Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Telefónna predvoľba pre pracovisko Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie je +420 545 13x xxx (Areál Brno - Černá Pole). Čísla, ktoré nezodpovedajú tejto predvoľbe sú v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

Meno
ZaradenieTelefón
Kancelária
E-mail
Maděra Petr, prof. Dr. Ing.vedúci pracoviska, akademický pracovník - profesor
4060
BA04N5048 (B5.48)
Ludikovská Radkaorganizačně-technická pracovníčka
4042
BA04N5045 (B5.45)
Zamestnanci
 
 
 
 
akademická vědecko-výzkumná pracovníčka
4066
BA04N6030 (B6.30)emilie.bednarova@mendelu.cz
výzkumný pracovník4181BA04N4035 (B4.35)jan.cermak@mendelu.cz
Čermák Martin, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, pracovník profesního centra, vědecko-výzkumný pracovník4054BA04N5047 (B5.47)martin.cermak@mendelu.cz
Čupa Petr, Ing.výzkumník projektu III4556
BA04N6075 (B6.75)
projektový manažer
4048
BA04N6077 (B6.77)martin.danzer@mendelu.cz
výzkumník projektu I
vědecko-výzkumný pracovník
tomas.frantik@mendelu.cz
Friedl Michal, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník4044BA04N5044 (B5.44)michal.friedl@mendelu.cz
Gebauer Roman, doc. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - docent
4043
BA04N5049 (B5.49)
akademická pracovníčka - odborná asistentka
4555
BA04N6053 (B6.53)
Hájíčková Martina, Mgr.vědecko-výzkumná pracovníčka
4048
BA04N6077 (B6.77)
Hejlíková Kamila, Mgr.
výzkumník projektu I
kamila.hejlikova@mendelu.cz
výzkumník projektu II
4051
BA04N6069 (B6.69)vaclava.hruba@mendelu.cz
Jelínek Boleslav, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
4051
BA04N6069 (B6.69)
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník4558BA04N6074 (B6.74)petr.jelinek@mendelu.cz
Karas Lukáš, Ing.doktorand, výzkumník projektu II
4064
BA04N6076 (B6.76)lukas.karas@mendelu.cz
Koutecký Tomáš, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
4041
BA04N5042 (B5.42)
Kovářová Marcela, RNDr.vědecko-výzkumná pracovníčka
marcela.kovarova@mendelu.cz
doktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčka4556BA04N6075 (B6.75)
doktorandka, výzkumník projektu II
anna.kupec@mendelu.cz
výzkumný pracovník
4557
BA04N6066 (B6.66)
Kvasnica Jakub, Ing.
výzkumník projektu II
4058
BA04N5046 (B5.46)jakub.kvasnica@mendelu.cz
doktorandka, výzkumník projektu II
klara.lengalova@mendelu.cz
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II4057BA04N5043 (B5.43)samuel.lvoncik@mendelu.cz
Matoušková Marie, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu II
4048
BA04N6077 (B6.77)
Matula Radim, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
4058
BA04N5046 (B5.46)
vědecko-výzkumný pracovník4557
BA04N6066 (B6.66)
vědecko-výzkumný pracovník
4052
BA04N6073 (B6.73)
Naděždina Naděžda, prof. Ing., CSc.
výzkumná pracovníčka
4181
BA04N4035 (B4.35)
vědecko-výzkumný pracovník
4181
BA04N4035 (B4.35)valerij.nadezdin@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
4064
BA04N6076 (B6.76)petr.nemec@mendelu.cz
výzkumník projektu I
karel.novak@mendelu.cz
akademický pracovník - docent, vedoucí vědecko-výzkumný pracovník4052
BA04N6073 (B6.73)
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
4043
BA04N5049 (B5.49)
výzkumný pracovník
Rejžek Martin, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
4058
BA04N5046 (B5.46)
akademický pracovník - docent
4057
BA04N5043 (B5.43)
technička pro výzkum
vera.repkova@mendelu.cz
Slach Tomáš, Mgr.
výzkumník projektu II
4048
BA04N6077 (B6.77)
Smrčková Markéta, Mgr.
technická pracovníčka pro vědu a výzkum
4064
BA04N6076 (B6.76)
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník4058BA04N5046 (B5.46)martin.svatek@mendelu.cz
Svátek Ondřejtechnik pro výzkum
Šamonil Pavel, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
4042
BA04N5041 (B5.41)
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník
4058BA04N5046 (B5.46)
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník4500BA04N6052 (B6.52)
Špinlerová Zuzana, Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
4054
BA04N5047 (B5.47)
Šrámek Martin, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
4500
BA04N6052 (B6.52)
projektový manažer - junior
marketa.sramkova@mendelu.cz
akademický pracovník - docent, osoba spravující výpočetní techniku
4056
BA04N6072 (B6.72)
Tichá Soňa, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
4051
BA04N6069 (B6.69)
Tulková Jana, Ing.doktorandka, odb. administrativní asistentka projektu
akademický pracovník - docent4059BA04N6055 (B6.55)lubos.uradnicek@mendelu.cz
vědecko-výzkumná pracovníčka
anastasiya.urban@mendelu.cz
Urban Josef, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent776 041 303
BA04N6064 (KN414)
výzkumník projektu IV
4521BA04N2044 (B2.44)
akademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník4048
BA04N6077 (B6.77)
daniel.volarik@mendelu.cz
Externí pracovníci
 
 
 
 
Drozd Josef, RNDr., CSc.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdrozd@node.mendelu.cz
Filippov Petr
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Horká Pavlína, Mgr.externá učiteľka
4556
BA04N6075 (B6.75)
Jupa Radek
evidován v OBD
qqjupa@node.mendelu.cz
Krasnická Irena, PhDr.
externá učiteľka
qqkrasni@node.mendelu.cz
externí školitel
qqrybak@node.mendelu.cz
Smolka Petr, Ing.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Vašut Radim, Mgr., Ph.D.
externý učiteľ
qqvasuta@node.mendelu.cz
Doktorandi
    
Adamu Kyom Jonathan, Ing.doktorand
xadamu@node.mendelu.cz
doktorand
xalokais@node.mendelu.cz
Dujka Petr, Ing.
doktorand
xdujka@node.mendelu.cz
doktorand
xhanine1@node.mendelu.cz
doktorand
doktorand
doktorand
xjaros1@node.mendelu.cz
doktorand
xsing@node.mendelu.cz


Ostatné telefóny

Ostatné telefóny predstavujú telefónne čísla prislúchajúce pracovisku Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

Popis
Telefón
Miestnosť
Typ
herbář
4048
BA04N5041 (B5.41)
Telefón
laboratoř
4053
BA04N6060 (B6.60)
Telefón
pracovna
4058
BA04N5046 (B5.46)
Telefón

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.