Zahradnická fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Telefónna predvoľba pre pracovisko Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla, ktoré nezodpovedajú tejto predvoľbe sú v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Ailer Štefan, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqailer@node.mendelu.cz
Ambrožová Zuzana, Ing., Ph.D.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka298LB06N2036 (Led-D2.36)zuzana.ambrozova@mendelu.cz
Balík Josef, prof. Ing., Ph.D.ÚPTZPvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - profesor262LB01N3009 (Led-A3.09)josef.balik@mendelu.cz
Baltazár Tivadar, Ing., Ph.D.ÚŠMZRdoktorandtivadar.baltazar@mendelu.cz
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.MENDvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent311LD03N1009 (LD031.09)miroslav.baranek@mendelu.cz
Baránková Kateřina, Ing., Ph.D.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka, organizační pracovníčka318LD08N1021 (LD081.21)katerina.barankova@mendelu.cz
Barański Rafał, prof. Dr hab.ZFexterný učiteľqqbarans@node.mendelu.cz
Baričičová Viera, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqbarici@node.mendelu.cz
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent252LB06N1015 (Led-D1.15)mojmir.baron@mendelu.cz
Baroňová KateřinaÚVVpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqbarono@node.mendelu.cz
Benediková Daniela, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní oponentka IGAqqbened1@node.mendelu.cz
Berraf-Tebbal Akila, Ph.D.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka309akila.berraf-tebbal@mendelu.cz
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ545 136 405BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
Blechová Hana, Ing.ÚŠMZRtechnická pracovníčka pro vědu a výzkumhana.blechova@mendelu.cz
Bobríková Júlia, Ing.ÚBZdoktorandkaxbobriko@node.mendelu.cz
Boček Stanislav, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 136 010BA01N5020 (A5.20)xbocek0@node.mendelu.cz
Brunecký Petr, doc. Dr. Ing.ZFexterný učiteľ545 134 174BA06N4002 (T4.02)petr.brunecky@mendelu.cz
Březinová Magdaléna, Ing. Bc.ÚPKdoktorandkaxbrezin6@node.mendelu.cz
Buček Antonín, doc. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ545 134 044BA04N5044 (B5.44)bucek@node.mendelu.cz
Budínová Dagmar, Ing.ÚVVdoktorandkaxbudino3@node.mendelu.cz
Bucha TomášVSLzemědělský dělníktomas.bucha@mendelu.cz
Bukovská Pavla, Ing.ÚZATakademická pracovníčka - asistentka248LB01N2018 (Led-A2.18)pavla.bukovska@mendelu.cz
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent277LB06N2021 (Led-D2.21)pavel.bulir@mendelu.cz
Burgová Jana, Ing., Ph.D.ÚŠMZRakademická pracovníčka - odborná asistentka323LD03N2007 (LD032.07)jana.burgova@mendelu.cz
Burg Patrik, prof. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZATvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - profesor373LB01N3024 (Led-A3.24)patrik.burg@mendelu.cz
Burian Samuel, Ing.ZFexterní člen SZqqburia1@node.mendelu.cz
Castillo Toriello de Gajda Ana CristinaVSLuklízečkaana.gajda@mendelu.cz
Čaněk Alois, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqcanek1@node.mendelu.cz
Čapková MilenaVSL, DZFreferentka administrativy, pracovníčka trhu práce227LB01N1013 (Led-A1.13)milena.capkova@mendelu.cz
Čech Kielar Martin, Ing.ÚZATasistent projektuLB01N3025 (Led-A3.25)martin.kielar@mendelu.cz
Čechová Jana, Ing., Ph.D.ÚZK, MENDstavební referentka, koordinátor projektu ZF315LD03N1003 (LD031.03)jana.cechova@mendelu.cz
Čech Pavel, Ing.ZF, DZFsystémový integrátor, asistent projektu228LB01N1035 (Led-A1.35)pavel.cech@mendelu.cz
Čech Petr, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 134 516BA06N4016 (T4.16)petr.cech@mendelu.cz
Červinka Jan, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZ545 132 379BA39N3024 (Q3.24)jan.cervinka@mendelu.cz
Čížková Alice, Ing.ÚZATdoktorandka, organizačně-technická pracovníčka, akademická pracovníčka - asistentka265LB01N3016 (Led-A3.16)alice.cizkova@mendelu.cz
Damcová Eva, Ing.ZFexterní člen SZqqdamcov@node.mendelu.cz
Damcová Tereza, MgA.ÚZAKAakademická pracovníčka - asistentka, vědecko-výzkumná pracovníčka545 136 041BA01N5013 (A5.13)tereza.damcova@mendelu.cz
Damec Jiří, prof. Ing., CSc.ÚZAKAvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - profesor291BA01N5014 (A5.14)jiri.damec@mendelu.cz
Derganz Jiří, Ing.VSLvedoucí vnitřní správy201jiri.derganz@mendelu.cz
Dlouhá Drahomíra, doc. PhDr., CSc.ZFexterná učiteľka548 220 078dlouha@node.mendelu.cz
Dobšáková Blažena, Bc.ÚZKorganizačně-technická pracovníčka230LB01N1027 (Led-A1.27)blazena.dobsakova@mendelu.cz
Dohnalová Barbora, Ing., Ph.D.ÚPKakademická pracovníčka - odborná asistentka301LB06N2037 (Led-D2.37)barbora.dohnalova@mendelu.cz
Dokoupil Libor, Ing., Ph.D.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent545 136 003libor.dokoupil@mendelu.cz
Doležel Vít, Ing.ÚBZpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqdolez4@node.mendelu.cz
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.ZFexterný učiteľ545 134 171BA06N4006 (T4.06)qqdrapal@node.mendelu.cz
Drobiličová IrenaÚŠMZRtechnická pracovníčka pro výuku321LD03N2010 (LD032.10)irena.drobilicova@mendelu.cz
Dvořák Miloň, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 134 120BA04N3015 (B3.15)milon.dvorak@mendelu.cz
Eichmeier Aleš, Ing., Ph.D.MENDvědecko-výzkumný pracovník, organizační pracovník315LD03N1003 (LD031.03)ales.eichmeier@mendelu.cz
Faltýnková Anna, Ing.ÚBZdoktorandkaxfaltynk@node.mendelu.cz
Feriancová Lubica, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqferian@node.mendelu.cz
Fetterová Dagmar, Ing.ZFexterní oponentka IGAqqfetter@node.mendelu.cz
Fialová Zuzana, Ing.ÚPKdoktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčkaLB06N3003 (ZFD31)zuzana.fialova@mendelu.cz
Fibingrová LudmilaVSLpěstitelka plodinludmila.fibingrova@mendelu.cz
Fišerová Helena, Dr. Ing.ZFexterná učiteľka545 133 015BA03N6030 (C6.30)hfiser@node.mendelu.cz
Gála AntonínVSLdělník nádvorní skupinyantonin.gala@mendelu.cz
Gazdík Filip, Ing.MENDtechnický pracovník pro vědu a výzkum, doktorand312LD08N1009 (LD081.09)filip.gazdik@mendelu.cz
Glozar MarekDZFřidičmarek.glozar@mendelu.cz
Goliáš Jan, prof. Ing., DrSc.ÚPTZPvědecko-výzkumný pracovník, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)jan.golias@mendelu.cz
Göttingerová Martina, Ing.ÚOdoktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčka243LB01N2012 (Led-A2.12)martina.gottingerova@mendelu.cz
Grbavčicová JarmilaVSLpěstitelka plodinjarmila.grbavcicova@mendelu.cz
Grzebelus Dariusz, prof.MENDvědecko-výzkumný pracovníkdariusz.grzebelus@mendelu.cz
Hasíková Lea, Mgr.ZFexterná učiteľka545 136 557BN01N2057 (Z2.57)lea.hasikova@mendelu.cz
Havel Ladislav, prof. RNDr., CSc.ZFexterný učiteľ545 133 016BA03N5026 (C5.26)ladislav.havel@mendelu.cz
Havlíček Jiří, doc. PhDr.ÚZAKApracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqhavl12@node.mendelu.cz
Híc Pavel, Ing., Ph.D.ÚPTZPvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent268LB01N3010 (Led-A3.10)pavel.hic@mendelu.cz
Hlaváčková Petra, Ing.ÚPKdoktorandkaxhlavac6@node.mendelu.cz
Hlaváčová IvanaVSLpěstitelka plodinivana.hlavacova@mendelu.cz
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.ZFexterný učiteľ545 136 252BN01N2052 (Z2.52)hlusek@node.mendelu.cz
Hnilička František, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqhnili1@node.mendelu.cz
Holešínský Radim, Ing.ÚVVdoktorand, technický pracovník pro výukuradim.holesinsky@mendelu.cz
Horáčková Julie, Ing.ÚZAKAdoktorandkaxhoracko@node.mendelu.cz
Horák Miroslav, Ing., Ph.D.ÚPTZPvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent268LB01N3010 (Led-A3.10)miroslav.horak@mendelu.cz
Hořínková MarcelaÚZKtechnická pracovníčka pro výuku230LB01N1020 (Led-A1.20)marcela.horinkova@mendelu.cz
Host AdamZFexterný učiteľqqhost1@node.mendelu.cz
Host TomášZFexterný učiteľqqhost@node.mendelu.cz
Hrdličková Hana, Ing.ZFexterní člen SZqqhrdlic@node.mendelu.cz
Hrdličková MiroslavaVSLuklízečkamiroslava.hrdlickova@mendelu.cz
Hronová Šafářová Lucie, Ing. et Ing., Ph.D.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčkalucie.safarova@mendelu.cz
Hrstka MilošVSLstrážnýmilos.hrstka.mend@mendelu.cz
Hrstka MilošVSLpěstitel plodinmilos.hrstka@mendelu.cz
Chladil Josef, doc. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ545 134 516BA06N4005 (T4.05)chladil@node.mendelu.cz
Chvalinová Klára, Ing.ÚVVdoktorandkaxchvalin@node.mendelu.cz
Chwil MiroslawaÚZKexterná učiteľkaqqchwil@node.mendelu.cz
Janák Karel, doc. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ545 134 161BA04N6050 (B6.50)karel.janak@mendelu.cz
Jančík Miroslav, Ing.ZFexterný učiteľ545 134 515BA06N2011 (T2.11)miroslav.jancik@mendelu.cz
Jančura Peter, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqjancur@node.mendelu.cz
Janiš Dalibor, Mgr., PhD.ÚBZexterní školitelqqjanis1@node.mendelu.cz
Janišová Jana, PhDr., PhD.ÚBZexterní školitelkaqqjaniso@node.mendelu.cz
Janků Martin, doc. JUDr., CSc.ZFexterný učiteľ545 132 205BA39N6034 (Q6.34)jankum@node.mendelu.cz
Jelínek Antonín, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqjelin7@node.mendelu.cz
Jetmarová Eva, Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqjetmar@node.mendelu.cz
Jezdinský Aleš, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent236LB01N1022 (Led-A1.22)ales.jezdinsky@mendelu.cz
Jiránek Tomáš, Ing. et Ing.ZFexterní člen SZqqjirane@node.mendelu.cz
Josefíková IvanaDZFstudijní referentka226LB01N1012 (Led-A1.12)ivana.josefikova@mendelu.cz
Jurasová MilušeVSLpěstitelka plodinmiluse.jurasova@mendelu.cz
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.ÚZK, DZFvědecko-výzkumný pracovník, organizační pracovník231LB01N1021 (Led-A1.21)milos.jurica@mendelu.cz
Juřenová PetraÚŠMZRorganizačně-technická pracovníčka320LD03N2011 (LD032.11)petra.jurenova@mendelu.cz
Kadlecová Eliška, Ing.MENDdoktorandka312xkadleco@node.mendelu.cz
Kachyňa František, Ing.ZFexterný učiteľ545 134 173BA06N2009 (T2.09)frantisek.kachyna@mendelu.cz
Kingová MarcelaZFexterná učiteľkaqqkingov@node.mendelu.cz
Kiss Tomáš, Ing.MEND, ÚOvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - asistent241LB01N2010 (Led-A2.10)tomas.kiss@mendelu.cz
Kizek René, prof. Ing., Ph.D.ÚVVpracovník bez úvazku (prac. dohoda)BA02N3017 (D3.17)qqkizek@node.mendelu.cz
Klasová Kristýna, Ing., Ph.D.ÚBZorganizačně-technická pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka281LB06N2016 (Led-D2.16)kristyna.klasova@mendelu.cz
Klemš Marek, RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 133 296BA03P1077 (C01.77)marek.klems@mendelu.cz
Klepárník Radim, Ing.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník, doktorandLB06N3003 (ZFD31)radim.kleparnik@mendelu.cz
Klímová Veronika, Ing.ÚBZdoktorandkaxurban19@node.mendelu.cz
Klimovičová Světlana, PaedDr.DZFexterná učiteľka211sklimov@node.mendelu.cz
Knézlík JosefZF, DZFsystémový integrátor, technik informačních systémů228LB01N1035 (Led-A1.35)josef.knezlik@mendelu.cz
Knot Pavel, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 133 078BA01N3007 (A3.07)pavel.knot@mendelu.cz
Knott Robert, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 134 124BA04N4036 (B35)robert.knott@mendelu.cz
Kobza František, prof. Ing., CSc.DZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)234kobza0@node.mendelu.cz
Kocanová Mária, Ing.MENDdoktorandka, technická pracovníčka pro vědu a výzkum312LD08N1009 (LD081.09)maria.kocanova@mendelu.cz
Kokeš Přemysl, MgA.ÚZAKAakademický pracovník - asistent298premysl.kokes@mendelu.cz
Kolmanová Drahomíra, Ing.ZFexterní oponentka IGAqqkolma1@node.mendelu.cz
Konečná Hana, Ing., Ph.D.ZFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)243LB01N2012 (Led-A2.12)xkonec17@node.mendelu.cz
Kopřivová Iveta, Ing.ÚZAKAakademická pracovníčka - asistentka, vědecko-výzkumná pracovníčka304iveta.koprivova@mendelu.cz
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.ÚZK, ÚVVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent231LB01N1021 (Led-A1.21)tomas.kopta@mendelu.cz
Košťálová IvaVSLpěstitelka plodiniva.kostalova@mendelu.cz
Koukal Vítězslav, Ing., CSc.ÚŠMZRpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqkouka3@node.mendelu.cz
Koutník Vilém, Ing., CSc.DZFexterný učiteľqqkoutn8@node.mendelu.cz
Kovář Martin, Ing.ZFexterní člen SZqqkova11@node.mendelu.cz
Kozlovsky Dufková Jana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterná učiteľka545 132 472BA39N4030 (Q4.30)jana.dufkova@mendelu.cz
Kožíšková Jarmila, Ing., Ph.D.ÚPTZPtechnická pracovníčka pro výuku, akademická pracovníčka - odborná asistentka269LB01N3015 (ZFAC3)jarmila.koziskova@mendelu.cz
Králík Stanislav, Ing.ZFexterní člen SZqqkrali5@node.mendelu.cz
Krejčí Markéta, Ing. arch., Ph.D.ÚZAKAakademická pracovníčka - odborná asistentka304LB06N2028 (Led-D2.28)marketa.krejci@mendelu.cz
Krejčiřík Přemysl, doc. Ing., Ph.D.ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent275LB06N2018 (Led-D2.18)premysl.krejcirik@mendelu.cz
Křen Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ545 133 106BA01N3033 (A3.33)jan.kren@mendelu.cz
Křivánek Ivo, doc. RNDr., CSc.ZFexterný učiteľ545 132 126BA01N1032 (A1.32)ivo.krivanek@mendelu.cz
Křižan Břetislav, Ing., Ph.D.MENDpracovník bez úvazku (prac. dohoda)309xkrizan1@node.mendelu.cz
Křupka Pavel, Ing.ÚPTZPpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqkrupka@node.mendelu.cz
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.ÚPKvedoucí vědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent280BA01N5043 (A5.43)petr.kucera@mendelu.cz
Kulhánková Zora, Ing., Ph.D.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka298BA01N5013 (A5.13)zora.kulhankova.uzaka@mendelu.cz
Kumšta Michal, Ing.ÚVVtechnický pracovník pro vědu a výzkum, akademický pracovník - asistent256LB06P1010 (ZFD02)michal.kumsta@mendelu.cz
Kunicki Edward, prof.ZFexterní člen SZqqkunick@node.mendelu.cz
Kurková DagmarDZForganizačně-technická pracovníčka219LB01N1005 (Led-A1.05)dagmar.kurkova@mendelu.cz
Kuťková Tatiana, doc. Ing., CSc.ÚBZvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - docentka273LB06N2013 (Led-D2.13)tatiana.kutkova@mendelu.cz
Kyseláková Marie, doc. Ing. RNDr., CSc.ZFexterná učiteľka252kyselako@node.mendelu.cz
Lacina Darek, Ing.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - asistent302LB06N2038 (Led-D2.38)darek.lacina@mendelu.cz
Lachmannová Monika, Ing., Ph.D.ÚZAKAexterná učiteľkaxsubova@node.mendelu.cz
Lampíř Lubomír, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqlampir@node.mendelu.cz
Látr Aleš, RNDr., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqlatr@node.mendelu.cz
Láznička Vladimír, Ing., Ph.D.ÚPKpracovník bez úvazku (prac. dohoda)545 136 049BA01N5042 (A5.42)laznicka@node.mendelu.cz
Lehovcová Marie, Ing.ÚZAKAdoktorandkaxlehovco@node.mendelu.cz
Licek Josef, Ing.ÚVVdoktorandxlicek1@node.mendelu.cz
Lískovec StanislavVSLinstalatérstanislav.liskovec@mendelu.cz
Litschmann Tomáš, RNDr.ZFexterní oponent IGAqqlitsch@node.mendelu.cz
Loder Sebastian, Ing.ÚBZdoktorandxloder@node.mendelu.cz
Loučka MarekVSLúdržbář - elektrikářmarek.loucka@mendelu.cz
Loučková Marie, Ing.VSLpěstitelka plodinmarie.louckova@mendelu.cz
Lukš FrantišekVSLstavební údržbář budovfrantisek.luks@mendelu.cz
Lukšová StanislavaÚVVorganizačně-technická pracovníčka, asistentka projektu250LB06N1011 (Led-D1.11)stanislava.luksova@mendelu.cz
Magni Anna, Ing., Ph.D.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčka046BA01N5015 (A5.15)anna.magni@mendelu.cz
Magnús Samuel, Ing.ÚOdoktorand243LB01N2010 (Led-A2.10)xmagnus@node.mendelu.cz
Mácha Ondřej, MgA.ÚZAKApracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqmacha@node.mendelu.cz
Malý Ivan, doc. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ545 136 003BA01N5012 (A5.12)maliv@node.mendelu.cz
Marion Giles MichaelZFzahraničný hosťqqmarion@node.mendelu.cz
Martinek Jiří, Ing., Ph.D.ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent276LB06N2018 (Led-D2.18)jiri.martinek@mendelu.cz
Martinková Kuchyňková Hana, Ing., Ph.D.ÚPK, DZFvědecko-výzkumná pracovníčka, organizační pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka293BA01N5018 (A5.18)hana.kuchynkova@mendelu.cz
Martinková Milena, RNDr., CSc.ZFexterná učiteľka545 134 054BA04N5047 (B5.47)mart@node.mendelu.cz
Mašán Vladimír, Ing., Ph.D.ÚZATtechnický pracovník pro vědu a výzkum, pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent370LB01N3018 (Led-A3.18)vladimir.masan@mendelu.cz
Mašek Jiří, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqmasek@node.mendelu.cz
Matějka Daniel, Ing., Ph.D.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent301LB06N2037 (Led-D2.37)daniel.matejka@mendelu.cz
Matějková Hana, Ing.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčka, pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)285LB06N3003 (ZFD31)hana.matejkova@mendelu.cz
Medlík Mikuláš, MgA.ÚZAKAakademický pracovník - asistent298mikulas.medlik@mendelu.cz
Meloun Milan, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 134 168BA06N2002 (T2.02)xmeloun1@node.mendelu.cz
Michlovský Miloš, doc. Ing., DrSc.ZFexterný učiteľqqmichl0@node.mendelu.cz
Miksová Lenka, Ing. et Ing.ÚBZdoktorandka, akademická pracovníčka - asistentka279LB06N2016 (Led-D2.16)lenka.miksova.ubz@mendelu.cz
Mitić AleksandraÚZAKAdoktorandkaxmitic@node.mendelu.cz
Moudrá Jana, Ing.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka310LD08N1021 (LD081.21)jana.moudra@mendelu.cz
Mouric JiříDZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqmouric@node.mendelu.cz
Muchová Tereza, Ing.ÚZKdoktorandka238LA02N1006 (LA021.06)xmuchov2@node.mendelu.cz
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.ZFexterný učiteľ545 134 175BA06N4009 (T4.09)qqmulle4@node.mendelu.cz
Musil Michal, Ing. arch.ZFexterní oponent IGAqqmusil3@node.mendelu.cz
Náhlíková Barbora, Ing.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčkabarbora.nahlikova@mendelu.cz
Navrátil Aleš, doc. Ing. arch., Ph.D.ÚZAKAexterný učiteľqqnavr16@node.mendelu.cz
Navrátil Milan, prof. RNDr., CSc.ZFexterní oponent IGAqqnavr18@node.mendelu.cz
Navrátil Miroslav, RNDr., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 134 026BA04N5031 (B5.31)miroslav.navratil@mendelu.cz
Nawrocki Jacek, Dr hab.ZFexterní člen SZqqnawroc@node.mendelu.cz
Nečasová Jana, Ing.DZForganizační pracovníčka224LB01N1007 (Led-A1.07)jana.necasova.dzf@mendelu.cz
Nečas Tomáš, Ing., Ph.D.ÚOakademický pracovník - odborný asistent, vedoucí vědecko-výzkumný pracovník244LB01N2013 (Led-A2.13)tomas.necas@mendelu.cz
Nedorost Ľudovít, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqnedoro@node.mendelu.cz
Němcová Anna, Dr. Ing.ÚPTZPvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka266LB01N3008 (Led-A3.08)anna.nemcova@mendelu.cz
Nepivodová Vlasta, PhDr.ZFexterná učiteľka545 136 326BN01N3026 (Z3.26)nepivodo@node.mendelu.cz
Neugebauerová Jarmila, doc. Ing., Ph.D.ÚZKakademická pracovníčka - docentka233LB01N1032 (Led-A1.32)jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
Nevěděl Vít, Ing.ÚVVdoktorandxnevede2@node.mendelu.cz
Nováková JanaÚBZtechnická pracovníčka pro vědu a výzkum, organizačně-technická pracovníčka270LB06N2014 (Led-D2.14)jana.novakova@mendelu.cz
Nováková Olga, Ing.ZFexterní člen SZqqnovak0@node.mendelu.cz
Omastová Petra, Ing.ÚPTZPtechnická pracovníčka pro výuku264LB01N3008 (Led-A3.08)petra.omastova@mendelu.cz
Ondrášek Ivo, Ing., Ph.D.ÚOvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent242LB01N2011 (Led-A2.11)ivo.ondrasek@mendelu.cz
Ondr Pavel, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqondr@node.mendelu.cz
Ondrušiková Eva, Ing., CSc.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka310LD08N1021 (LD081.21)eva.ondrusikova@mendelu.cz
Opravil Jaromír, Ing.ZFexterní člen SZqqopravi@node.mendelu.cz
Otruba Ivar, prof. Ing., CSc.ZFexterný učiteľB302otruba@node.mendelu.cz
Paganová Viera, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní oponentka IGAqqpagano@node.mendelu.cz
Patočka Zdeněk, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 134 022BA04N1068 (B1.68)zdenek.patocka@mendelu.cz
Patzak Josef, Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqpatzak@node.mendelu.cz
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.ZFexterní člen SZqqpaulen@node.mendelu.cz
Pavelková Radka, Ing.MENDpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)315xpavel11@node.mendelu.cz
Pavlačka Radek, Ing.ZFexterní člen SZqqpavla5@node.mendelu.cz
Pavlačková Katarína, Ing.ZF, ÚPKtechnická pracovníčka pro výuku, administrátorka projektu, externá učiteľka302LB06N2030 (Led-D2.30)katarina.pavlackova@mendelu.cz
Pavloušek Pavel, prof. Ing., Ph.D.ÚVVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - profesor251LB06N1012 (Led-D1.12)pavel.pavlousek@mendelu.cz
Pečenka Jakub, Ing.MENDvědecko-výzkumný pracovník, organizační pracovník308LD03N1005 (LD031.05)jakub.pecenka@mendelu.cz
Pechová Jana, Ing., Ph.D.ÚZAKApracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqpecho1@node.mendelu.cz
Pejchal Miloš, prof. Ing., CSc.ÚBZakademický pracovník - profesor272LB06N2017 (Led-D2.17)milos.pejchal@mendelu.cz
Peňázová Eliška, Ing. Bc.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka, organizační pracovníčka309eliska.penazova@mendelu.cz
Pernický PavelÚZATtechnický pracovník pro výuku372LB01N3025 (Led-A3.25)pavel.pernicky@mendelu.cz
Petrović Bojana, MScÚZKdoktorandka238LA02N1006 (LA021.06)xpetrov3@node.mendelu.cz
Petříková Kristina, doc. Ing., CSc.ZFexterná učiteľkaLB01N1030 (Led-A1.30)petrikov@node.mendelu.cz
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.ZFexterný učiteľqqpicha@node.mendelu.cz
Pinkava JanVSLpěstitel plodin, mechanizátorjan.pinkava@mendelu.cz
Pintér Eduard, Ing., PhD.ZFexterní člen SZqqpinter@node.mendelu.cz
Podhorský David, Ing.ZFexterní oponent IGAqqpodhor@node.mendelu.cz
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.ÚZKvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - profesor232LB01N1026 (Led-A1.26)robert.pokluda@mendelu.cz
Poláčková Lucie, Ing., Ph.D.ÚZAKAakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 045BA01N5019 (A5.19)lucie.polackova@mendelu.cz
Polcarová AlenaÚZKevidován v OBDqqpolcar@node.mendelu.cz
Polláková PavlaVSLuklízečkapavla.pollakova@mendelu.cz
Pospíšil František, prof. Ing., CSc.ZFexterný učiteľqqpospis@node.mendelu.cz
Prášil Jan, Ing.ZFexterní oponent IGAqqprasil@node.mendelu.cz
Prokeš Kamil, Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - odborný asistent253LB06N1013 (Led-D1.13)kamil.prokes@mendelu.cz
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 132 397BA39N3085 (Q3.85)martin.prokes.umo@mendelu.cz
Prudký Jan, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľprudky@node.mendelu.cz
Průšová Božena, Ing.ÚVVakademická pracovníčka - asistentka259LB06N1013 (Led-D1.13)bozena.prusova@mendelu.cz
Pulkrábková MarieVSLuklízečka206marie.pulkrabkova@mendelu.cz
Pulkrábková VladimíraÚZAKAorganizačně-technická pracovníčka, administrator projektu290LB06N2027 (Led-D2.27)vladimira.pulkrabkova@mendelu.cz
Raddová Jana, Mgr., Ph.D.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka318LD08N1006 (LD081.06)jana.raddova@mendelu.cz
Ragasová Lucia, Ing.ÚZK, MENDdoktorandka, technická pracovníčka pro vědu a výzkum238LA02N1006 (LA021.06)lucia.ragasova@mendelu.cz
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ545 136 403BN01N4003 (Z4.03)jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
Rajnoch Milan, doc. Ing., CSc.ÚBZakademický pracovník - docent271LB06N2019 (Led-D2.19)milan.rajnoch@mendelu.cz
Rampáčková Eliška, Ing.ÚOdoktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčka243LB01N2012 (Led-A2.12)eliska.rampackova@mendelu.cz
Rolný Ivo, doc. PhDr., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 132 536BA39N5041 (Q5.41)rolny@node.mendelu.cz
Rožnovský Jaroslav, Ing. RNDr., CSc.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent545 136 010BA01N5062 (A5.62)jaroslav.roznovsky@mendelu.cz
Ryzá AlenaVSLreferentka hospodářské správy210alena.ryza@mendelu.cz
Řepka Radomír, doc. Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 134 057BA04N5043 (B5.43)radomir.repka@mendelu.cz
Řezanina Zdeněk, Bc.DZFprojektový manažer - seniorzdenek.rezanina@mendelu.cz
Řezníček Vojtěch, prof. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ545 136 000BA01N3045 (A3.45)reznicek@node.mendelu.cz
Salašová Alena, doc. Dr. Ing.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - docentka293BA01N5018 (A5.18)alena.salasova@mendelu.cz
Salaš Petr, doc. Dr. Ing.ÚŠMZRvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent322LD03N2008 (LD032.08)petr.salas@mendelu.cz
Salava Jaroslav, doc. Dr. Ing.ZFexterní člen SZqqsalava@node.mendelu.cz
Sedláček Jozef, Ing., Ph.D.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent301LB06N2037 (Led-D2.37)jozef.sedlacek@mendelu.cz
Sedlo Jiří, Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqsedlo@node.mendelu.cz
Sehnal KarelÚVVpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqsehna2@node.mendelu.cz
Sekanina Petr, Ing.ÚZKdoktorandxsekanin@node.mendelu.cz
Sendler Zdeněk, Ing.ZFexterní člen SZqqsendle@node.mendelu.cz
Skoupil Jaromír, Ing., Ph.D.ÚZATakademický pracovník - odborný asistent545 134 524BA04N6029 (B514)jaromir.skoupil@mendelu.cz
Slavík Rostislav, Bc.ÚVVtechnický pracovník pro vědu a výzkum258LB06P1016 (Led-D01.16)rostislav.slavik@mendelu.cz
Slezák Katalin Angéla, Dr.ÚZKdoktorandkaxslezak@node.mendelu.cz
Snovická ZuzanaVSLpěstitelka plodinzuzana.snovicka@mendelu.cz
Sochor Jiří, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent254LB06N1014 (Led-D1.14)jiri.sochor@mendelu.cz
Sochorová Lenka, Ing.ÚVVvědecko-výzkumná pracovníčka259LB06N1013 (Led-D1.13)lenka.sochorova@mendelu.cz
Sotolářová Oldřiška, Ing.ÚZKakademická pracovníčka - asistentkaLB01N1024 (Led-A1.24)oldriska.sotolarova@mendelu.cz
Sotolář Radek, Ing., Ph.D.ÚVVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent255LB06N1017 (Led-D1.17)radek.sotolar@mendelu.cz
Souček Jiří, Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqsouce2@node.mendelu.cz
Souček Josef, Ing.ZFexterní oponent IGAqqsouce3@node.mendelu.cz
Soural Ivo, Ing., Ph.D.ÚPTZPvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent266LB01N3008 (Led-A3.08)ivo.soural@mendelu.cz
Spěvák Josef, Ing., Ph.D.ÚZKkoordinátor investic projektu778 714 596josef.spevak@mendelu.cz
Spěváková Eva, Ing.DZF, ÚBZprojektový manažer - senior, tajemnice fakulty223LB01N1008 (Led-A1.08)eva.spevakova@mendelu.cz
Spěváková LibušeVSLuklízečkalibuse.spevakova@mendelu.cz
Spurný Petr, prof. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ545 133 266BA27N1046 (M1.46)spurny@node.mendelu.cz
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.ZFexterná učiteľka545 132 334BA39N3082 (Q3.82)sarka.stojarova@mendelu.cz
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 133 364BA02N1007 (D1.07)stratil@node.mendelu.cz
Strnadová HanaVSLtechnická pracovníčka pro vědu a výzkum382LB05N1008 (Led-SKL1.08)hana.strnadova@mendelu.cz
Supuka Ján, prof. Ing., DrSc.ZFexterní člen SZqqsupuka@node.mendelu.cz
Svitáčková Běla, Ing., CSc.ZFexterná učiteľka323svit@node.mendelu.cz
Svoboda Antonín, Ing.ZFexterní člen SZqqsvob14@node.mendelu.cz
Svobodová RenataDZFstudijní referentka225LB01N1006 (Led-A1.06)renata.svobodova@mendelu.cz
Svojanovský Roman, Ing. arch.ÚBZexterní školitelqqsvoja2@node.mendelu.cz
Sýkorová Jitka, PhDr.ZFexterná učiteľka545 134 106BA04N1020 (B1.20)jitka.sykorova@mendelu.cz
Šafránková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterná učiteľka545 133 048ivana.safrankova@mendelu.cz
Šamánek Dan, Ing.ÚZAKAakademický pracovník - asistent, doktorand297dan.samanek@mendelu.cz
Šesták Ondřej, Ing.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník285LB06N3003 (ZFD31)ondrej.sestak@mendelu.cz
Šimečková Jana, Ing.ZFexterní člen SZsimeckov@node.mendelu.cz
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - docent282LB06N2015 (Led-D2.15)pavel.simek@mendelu.cz
Šnurkovič Petr, Ing., Ph.D., DiS.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku269LB01N3015 (ZFAC3)petr.snurkovic@mendelu.cz
Špetík Milan, Ing.MENDtechnický pracovník pro vědu a výzkum, doktorand312LD08N1009 (LD081.09)milan.spetik@mendelu.cz
Špinlerová Zuzana, Ing., Ph.D.ZFexterná učiteľka545 134 054BA04N5047 (B5.47)zuzana.spinlerova@mendelu.cz
Štampar Franci, prof. Dr.ZFexterní člen SZqqstampa@node.mendelu.cz
Šteflíček Jan, Ing.ZFexterní člen SZqqstefli@node.mendelu.cz
Štefl Lukáš, Ing., Ph.D.ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent283LB06N2016 (Led-D2.16)lukas.stefl@mendelu.cz
Šuderlová Ludmila, Ing.ÚPTZPtechnická pracovníčka pro výuku263LB01N2024 (Led-A2.24)ludmila.suderlova@mendelu.cz
Švestková Petra, Ing.ÚPTZPdoktorandka269LB01N3015 (ZFAC3)xdufkov1@node.mendelu.cz
Tagliavini Massimo, prof.ZFexterní člen SZqqtaglia@node.mendelu.cz
Tekielska Dorota Anna, Ing.MENDdoktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčka312LD08N1009 (LD081.09)dorota.tekielska@mendelu.cz
Těthal Jiří, Mgr. Ing.ZFexterný učiteľxtethal@node.mendelu.cz
Toman Petr, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 132 404BA39N4090 (Q4.90)petr.toman@mendelu.cz
Tomešková Eva, Mgr.ZFexterná učiteľka545 136 396BN01N3032 (Z3.32)tomeskov@node.mendelu.cz
Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ545 132 533BA39N5023 (Q5.23)tomsik@node.mendelu.cz
Tříska Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterní oponent IGAqqtriska@node.mendelu.cz
Tvrzníková Magdalena, Ing.ÚŠMZRtechnická pracovníčka pro výuku545 136 029BA01N5034 (A5.34)magdalena.tvrznikova@mendelu.cz
Uher Jiří, doc. Dr. Ing.ÚZK, ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent234LB01N1030 (Led-A1.30)jiri.uher@mendelu.cz
Urbánek Tomáš, Ing.ZFexterný učiteľ545 132 330BA39N3082 (Q3.82)urbanek@node.mendelu.cz
Urban IvanVSLstrážnýivan.urban@mendelu.cz
Urbanová Radka, Bc.ZFexterná učiteľkaqqurbano@node.mendelu.cz
Urban Vojtěch, Ing.ÚPKdoktorandxurban9@node.mendelu.cz
Vacek Lubor, doc. Ing., CSc.ZFexterný učiteľqqvacek@node.mendelu.cz
Vachůn Miroslav, Ing., Ph.D.MENDakademický pracovník - odborný asistent318LD03N1005 (LD031.05)miroslav.vachun@mendelu.cz
Vaida Pavel, Bc.ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, organizační pracovník274LB06N2022 (Led-D2.22)pavel.vaida@mendelu.cz
Vaidová Michaela, Ing., BA (Hons)ÚZATprojektový manažer - senior, finanční manažer248LB01N2018 (Led-A2.18)michaela.vaidova@mendelu.cz
Vajčner Pavel, Ing.ZFexterní člen SZqqvajcn2@node.mendelu.cz
Valíček Pavel, prof. Ing., DrSc.ZFexterní člen SZqqvalice@node.mendelu.cz
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqvalsik@node.mendelu.cz
Valtera Jiří, Ing.ZFexterní oponent IGAqqvalte1@node.mendelu.cz
Vargová Janka, Ing.ZFexterní člen SZqqvargo3@node.mendelu.cz
Vaštík Lukáš, Ing. et Ing.ÚZATdoktorandxvastik@node.mendelu.cz
Vavříková LenkaVSLpěstitelka plodinlenka.vavrikova@mendelu.cz
Vejpustková Lenka, Ing.ÚZAKAdoktorandka, akademická pracovníčka - asistentka294lenka.vejpustkova@mendelu.cz
Velička Petr, Ing.ZFexterní člen SZqqvelic1@node.mendelu.cz
Viktorinová Miroslava, Ing.ÚPTZPorganizačně-technická pracovníčka260LB01N2028 (Led-A2.28)miroslava.viktorinova@mendelu.cz
Vilím Stanislav, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent278LB06N2021 (Led-D2.21)stanislav.vilim@mendelu.cz
Vlašínová Helena, Ing., Ph.D.ZFexterná učiteľka545 133 021BA03N5024 (C5.24)vlas@node.mendelu.cz
Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 133 279BA02N3023 (D3.23)jiri.vlcek@mendelu.cz
Vlková LenkaVSLpěstitelka plodinlenka.vlkova@mendelu.cz
Vlk Radoslav, Mgr., Ph.D.ÚŠMZRvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent545 136 004radoslav.vlk@mendelu.cz
Volařík PavelVSLopravář - traktoristapavel.volarik@mendelu.cz
Vorel Ivan, doc. Ing. arch., CSc.ZFexterní oponent IGAqqvorel4@node.mendelu.cz
Vrána František, akad. arch.ZFexterný učiteľ545 134 175BA06N4009 (T4.09)vrana@node.mendelu.cz
Vranová Valerie, doc. Ing., Ph.D.ZFexterná učiteľka545 134 039BA04N2046 (B2.46)valerie.vranova@mendelu.cz
Vrbová Libuše, Ing.ÚVVdoktorandkaxvrbova1@node.mendelu.cz
Wagnerová Eva, Ing.ZFexterní člen SZqqwagner@node.mendelu.cz
Weber Martin, Ing.ZFexterní oponent IGAqqweber@node.mendelu.cz
Wilhelmová Dana, doc. Dr. Ing.ÚZAKAakademická pracovníčka - docentka, vedoucí vědecko-výzkumná pracovníčka292BA01N5014 (A5.14)dana.wilhelmova@mendelu.cz
Wohlmuth Jan, Ing.MENDdoktorandxwohlmut@node.mendelu.cz
Wunschová HanaVSLuklízečkahana.wunschova@mendelu.cz
Záhradníková Viera, Ing.ÚVVtechnická pracovníčka pro výukuviera.zahradnikova@mendelu.cz
Zálešák VlastimilVSLstrážnývlastimil.zalesak@mendelu.cz
Zámečník Roman, Ing., Ph.D.ÚBZvědecko-výzkumný pracovník724 803 357LB06N2011 (Led-D2.11)roman.zamecnik@mendelu.cz
Zatloukal Patrik, Ing.ÚZATdoktorandxzatlo13@node.mendelu.cz
Zelená Věra, doc. RNDr., CSc.ZFexterná učiteľka545 136 005BA03N5028 (C5.28)zelena@node.mendelu.cz
Zemánek Pavel, prof. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZATvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - profesor371LB01N3020 (Led-A3.20)pavel.zemanek@mendelu.cz
Zimová Eliška, Ing.ZFexterní člen SZqqzimov1@node.mendelu.cz
Žallmannová Eva, Ing., Ph.D.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 043BA01N5018 (A5.18)eva.zallmannova@mendelu.cz
Želísková Renata, Ing.VSLtechnická pracovníčka pro výuku382LB05N1008 (Led-SKL1.08)renata.zeliskova@mendelu.cz
Žufan Pavel, doc. Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ545 132 502BA39N5039 (Q5.39)pavel.zufan@mendelu.cz

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.