Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Telefónna predvoľba pre pracovisko Ústav nábytku, designu a bydlení je +420 545 13x xxx (Areál Brno - Černá Pole). Čísla, ktoré nezodpovedajú tejto predvoľbe sú v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Tauber Jiří, doc. Ing., Ph.D.vedúci pracoviska, akademický pracovník - docent, výzkumník projektu II4175BA06N4009 (T4.09)jiri.tauber@mendelu.cz
organizační pracovníčka
4169
BA06N2004 (T2.04)
Zamestnanci
    
Brunecký Petr, doc. Dr. Ing.akademický pracovník - docent4174BA06N4002 (T4.02)
Buganská Tamara, akad. soch.akademická pracovníčka - asistentka4316BA06N4017 (T4.17)tamara.buganska@mendelu.cz
Čech Petr, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, osoba spravující výpočetní techniku4516
BA06N4016 (T4.16)
petr.cech@mendelu.cz
akademický pracovník - asistent, doktorand4317BA06N4017 (T4.17)
akademický pracovník - docent
4317
BA06N4017 (T4.17)
boris.hala@mendelu.cz
Hamšík Petr, Ing.
výzkumník projektu II
4163
BA06N3011 (T3.11)
akademický pracovník - odborný asistent
4176BA06N1016 (T1.16)
Holouš Zdeněk, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
4515
BA06N2011 (T2.11)
Kanická Ludvika, doc. Ing. arch., CSc.
akademická pracovníčka - docentka
4061BA06N2006 (T2.06)
akademická pracovníčka - odborná asistentka4515BA06N2011 (T2.11)
Maňák Hynek, doc. Ing. arch., Ph.D.
akademický pracovník - docent
4173
BA06N2009 (T2.09)
Novague Petr, MgA.
akademický pracovník - asistent
4165
BA06N2010 (T2.10)
Petelen Ivan, prof. Ing. arch., Ph.D.
akademický pracovník - profesor
4171
BA06N4006 (T4.06)ivan.petelen@mendelu.cz
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku4316BA06N4017 (T4.17)
Svoboda Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - docent
4171
BA06N4006 (T4.06)jaroslav.svoboda@mendelu.cz
Šimek Milan, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
4175BA06N4009 (T4.09)
akademická pracovníčka - docentka
4170BA06N2013 (T2.13)daniela.tesarova@mendelu.cz
Externí pracovníci
 
  
 
Bílek Tomáš, Ing.externý učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqbilek3@node.mendelu.cz
Callahan Paulexterný učiteľ
qqcallah@node.mendelu.cz
externý učiteľ
4171
BA06N4006 (T4.06)qqdrapal@node.mendelu.cz
Homola Lukáš
externý učiteľ
qqhomola@node.mendelu.cz
Ježek Jan, Ing.externý učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqjezek4@node.mendelu.cz
Jičínský Marek, Ing.
osoba spravující výpočetní techniku
Juřica Jaroslav, MgA., M.A.externý učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqjurica@node.mendelu.cz
Káňová Danica, Ing., Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
externý učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkoreny@node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqkoude1@node.mendelu.cz
Mihailović Stefan, Ing.
externý učiteľ
qqmihail@node.mendelu.cz
externí školitel
4175
BA06N4009 (T4.09)
qqmulle4@node.mendelu.cz
Nantl Drahomír, Ing.
externý učiteľ
4175
BA06N4009 (T4.09)
externá učiteľka
externá učiteľka
4314
BA06N4005 (T4.05)
Ryšánek Radek, Mgr., Ph.D.externý učiteľ
Sinajský Viktor, Ing.externý učiteľ
qqsinajs@node.mendelu.cz
Sochor Petr, Ing.externý učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqsocho8@node.mendelu.cz
externá učiteľka, pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)4314
BA06N4005 (T4.05)
externý učiteľ
4175
BA06N4009 (T4.09)qqvrbik@node.mendelu.cz
Doktorandi
    
Donmez Seymen, Ing.doktorand
4177
BA06N2013 (T2.13)ydonmez@node.mendelu.cz
Kovařík Radek, Ing.doktorandxkovar14@node.mendelu.cz
Obdržálek Matěj, Ing.doktorand
doktorandka
doktorand
xrehak1@node.mendelu.cz
Stádník Jiří, Ing.
doktorand
4516
BA06N4016 (T4.16)
Szökeová Sarah, Ing.doktorandka
4316
BA06N4017 (T4.17)
xszokeov@node.mendelu.cz

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.