Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefonní seznamHelp


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
Zařazení
TelefonKancelář
E-mail
Alchazadu Athena, Mgr., Ph.D.ÚJKS
externí učitelka
qqalchaz@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 333
BN01N3033 (Z3.33)
emmanuel.ankomah@mendelu.cz
Bajer Petr, Ing., CSc.FRRMS
externí člen SZ
qqbajer3@node.mendelu.cz
Baranyiova Eva, prof. Mgr., CSc.pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqbarany@node.mendelu.cz
ÚRPEpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.akademická pracovnice - profesorka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)vera.becvarova@mendelu.cz
Bezecný Radim, Ing.FRRMS
externí školitel
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - docentka
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
Blížkovský Petr, doc. Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - docent
petr.blizkovsky@mendelu.cz
ÚRPE
externí učitelka
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
externí učitel
qqbruncl@node.mendelu.cz
Bustos Susana
externí učitelka
qqbustos@node.mendelu.cz
ÚJKSakademická pracovnice - asistentka
545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)
ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 331
BN01N3031 (Z3.31)
jan.caha@mendelu.cz
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.FRRMS
externí člen SZ
qqcudli2@node.mendelu.cz
Čada Martin, Ing.DFRRMStajemník fakulty
545 136 307
BN01N3007 (Z3.07)
Čejka Marek, doc. JUDr. PhDr., Ph.D.
akademický pracovník - docent
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
marek.cejka@mendelu.cz
ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
jiri.cenek@mendelu.cz
Černek Ivan, Ing., Ph.D.externí člen SZ545 134 082BA04N4023 (B4.23)qqcernek@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
Darkwah Samuel Antwi, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 312
BA01N2081 (A2.81)
Dolák Jan, PhDr., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolak@node.mendelu.cz
FRRMSexterní školitelka
DFRRMSreferentka zahraničních styků
545 136 345
BN01N1021 (Z1.21)
Đorđević Vladimir, Mgr., Ph.D.ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
ÚEPZakademická pracovnice - asistentka
545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
ludmila.flokova@mendelu.cz
Grega Libor, prof. Dr. Ing.akademický pracovník - profesor545 136 406BN01N4006 (Z4.06)
Habancová Žaneta, Ing.akademická pracovnice - asistentka
545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
externí člen SZ
qqhajek@node.mendelu.cz
Hajslerová Renata, Mgr.ÚJKS
akademická pracovnice - asistentka
Hasíková Lea, Mgr.akademická pracovnice - asistentka545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
Hernandez Kong Joany Lizet, Ing.externí učitelka
545 133 338
BA20N2022 (N2.22)
ÚEPZ
externí učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Horák Miroslav, RNDr. Mgr., Ph.D.ÚJKS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 253BN01N2053 (Z2.53)miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
ÚSSexterní učitelka545 135 205BA05N2018 (E17)zdenka.hort@mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqhoveza@node.mendelu.cz
ÚTSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)martin.hrabalek@mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)dana.hubelova@mendelu.cz
Hušek Petr, Mgr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 323BN01N3023 (Z3.23)
akademická pracovnice - docentka
545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
ÚSSakademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 327
BN01N3027 (Z3.27)
FRRMS
externí školitelka
FRRMS
externí člen SZ
Kafoněk Richard, Ing., Ph.D.externí učitel545 132 532
BA39N5022 (Q5.22)
qqkafone@node.mendelu.cz
DFRRMS, FRRMSsprávce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor545 136 276
BN01N2076 (Z2.76)
vit.karber@mendelu.cz
studijní referentka545 136 121BN01N1021 (Z1.21)
Khairi Amar, Ing.akademický pracovník - asistent545 136 322BN01N3022 (Z3.22)
Klusáček Petr, Mgr., Ph.D.ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
petr.klusacek@mendelu.cz
Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.externí člen SZ
Konečná Daniela, Mgr.externí oponentka IGA
projektový manažer, administrator projektu
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)
katerina.konecna@mendelu.cz
ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
Konopáč Vladimír, MSc.DFRRMS
technický pracovník pro výuku
545 136 666
BN01N2076 (Z2.76)
vladimir.konopac@mendelu.cz
ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325BN01N3025 (Z3.25)
Kovářová Denisa, Ing.ÚJKS
akademická pracovnice - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
Kozumplíková Alice, Ing., Ph.D.ÚEPZakademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
Krpec Oldřich, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Lategan Francois, Dr.ÚRPEexterní učitel
externí učitel
ÚEPZ
akademický pracovník - profesor
545 136 256
BN01N2056 (Z2.56)
akademická pracovnice - asistentka545 136 253BN01N2053 (Z2.53)ivana.malovicova@mendelu.cz
ÚEPZ
akademický pracovník - odborný asistent
545 134 066
BA04N6050 (B6.50)
Messari Hamza, Mgr., PhD.akademický pracovník - odborný asistent545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)
Mifková Tatiana, Ing., Ph.D.pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Mintah Samuel, Ing. Bc.ÚTS
externí učitel
xmintah@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)
simona.miskolci@mendelu.cz
Mocek Ondřej, Mgr., Ph.D.ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 311
BN01N3011 (Z3.11)ondrej.mocek@mendelu.cz
Modrá Helena, doc. MVDr., Ph.D.akademická pracovnice - docentka545 136 320
BN01N3020 (Z3.20)
DFRRMS
organizačně-technická pracovnice
545 136 508
BN01N3008 (Z3.08)
lucie.moravkova@mendelu.cz
Musah Justice Surugu Issah
externí učitel
ymusah@node.mendelu.cz
Nesiba Jiří, PhDr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
jiri.nesiba@mendelu.cz
Otoo Adelaide Ekua Mrenfoa, Ing.
externí učitelka
xotoo@node.mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
545 136 319
BN01N3019 (Z3.19)
ivo.pavlik@mendelu.cz
Peša Zdeněk, PaedDr.DFRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpesa@node.mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
Pochobradská Kateřina, Ing.ÚRR
externí učitelka
Polišenský Jan
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpolise@node.mendelu.cz
Ptáček Pavel, Mgr. RNDr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 324
BN01N3024 (Z3.24)
pavel.ptacek@mendelu.cz
Qiaoan Runya, Mgr., Ph.D.výzkumník projektu I
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
Quartey Ebo Tawiah, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - asistent
545 136 335
BN01N3035 (Z3.35)
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovnice - docentka545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
Redlichová Radka, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 411BN01N4011 (Z4.11)radka.redlichova@mendelu.cz
Reich Pavel, Mgr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
Roubínek Pavel, Mgr., Ph.D.ÚSS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ruda Aleš, doc. RNDr., Ph.D.
akademický pracovník - docent
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Sanguanpong SurasakFRRMS
zahraniční host
Schlossarek Martinzahraniční host
qqschlos@node.mendelu.cz
ÚEPZakademický pracovník - odborný asistent
545 136 283
BN01N2056 (Z2.56)
ÚEPZ
externí asistentka
qqschne1@node.mendelu.cz
Simion OtiliaFRRMS
zahraniční host
organizačně-technická pracovnice
545 136 306
BN01N3006 (Z3.06)
Smolík Josef, doc. PhDr. Mgr., Ph.D., MBA, LLM
akademický pracovník - docent
545 136 321BN01N3021 (Z3.21)josef.smolik@mendelu.cz
ÚSSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Somerlíková Kristina, doc. Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovnice - docentka
545 136 401BN01N4001 (Z4.01)
Střeleček František, prof. Ing., CSc., dr. h. c.FRRMS
externí člen SZ
qqstrele@node.mendelu.cz
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 403BN01N4003 (Z4.03)veronika.svatosova@mendelu.cz
Svobodová Eliška, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka545 136 410BN01N4010 (Z4.10)eliska.svobodova@mendelu.cz
Svobodová Zuzana, Ing.ÚRPE
akademická pracovnice - asistentka
545 136 532
BN01N3032 (Z3.32)
zuzana.svobodova@mendelu.cz
Ševčík Michal, Ing.akademický pracovník - asistent545 136 329
BN01N3029 (Z3.29)
Šmidrová Lenka, Ing.
studijní referentka
545 136 112
BN01N1021 (Z1.21)
Štantejská Petra, Ing.ÚEPZpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
xstantej@node.mendelu.cz
Tamáš Vojtěch, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 335
BN01N3035 (Z3.35)
externí učitel
Taterová Eva, Mgr., MA, Ph.D.ÚTS
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)
Touriňo Daniel Vázquez, Mgr., Ph.D.externí učitel
qqtourin@node.mendelu.cz
Tůma Antonín, RNDr.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtuma1@node.mendelu.cz
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 318BN01N3018 (Z3.18)
externí učitel
qqtvrdo2@node.mendelu.cz
Twerefou Daniel Kwabena, Dr., PhD.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ulmann Vítpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqulmann@node.mendelu.cz
Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.akademická pracovnice - docentka
545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
ÚRPE
externí učitelka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
externí člen SZ
Vašíček Milan, JUDr., MBAFRRMSexterní člen SZqqvasic9@node.mendelu.cz
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409BN01N4009 (Z4.09)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)545 136 313BN01N3013 (Z3.13)
ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqvoros1@node.mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
545 136 284
BN01N2052 (Z2.52)ilja.vyskot@mendelu.cz
Zdráhal Ivo, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 409BN01N4009 (Z4.09)ivo.zdrahal@mendelu.cz
Zezůlková Marie, Dr. Ing.externí člen SZ
qqzezulk@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 322BN01N3022 (Z3.22)
ÚRPE
akademická pracovnice - profesorka
545 136 404
BN01N4004 (Z4.04)
iva.zivelova@mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.