Zahradnická fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Telefónna predvoľba pre pracovisko Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla, ktoré nezodpovedajú tejto predvoľbe sú v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Ailer Štefan, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
ÚZAKAvýzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
302
LB06N2030 (Led-D2.30)zuzana.ambrozova@mendelu.cz
organizační pracovník
224LB07N2016 (Led-C2.16)
Balík Josef, prof. Ing., Ph.D.akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
262
LB01N3009 (Led-A3.09)
josef.balik@mendelu.cz
ÚŠMZR
doktorand
tivadar.baltazar@mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent311
LD03N1009 (LD031.09)
miroslav.baranek@mendelu.cz
výzkumník projektu II, organizační pracovníčka306
LD08N1028 (LD081.28)
ZFexterný učiteľ
qqbarans@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
252
LB06N1015 (Led-D1.15)mojmir.baron@mendelu.cz
ÚVV
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqbarono@node.mendelu.cz
externí oponentka IGA
výzkumník projektu I
309
externí člen SZ
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
technička pro výzkum
externý učiteľ
545 136 010
BA01N5020 (A5.20)xbocek0@node.mendelu.cz
Brunecký Petr, doc. Dr. Ing.ZFexterný učiteľ545 134 174
BA06N4002 (T4.02)
ÚPK
doktorandka
352
LB07N1019 (Led-C1.19)xbrezin6@node.mendelu.cz
ZFexterný učiteľ545 134 044
BA04N5044 (B5.44)
bucek@node.mendelu.cz
Budínová Dagmar, Ing.doktorandka
zemědělský dělník
Bukovská Pavla, Ing.ÚZATakademická pracovníčka - asitent
248
LB01N2018 (Led-A2.18)
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
277
LB06N2021 (Led-D2.21)
pavel.bulir@mendelu.cz
Burgová Jana, Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
323
LD03N2007 (LD032.07)
Burg Patrik, prof. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZATakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
373
LB01N3024 (Led-A3.24)patrik.burg@mendelu.cz
Burian Samuel, Ing.ZFexterní člen SZ
uklízečkaana.gajda@mendelu.cz
externí člen SZ
Čapková MilenaVSL, DZFreferentka administrativy, pracovníčka trhu práce
227
LB07N2014 (Led-C2.14)milena.capkova@mendelu.cz
Čech Kielar Martin, Ing.ÚZKasistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
martin.kielar@mendelu.cz
stavební referentka, koordinátor projektu ZF, výzkumník projektu I
315LD03N1003 (LD031.03)
systémový integrátor, asistent projektu
228
LB07N2015 (Led-C2.15)
externý učiteľ
545 134 516
BA06N4016 (T4.16)
externí člen SZ
545 132 379BA39N3024 (Q3.24)jan.cervinka@mendelu.cz
doktorandka, akademická pracovníčka - asistentka, organizační pracovníčka, finanční manažer
265
LB01N3016 (Led-A3.16)
externí člen SZ
qqdamcov@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II545 136 041BA01N5013 (A5.13)
Damec Jiří, prof. Ing., CSc.
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
291BA01N5014 (A5.14)
Derganz Jiří, Ing.VSL
vedoucí vnitřní správy
201jiri.derganz@mendelu.cz
ZFexterná učiteľka548 220 078
dlouha@node.mendelu.cz
ÚZKorganizačně-technická pracovníčka230LB01N1027 (Led-A1.27)
ÚPK
akademická pracovníčka - odborná asistentka
344
LB07N1014 (Led-C1.14)barbora.dohnalova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 003
libor.dokoupil@mendelu.cz
ÚBZpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZFexterný učiteľ545 134 171BA06N4006 (T4.06)qqdrapal@node.mendelu.cz
technická pracovníčka pro výuku
321
LD03N2010 (LD032.10)
Drochytková Jana, Ing.ZF
externí člen SZ
externý učiteľ545 134 120BA04N3015 (B3.15)
Eichmeier Aleš, Ing., Ph.D.MEND
výzkumník projektu II, organizační pracovník
315
LD03N1003 (LD031.03)
ales.eichmeier@mendelu.cz
ÚBZ
doktorandka
284LB06N2011 (Led-D2.11)xfaltynk@node.mendelu.cz
externí člen SZ
Fetterová Dagmar, Ing.ZF
externí oponentka IGA
Fialová Zuzana, Ing.ÚPK
doktorandka, výzkumník projektu I
346
LB07N1015 (Led-C1.15)
Fibingrová Ludmila
pěstitelka plodin
ludmila.fibingrova@mendelu.cz
Fišerová Helena, Dr. Ing.ZF
externá učiteľka
545 133 015
BA03N6030 (C6.30)
hfiser@node.mendelu.cz
Gála AntonínVSL
dělník nádvorní skupiny
uklízečka
MENDdoktorand, technik pro výzkum312LD08N1009 (LD081.09)filip.gazdik@mendelu.cz
Glozar MarekDZF
řidič
218
LB07N3015 (Led-C3.15)
výzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚOdoktorandka, výzkumník projektu I, akademická pracovníčka - asistentka243
LB01N2012 (Led-A2.12)
martina.gottingerova@mendelu.cz
Grbavčicová JarmilaVSL
pěstitelka plodin
výzkumník projektu IV
Hasíková Lea, Mgr.externá učiteľka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)lea.hasikova@mendelu.cz
externý učiteľ
545 133 016
BA03N5026 (C5.26)
Havlíček Jiří, doc. PhDr.ÚZAKApracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚPTZP
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
Hlaváčková Petra, Ing.doktorandka
351
LB07N1019 (Led-C1.19)
pěstitelka plodin
ivana.hlavacova@mendelu.cz
ZFexterný učiteľ
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Hnilička František, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
Holešinský Radim, Ing.ÚVVdoktorand, technický pracovník pro výuku
Horáčková Julie, Ing.ÚZAKA
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku
ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II268
LB01N3010 (Led-A3.10)
Hořínková Marcelatechnická pracovníčka pro výuku230
LB01N1020 (Led-A1.20)
Host Adamexterný učiteľ
Host TomášZFexterný učiteľ
Hrdličková Hana, Ing.ZFexterní člen SZ
qqhrdlic@node.mendelu.cz
Hrdličková Miroslavauklízečka
ÚZAKA
výzkumník projektu II
strážnýmilos.hrstka.mend@mendelu.cz
Hrstka Milošpěstitel plodin
externý učiteľ
545 134 516BA06N4005 (T4.05)
Chwil MiroslawaÚZK
externá učiteľka
qqchwil@node.mendelu.cz
ZFexterný učiteľ545 134 161
BA04N6050 (B6.50)
Jančík Miroslav, Ing.
externý učiteľ
545 134 515
BA06N2011 (T2.11)
Jančura Peter, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
qqjancur@node.mendelu.cz
externí školitel
externí školitelka
qqjaniso@node.mendelu.cz
externý učiteľ545 132 205
BA39N6034 (Q6.34)
jankum@node.mendelu.cz
Jelínek Antonín, doc. Ing., CSc.
externí člen SZ
qqjelin7@node.mendelu.cz
externí člen SZ
Jezdinský Aleš, Ing., Ph.D.
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent
236
LB01N1022 (Led-A1.22)
ZFexterní člen SZ
Josefíková IvanaDZF
studijní referentka
226
LB07N2018 (Led-C2.18)
Jurasová MilušeVSL
pěstitelka plodin
miluse.jurasova@mendelu.cz
Jurenková Barbora, Ing.ÚPK
výzkumník projektu I
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.ÚZK, DZFvýzkumník projektu II, organizační pracovník
231
LB01N1021 (Led-A1.21)
organizačně-technická pracovníčka
320
LD03N2011 (LD032.11)
petra.jurenova@mendelu.cz
Kachyňa František, Ing.
externý učiteľ
545 134 173BA06N2009 (T2.09)kachyna@node.mendelu.cz
Kingová Marcelaexterná učiteľka
Kiss Tomáš, Ing.MEND, ÚO
výzkumník projektu I, akademický pracovník - asistent, doktorand
241
LB01N2010 (Led-A2.10)
organizačně technická pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka
281
LB06N2016 (Led-D2.16)
kristyna.klasova@mendelu.cz
externý učiteľ
545 133 296
BA03N6026 (C6.26)
ÚPK
výzkumník projektu I, doktorand
345
LB07N1015 (Led-C1.15)
radim.kleparnik@mendelu.cz
ÚBZdoktorandka284
LB06N2011 (Led-D2.11)
Klimovičová Světlana, PaedDr.DZF
externá učiteľka
211
sklimov@node.mendelu.cz
systémový integrátor, technik informačních systémů
229
LB07N2015 (Led-C2.15)
ZF
externý učiteľ
545 133 078BA01N3007 (A3.07)
Knott Robert, doc. Ing., Ph.D.externý učiteľ545 134 124BA04N4036 (B35)
Kobza František, prof. Ing., CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)234kobza0@node.mendelu.cz
Kocanová Mária, Ing.MENDdoktorandka, technička pro výzkum312
LD08N1009 (LD081.09)
maria.kocanova@mendelu.cz
ÚZAKAakademický pracovník - asistent
298
premysl.kokes@mendelu.cz
externí oponentka IGA
ZF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
ÚZAKA
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
301LB06N2037 (Led-D2.37)
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.ÚZK, ÚVVvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent231LB01N1021 (Led-A1.21)
Košťálová IvaVSLpěstitelka plodin
Koukal Vítězslav, Ing., CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Koutník Vilém, Ing., CSc.
externý učiteľ
Kovář Martin, Ing.externí člen SZ
Kozlovsky Dufková Jana, doc. Ing., Ph.D.externá učiteľka545 132 472BA39N4030 (Q4.30)
výzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
269
LB01N3015 (ZFAC3)
jarmila.koziskova@mendelu.cz
Králík Stanislav, Ing.
externí člen SZ
qqkrali5@node.mendelu.cz
Krejčí Markéta, Ing. arch., Ph.D.ÚZAKAakademická pracovníčka - odborná asistentka301
LB06N2037 (Led-D2.37)
Krejčiřík Přemysl, doc. Ing., Ph.D.ÚBZ
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
275
LB06N2018 (Led-D2.18)
premysl.krejcirik@mendelu.cz
ZF
externý učiteľ
545 133 106BA01N3033 (A3.33)jan.kren@mendelu.cz
uklízečka
externý učiteľ545 132 126BA01N1032 (A1.32)
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
341
BA01N5043 (A5.43)petr.kucera@mendelu.cz
ÚVV
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
256LB06P1009 (Led-D01.09)michal.kumsta@mendelu.cz
Kunicki Edward, prof.
externí člen SZ
Kurková Dagmarorganizačně-technická pracovníčka
219
LB07N2007 (Led-C2.07)dagmar.kurkova@mendelu.cz
výzkumník projektu II, akademická pracovníčka - docentka273
LB06N2013 (Led-D2.13)
Kyseláková Marie, doc. Ing. RNDr., CSc.ZFexterná učiteľka
252
kyselako@node.mendelu.cz
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
355LB07N3012 (Led-C3.12)
Lachmannová Monika, Ing., Ph.D.ÚZAKAexterná učiteľkaxsubova@node.mendelu.cz
externí člen SZ
Látr Aleš, RNDr., Ph.D.ZF
externí oponent IGA
qqlatr@node.mendelu.cz
Licek Josef, Ing.ÚVVdoktorand
xlicek1@node.mendelu.cz
instalatér
stanislav.liskovec@mendelu.cz
externí oponent IGA
qqlitsch@node.mendelu.cz
doktorand
285
LB06N2011 (Led-D2.11)xloder@node.mendelu.cz
VSLúdržbář - elektrikářmarek.loucka@mendelu.cz
VSLpěstitelka plodin
stavební údržbář budov
organizačně-technická pracovníčka, asistentka projektu
250
LB06N1011 (Led-D1.11)
stanislava.luksova@mendelu.cz
ÚZAKAakademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II046BA01N5015 (A5.15)anna.magni@mendelu.cz
Mácha Ondřej, MgA.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Malý Ivan, doc. Ing., CSc.ZF
externý učiteľ
545 136 003
BA01N5012 (A5.12)
Marion Giles MichaelZF
zahraničný hosť
qqmarion@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III276LB06N2018 (Led-D2.18)
ÚPK, DZFvýzkumník projektu I, organizační pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka343
BA01N5018 (A5.18)
hana.kuchynkova@mendelu.cz
externá učiteľka
545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
mart@node.mendelu.cz
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent, technik pro výzkum370
LB01N3018 (Led-A3.18)
Mašek Jiří, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí oponent IGA
Matějka Daniel, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
347
LB07N1009 (Led-C1.09)
Matějková Hana, Ing.ÚPK
výzkumník projektu I
akademický pracovník - asistent298
Meloun Milan, Ing., Ph.D.
externý učiteľ
545 134 168
BA06N2002 (T2.02)xmeloun1@node.mendelu.cz
Mičola Petr, Ing.externí člen SZ
qqmicola@node.mendelu.cz
Michlovský Miloš, doc. Ing., DrSc.ZF
externý učiteľ
qqmichl0@node.mendelu.cz
Miksová Lenka, Ing. et Ing.ÚBZ
doktorandka, akademická pracovníčka - asistentka
279LB06N2016 (Led-D2.16)lenka.miksova.ubz@mendelu.cz
doktorandkaxmitic@node.mendelu.cz
Moudrá Jana, Ing.MEND
výzkumník projektu II
308
LD08N1036 (LD081.36)jana.moudra@mendelu.cz
Mouric JiříDZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmouric@node.mendelu.cz
Mrázová Martina, Mgr. et Mgr.ÚZAKA
akademická pracovníčka - asistentka
Muchová Tereza, Ing.ÚZK
doktorandka
238
LA02N1006 (LA021.06)
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.ZF
externý učiteľ
545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
qqmulle4@node.mendelu.cz
externí oponent IGA
Navrátil Aleš, doc. Ing. arch., Ph.D.ÚZAKA
externý učiteľ
qqnavr16@node.mendelu.cz
externí oponent IGA
externý učiteľ
545 134 026
BA04N5031 (B5.31)miroslav.navratil@mendelu.cz
externí člen SZ
qqnawroc@node.mendelu.cz
ÚO
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - odborný asistent
244
LB01N2013 (Led-A2.13)
Nedorost Ľudovít, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Němcová Anna, Dr. Ing.
výzkumník projektu III, akademická pracovníčka - odborná asistentka
266
LB01N3008 (Led-A3.08)
externá učiteľka
545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)nepivodo@node.mendelu.cz
Neugebauerová Jarmila, doc. Ing., Ph.D.ÚZK
akademická pracovníčka - docentka
233
LB01N1032 (Led-A1.32)
Nevěděl Vít, Ing.
doktorand
Nováková Jana
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovníčka
270
LB06N2014 (Led-D2.14)
jana.novakova@mendelu.cz
externí člen SZ
Novotná Iva, Ing.
výzkumník projektu II
304
LB06N2028 (Led-D2.28)
iva.novotna@mendelu.cz
Omastová Petra, Ing.
technická pracovníčka pro výuku
263
LB01N3008 (Led-A3.08)
petra.omastova@mendelu.cz
Ondrášek Ivo, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
242
LB01N2011 (Led-A2.11)ivo.ondrasek@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
MENDvýzkumník projektu I308LD08N1036 (LD081.36)
Opravil Jaromír, Ing.externí člen SZ
Otruba Ivar, prof. Ing., CSc.ZF
externý učiteľ
B302
otruba@node.mendelu.cz
ZF
externí oponentka IGA
Patočka Zdeněk, Ing., Ph.D.externý učiteľ545 134 022BA04N1068 (B1.68)zdenek.patocka@mendelu.cz
externí oponent IGA
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.ZF
externí člen SZ
qqpaulen@node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)315
Pavlačka Radek, Ing.externí člen SZqqpavla5@node.mendelu.cz
ZF, ÚPK
technická pracovníčka pro výuku, administrátorka projektu, externá učiteľka
340LB07N1010 (Led-C1.10)
ÚVV
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
251
LB06N1012 (Led-D1.12)
výzkumník projektu I, organizační pracovník
307
LD08N1035 (LD081.35)
jakub.pecenka@mendelu.cz
Pechová Jana, Ing., Ph.D.ÚZAKApracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Pejchal Miloš, prof. Ing., CSc.ÚBZ
akademický pracovník - profesor
272
LB06N2017 (Led-D2.17)
výzkumník projektu I, organizační pracovníčka
307
LD08N1035 (LD081.35)
Pernický PavelÚZAT
technický pracovník pro výuku
372LB01N3025 (Led-A3.25)
uklízečka
ZFexterná učiteľka
LB01N1030 (Led-A1.30)
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.externý učiteľ
pěstitel plodin, mechanizátor
externí člen SZ
qqpinter@node.mendelu.cz
Podhorský David, Ing.
externí oponent IGA
qqpodhor@node.mendelu.cz
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.ÚZK
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor
232LB01N1026 (Led-A1.26)
akademická pracovníčka - odborná asistentka
293
BA01N5019 (A5.19)
ÚZK
evidován v OBD
qqpolcar@node.mendelu.cz
uklízečka
Pospíšil František, prof. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ
qqpospis@node.mendelu.cz
Prášil Jan, Ing.ZF
externí oponent IGA
Prokeš Kamil, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
253
LB06N1013 (Led-D1.13)
kamil.prokes@mendelu.cz
ZF
externý učiteľ
545 132 397
BA39N3085 (Q3.85)
martin.prokes.umo@mendelu.cz
Prudký Jan, Ing., Ph.D.externý učiteľ
akademická pracovníčka - odborná asistentka
259
LB06N1013 (Led-D1.13)
VSL
uklízečka
206
ÚZAKAorganizačně-technická pracovníčka, administrator projektu290
LB06N2027 (Led-D2.27)
výzkumník projektu II
318
LD08N1006 (LD081.06)
doktorandka, technička pro výzkum
306
LA02N1006 (LA021.06)
externí člen SZ
545 136 403BN01N4003 (Z4.03)
Rajnoch Milan, doc. Ing., CSc.
akademický pracovník - docent
271LB06N2019 (Led-D2.19)milan.rajnoch@mendelu.cz
doktorandka, výzkumník projektu I, odborná pracovníčka implementace
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
Rolný Ivo, doc. PhDr., Ph.D.externý učiteľ545 132 536BA39N5041 (Q5.41)
externí člen SZ545 133 206
BA27N1004 (M1.04)
ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent545 136 010
BA01N5062 (A5.62)
VSLreferentka hospodářské správy210
ZFexterný učiteľ
545 134 057
BA04N5043 (B5.43)
ZF
externý učiteľ
545 136 000
BA01N3045 (A3.45)
reznicek@node.mendelu.cz
výzkumník projektu III, akademická pracovníčka - docentka
342
BA01N5018 (A5.18)
alena.salasova@mendelu.cz
výzkumník projektu III, akademický pracovník - docent
322LD03N2008 (LD032.08)petr.salas@mendelu.cz
Salava Jaroslav, doc. Dr. Ing.externí člen SZ
qqsalava@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
348
LB07N1008 (Led-C1.08)
Sedlo Jiří, Ing., CSc.externí člen SZqqsedlo@node.mendelu.cz
Sekanina Petr, Ing.ÚZKdoktorand
xsekanin@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqsendle@node.mendelu.cz
Skoupil Jaromír, Ing., Ph.D.ÚZATakademický pracovník - odborný asistent
545 134 524
BA04N6029 (B514)
ÚVV
výzkumník projektu I
258LB06P1016 (Led-D01.16)
Slezák Katalin Angéla, Dr.ÚZK
doktorandka
xslezak@node.mendelu.cz
Snovická Zuzanapěstitelka plodinzuzana.snovicka@mendelu.cz
ÚVV
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
254LB06N1014 (Led-D1.14)jiri.sochor@mendelu.cz
Sotolářová Oldřiška, Ing.ÚZKakademická pracovníčka - asistentka
LB01N1024 (Led-A1.24)
Sotolář Radek, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I255LB06N1017 (Led-D1.17)radek.sotolar@mendelu.cz
externí oponent IGA
ZFexterní oponent IGA
qqsouce3@node.mendelu.cz
Soural Ivo, Ing., Ph.D.ÚPTZP
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
266
LB01N3008 (Led-A3.08)
Spěvák Josef, Ing., Ph.D.ÚZK
koordinátor investic projektu
778 714 596
projektový manažer - senior, tajemnice fakulty
223
LB07N2010 (Led-C2.10)eva.spevakova@mendelu.cz
VSLuklízečka
Spurný Petr, prof. Ing., CSc.ZF
externý učiteľ
545 133 266BA27N1046 (M1.46)
Steinová Šárka
evidován v OBD
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.
externá učiteľka
545 132 334
BA39N3082 (Q3.82)
sarka.stojarova@mendelu.cz
externý učiteľ
545 133 364
BA02N1007 (D1.07)
technická pracovníčka pro vědu a výzkum382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
hana.strnadova@mendelu.cz
Supuka Ján, prof. Ing., DrSc.ZFexterní člen SZ
ZF
externá učiteľka
323
Svoboda Antonín, Ing.ZFexterní člen SZ
qqsvob14@node.mendelu.cz
DZF
studijní referentka
225
LB07N2019 (Led-C2.19)
externí školitel
qqsvoja2@node.mendelu.cz
Sýkorová Jitka, PhDr.
externá učiteľka
545 134 106
BA04N1020 (B1.20)jitka.sykorova@mendelu.cz
organizační pracovníčka
222
LB07N2006 (Led-C2.06)
Šafránková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterná učiteľka
545 133 048
BA01N4008 (A4.08)
ÚZAKA
akademický pracovník - asistent, doktorand
298
LB06N2036 (Led-D2.36)
ÚPKvýzkumník projektu I
ondrej.sestak@mendelu.cz
výzkumník projektu II
294
BA01N5019 (A5.19)barbara.sevcikova@mendelu.cz
Šimečková Jana, Bc. Ing.
externí člen SZ
akademický pracovník - docent
282
LB06N2015 (Led-D2.15)
pavel.simek@mendelu.cz
ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku269
LB01N3015 (ZFAC3)
ZF
externí člen SZ
Špetík Milan, Ing.doktorand, technik pro výzkum305
LD08N1027 (LD081.27)
externá učiteľka
545 134 054
BA04N5047 (B5.47)zuzana.spinlerova@mendelu.cz
Štampar Franci, prof. Dr.ZFexterní člen SZ
qqstampa@node.mendelu.cz
Šteflíček Jan, Ing.externí člen SZ
qqstefli@node.mendelu.cz
ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
280
LB06N2016 (Led-D2.16)
lukas.stefl@mendelu.cz
ÚPTZPdoktorandka
269
LB01N3015 (ZFAC3)xdufkov1@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqtaglia@node.mendelu.cz
doktorandka, výzkumník projektu I
305
LD08N1027 (LD081.27)
Těthal Jiří, Mgr. Ing., Ph.D.ZF
externý učiteľ
xtethal@node.mendelu.cz
Tlustý JaromírÚBZ
evidován v OBD
qqtlust2@node.mendelu.cz
ZFexterný učiteľ
545 132 404
BA39N4090 (Q4.90)
petr.toman@mendelu.cz
Tomešková Eva, Mgr.
externá učiteľka
545 136 396
BN01N3032 (Z3.32)
tomeskov@node.mendelu.cz
ZFexterný učiteľ
545 132 533
BA39N5023 (Q5.23)
tomsik@node.mendelu.cz
ZFexterní oponent IGA
Tvrzníková Magdalena, Ing.ÚŠMZR
technická pracovníčka pro výuku
545 136 029
BA01N5034 (A5.34)
ÚZK, ÚBZ
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
234
LB01N1030 (Led-A1.30)
externý učiteľ
545 132 330
BA39N3082 (Q3.82)urbanek@node.mendelu.cz
strážný
Urbanová Radka, Bc.
externá učiteľka
Urban Vojtěch, Ing.doktorand545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
Vacek Lubor, doc. Ing., CSc.
externý učiteľ
akademický pracovník - odborný asistent318LD03N1005 (LD031.05)miroslav.vachun@mendelu.cz
výzkumník projektu I, organizační pracovník274LB06N2022 (Led-D2.22)pavel.vaida@mendelu.cz
Vajčner Pavel, Ing.externí člen SZ
ZF
externí člen SZ
qqvalice@node.mendelu.cz
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.externí člen SZ
externí oponent IGA
qqvalte1@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
doktorand
xvastik@node.mendelu.cz
Vavříková Lenkapěstitelka plodin
lenka.vavrikova@mendelu.cz
Velička Petr, Ing.ZFexterní člen SZ
Viktorinová Miroslava, Ing.organizačně-technická pracovníčka260LB01N2028 (Led-A2.28)miroslava.viktorinova@mendelu.cz
ÚBZakademický pracovník - odborný asistent278LB06N2021 (Led-D2.21)stanislav.vilim@mendelu.cz
Vlašínová Helena, Ing., Ph.D.
externá učiteľka
545 133 021
BA03N5024 (C5.24)
ZFexterný učiteľ545 133 279
BA02N3023 (D3.23)
jiri.vlcek@mendelu.cz
Vlková Lenka
pěstitelka plodin
lenka.vlkova@mendelu.cz
Vlk Radoslav, Mgr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
545 136 008
Vojáček Božková Pavlína, Bc.
projektový manažer - senior
pavlina.bozkova@mendelu.cz
Volařík PavelVSL
opravář - traktorista
Vorel Ivan, doc. Ing. arch., CSc.externí oponent IGAqqvorel4@node.mendelu.cz
Vrána František, akad. arch.ZFexterný učiteľ
545 134 175
BA06N4009 (T4.09)vrana@node.mendelu.cz
externá učiteľka
545 134 039
BA04N2046 (B2.46)
ÚVVdoktorandka
Wagnerová Eva, Ing.
externí člen SZ
qqwagner@node.mendelu.cz
Weber Martin, Ing.ZF
externí oponent IGA
ÚZAKAvýzkumník projektu IV, akademická pracovníčka - docentka
292
BA01N5014 (A5.14)
Wohlmuth Jan, Ing.
doktorand
ÚVV
technická pracovníčka pro výuku
256LB06P1010 (ZFD02)viera.zahradnikova@mendelu.cz
strážný
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
724 803 357
LB06N2016 (Led-D2.16)
ÚZAT
doktorand
ZF
externá učiteľka
545 136 005
BA03N5028 (C5.28)
zelena@node.mendelu.cz
Zemánek Pavel, prof. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
371
LB01N3020 (Led-A3.20)
pavel.zemanek@mendelu.cz
Zimová Eliška, Ing.
externí člen SZ
ÚPKvýzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
technická pracovníčka pro výuku
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
Žufan Pavel, doc. Ing., Ph.D.
externý učiteľ
545 132 502BA39N5039 (Q5.39)

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.