Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracoviště
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
ÚJKSexterní učitelka
qqalchaz@node.mendelu.cz
Ankomah Emmanuel Kofi, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 333
BN01N3033 (Z3.33)emmanuel.ankomah@mendelu.cz
Bajer Petr, Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZ
qqbajer3@node.mendelu.cz
Baranyiova Eva, prof. Mgr., CSc.pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqbarany@node.mendelu.cz
Bartušková Hana, Ing.ÚRPE
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
akademická pracovnice - profesorka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)
vera.becvarova@mendelu.cz
externí školitel
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)
akademická pracovnice - docentka
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
akademický pracovník - docent
ÚRPE
externí učitelka
545 136 401BN01N4001 (Z4.01)
Brunclík Karel, Ing.externí učitel
qqbruncl@node.mendelu.cz
ÚSSexterní učitelka
ÚJKSakademická pracovnice - asistentka
545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)
Caha Jan, RNDr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 331
BN01N3031 (Z3.31)
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.FRRMS
externí člen SZ
qqcudli2@node.mendelu.cz
Čada Martin, Ing.DFRRMStajemník fakulty
545 136 307
BN01N3007 (Z3.07)martin.cada@mendelu.cz
ÚTSakademický pracovník - docent
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
marek.cejka@mendelu.cz
Čeněk Jiří, Ing. Mgr., Ph.D.ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 321BN01N3021 (Z3.21)jiri.cenek@mendelu.cz
FRRMSexterní člen SZ
545 134 082
BA04N4023 (B4.23)
qqcernek@node.mendelu.cz
Daňková Barbora, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 312
BA01N2081 (A2.81)
ÚJKSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
FRRMS
externí školitelka
qqdoleza@node.mendelu.cz
DFRRMS
referentka zahraničních styků
545 136 345BN01N1021 (Z1.21)katerina.dolnik@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
vladimir.dordevic@mendelu.cz
ÚEPZakademická pracovnice - asistentka545 136 282BN01N2054 (Z2.54)
ÚRPE
akademický pracovník - profesor
545 136 406
BN01N4006 (Z4.06)libor.grega@mendelu.cz
Habancová Žaneta, Ing.ÚEPZ
akademická pracovnice - asistentka
545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
zaneta.habancova@mendelu.cz
Hájek Oldřich, doc. RNDr., Ph.D.FRRMS
externí člen SZ
qqhajek@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
Hasíková Lea, Mgr.akademická pracovnice - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
externí učitelka
545 133 338BA20N2022 (N2.22)qqherna2@node.mendelu.cz
externí učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Horák Miroslav, RNDr. Mgr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 253BN01N2053 (Z2.53)miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
Hort Zdeňka, PhDr., Ph.D.ÚSS
externí učitelka
545 135 205
BA05N2018 (E17)
zdenka.hort@mendelu.cz
Hovězáková Petra
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqhoveza@node.mendelu.cz
Hrabálek Martin, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)
martin.hrabalek@mendelu.cz
ÚSS
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)dana.hubelova@mendelu.cz
Hušek Petr, Mgr., Ph.D.ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
petr.husek@mendelu.cz
ÚRPEakademická pracovnice - docentka545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
gabriela.chmelikova@mendelu.cz
Chromková Manea Beatrice-Elena, Ph.D., MAÚSS
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 327BN01N3027 (Z3.27)beatrice-elena.manea@mendelu.cz
FRRMSexterní školitelka
qqjanca1@node.mendelu.cz
Juřica Alois, Ing., CSc.
externí člen SZ
jurica@node.mendelu.cz
ÚRPEexterní učitel545 132 532
BA39N5022 (Q5.22)
správce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor
545 136 276
BN01N2076 (Z2.76)
Katolická ZdeňkaDFRRMSstudijní referentka
545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)
Khairi Amar, Ing.
akademický pracovník - asistent
545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
Klusáček Petr, Mgr., Ph.D.ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330BN01N3030 (Z3.30)
Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
FRRMS
externí oponentka IGA
DFRRMSprojektový manažer, administrator projektu
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)katerina.konecna@mendelu.cz
Konečný Ondřej, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
DFRRMS
technický pracovník pro výuku
545 136 666BN01N2076 (Z2.76)
ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
martin.kovanic@mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
Kozumplíková Alice, Ing., Ph.D.ÚEPZakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 282BN01N2054 (Z2.54)
Krpec Oldřich, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.DFRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec@node.mendelu.cz
ÚRPEexterní učitel
ÚRPEexterní učitel
Lošák Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - profesor
545 136 256BN01N2056 (Z2.56)
Malovičová Ivana, PhDr.akademická pracovnice - asistentka
545 136 253
BN01N2053 (Z2.53)ivana.malovicova@mendelu.cz
ÚEPZ
akademický pracovník - odborný asistent
545 134 066
BA04N6050 (B6.50)
ladislav.mensik@mendelu.cz
Messari Hamza, Mgr., PhD.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)
Mifková Tatiana, Ing., Ph.D.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Mintah Samuel, Ing. Bc.externí učitel
Miškolci Simona, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)
simona.miskolci@mendelu.cz
Mocek Ondřej, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 311
BN01N3011 (Z3.11)ondrej.mocek@mendelu.cz
Modrá Helena, doc. MVDr., Ph.D.akademická pracovnice - docentka
545 136 320
BN01N3020 (Z3.20)
organizačně-technická pracovnice
545 136 508
BN01N3008 (Z3.08)
lucie.moravkova@mendelu.cz
externí učitelymusah@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
Otoo Adelaide Ekua Mrenfoa, Ing.externí učitelka
xotoo@node.mendelu.cz
Pavlík Ivo, prof. MVDr., CSc.ÚTSakademický pracovník - profesor545 136 319BN01N3019 (Z3.19)
Peša Zdeněk, PaedDr.DFRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
akademický pracovník - asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
martin.petlach@mendelu.cz
Pochobradská Kateřina, Ing.externí učitelka
Polišenský Jan
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpolise@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent545 136 324BN01N3024 (Z3.24)pavel.ptacek@mendelu.cz
Qiaoan Runya, Mgr., Ph.D.výzkumník projektu I545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
akademický pracovník - asistent545 136 335BN01N3035 (Z3.35)
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovnice - docentka
545 136 403BN01N4003 (Z4.03)
ÚRPE
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
radka.redlichova@mendelu.cz
Reich Pavel, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
pavel.reich@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqroubin@node.mendelu.cz
ÚEPZ
akademický pracovník - docent
545 136 252BN01N2052 (Z2.52)ales.ruda@mendelu.cz
Sanguanpong Surasakzahraniční hostqqsangua@node.mendelu.cz
FRRMSzahraniční host
qqschlos@node.mendelu.cz
Schneider Jiří, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 283
BN01N2056 (Z2.56)
jiri.schneider@mendelu.cz
ÚEPZ
externí asistentka
Simion OtiliaFRRMS
zahraniční host
qqsimion@node.mendelu.cz
DFRRMS
organizačně-technická pracovnice
545 136 306BN01N3006 (Z3.06)
akademický pracovník - docent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)josef.smolik@mendelu.cz
Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D.pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
akademická pracovnice - docentka
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
kristina.somerlikova@mendelu.cz
externí člen SZ
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)veronika.svatosova@mendelu.cz
ÚRPE
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 410
BN01N4010 (Z4.10)
eliska.svobodova@mendelu.cz
Svobodová Zuzana, Ing.akademická pracovnice - asistentka545 136 532
BN01N3032 (Z3.32)
zuzana.svobodova@mendelu.cz
ÚRR
akademický pracovník - asistent
545 136 329BN01N3029 (Z3.29)michal.sevcik@mendelu.cz
DFRRMS
studijní referentka
545 136 112BN01N1021 (Z1.21)
ÚEPZ
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 335BN01N3035 (Z3.35)
ÚRPE
externí učitel
Taterová Eva, Mgr., MA, Ph.D.ÚTSakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)
externí učitel
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Turcsányi Richard, Mgr. Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
Tvrdoň Jozef, prof. Ing., Ph.D.ÚRPE
externí učitel
Twerefou Daniel Kwabena, Dr., PhD.FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
externí učitelka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)xvalekov@node.mendelu.cz
FRRMSexterní člen SZ
FRRMS
externí člen SZ
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)nahanga.verter@mendelu.cz
von Bennewitz Álvarez Eduardo Alfredo, Ing., Ph.D.FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
qqalvar1@node.mendelu.cz
ÚTS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqvoros1@node.mendelu.cz
ÚEPZakademický pracovník - profesor545 136 284BN01N2052 (Z2.52)
ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent
545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)
externí člen SZ
Zouhar Ludvíková Lenka, Mgr.ÚJKSakademická pracovnice - asistentka
545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)lenka.ludvikova@mendelu.cz
ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
ÚRPE
akademická pracovnice - profesorka
545 136 404
BN01N4004 (Z4.04)

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.