Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF) - telefonní seznamHelp


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

     

Telefonní předvolba pro pracoviště Ústav nábytku, designu a bydlení je +420 545 13x xxx (Areál Brno - Černá Pole). Čísla neodpovídající této předvolbě jsou uváděna v plném formátu.


Seznam pracovníků

JménoZařazeníTelefonKancelářE-mail
Tauber Jiří, doc. Ing., Ph.D.vedoucí pracoviště, akademický pracovník - docent, vědecko-výzkumný pracovník4175BA06N4009 (T4.09)jiri.tauber@mendelu.cz
Zaměstnanci    
Boulaz Ivana, Ing. arch., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka4314BA06N4005 (T4.05)ivana.boulaz@mendelu.cz
Brunecký Petr, doc. Dr. Ing.akademický pracovník - docent4174BA06N4002 (T4.02)petr.brunecky@mendelu.cz
Buganská Tamara, akad. soch.akademická pracovnice - asistentka4316BA06N4017 (T4.17)tamara.buganska@mendelu.cz
Čech Petr, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, osoba spravující výpočetní techniku4516BA06N4016 (T4.16)petr.cech@mendelu.cz
Hála Boris, doc. Ing. arch., Ph.D.akademický pracovník - docent4317BA06N4017 (T4.17)boris.hala@mendelu.cz
Hlavatý Josef, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent4176BA06N1016 (T1.16)josef.hlavaty@mendelu.cz
Holouš Zdeněk, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent4515BA06N2011 (T2.11)zdenek.holous@mendelu.cz
Jančík Miroslav, Ing.akademický pracovník - asistent, externí učitel4515BA06N2011 (T2.11)miroslav.jancik@mendelu.cz
Jeřábková Eva, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka6121BA06N2013 (T2.13)eva.jerabkova@mendelu.cz
Kachyňa František, Ing.akademický pracovník - asistent4173BA06N2009 (T2.09)frantisek.kachyna@mendelu.cz
Kanická Ludvika, doc. Ing. arch., CSc.akademická pracovnice - docentka4061BA06N2006 (T2.06)ludvika.kanicka@mendelu.cz
Kovařík Martin, Ing. arch., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent4517BA06N2008 (T2.08)martin.kovarik@mendelu.cz
Máchová Eliška, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka4515BA06N2011 (T2.11)eliska.machova@mendelu.cz
Maňák Hynek, Ing. arch., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent4173BA06N2009 (T2.09)hynek.manak@mendelu.cz
Novague Petr, MgA.akademický vědecko-výzkumný pracovník4165BA06N2010 (T2.10)petr.novague@mendelu.cz
Petelen Ivan, prof. Ing. arch., Ph.D.akademický pracovník - profesorivan.petelen@mendelu.cz
Stádník Jiří, Ing.doktorand, vědecko-výzkumný pracovník4516BA06N4016 (T4.16)jiri.stadnik@mendelu.cz
Svoboda Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent, garant projektu4171BA06N4006 (T4.06)jaroslav.svoboda@mendelu.cz
Šimek Milan, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent4175BA06N4009 (T4.09)milan.simek@mendelu.cz
Tesařová Daniela, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovnice - docentka4170BA06N2013 (T2.13)daniela.tesarova@mendelu.cz
Záhorová Miroslavatechnická pracovnice pro vědu a výzkum4169BA06N2004 (T2.04)miroslava.zahorova@mendelu.cz
Externí pracovníci    
Bílek Tomáš, Ing.externí učitelqqbilek3@node.mendelu.cz
Callahan Paulexterní učitelqqcallah@node.mendelu.cz
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.externí učitelqqdrapal@node.mendelu.cz
Kořený Adam, Ing., Ph.D.externí učitelqqkoreny@node.mendelu.cz
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.externí školitel4175BA06N4009 (T4.09)qqmulle4@node.mendelu.cz
Prokopová Helena, Ing.externí učitelka4516BA06N4016 (T4.16)qqproko4@node.mendelu.cz
Ryšánek Radek, Mgr.externí učitelxrysanek@node.mendelu.cz
Sochor Petr, Ing.externí učitelqqsocho8@node.mendelu.cz
Svobodová Irena, Ing. et Ing.externí učitelkaqqsvobo9@node.mendelu.cz
Doktorandi    
Donmez Seymen, Ing.doktorandydonmez@node.mendelu.cz
Fictum Lukáš, Ing.doktorandqqfictum@node.mendelu.cz
Maksimović Slobodan, Ing.doktorandxmaksimo@node.mendelu.cz
Sobotková Alena, Ing.doktorandkaxsobotk6@node.mendelu.cz
Szökeová Sarah, Ing.doktorandka4316BA06N4017 (T4.17)xszokeov@node.mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.