Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenie
Telefón
KanceláriaE-mail
externá učiteľka
ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 333
BN01N3033 (Z3.33)
emmanuel.ankomah@mendelu.cz
externí člen SZ
Baranyiova Eva, prof. Mgr., CSc.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚRPEpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.ÚRPEakademická pracovníčka - profesorka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)
Bezecný Radim, Ing.
externí školitel
545 136 309BN01N3009 (Z3.09)
ÚRPEakademická pracovníčka - docentka
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
Blížkovský Petr, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent
externá učiteľka
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
bodeckov@node.mendelu.cz
ÚRPE
externý učiteľ
ÚSSexterná učiteľka
qqbustos@node.mendelu.cz
Býčková Irena, Mgr. et Mgr.ÚJKS
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)irena.byckova@mendelu.cz
Caha Jan, RNDr., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 331
BN01N3031 (Z3.31)
jan.caha@mendelu.cz
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZ
qqcudli2@node.mendelu.cz
Čada Martin, Ing.DFRRMS
tajemník fakulty
545 136 307
BN01N3007 (Z3.07)martin.cada@mendelu.cz
Čejka Marek, doc. JUDr. PhDr., Ph.D.akademický pracovník - docent545 136 313BN01N3013 (Z3.13)
Čeněk Jiří, Ing. Mgr., Ph.D.ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
FRRMS
externí člen SZ
545 134 082BA04N4023 (B4.23)qqcernek@node.mendelu.cz
Daňková Barbora, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 312
BA01N2081 (A2.81)
ÚJKSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolak@node.mendelu.cz
FRRMSexterní školitelka
qqdoleza@node.mendelu.cz
DFRRMSreferentka zahraničních styků
545 136 345
BN01N1021 (Z1.21)katerina.dolnik@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
ÚEPZakademická pracovníčka - asistentka
545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
ludmila.flokova@mendelu.cz
Grega Libor, prof. Dr. Ing.ÚRPEakademický pracovník - profesor
545 136 406
BN01N4006 (Z4.06)
Habancová Žaneta, Ing.ÚEPZakademická pracovníčka - asistentka545 136 285BN01N2054 (Z2.54)
Hájek Oldřich, doc. RNDr., Ph.D.FRRMS
externí člen SZ
Hajslerová Renata, Mgr.akademická pracovníčka - asistentkarenata.hajslerova@mendelu.cz
ÚJKSakademická pracovníčka - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
Hernandez Kong Joany Lizet, Ing.ÚJKSexterná učiteľka
545 133 338
BA20N2022 (N2.22)
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.externý učiteľ
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)hlusek@node.mendelu.cz
Horák Miroslav, RNDr. Mgr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 253
BN01N2053 (Z2.53)miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
Hort Zdeňka, PhDr., Ph.D.ÚSSexterná učiteľka545 135 205
BA05N2018 (E17)
ÚSSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)
ÚSSakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)
dana.hubelova@mendelu.cz
Hušek Petr, Mgr., Ph.D.ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
petr.husek@mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentka
545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
Chromková Manea Beatrice-Elena, Ph.D., MA
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 327
BN01N3027 (Z3.27)
Jančářová Ilona, doc. JUDr., Ph.D.FRRMS
externí školitelka
Juřica Alois, Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZ
jurica@node.mendelu.cz
ÚRPE
externý učiteľ
545 132 532BA39N5022 (Q5.22)
Karber Vít, Bc.správce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor
545 136 276
BN01N2076 (Z2.76)
studijní referentka
545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)zdenka.katolicka@mendelu.cz
ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
amar.khairi@mendelu.cz
ÚRRakademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
externí člen SZ
qqkocma2@node.mendelu.cz
FRRMS
externí oponentka IGA
qqkone11@node.mendelu.cz
Konečná Kateřina
projektový manažer, administrator projektu
545 136 309BN01N3009 (Z3.09)
ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
DFRRMStechnický pracovník pro výuku545 136 666
BN01N2076 (Z2.76)
vladimir.konopac@mendelu.cz
ÚSSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
martin.kovanic@mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)denisa.kovarova@mendelu.cz
ÚEPZ
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
Krpec Oldřich, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.DFRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec@node.mendelu.cz
Lategan Francois, Dr.
externý učiteľ
qqlatega@node.mendelu.cz
externý učiteľqqlopezg@node.mendelu.cz
Lošák Tomáš, prof. Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - profesor
545 136 256
BN01N2056 (Z2.56)tomas.losak@mendelu.cz
Malovičová Ivana, PhDr.akademická pracovníčka - asistentka545 136 253
BN01N2053 (Z2.53)
ivana.malovicova@mendelu.cz
Menšík Ladislav, Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - odborný asistent
545 134 066
BA04N6050 (B6.50)ladislav.mensik@mendelu.cz
ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)
hamza.messari@mendelu.cz
Mifková Tatiana, Ing., Ph.D.DFRRMS
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqmifko1@node.mendelu.cz
Mintah Samuel, Ing. Bc.externý učiteľ
xmintah@node.mendelu.cz
Miškolci Simona, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)
simona.miskolci@mendelu.cz
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 311BN01N3011 (Z3.11)ondrej.mocek@mendelu.cz
Modrá Helena, doc. MVDr., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka
545 136 320
BN01N3020 (Z3.20)
helena.modra@mendelu.cz
Morávková LucieDFRRMSorganizačně-technická pracovníčka
545 136 508
BN01N3008 (Z3.08)
ÚRR
externý učiteľ
ymusah@node.mendelu.cz
ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)jiri.nesiba@mendelu.cz
externá učiteľka
akademický pracovník - profesor
545 136 319
BN01N3019 (Z3.19)ivo.pavlik@mendelu.cz
DFRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpesa@node.mendelu.cz
ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)
externá učiteľka
Polišenský JanÚTS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ptáček Pavel, Mgr. RNDr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 324
BN01N3024 (Z3.24)
ÚTS
výzkumník projektu I
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
Quartey Ebo Tawiah, Ing., Ph.D.akademický pracovník - asistent545 136 335
BN01N3035 (Z3.35)
ebo.quartey@mendelu.cz
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
Redlichová Radka, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 257BN01N2057 (Z2.57)pavel.reich@mendelu.cz
Roubínek Pavel, Mgr., Ph.D.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚEPZakademický pracovník - docent545 136 252BN01N2052 (Z2.52)
zahraničný hosť
qqsangua@node.mendelu.cz
zahraničný hosť
qqschlos@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 283
BN01N2056 (Z2.56)
jiri.schneider@mendelu.cz
externí asistentka
zahraničná hosť
organizačně-technická pracovníčka545 136 306BN01N3006 (Z3.06)katerina.slamova@mendelu.cz
Smolík Josef, doc. PhDr. Mgr., Ph.D., MBA, LLMÚSS
akademický pracovník - docent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)josef.smolik@mendelu.cz
ÚSSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqsmolov@node.mendelu.cz
ÚRPE
akademická pracovníčka - docentka
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
kristina.somerlikova@mendelu.cz
externí člen SZ
qqstrele@node.mendelu.cz
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
veronika.svatosova@mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 410
BN01N4010 (Z4.10)
eliska.svobodova@mendelu.cz
Svobodová Zuzana, Ing.ÚRPEakademická pracovníčka - asistentka
545 136 532
BN01N3032 (Z3.32)
Ševčík Michal, Ing.ÚRRakademický pracovník - asistent
545 136 329
BN01N3029 (Z3.29)
DFRRMSstudijní referentka545 136 112
BN01N1021 (Z1.21)
Štantejská Petra, Ing.ÚEPZpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
xstantej@node.mendelu.cz
Tamáš Vojtěch, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 335BN01N3035 (Z3.35)
Tapachai Nirundon, prof. Dr.ÚRPE
externý učiteľ
qqtapach@node.mendelu.cz
Taterová Eva, Mgr., MA, Ph.D.ÚTS
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 310BN01N3010 (Z3.10)eva.taterova@mendelu.cz
externý učiteľ
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Turcsányi Richard, Mgr. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
richard.turcsanyi@mendelu.cz
externý učiteľ
qqtvrdo2@node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtweref@node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqulmann@node.mendelu.cz
ÚSS
akademická pracovníčka - docentka
545 136 323BN01N3023 (Z3.23)martina.urbanova@mendelu.cz
Váleková Soňa, Ing.
externá učiteľka
545 136 408BN01N4008 (Z4.08)xvalekov@node.mendelu.cz
Vaňová Anna, doc. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
qqvanova@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqvasic9@node.mendelu.cz
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 409BN01N4009 (Z4.09)
von Bennewitz Álvarez Eduardo Alfredo, Ing., Ph.D.FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)545 136 313BN01N3013 (Z3.13)
Vöröš Dominik, Mgr.ÚTS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqvoros1@node.mendelu.cz
akademický pracovník - profesor545 136 284BN01N2052 (Z2.52)
Zdráhal Ivo, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)ivo.zdrahal@mendelu.cz
Zezůlková Marie, Dr. Ing.FRRMSexterní člen SZ
Zouhar Ludvíková Lenka, Mgr.akademická pracovníčka - asistentka545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 322BN01N3022 (Z3.22)
akademická pracovníčka - profesorka
545 136 404
BN01N4004 (Z4.04)

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.