Provozně ekonomická fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Telefónna predvoľba pre pracovisko Provozně ekonomická fakulta je +420 545 13x xxx (Areál Brno - Černá Pole). Čísla, ktoré nezodpovedajú tejto predvoľbe sú v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
doktorand
Adamec Václav, doc. Ing., Ph.D.ÚSO
akademický pracovník - docent
2417
BA39N4083 (Q4.83)vaclav.adamec@mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚPE
doktorand
ÚF
doktorand
ÚEdoktorand
Akoetey FrancisÚMO
doktorand
xakoetey@node.mendelu.cz
ÚF
doktorand
xamobaid@node.mendelu.cz
ÚMO
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku
2328
BA39N3062 (Q3.62)
dorota.anderlova@mendelu.cz
ÚÚDakademický pracovník - odborný asistent2345BA39N3088 (Q3.88)bretislav.andrlik@mendelu.cz
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku
2331
BA39N3064 (Q3.64)
Baidoo Kwaku Boafo
doktorand
xbaidoo@node.mendelu.cz
Baková Klára, Ing.ÚFdoktorandka, výzkumník projektu Iklara.bakova@mendelu.cz
Balej Jiří, Ing., Ph.D.ÚI
akademický pracovník - odborný asistent
2266
BA39N2066 (Q2.66)
jiri.balej@mendelu.cz
PEF
externí člen SZ
qqbalogh@node.mendelu.cz
Baráková Blanka, JUDr., Ph.D.ÚPHVexterná učiteľka2256
BA39N6036 (Q6.36)
qqbarako@node.mendelu.cz
Bartes František, doc. Ing., CSc.PEF
externí člen SZ
qqbarte1@node.mendelu.cz
Bartoněk Dalibor, doc. Ing., CSc.PEF
externí člen SZ
qqbarton@node.mendelu.cz
Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
qqbart16@node.mendelu.cz
Basovníková Marcela, Ing. Bc., Ph.D.ÚPE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2622BA39N6007 (Q6.07)marcela.basovnikova@mendelu.cz
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.ÚPEexterní školitelka6407
BN01N4007 (Z4.07)
vera.becvarova@mendelu.cz
Běláček Jaromír, RNDr., CSc.akademický pracovník - odborný asistent2414BA39N4081 (Q4.81)
Belajová Anna, doc. Ing., CSc.externí člen SZqqbelajo@node.mendelu.cz
Bělová Alice, Mgr.DPEFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚF
akademický pracovník - odborný asistent
externí člen SZ
qqbenes@node.mendelu.cz
externí člen SZqqberan4@node.mendelu.cz
DPEF
externí pracovník, spolupracovník
qqbesta@node.mendelu.cz
ÚSOakademická pracovníčka - odborná asistentka
2415
BA39N4082 (Q4.82)
ÚPEexterní školitelka
6405
BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
ÚPE, ÚFexterní školitel, externý učiteľ
petr.blizkovsky@mendelu.cz
Bobek Vladimír, Ing.ÚÚD
externý učiteľ
2340
BA39N3069 (Q3.69)
qqbobek@node.mendelu.cz
Bohušová Hana, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka2305
BA39N3090 (Q3.90)
hana.bohusova@mendelu.cz
Branná Lucie, Mgr.DPEFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqbranna@node.mendelu.cz
Braunerová Šárka, Ing.
externá učiteľka
2799
BA39N1092 (Q1.92)
akademická pracovníčka - asistentka
2221
BA39N2044 (Q2.44)
DPEFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqbrzob1@node.mendelu.cz
Břízová EvaDPEF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqbrizov@node.mendelu.cz
Buchníčková Terezaexterní studentka
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqbumbal@node.mendelu.cz
ÚPHV
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqcebako@node.mendelu.cz
ÚPHV
externý učiteľ, osoba spravující výpočetní techniku
4047
BA04N1042B (B1.42b)
miroslav.cepl@mendelu.cz
zahraničný hosť
Crhonková Hana, Mgr.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
externí člen SZ
Černý Jiří, Ing.doktorandBA39N6013 (Q6.13)
technický pracovník pro výuku
2234
BA39N2037 (Q2.37)
robert.cizek@mendelu.cz
ÚIexterní školitel
2942
BA08N2026 (J2.26)
Dania Tomáš, Ing.
výzkumník projektu I, doktorand
2532
BA39N5022 (Q5.22)
Dannhoferová Jana, Ing. Mgr., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2243
BA39N2055 (Q2.55)
ÚIakademický pracovník - docent2229BA39N2061 (Q2.61)frantisek.darena@mendelu.cz
David Petr, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent2346
BA39N3093 (Q3.93)
Dlabolová Dita, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
2266
BA39N2066 (Q2.66)
dita.dlabolova@mendelu.cz
Dobranschi Marian, Ph.D.ÚÚDakademický pracovník - odborný asistent, vědecko-výzkumný pracovník Postdoktorand2338
BA39N3067 (Q3.67)
marian.dobranschi@mendelu.cz
ÚMOexterní školitel
ÚMOexterný učiteľ
qqdokou1@node.mendelu.cz
ÚI
externí studentka
Doleželová Eva, Ing., Ph.D.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3192
BA03N4013 (C4.13)eva.dolezelova@mendelu.cz
Doubková Dominika, Bc.VYZC
referentka pro agendy vědy a výzkumu
2556
BA39N1095 (Q1.95)
organizační pracovníčka2799
BA39N1092 (Q1.92)
irena.doubkova@mendelu.cz
Drdla Miloš, Dr. Ing., MBAÚPE, PEFakademický pracovník - odborný asistent, externí člen SZ
2625
BA39N6027 (Q6.27)milos.drdla@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
2332
BA39N3063 (Q3.63)
Duda Jiří, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
2531
BA39N5042 (Q5.42)
Dufek Michal, Ing.ÚI, ÚF
doktorand, výzkumník projektu II
BA39N4066 (Q4.66)
michal.dufek@mendelu.cz
Dufek Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D.externí člen SZ
Dušková Jitka, Ing., Ph.D.externá učiteľka, akademická pracovníčka - odborná asistentka2505
BA39N5050 (Q5.50)
jitka.duskova@mendelu.cz
Dvořák Miroslav, Ing.PEFexterní člen SZ
qqdvor14@node.mendelu.cz
Dvořáková Denisa, Ing. et Ing.
doktorandka
Dyková Soňa, Mgr.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
akademický pracovník - odborný asistent
2818
BA39N2063 (Q2.63)oldrich.faldik@mendelu.cz
Falková Lenka, Mgr. et Mgr.DPEF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3187
BA01N4110 (A4.110)
PEF
externí člen SZ
Farana Radim, prof. Ing., CSc., FEng.ÚI, PEF
akademický pracovník - profesor, externí člen SZ
2248BA39N2040 (Q2.40)
externí člen SZ
Fialová Vendula, Ing.
externí pracovníčka
Fidrmuc Jarko, prof. Dr. Ing.ÚF
akademický pracovník - profesor
DPEFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqfishma@node.mendelu.cz
Fojtíková Eliška, Bc.organizační pracovníčka
2765
BA39N1091 (Q1.91)
eliska.fojtikova@mendelu.cz
ÚI
akademický pracovník - odborný asistent
2244BA39N2055 (Q2.55)tomas.foltynek@mendelu.cz
Forbelská Marie, RNDr., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka2402BA39N4078 (Q4.78)marie.forbelska@mendelu.cz
Formáčková Terezapracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)5185
BA01N2080 (A2.80)
tereza.formackova@mendelu.cz
Formánková Sylvie, Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2534
BA39N5024 (Q5.24)
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2347BA39N3089 (Q3.89)lucie.formanova@mendelu.cz
Franc Aleš, Ing., Ph.D.ÚE
akademický pracovník - odborný asistent
2543BA39N5028 (Q5.28)ales.franc@mendelu.cz
Fuchs Kamil, prof. PhDr., CSc.ÚEakademický pracovník - profesor2558
BA39N5051 (Q5.51)
externý učiteľ
qqgillia@node.mendelu.cz
Gláserová Jana, Dr. Ing.ÚÚD
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2344
BA39N3087 (Q3.87)
Grásgruber Miloš, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, osoba spravující výpočetní techniku
2351
BA39N3091 (Q3.91)
Grega Libor, prof. Dr. Ing.
externí školitel
6406
BN01N4006 (Z4.06)
DPEFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Gruber Jiří, Ing.PEF, OSI
systémový integrátor, systémový inženýr výpočetní techniky
2724
BA39N1087 (Q1.87)
ÚÚDdoktorand
2339
BA39N3069 (Q3.69)
doktorand
2331
BA39N3064 (Q3.64)
xhabanek@node.mendelu.cz
Hála Tomáš, RNDr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
2228
BA39N2060 (Q2.60)
akademický pracovník - odborný asistent
2265
BA39N2065 (Q2.65)
osoba spravující systémovou agendu
2504
BA39N5053 (Q5.53)
externí zaměstnavatel
qqhalva@node.mendelu.cz
ÚSO
akademický pracovník - docent
2424
BA39N4062 (Q4.62)
david.hampel.uso@mendelu.cz
Hanzelková Alena, Ing., Ph.D., MBAexterná učiteľka, pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqhanzel@node.mendelu.cz
PEF
externí člen SZ
DPEF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqhavrl1@node.mendelu.cz
Hejlíková Kamila, Mgr.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
kamila.hejlikova@mendelu.cz
PEFexterní člen SZ
qqhelise@node.mendelu.cz
Hes Aleš, doc. Ing., CSc.
externí oponent IGA, externí člen SZ
Hodovská Šárka, Ing., DiS.
organizační pracovníčka
2723
BA39N1086 (Q1.86)
DPEForganizační pracovníčka
2764
BA39N6011 (Q6.11)jana.holasova@mendelu.cz
ÚSO
akademický pracovník - docent
2413
BA39N4080 (Q4.80)
externí člen SZqqhomolk@node.mendelu.cz
externí pracovník, spolupracovník
qqhorac1@node.mendelu.cz
Horáček Miroslav, Ing., Ph.D.DPEF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqhorace@node.mendelu.cz
Horáková Ludmila, Mgr.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqhorako@node.mendelu.cz
PEFexterní člen SZ
DPEF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Hrabalová Lucie, Bc.organizačně-technická pracovnice
2504
BA39N5053 (Q5.53)
Hrdinová Jarmila, Ing.technická pracovníčka pro výuku
2601
BA39N6022 (Q6.22)
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2528
BA39N5025 (Q5.25)
PEF
externí člen SZ
qqhromma@node.mendelu.cz
PEFexterní člen SZ
PEF
externí člen SZ
qqhucka@node.mendelu.cz
ÚPEakademická pracovníčka - docentka
2627
BA39N6028 (Q6.28)
Hurta Josef, doc. Ing., CSc.
externí člen SZ
Chalupová Naděžda, Ing., Ph.D.ÚI
externá učiteľka, výzkumník projektu III
2249
BA39N2044 (Q2.44)
externí oponent IGA, externí člen SZ
qqchalu3@node.mendelu.cz
Charvátová Veronika, Mgr.DPEFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqcharv2@node.mendelu.cz
Chládková Helena, doc. Ing., Ph.D.ÚMAakademická pracovníčka - docentka2530
BA39N5041 (Q5.41)
helena.chladkova@mendelu.cz
Chmelíková Gabriela, doc. Ing., Ph.D.externí školitelka
6411
BN01N4011 (Z4.11)
gabriela.chmelikova@mendelu.cz
ÚIexterní student
Ihm Pavel
externí student
Issever Grochová Ladislava, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
2555
BA39N5049 (Q5.49)ladislava.grochova@mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqivanov@node.mendelu.cz
Jakúbek Tomáš, Ing.ÚItechnický pracovník, doktorand
2225
BA39N2059 (Q2.59)
tomas.jakubek@mendelu.cz
Janiš Vít, Bc., BA (Hons), MSc., Ph.D.ÚMAakademický pracovník - odborný asistent2522BA39N5040 (Q5.40)vit.janis@mendelu.cz
Janoušek Tomáš
externí student
qqjanou2@node.mendelu.cz
ÚSOakademická pracovníčka - docentka2400
BA39N4076 (Q4.76)
externí pracovník, spolupracovník
BA39P1084 (Q01.84)
ÚI
akademický pracovník - odborný asistent, administrátor projektu
2232BA39N2043 (Q2.43)petr.jedlicka@mendelu.cz
Jelínek Jiří, doc. Ing., CSc.
externí oponent IGA
qqjelin6@node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Jessen-Hansen Aase
zahraničná hosť
Jetelina Jaroslav, Ing.
doktorand
6311BN01N3011 (Z3.11)xjeteli5@node.mendelu.cz
Jirgl KarelÚI
externí student
qqjirgl@node.mendelu.cz
Jirsík Václav, doc. Ing., CSc.externí člen SZ
ÚPHV
technická pracovnice pro výuku, osoba spravující systémovou agendu
2204BA39N6037 (Q6.37)
Jungmann Vilém, Bc.externý učiteľ
Jungwirthová Lucie, Ing.PEF
externí člen SZ
2331BA39N3064 (Q3.64)
Juráček Marek, Ing.ÚFdoktorand2433BA39N4088 (Q4.88)
Juránek Luboš, Ing.doktorandBA39P1104 (Q01.104)xjuranek@node.mendelu.cz
akademický pracovník - docent
2641BA39N6012 (Q6.12)
ÚIjunior Developer
ÚSOpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
4152
BA04N3031 (B3.31)
VYZC, ÚEvýzkumník projektu I, akademická pracovníčka - odborná asistentka
2506
BA39N5049 (Q5.49)
Kala Štěpán, Ing., MBA, Ph.D.PEF
externí člen SZ
DPEFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)3398
BA03N1050 (C1.50)
externí člen SZ
Kamenická Lucie, DiS.
referentka pro agendy vědy a výzkumu
2703BA39N1083 (Q1.83)
Kapounek Svatopluk, doc. Ing., Ph.D.ÚF
vedoucí vědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent
2444BA39N4084 (Q4.84)
externí pracovník, spolupracovník3007
BA03N3035 (C3.35)
studijní referentka
2705
BA39N1085 (Q1.85)
DPEF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
2726
BA39N1091 (Q1.91)
zkar@node.mendelu.cz
Kašparovská Vlasta, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka
2451
BA39N4086 (Q4.86)
Kaura Patrik
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Kedroň Martin, Ing., DiS.
doktorand
2348BA39N3089 (Q3.89)xkedron@node.mendelu.cz
Kedroňová Blanka, Ing.ÚF
doktorandka, akademická pracovníčka - asistentka
2449
BA39N4087 (Q4.87)
blanka.kedronova@mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2205
BA39N6034 (Q6.34)
externí člen SZ
qqkern@node.mendelu.cz
Keřkovský Miloslav, doc. Ing., MBA, CSc.
externí školitel
qqkerkov@node.mendelu.cz
doktorand
6322
BN01N3022 (Z3.22)amar.khairi@mendelu.cz
ÚI
externí student
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Klegová Jaroslava, Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2830BA39P1103 (Q01.103)
externí člen SZ
qqklikov@node.mendelu.cz
Klimánek Martin, doc. Ing., Ph.D.ÚI
externí školitel
4017
BA04N1070 (B1.70)
martin.klimanek@mendelu.cz
ÚIakademický pracovník - profesor
2202
BA39N2053 (Q2.53)
akademická pracovníčka - odborná asistentka2262BA39N6013 (Q6.13)
ÚIexterní student
qqkmenta@node.mendelu.cz
Knutová Olga, Mgr.DPEF
externí pracovníčka
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Koliba František, doc. RNDr., CSc.
externí oponent IGA
qqkoliba@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
2267
BA39N2067 (Q2.67)
Komárek Josef, Ing.externí zaměstnavatel
PEFexterní pracovníčka
Konderla Tomáš, Mgr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
2414
BA39N4081 (Q4.81)
akademický pracovník - odborný asistent2631BA39N6032 (Q6.32)stepan.konecny@mendelu.cz
Koráb Petr, Mgr., Ph.D.DPEFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
2403
BA39N4091 (Q4.91)xkorab@node.mendelu.cz
PEFexterní člen SZ
Kosík JanÚItechnický pracovník pro výuku
ÚPE
externí školitel
qqkotla1@node.mendelu.cz
PEF
externí člen SZ
qqkoton@node.mendelu.cz
akademický pracovník - docent2554BA39N5048 (Q5.48)ludek.kouba@mendelu.cz
Koubek Tomáš, Ing.správce, admin. komunikačních systémů, osoba spravující výpočetní techniku2233BA39N2037 (Q2.37)tomas.koubek@mendelu.cz
referentka pro agendy vědy a výzkumu
2791BA39N1093 (Q1.93)andrea.kozakova@mendelu.cz
ÚMA
akademický pracovník - odborný asistent
2537
BA39N5043 (Q5.43)
Králiková Andrea, Ing.ÚMO
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku
andrea.kralikova@mendelu.cz
referentka public relations
2722
BA39N1090 (Q1.90)
ÚItechnická pracovníčka pro výuku2201BA39N2054 (Q2.54)blanka.krejci@mendelu.cz
Krejčová Aneta, Ing.doktorandka
BA39N6030 (Q6.30)
PEF
externí člen SZ
qqkresli@node.mendelu.cz
Krchnivá Kateřina, Ing., Ph.D.technická pracovníčka pro výuku
2337
BA39N3087 (Q3.87)
vedoucí studijního oddělení děkanátu PEF
2727BA39N1093 (Q1.93)
doktorand, technický pracovník pro výuku
patrik.kubat@mendelu.cz
ÚMO
akademická pracovníčka - docentka
2323
BA39N3078 (Q3.78)
Kubík Bedřich, Ing.
externí člen SZ
ÚI
osoba spravující výpočetní techniku, technický pracovník pro výuku
2762
BA39N1041 (Studovna PEF)
tomas.kubin@mendelu.cz
externý učiteľ
xkucer16@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2525
BA39N5042 (Q5.42)
Kučerová Zuzana, doc. Ing., Ph.D.PEF, ÚF
externí školitelka, výzkumník projektu I, akademická pracovníčka - docentka, externí člen SZ
2446
BA39N4093 (Q4.93)
ÚFakademická pracovníčka - odborná asistentka2449BA39N4087 (Q4.87)
ÚI
akademická pracovníčka - asistentka
2242
BA39N2062 (Q2.62)ludmila.kunderova@mendelu.cz
Kupčík Petr, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
2437
BA39N4067 (Q4.67)petr.kupcik@mendelu.cz
referentka Public Relations
2798
BA39N1091 (Q1.91)
lucie.kusa@mendelu.cz
externí oponent IGA
qqkvizda@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
2258
BA39N6029 (Q6.29)
ÚF
akademický pracovník - profesor
2433
BA39N4088 (Q4.88)
lubor.lacina@mendelu.cz
DPEF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqlahod1@node.mendelu.cz
organizační pracovníčka2640BA39N1093 (Q1.93)diana.lakoma@mendelu.cz
Lakomý Martin, Mgr., Ph.D.ÚPHV
akademický pracovník - odborný asistent
2258
BA39N6029 (Q6.29)
martin.lakomy@mendelu.cz
ÚI
akademický pracovník - odborný asistent
2264
BA39N2064 (Q2.64)
jaromir.landa@mendelu.cz
Landa Vojtěch, Mgr.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Langová Karmen, PhDr.ÚI
technická pracovníčka pro výuku
BA39N2062 (Q2.62)
karmen.langova@mendelu.cz
ÚF
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2439
BA39N4089 (Q4.89)
Lazarová Anna, Mgr.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqlazar1@node.mendelu.cz
Lekešová Jana, Ing.doktorandka
xlekeso1@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqlipovs@node.mendelu.cz
Litzman Marek, Bc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, osoba spravující výpočetní techniku, osoba spravující systémovou agendu2545
BA39N5045 (Q5.45)
externí člen SZ
qqlosta2@node.mendelu.cz
Lučivjanská Katarína, Mgr., Ph.D.výzkumník projektu I
externí člen SZ
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Macák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.PEFexterní člen SZqqmacak@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
2544
BA39N5045 (Q5.45)
michal.madr@mendelu.cz
Mahmud Anyarsdoktorandxmahmud@node.mendelu.cz
ÚEakademický pracovník - odborný asistent2550BA39N5047 (Q5.47)martin.machay@mendelu.cz
externí člen SZ
DPEFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmajer4@node.mendelu.cz
ÚIexterný učiteľ
externý učiteľ
2541
BA39N5027 (Q5.27)
qqmaksym@node.mendelu.cz
Manová Michaela, Ing.externá učiteľka
2799
BA39N1092 (Q1.92)
ÚÚD
doktorand
Mareček Jan, prof. Ing., DrSc., dr. h. c.ÚI
externí školitel
2306BA39N3047 (Q3.47)
Marečková Irenaorganizačně-technická pracovníčka2450BA39N4092 (Q4.92)
Marišová Eleonora, doc. JUDr., Ph.D.PEF
externí člen SZ
PEFexterní člen SZqqmark10@node.mendelu.cz
Maroši Martin, Ing.
osoba spravující výpočetní techniku
xmarosi@node.mendelu.cz
Martinčič Andrea, Ing.ÚPEdoktorandka, akademická pracovníčka - asistentka2634BA39N6007 (Q6.07)andrea.martincic@mendelu.cz
Martišková Lenka, Ing.doktorandka2331
BA39N3064 (Q3.64)
xmartis1@node.mendelu.cz
externá učiteľka
2257
BA39N6035 (Q6.35)
Matiášová Anděla, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka5101
BA01N2004 (A2.04)
andela.matiasova@mendelu.cz
PEFzahraničný hosť
qqmatthy@node.mendelu.cz
Melichar Ondřej, Ing. Bc., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
2330
BA39N3082 (Q3.82)
akademická pracovníčka - odborná asistentka2633
BA39N6006 (Q6.06)
Mensah Ebenezer Kwabladoktorand
xmensah@node.mendelu.cz
Mervartová Jana, JUDr.
externá učiteľka
2631
BA39N6032 (Q6.32)
DPEFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmikes3@node.mendelu.cz
Mikulášek Karel, RNDr., Ph.D.ÚSOexterný učiteľ
2421
BA39N4061 (Q4.61)
mikulase@node.mendelu.cz
Mishra Pawan Kumar, Ing., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)4507
BA06N1007 (T1.07)
doktorandka, organizační pracovníčka2725BA39N1092 (Q1.92)
Mokrý Stanislav, Ing., Ph.D.ÚMOpracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent, osoba spravující výpočetní techniku
2332
BA39N3063 (Q3.63)
ÚPHV
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmonten@node.mendelu.cz
ÚI
akademický pracovník - docent
2200BA39N2039 (Q2.39)
Mrkosová Klára, Ing.externá učiteľka
ÚI, ÚE
doktorand, osoba spravující výpočetní techniku
2262
BA39N6013 (Q6.13)
Musilová Helena, Mgr. Bc.ÚPHV
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqmusil5@node.mendelu.cz
Nagyová Ľudmila, prof. Ing., PhD.PEF
externí člen SZ
qqnagyov@node.mendelu.cz
ÚEdoktorand, technický pracovník pro výuku
2547
BA39N5046 (Q5.46)radek.naplava@mendelu.cz
Navrátilová Michaela, Mgr.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)4106
BA04N1020 (B1.20)
Nečas Igor, Ing.ÚMO
doktorand
2331
BA39N3064 (Q3.64)
Nepomucká Ludmila, Mgr.ZO
organizační pracovníčka
2704BA39N1091 (Q1.91)ludmila.nepomucka@mendelu.cz
ÚÚD
akademická pracovníčka - profesorka
5004
BA39N3095 (Q3.95)
danuse.nerudova@mendelu.cz
externí oponentka IGA
externí pracovník, spolupracovník
qqnetek1@node.mendelu.cz
doktorand
2828
BA39P1103 (Q01.103)xnetoli3@node.mendelu.cz
Neumannová Petra, Ing.ÚMA
sekretářka
2501
BA39N5038 (Q5.38)
petra.neumannova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent2541
BA39N5027 (Q5.27)
dennis.nchor@mendelu.cz
Nikolskaja Martina, Ing.DPEFexterní pracovníčka
Novotná Miroslava, PhDr., Ph.D.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqnovo31@node.mendelu.cz
PEF
externí člen SZ
SO
studijní referentka
2706
BA39N1088 (Q1.88)
DPEF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqokruhl@node.mendelu.cz
ÚPEexterný učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
PEFexterní člen SZ
qqoliyny@node.mendelu.cz
externá učiteľka
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent2730
BA39N2069 (Q2.69)
Oppl Michal, Ing.ÚFexterný učiteľ
ÚÚDorganizačně technická pracovníčka2303
BA39N3094 (Q3.94)
irena.ortcikrova@mendelu.cz
vědecko-výzkumný pracovník, systémový integrátor, technický pracovník pro výuku2729
BA39N2070 (Q2.70)
frantisek.ostrizek@mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka2304
BA39N3068 (Q3.68)
milena.otavova@mendelu.cz
Otrusinová Milana, Ing., Ph.D.
externí člen SZ
qqotrusi@node.mendelu.cz
Ovčáček Vladimír, Bc.externí pracovník, spolupracovník
Taj, DPEF
akademický pracovník - asistent, tajemník fakulty
2702
BA39N1082 (Q1.82)
jaroslav.pakosta@mendelu.cz
Pantůček Igor, Ing.
externý učiteľ
2340
BA39N3069 (Q3.69)
Passinger Jiří, Ing.
technický pracovník pro výuku
2770
BA39N1035 (Q1.35)
Pavelek Ondřej, Mgr. Bc., Ph.D.ÚPHV
akademický pracovník - odborný asistent
2203BA39N6030 (Q6.30)
externí člen SZ
qqpavel5@node.mendelu.cz
Pazourková Helena
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
1111
BA01N1004 (A1.04)
Pekarik Matej, Mgr., Ph.D.
externí pracovník, spolupracovník
externí člen SZ
qqpelik4@node.mendelu.cz
Peprný Aleš, Ing., Ph.D.externý učiteľxpeprny@node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqpernes@node.mendelu.cz
Pernicová Jitka, Ing.
technická pracovníčka pro výuku
2401BA39N4077 (Q4.77)
ÚMOdoktorand
2328
BA39N3062 (Q3.62)xpetr@node.mendelu.cz
ÚI
doktorand
BA39P1104 (Q01.104)
Petříková Růžena, prof. Ing., CSc.externí pracovníčka
Picek RadomírÚMAexterní projektant a analytik informačních systémů
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqpirogo@node.mendelu.cz
Pisařovic Ivo, Ing.ÚI
doktorand, tHP - senior developer
ivo.pisarovic@mendelu.cz
Plešingerová Zuzana, Ing.ÚMO
externá učiteľka
xschwar3@node.mendelu.cz
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.ÚI
externí školitel
519 367 232
LB01N1026 (Led-A1.26)
robert.pokluda@mendelu.cz
externí pracovník, spolupracovník
2636
BA39N6008 (Q6.08)
Poláchová Marie, Ing., Ph.D.ÚPE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2634
BA39N6007 (Q6.07)
marie.polachova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
2636
BA39N6008 (Q6.08)
petr.polak@mendelu.cz
Porkertová Hana, Mgr., Ph.D.výzkumnice projektu III, akademická pracovníčka - odborná asistentka
2259
BA39N6031 (Q6.31)
Pospíšil Karel, prof. Ing., Ph.D., MBAÚE
externí školitel
qqposp14@node.mendelu.cz
Pospíšilová Hana, Mgr.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
externí školitel
externý učiteľ
BA39N5041 (Q5.41)posvar@node.mendelu.cz
Procházka David, Ing., Ph.D.ÚI
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent
2240
BA39N2056 (Q2.56)
david.prochazka@mendelu.cz
Procházková Jana, Mgr., Ph.D.
junior Developer
jana.prochazkova@mendelu.cz
ÚMO
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2322
BA39N3081 (Q3.81)
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
2397
BA39N3085 (Q3.85)martin.prokes.umo@mendelu.cz
Pros Josef, PhDr.externý učiteľ
Provazníková Romana, doc. Ing., Ph.D.PEFexterní člen SZ
Přichystal Jan, Ing., Ph.D.ÚI
akademický pracovník - odborný asistent
2246BA39N2041 (Q2.41)
ÚMO
doktorand, technický pracovník pro výuku
2328
BA39N3062 (Q3.62)
Ptáček Roman, Ing., Ph.D.externý učiteľ, akademický pracovník - odborný asistent2436BA39N4091 (Q4.91)
vědecko-výzkumná pracovníčka
2342
BA39N3086 (Q3.86)
akademická pracovníčka - docentka
2224
BA39N2058 (Q2.58)
ivana.rabova@mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
2412
BA39N4079 (Q4.79)
petr.radl@mendelu.cz
PEF
externí zaměstnavatel
qqrakusa@node.mendelu.cz
zahraničná hosť
qqramana@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentka
2500
BA39N5037 (Q5.37)
ida.rasovska@mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentka
2644BA39N6038 (Q6.38)martina.rasticova@mendelu.cz
Reiger Wolfgang, Dr.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqreiger@node.mendelu.cz
Repiský Jozef, doc. Ing., CSc.externí člen SZ
qqrepisk@node.mendelu.cz
Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.PEF
externí člen SZ
ÚMAexterný učiteľqqrivera@node.mendelu.cz
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
qqroline@node.mendelu.cz
Rosochatecká Eva, doc. Ing., CSc.
externí člen SZ
Roubalová Lenka, Ing.ÚSO
doktorandka
2427
BA39N4063 (Q4.63)
Rovný Patrik, doc. Ing., PhD.PEF
externí člen SZ
akademický pracovník - docent
2605
BA39N5052 (Q5.52)
ÚMO
doktorandka
2322BA39N3081 (Q3.81)xrusina@node.mendelu.cz
Růžičková VlastaDPEFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
2706
BA39N1086 (Q1.86)
akademický pracovník - docent2223BA39N2057 (Q2.57)jiri.rybicka@mendelu.cz
Ryglová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
2327BA39N3085 (Q3.85)
Ryšavá SilvieSDorganizačně technická pracovníčka
2701
BA39N1080 (Q1.80)
externá učiteľka
qqresetk@node.mendelu.cz
ÚSO
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2412
BA39N4079 (Q4.79)
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2256BA39N6036 (Q6.36)bohumila.salachova@mendelu.cz
výzkumník projektu I
aneta.seidlova@mendelu.cz
Seidlová Veronika, RNDr., Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
veronika.seidlova@mendelu.cz
Semerád Pavel, Ing. et Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
2335
BA39N3067 (Q3.67)
pavel.semerad@mendelu.cz
Serebriannikov MikhailÚMO
doktorand
2328BA39N3062 (Q3.62)xserebri@node.mendelu.cz
Shchavruk Marina, Mgr.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqshchav@node.mendelu.cz
PEFexterní člen SZ2427BA39N4063 (Q4.63)
Skýpalová Renata, Ing., Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqsladk3@node.mendelu.cz
externí člen SZ
Smutka Luboš, prof. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
Sochor Tomáš, doc. RNDr., CSc.ÚIakademický pracovník - odborný asistent
2227
BA39N2060 (Q2.60)
Sojková Zlata, prof. Ing., CSc.
externí člen SZ
ÚÚD
vědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka
2349
BA39N3090 (Q3.90)veronika.solilova@mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2419
BA39N4060 (Q4.60)
externí člen SZ
externí člen SZ
qqstavar@node.mendelu.cz
ÚMO
akademická pracovníčka - profesorka
2300BA39N3066 (Q3.66)
externí člen SZ
qqstehl5@node.mendelu.cz
Stehlíková Beáta, prof. RNDr., CSc.DPEF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
2415BA39N4082 (Q4.82)
Stejskalová Jolana, Ing.
doktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčka
2437
BA39N4067 (Q4.67)jolana.stejskalova@mendelu.cz
Stojanová Hana, Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2524BA39N5044 (Q5.44)
Stojanov Robert, Mgr. et Mgr., Ph.D.ÚI, ÚPHVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent2236
BA39N2038 (Q2.38)
robert.stojanov@mendelu.cz
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2334
BA39N3082 (Q3.82)sarka.stojarova@mendelu.cz
DPEFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚFakademický pracovník - odborný asistent2448
BA39N4085 (Q4.85)
petr.strejcek@mendelu.cz
ÚSO
akademický pracovník - docent
2430
BA39N4064 (Q4.64)
Stříž Martin, Bc.ÚFexterní školitel
qqstriz1@node.mendelu.cz
Světlík Jaroslav, prof. Ing., Ph.D.
externí pracovník, spolupracovník
2329BA39N3084 (Q3.84)qqsvetl2@node.mendelu.cz
Svoboda Patrik, doc. Ing., Ph.D.ÚÚDakademický pracovník - docent2352BA39N3092 (Q3.92)patrik.svoboda@mendelu.cz
akademický pracovník - docent
2602
BA39N6023 (Q6.23)
akademický pracovník - odborný asistent
2415
BA39N4082 (Q4.82)
externí člen SZ
ÚI
technická pracovníčka pro výuku, asistentka projektu
2231BA39N2042 (Q2.42)andrea.sasinkova@mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka2257BA39N6035 (Q6.35)eva.sera@mendelu.cz
Ševčíková Irena, PaedDr.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqsevci6@node.mendelu.cz
externá učiteľka
BA39N4061 (Q4.61)
Ševela Marcel, Ing., Ph.D.ÚPEakademický pracovník - odborný asistent, garant projektu, osoba spravující výpočetní techniku2503BA39N6024 (Q6.24)marcel.sevela@mendelu.cz
Šiklová Barbora, Ing.VYZC
referentka pro agendy vědy a výzkumu
2720
BA39N1095 (Q1.95)
barbora.siklova@mendelu.cz
Šilerová Edita, Ing., Ph.D.
externí oponentka IGA
qqsilero@node.mendelu.cz
PEFexterní člen SZ
Šimíčková Sylvie, PhDr.DPEF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Šipka PetrDPEFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Širůček Martin, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
2452BA39N4089 (Q4.89)
externí pracovníčka
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.externí oponent IGA
qqskorp1@node.mendelu.cz
Škubalová DagmarOSP
referentka pro agendy vědy a výzkumu
2604
BA39N6011 (Q6.11)
Špendel Zuzana, RNDr., Ph.D.ÚIakademická pracovníčka - odborná asistentka2828BA39P1103 (Q01.103)
Špirková Daniela, doc. Ing., PhD.ÚPE
akademická pracovníčka - docentka
2600
BA39N6021 (Q6.21)
Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc.
akademický pracovník - profesor
2268
BA39N2068 (Q2.68)
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Štěpánková Jana, Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2627
BA39N6028 (Q6.28)
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
vědecko-výzkumný pracovník
petr.stumpf@mendelu.cz
Švajdová Lenka, Ing., Ph.D.
externí pracovníčka
Švec Václav, Ing., Ph.D.
externí oponent IGA
zahraničný hosť
qqtanasa@node.mendelu.cz
Taussik Zdeněk, RNDr.
externí pracovník, spolupracovník
externí člen SZ
qqticha2@node.mendelu.cz
Toman Petr, Ing., Ph.D.ÚFakademický pracovník - odborný asistent, osoba spravující výpočetní techniku2404
BA39N4090 (Q4.90)
petr.toman@mendelu.cz
Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.
externí školitel
2533
BA39N5023 (Q5.23)
Tóthová Karin, Ing.
doktorandka
2532
BA39N5022 (Q5.22)
Tran Thanh Quang
externí student
ÚIakademický pracovník - docent
2267
BA39N2067 (Q2.67)
externý učiteľ
Třináctý Jiří, Ing.ÚI
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
2247BA39N2062 (Q2.62)trinacty@node.mendelu.cz
Tuček David, doc. Ing., Ph.D.PEF
externí člen SZ
qqtucek1@node.mendelu.cz
Tuleja Pavel, doc. Ing., Ph.D.PEFexterní člen SZ
akademický pracovník - odborný asistent
2263
BA39N2063 (Q2.63)jan.turcinek@mendelu.cz
ÚI
akademický pracovník - odborný asistent
2264BA39N2064 (Q2.64)pavel.turcinek@mendelu.cz
Turčínková Jana, doc. Ing., Ph.D.ÚMOakademická pracovníčka - docentka2325
BA39N3084 (Q3.84)
ÚMOakademická pracovníčka - odborná asistentka
2326
BA39N3080 (Q3.80)marcela.tuzova@mendelu.cz
DPEFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
2302
BA39N3065 (Q3.65)tvrdon@node.mendelu.cz
externí člen SZ
Uklein Jiří, Ing., Ph.D.externí člen SZ
ÚMA, OPRdoktorandka, vedoucí Public Relations
2798
BA39N1089 (Q1.89)
hana.urbankova@mendelu.cz
externí projektant a analytik informačních systémů
PEFexterní člen SZ
PEFexterní oponent IGA, externí člen SZ
qqvalder@node.mendelu.cz
Valovič Roman, Ing.technický pracovník, doktorand, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)2225
BA39N2059 (Q2.59)
Vančová Terézia, Ing.
doktorandka, akademická pracovníčka - asistentka
2419
BA39N4060 (Q4.60)
terezia.vancova@mendelu.cz
Vaněk Martin, Ing.
doktorand
Vašek Vladimír, prof. Ing., CSc.
externí člen SZ
Vavrečka Vladimír, Ing., CSc.externí pracovník, spolupracovník
Vavřina Jan, Ing., Ph.D.ÚPEakademický pracovník - odborný asistent, osoba spravující výpočetní techniku2625BA39N6027 (Q6.27)
PEFexterní člen SZ
qqvecer2@node.mendelu.cz
ÚMOexterná učiteľka
Vencourová Monika, Ing.doktorandka
Veselá Lucie, Ing., Ph.D.ÚMOakademická pracovníčka - odborná asistentka
2326
BA39N3080 (Q3.80)lucie.vesela@mendelu.cz
Veselá Natalija
doktorandka, pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
2421BA39N4061 (Q4.61)
Viskotová Lenka, RNDr., Ph.D.ÚSOakademická pracovníčka - odborná asistentka2427
BA39N4063 (Q4.63)
Vítek Bohumil, JUDr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent2256BA39N6036 (Q6.36)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚFexterný učiteľ
qqvolek1@node.mendelu.cz
Vondrová Olgatechnická pracovníčka pro výuku2301
BA39N3079 (Q3.79)
Vránová Hana, Ing.VYZCreferentka pro agendy vědy a výzkumu
2790
BA39N1094 (Q1.94)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)xwohlgem@node.mendelu.cz
Wozniaková Zuzana, Ing., Ph.D.DPEF
externí pracovníčka
qqwoznia@node.mendelu.cz
ÚMOakademický pracovník - odborný asistent2394BA39N3083 (Q3.83)
Zajíček Miroslav, Ing. Mgr., MBAÚPHV
externý učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚPHV
výzkumník projektu I
2259
BA39N6031 (Q6.31)
Zámečník Silvie, Lic.ÚMA
doktorandka, výzkumník projektu I
2522
BA39N5040 (Q5.40)
Zelená Martina, Ing.ÚPEdoktorandka
externí člen SZ
qqzendul@node.mendelu.cz
Zentková Iveta, doc. Ing., CSc.
externí člen SZ
Zerdaloglu Stratos, Ing.
akademický pracovník - odborný asistent
2707
BA39N1001 (Q1.01)
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
qqzich@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqzineck@node.mendelu.cz
technický pracovník pro výuku2452
BA39N4089 (Q4.89)
Zrůst Josef, Ing., Ph.D.ÚMA
akademický pracovník - odborný asistent
2537
BA39N5043 (Q5.43)
externí člen SZ
ÚSO
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2417
BA39N4083 (Q4.83)
DPEFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqzakovs@node.mendelu.cz
technický pracovník pro výuku
2643BA39N4066 (Q4.66)pavel.ziaran@mendelu.cz
Živělová Iva, prof. Ing., CSc.
externí školitelka
6404
BN01N4004 (Z4.04)
akademický pracovník - docent2502BA39N5039 (Q5.39)

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.