Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS) - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Ústav regionální a podnikové ekonomiky. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.


Zoznam pracovníkov

MenoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Živělová Iva, prof. Ing., CSc.vedúci pracoviska, akademická pracovníčka - profesorka545 136 404BN01N4004 (Z4.04)iva.zivelova@mendelu.cz
Zamestnanci    
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.akademická pracovníčka - profesorka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)vera.becvarova@mendelu.cz
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka545 136 405BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
Daňková Barbora, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 408BN01N4008 (Z4.08)barbora.dankova@mendelu.cz
Grega Libor, prof. Dr. Ing.akademický pracovník - profesor545 136 406BN01N4006 (Z4.06)libor.grega@mendelu.cz
Chmelíková Gabriela, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka545 136 411BN01N4011 (Z4.11)gabriela.chmelikova@mendelu.cz
Miškolci Simona, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)simona.miskolci@mendelu.cz
Quartey Ebo Tawiah, Ing., Ph.D.akademický pracovník - asistent545 136 335BN01N3035 (Z3.35)ebo.quartey@mendelu.cz
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka545 136 403BN01N4003 (Z4.03)jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
Redlichová Radka, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 411BN01N4011 (Z4.11)radka.redlichova@mendelu.cz
Somerlíková Kristina, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka545 136 401BN01N4001 (Z4.01)kristina.somerlikova@mendelu.cz
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 403BN01N4003 (Z4.03)veronika.svatosova@mendelu.cz
Svobodová Eliška, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 410BN01N4010 (Z4.10)eliska.svobodova@mendelu.cz
Svobodová Zuzana, Ing.akademická pracovníčka - asistentka545 136 532BN01N3032 (Z3.32)zuzana.svobodova@mendelu.cz
Tamáš Vojtěch, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 335BN01N3035 (Z3.35)vojtech.tamas@mendelu.cz
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 409BN01N4009 (Z4.09)nahanga.verter@mendelu.cz
Zdráhal Ivo, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 409BN01N4009 (Z4.09)ivo.zdrahal@mendelu.cz
Externí pracovníci    
Bartušková Hana, Ing.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)545 136 401BN01N4001 (Z4.01)qqbartu2@node.mendelu.cz
Bodečková Božena, Ing.externá učiteľka545 136 401BN01N4001 (Z4.01)bodeckov@node.mendelu.cz
Brunclík Karel, Ing.externý učiteľqqbruncl@node.mendelu.cz
Kafoněk Richard, Ing., Ph.D.externý učiteľ545 132 532BA39N5022 (Q5.22)qqkafone@node.mendelu.cz
Lategan Francois, Dr.externý učiteľqqlatega@node.mendelu.cz
Lopez Garcia Jose Luis, prof.externý učiteľqqlopezg@node.mendelu.cz
Máchal Pavel, doc. Ing., CSc., prof.h.c.externý učiteľ545 136 332BN01N3032 (Z3.32)pmachal@node.mendelu.cz
Tapachai Nirundonexterný učiteľqqtapach@node.mendelu.cz
Tvrdoň Jozef, prof. Ing., Ph.D.externý učiteľqqtvrdo2@node.mendelu.cz
Váleková Soňa, Ing.externá učiteľka545 136 408BN01N4008 (Z4.08)xvalekov@node.mendelu.cz
Doktorandi    
Adamson Emmanuel Adu, Ing.doktorandxadamson@node.mendelu.cz
Dvořáková Denisa, Ing. et Ing.doktorandkaxdvora80@node.mendelu.cz
Mansaray Sheku Kemoh, Ing., M.Sc.doktorandxmansara@node.mendelu.cz
Vaněk Martin, Ing.doktorandxvanek6@node.mendelu.cz

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.