 326BN01N3026 (Z3.26)
ÚZK
akademická pracovnice - docentka
233
LB01N1032 (Led-A1.32)
jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
doktorand
Nováková Jana
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovnice
270
LB06N2014 (Led-D2.14)
jana.novakova@mendelu.cz
Nováková Olga, Ing.externí člen SZ
Novotná Iva, Ing.
výzkumník projektu II
304
LB06N2028 (Led-D2.28)
Omastová Petra, Ing.technická pracovnice pro výuku263
LB01N3008 (Led-A3.08)
petra.omastova@mendelu.cz
ÚOakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
242
LB01N2011 (Led-A2.11)ivo.ondrasek@mendelu.cz
Ondr Pavel, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZ
Ondrušiková Eva, Ing., CSc.výzkumník projektu I308LD08N1036 (LD081.36)eva.ondrusikova@mendelu.cz
externí člen SZ
qqopravi@node.mendelu.cz
Otruba Ivar, prof. Ing., CSc.
externí učitel
B302
externí oponentka IGA
Patočka Zdeněk, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 022
BA04N1068 (B1.68)
ZFexterní oponent IGA
externí člen SZ
MEND
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
315
xpavel11@node.mendelu.cz
Pavlačka Radek, Ing.externí člen SZqqpavla5@node.mendelu.cz
ZF, ÚPK
administrátorka projektu, externí učitelka, technická pracovnice pro výuku
340LB07N1010 (Led-C1.10)katarina.pavlackova@mendelu.cz
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I251
LB06N1012 (Led-D1.12)
pavel.pavlousek@mendelu.cz
Pečenka Jakub, Ing.MEND
výzkumník projektu I, organizační pracovník
307LD08N1035 (LD081.35)jakub.pecenka@mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Pejchal Miloš, prof. Ing., CSc.ÚBZ
akademický pracovník - profesor
272
LB06N2017 (Led-D2.17)
Peňázová Eliška, Ing. Bc., Ph.D.
organizační pracovnice, výzkumník projektu I
307
LD08N1035 (LD081.35)eliska.penazova@mendelu.cz
technický pracovník pro výuku372
LB01N3025 (Led-A3.25)
VSLuklízečka
zaneta.pesova@mendelu.cz
Petříková Kristina, doc. Ing., CSc.externí učitelka
LB01N1030 (Led-A1.30)
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.ZFexterní učitel
Pinkava JanVSL
pěstitel plodin, mechanizátor
ZF
externí člen SZ
Podhorský David, Ing.ZF
externí oponent IGA
qqpodhor@node.mendelu.cz
ÚZKvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor
232
LB01N1026 (Led-A1.26)
ÚZAKAakademická pracovnice - odborná asistentka293BA01N5019 (A5.19)lucie.polackova@mendelu.cz
Polcarová AlenaÚZK
evidován v OBD
Polláková PavlaVSLuklízečkapavla.pollakova@mendelu.cz
Pospíšil František, prof. Ing., CSc.externí učitel
qqpospis@node.mendelu.cz
Prášil Jan, Ing.ZF
externí oponent IGA
Prokeš Kamil, Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - odborný asistent253
LB06N1013 (Led-D1.13)
kamil.prokes@mendelu.cz
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.externí učitel545 132 397BA39N3085 (Q3.85)
ZFexterní učitel
prudky@node.mendelu.cz
Průšová Božena, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka
259
LB06N1013 (Led-D1.13)
VSLuklízečka
206
marie.pulkrabkova@mendelu.cz
administrator projektu, organizačně-technická pracovnice
290
LB06N2027 (Led-D2.27)
MENDvýzkumník projektu II318LD08N1006 (LD081.06)jana.raddova@mendelu.cz
Ragasová Lucia, Ing.ÚZK, MENDdoktorandka, technička pro výzkum306
LA02N1006 (LA021.06)
externí člen SZ
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
ÚBZakademický pracovník - docent
271
LB06N2019 (Led-D2.19)
doktorandka, odborná pracovnice implementace, výzkumník projektu I
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
externí učitel
545 132 536
BA39N5041 (Q5.41)
externí člen SZ
545 133 206
BA27N1004 (M1.04)
Rožnovský Jaroslav, Ing. RNDr., CSc.ÚŠMZR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 010
BA01N5062 (A5.62)
referentka hospodářské správy
210
externí učitel
545 134 057
BA04N5043 (B5.43)
Řezníček Vojtěch, prof. Ing., CSc.ZF
externí učitel
545 136 000
BA01N3045 (A3.45)reznicek@node.mendelu.cz
Salašová Alena, doc. Dr. Ing.
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu III
342BA01N5018 (A5.18)
Salaš Petr, doc. Dr. Ing.výzkumník projektu III, akademický pracovník - docent
322
LD03N2008 (LD032.08)
Salava Jaroslav, doc. Dr. Ing.
externí člen SZ
ÚPK
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
348
LB07N1008 (Led-C1.08)
jozef.sedlacek@mendelu.cz
Sedlo Jiří, Ing., CSc.
externí člen SZ
qqsedlo@node.mendelu.cz
Sekanina Petr, Ing.
doktorand
Sendler Zdeněk, Ing.ZF
externí člen SZ
qqsendle@node.mendelu.cz
Skoupil Jaromír, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 134 524
BA04N6029 (B514)
výzkumník projektu I
258
LB06P1016 (Led-D01.16)
Slezák Katalin Angéla, Dr.ÚZKdoktorandka
Snovická Zuzana
pěstitelka plodin
ÚVV
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
254
LB06N1014 (Led-D1.14)
ÚZKakademická pracovnice - asistentka
LB01N1024 (Led-A1.24)
ÚVV
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
255
LB06N1017 (Led-D1.17)
ZFexterní oponent IGA
qqsouce2@node.mendelu.cz
Souček Josef, Ing.ZFexterní oponent IGA
Soural Ivo, Ing., Ph.D.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III266
LB01N3008 (Led-A3.08)
ivo.soural@mendelu.cz
ÚZKkoordinátor investic projektu
778 714 596
josef.spevak@mendelu.cz
projektový manažer - senior, tajemnice fakulty
223
LB07N2010 (Led-C2.10)eva.spevakova@mendelu.cz
VSL
uklízečka
libuse.spevakova@mendelu.cz
Spurný Petr, prof. Ing., CSc.externí učitel
545 133 266
BA27N1046 (M1.46)
evidován v OBD
qqsteino@node.mendelu.cz
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.externí učitelka
545 132 334
BA39N3082 (Q3.82)
ZF
externí učitel
545 133 364
BA02N1007 (D1.07)stratil@node.mendelu.cz
VSLtechnická pracovnice pro vědu a výzkum382LB05N1008 (Led-SKL1.08)
Supuka Ján, prof. Ing., DrSc.ZFexterní člen SZqqsupuka@node.mendelu.cz
ZF
externí učitelka
323
ZF
externí člen SZ
studijní referentka
225
LB07N2019 (Led-C2.19)
Svojanovský Roman, Ing. arch.ÚBZ
externí školitel
qqsvoja2@node.mendelu.cz
externí učitelka545 134 106
BA04N1020 (B1.20)
jitka.sykorova@mendelu.cz
Sytařová Irena, Ing., Ph.D.DZF
organizační pracovnice
222
LB07N2006 (Led-C2.06)
externí učitelka
545 133 048
BA01N4008 (A4.08)
ivana.safrankova@mendelu.cz
Šamánek Dan, Ing.
akademický pracovník - asistent, doktorand
298LB06N2036 (Led-D2.36)dan.samanek@mendelu.cz
ÚPKvýzkumník projektu I
ondrej.sestak@mendelu.cz
Ševčíková Barbara, Ing., Ph.D.ÚZAKA
výzkumník projektu II
294BA01N5019 (A5.19)barbara.sevcikova@mendelu.cz
Šimečková Jana, Bc. Ing.ZF
externí člen SZ
simeckov@node.mendelu.cz
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent
282
LB06N2015 (Led-D2.15)pavel.simek@mendelu.cz
Šnurkovič Petr, Ing., Ph.D., DiS.
akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
269
LB01N3015 (ZFAC3)petr.snurkovic@mendelu.cz
externí člen SZ
Špetík Milan, Ing.MEND
doktorand, technik pro výzkum
305
LD08N1027 (LD081.27)milan.spetik@mendelu.cz
Špinlerová Zuzana, Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka
545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
zuzana.spinlerova@mendelu.cz
Štampar Franci, prof. Dr.ZF
externí člen SZ
qqstampa@node.mendelu.cz
Šteflíček Jan, Ing.externí člen SZ
qqstefli@node.mendelu.cz
ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
280
LB06N2016 (Led-D2.16)lukas.stefl@mendelu.cz
doktorandka269LB01N3015 (ZFAC3)xdufkov1@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
Tekielska Dorota Anna, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu I
305
LD08N1027 (LD081.27)
externí učitel
xtethal@node.mendelu.cz
evidován v OBD
qqtlust2@node.mendelu.cz
ZFexterní učitel
545 132 404
BA39N4090 (Q4.90)
petr.toman@mendelu.cz
ZF
externí učitelka
545 136 396
BN01N3032 (Z3.32)
Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.ZF
externí učitel
545 132 533BA39N5023 (Q5.23)tomsik@node.mendelu.cz
Tříska Jan, prof. Ing., CSc.
externí oponent IGA
Tvrzníková Magdalena, Ing.ÚŠMZRtechnická pracovnice pro výuku
545 136 029
BA01N5034 (A5.34)magdalena.tvrznikova@mendelu.cz
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
234
LB01N1030 (Led-A1.30)
Urbánek Tomáš, Ing.
externí učitel
545 132 330
BA39N3082 (Q3.82)
urbanek@node.mendelu.cz
VSLstrážnýivan.urban@mendelu.cz
Urbanová Radka, Bc.externí učitelka
ÚPKdoktorand545 136 043BA01N5018 (A5.18)
Vacek Lubor, doc. Ing., CSc.ZF
externí učitel
MENDakademický pracovník - odborný asistent318LD03N1005 (LD031.05)
Vaida Pavel, Bc.ÚBZ
výzkumník projektu I, organizační pracovník
274
LB06N2022 (Led-D2.22)
pavel.vaida@mendelu.cz
Vajčner Pavel, Ing.ZF
externí člen SZ
qqvajcn2@node.mendelu.cz
Valíček Pavel, prof. Ing., DrSc.ZF
externí člen SZ
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
Valtera Jiří, Ing.ZFexterní oponent IGA
Vargová Janka, Ing.ZF
externí člen SZ
doktorand
xvastik@node.mendelu.cz
VSLpěstitelka plodin
lenka.vavrikova@mendelu.cz
Velička Petr, Ing.
externí člen SZ
qqvelic1@node.mendelu.cz
Viktorinová Miroslava, Ing.ÚPTZP
organizačně-technická pracovnice
260
LB01N2028 (Led-A2.28)
miroslava.viktorinova@mendelu.cz
ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent
278LB06N2021 (Led-D2.21)stanislav.vilim@mendelu.cz
ZFexterní učitelka545 133 021
BA03N5024 (C5.24)
Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 279BA02N3023 (D3.23)
Vlková Lenkapěstitelka plodinlenka.vlkova@mendelu.cz
ÚŠMZR
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
545 136 008
Vojáček Božková Pavlína, Bc.projektový manažer - senior
VSLopravář - traktorista
Vorel Ivan, doc. Ing. arch., CSc.externí oponent IGAqqvorel4@node.mendelu.cz
ZFexterní učitel545 134 175BA06N4009 (T4.09)
Vranová Valerie, doc. Ing., Ph.D.
externí učitelka
545 134 039
BA04N2046 (B2.46)valerie.vranova@mendelu.cz
Vrbová Libuše, Ing.ÚVV
doktorandka
xvrbova1@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqwagner@node.mendelu.cz
Weber Martin, Ing.externí oponent IGA
výzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentka
292BA01N5014 (A5.14)dana.wilhelmova@mendelu.cz
MENDdoktorand
xwohlmut@node.mendelu.cz
Záhradníková Viera, Ing.ÚVVtechnická pracovnice pro výuku
256
LB06P1010 (ZFD02)
VSLstrážný
Zámečník Roman, Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
724 803 357LB06N2016 (Led-D2.16)roman.zamecnik@mendelu.cz
ÚZATdoktorand
ZFexterní učitelka
545 136 005
BA03N5028 (C5.28)zelena@node.mendelu.cz
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
371
LB01N3020 (Led-A3.20)
externí člen SZ
qqzimov1@node.mendelu.cz
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
Želísková Renata, Ing.technická pracovnice pro výuku
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)renata.zeliskova@mendelu.cz
Žufan Pavel, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel
545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.