Zahradnická fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Telefónna predvoľba pre pracovisko Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla, ktoré nezodpovedajú tejto predvoľbe sú v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
ZaradenieTelefónKancelária
E-mail
Ailer Štefan, doc. Ing., Ph.D.externí člen SZ
výzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
302
LB06N2030 (Led-D2.30)
zuzana.ambrozova@mendelu.cz
Appelová Petra, Ing.ÚPKdoktorandka
351
LB07N1019 (Led-C1.19)
Arnošt Vladimír, Bc.
organizační pracovník
224
LB07N2016 (Led-C2.16)
vladimir.arnost@mendelu.cz
MENDdoktorand
xbajus@node.mendelu.cz
Balík Josef, prof. Ing., Ph.D.ÚPTZP
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
262
LB01N3009 (Led-A3.09)
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.MEND
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
311
LD03N1009 (LD031.09)
MENDvýzkumník projektu II, organizační pracovníčka306LD08N1028 (LD081.28)katerina.barankova@mendelu.cz
ZF
externý učiteľ
Baričičová Viera, Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent252LB06N1015 (Led-D1.15)mojmir.baron@mendelu.cz
ÚVVpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqbarono@node.mendelu.cz
Benediková Daniela, doc. Ing., Ph.D.
externí oponentka IGA
qqbened1@node.mendelu.cz
výzkumník projektu I
309
akila.berraf-tebbal@mendelu.cz
externí člen SZ
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
ivana.blazkova@mendelu.cz
Blechová Hana, Ing.
technička pro výzkum
hana.blechova@mendelu.cz
externý učiteľ
545 136 010
BA01N5020 (A5.20)
xbocek0@node.mendelu.cz
Borusík Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - asistent
LB06N2016 (Led-D2.16)
ZFexterný učiteľ545 134 174
BA06N4002 (T4.02)
petr.brunecky@mendelu.cz
Březinová Magdaléna, Ing. Bc.doktorandka352LB07N1019 (Led-C1.19)
ZFexterný učiteľ545 134 044
BA04N5044 (B5.44)
doktorandka
VSL
zemědělský dělník
Bukovská Pavla, Ing.ÚZATakademická pracovníčka - asitent
374
LB01N3001 (N3001)pavla.bukovska@mendelu.cz
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent
277LB06N2021 (Led-D2.21)
Burgová Jana, Ing., Ph.D.ÚŠMZRvýzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
323
LD03N2003 (LD032.03)jana.burgova@mendelu.cz
Burg Patrik, prof. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
373
LB01N3024 (Led-A3.24)
Burian Samuel, Ing.ZF
externí člen SZ
qqburia1@node.mendelu.cz
Castillo Toriello de Gajda Ana Cristinauklízečka
externí člen SZqqcanek1@node.mendelu.cz
Čapková Milenareferentka administrativy, pracovníčka trhu práce
227
LB07N2014 (Led-C2.14)
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
ÚZK, MENDstavební referentka, koordinátor projektu ZF
315
LD03N1003 (LD031.03)
Čech Pavel, Ing.
systémový integrátor, asistent projektu
228
LB07N2015 (Led-C2.15)pavel.cech@mendelu.cz
Čech Petr, Ing., Ph.D.externý učiteľ
545 134 516
BA06N4016 (T4.16)
ZF
externí člen SZ
545 132 379
BA39N3024 (Q3.24)
Čížková Alice, Ing.ÚZAT
doktorandka, akademická pracovníčka - asistentka, organizační pracovníčka, finanční manažer
265LB01N3016 (Led-A3.16)
externí člen SZ
Damcová Tereza, MgA.ÚZAKA
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
545 136 041BA01N5013 (A5.13)tereza.damcova@mendelu.cz
Damec Jiří, prof. Ing., CSc.ÚZAKA
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
291
BA01N5014 (A5.14)
VSL
vedoucí vnitřní správy
201jiri.derganz@mendelu.cz
ZFexterná učiteľka548 220 078
dlouha@node.mendelu.cz
ÚZK
organizačně-technická pracovníčka
230
LB01N1005 (Led-A1.05)
Dohnalová Barbora, Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
344LB07N1014 (Led-C1.14)
Dokoupil Libor, Ing., Ph.D.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent
545 136 003
libor.dokoupil@mendelu.cz
ÚBZ
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZF
externý učiteľ
545 134 171
BA06N4006 (T4.06)
qqdrapal@node.mendelu.cz
ÚŠMZR
technická pracovníčka pro výuku
321
LD03N2010 (LD032.10)irena.drobilicova@mendelu.cz
Drochytková Jana, Ing.ZF, ÚBZdoktorandka, externí člen SZ, akademická pracovníčka - odborná asistentka279
LB06N2016 (Led-D2.16)
jana.drochytkova@mendelu.cz
Dvořák Miloň, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ
545 134 120
BA04N3015 (B3.15)
výzkumník projektu II, organizační pracovník
315
LD03N1003 (LD031.03)
ÚBZ
doktorandka
284LB06N2011 (Led-D2.11)
Ferby Vojtěch, Ing.
doktorand
xferby1@node.mendelu.cz
Feriancová Lubica, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqferian@node.mendelu.cz
ZF
externí oponentka IGA
Fialová Zuzana, Ing.doktorandka, výzkumník projektu I346LB07N1015 (Led-C1.15)zuzana.fialova@mendelu.cz
VSL
pěstitelka plodin
externá učiteľka
545 133 015
BA03N6030 (C6.30)
hfiser@node.mendelu.cz
doktorandka
Gála Antoníndělník nádvorní skupiny
antonin.gala@mendelu.cz
Gála Pavel, Ing.
doktorand
Galatíková Hanauklízečka
hana.galatikova@mendelu.cz
Gazdík Filip, Ing.
doktorand, technik pro výzkum
312
LD08N1009 (LD081.09)
filip.gazdik@mendelu.cz
Glozar MarekDZFřidič218LB07N3015 (Led-C3.15)
Goliáš Jan, prof. Ing., DrSc.ÚPTZP
výzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
jan.golias@mendelu.cz
Göttingerová Martina, Ing.ÚO
doktorandka, výzkumník projektu I, akademická pracovníčka - asistentka
243
LB01N2012 (Led-A2.12)martina.gottingerova@mendelu.cz
VSLpěstitelka plodin
jarmila.grbavcicova@mendelu.cz
MEND
výzkumník projektu IV
opravář - traktorista
ZF
externá učiteľka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
Havel Ladislav, prof. RNDr., CSc.
externý učiteľ
545 133 016BA03N5026 (C5.26)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Helmová Tereza, Ing.doktorandka
xhelmova@node.mendelu.cz
Híc Pavel, Ing., Ph.D.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II268LB01N3010 (Led-A3.10)pavel.hic@mendelu.cz
pěstitelka plodin
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
externý učiteľ
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
hlusek@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
Holešinský Radim, Ing.ÚVVdoktorand, technický pracovník pro výuku
radim.holesinsky@mendelu.cz
Horáčková Julie, Ing.
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku
julie.horackova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
miroslav.horak@mendelu.cz
Hořínková MarcelaÚZKtechnická pracovníčka pro výuku
LB01N1020 (Led-A1.20)marcela.horinkova@mendelu.cz
externý učiteľ
qqhost1@node.mendelu.cz
Host Tomášexterný učiteľ
qqhost@node.mendelu.cz
Hrdličková Hana, Ing.ZFexterní člen SZ
uklízečka
ÚZAKA
výzkumník projektu II
lucie.safarova@mendelu.cz
Hrstka Milošstrážný
Hrstka MilošVSLpěstitel plodin
ZF
externý učiteľ
545 134 516
BA06N4005 (T4.05)chladil@node.mendelu.cz
externá učiteľka
qqchwil@node.mendelu.cz
Janák Karel, doc. Ing., CSc.ZF
externý učiteľ
545 134 161
BA04N6050 (B6.50)
karel.janak@mendelu.cz
ZF
externý učiteľ
545 134 515BA06N2011 (T2.11)qqjancik@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqjancur@node.mendelu.cz
ÚBZexterní školitel
qqjanis1@node.mendelu.cz
externí školitelka
ZFexterný učiteľ
545 132 205
BA39N6034 (Q6.34)
Jelínek Antonín, doc. Ing., CSc.ZF
externí člen SZ
qqjelin7@node.mendelu.cz
Jetmarová Eva, Ing., CSc.externí člen SZqqjetmar@node.mendelu.cz
Jezdinský Aleš, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent
236
LB01N1022 (Led-A1.22)
ZFexterní člen SZ
studijní referentka
226
LB07N2018 (Led-C2.18)ivana.josefikova@mendelu.cz
Jurasová MilušeVSL
pěstitelka plodin
Jurenková Barbora, Ing.výzkumník projektu I
barbora.jurenkova@mendelu.cz
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, organizační pracovník231
LB01N1010 (Led-A1.10)
ÚŠMZRorganizačně-technická pracovníčka320LD03N2011 (LD032.11)petra.jurenova@mendelu.cz
Kachyňa František, Ing.externý učiteľ
545 134 173
BA06N2009 (T2.09)kachyna@node.mendelu.cz
Kingová MarcelaZF
externá učiteľka
Kiss Tomáš, Ing.MEND, ÚOvýzkumník projektu I, akademický pracovník - asistent, doktorand
241
LB01N2010 (Led-A2.10)tomas.kiss@mendelu.cz
Klasová Kristýna, Ing., Ph.D.ÚBZ
organizačně technická pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka
281
LB06N2016 (Led-D2.16)
Klemš Marek, RNDr. Ing., Ph.D.
externý učiteľ
545 133 296
BA03N6026 (C6.26)
marek.klems@mendelu.cz
ÚPK
výzkumník projektu I, doktorand, technický pracovník pro výuku
345
LB07N1015 (Led-C1.15)
ÚBZdoktorandka284LB06N2011 (Led-D2.11)
DZFexterná učiteľka211
Knézlík JosefZF, DZF
systémový integrátor, technik informačních systémů
229LB07N2015 (Led-C2.15)josef.knezlik@mendelu.cz
externý učiteľ545 133 078
BA01N3007 (A3.07)
Knott Robert, doc. Ing., Ph.D.externý učiteľ
545 134 124
BA04N4036 (B35)
robert.knott@mendelu.cz
Kobza František, prof. Ing., CSc.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
234
Kocanová Mária, Ing.doktorandka, technička pro výzkum312LD08N1009 (LD081.09)
Kohoutková Kristýna, Ing.ÚPKdoktorandka
xkohou11@node.mendelu.cz
Kokeš Přemysl, MgA.ÚZAKAakademický pracovník - asistent298
Kolmanová Drahomíra, Ing.ZF
externí oponentka IGA
qqkolma1@node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
Kopřivová Iveta, Ing.
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
301LB06N2037 (Led-D2.37)
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.ÚZK, ÚVV
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
231
LB01N1010 (Led-A1.10)
Košťálová IvaVSL
pěstitelka plodin
ÚŠMZRpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqkouka3@node.mendelu.cz
externý učiteľ
qqkoutn8@node.mendelu.cz
Kovář Martin, Ing.ZFexterní člen SZ
externá učiteľka
545 132 472
BA39N4030 (Q4.30)
jana.dufkova@mendelu.cz
ÚPTZPvýzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
269
LB01N3015 (ZFAC3)
Králík Stanislav, Ing.externí člen SZ
akademická pracovníčka - odborná asistentka
301
LB06N2037 (Led-D2.37)
Krejčiřík Přemysl, doc. Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent275LB06N2018 (Led-D2.18)
Křen Jan, prof. Ing., CSc.ZF
externý učiteľ
545 133 106BA01N3033 (A3.33)
uklízečkajana.krikavova@mendelu.cz
Křivánek Ivo, doc. RNDr., CSc.externý učiteľ
545 132 126
BA01N1032 (A1.32)
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.ÚPKvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent341BA01N5043 (A5.43)
ÚVV
doktorandka
xkulhan4@node.mendelu.cz
ÚVVakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I256LB06P1009 (Led-D01.09)
ZF
externí člen SZ
Kurková Dagmar
organizačně-technická pracovníčka
219
LB07N2007 (Led-C2.07)
dagmar.kurkova@mendelu.cz
Kuťková Tatiana, doc. Ing., CSc.
výzkumník projektu II, akademická pracovníčka - docentka
273
LB06N2013 (Led-D2.13)
tatiana.kutkova@mendelu.cz
ZF
externá učiteľka
252kyselako@node.mendelu.cz
Lacina Darek, Ing.
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
355
LB07N3012 (Led-C3.12)
darek.lacina@mendelu.cz
Lachmannová Monika, Ing., Ph.D.ÚZAKA
externá učiteľka
xsubova@node.mendelu.cz
Lampíř Lubomír, Ing., Ph.D.externí člen SZ
Látr Aleš, RNDr., Ph.D.ZFexterní oponent IGA
ÚVV
doktorand
instalatér
stanislav.liskovec@mendelu.cz
Litschmann Tomáš, RNDr.ZF
externí oponent IGA
Loder Sebastian, Ing.
doktorand
285LB06N2011 (Led-D2.11)xloder@node.mendelu.cz
VSLúdržbář - elektrikář
marek.loucka@mendelu.cz
Loučková Marie, Ing.VSL
pěstitelka plodin
marie.louckova@mendelu.cz
stavební údržbář budov
ÚVV
organizačně-technická pracovníčka, asistentka projektu
250LB06N1011 (Led-D1.11)stanislava.luksova@mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
046
BA01N5015 (A5.15)
anna.magni@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmacha@node.mendelu.cz
externý učiteľ545 136 003BA01N5012 (A5.12)
zahraničný hosť
qqmarion@node.mendelu.cz
Martinek Jiří, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
276LB06N2018 (Led-D2.18)
výzkumník projektu I, organizační pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka343BA01N5018 (A5.18)
Martinková Milena, RNDr., CSc.externá učiteľka545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
ÚZAT
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent, technik pro výzkum
370
LB01N3018 (Led-A3.18)
vladimir.masan@mendelu.cz
Mašek Jiří, doc. Ing., Ph.D.
externí oponent IGA
qqmasek@node.mendelu.cz
Matějka Daniel, Ing., Ph.D.ÚPKakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
347
LB07N1009 (Led-C1.09)
ÚPKvýzkumník projektu I
hana.matejkova@mendelu.cz
Medlík Mikuláš, MgA.akademický pracovník - asistent, doktorand
298
mikulas.medlik@mendelu.cz
ZFexterný učiteľ
545 134 168
BA06N2002 (T2.02)
externí člen SZ
qqmicola@node.mendelu.cz
Michlovský Miloš, doc. Ing., DrSc.ZF
externý učiteľ
akademická pracovníčka - asistentka
278
LB06N2021 (Led-D2.21)
lenka.miksova.ubz@mendelu.cz
ÚZAKA
doktorandka
xmitic@node.mendelu.cz
Moudrá Jana, Ing.MEND
výzkumník projektu II
308LD08N1036 (LD081.36)jana.moudra@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmouric@node.mendelu.cz
Mrázová Martina, Mgr. et Mgr.ÚZAKAakademická pracovníčka - asistentkamartina.mrazova@mendelu.cz
ÚZK
doktorandka
238
LA02N1006 (LA021.06)xmuchov2@node.mendelu.cz
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.
externý učiteľ
545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
qqmulle4@node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqmusil3@node.mendelu.cz
Navrátil Aleš, doc. Ing. arch., Ph.D.ÚZAKA
externý učiteľ
Navrátil Milan, prof. RNDr., CSc.externí oponent IGA
externý učiteľ
545 134 026
BA04N5031 (B5.31)miroslav.navratil@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqnawroc@node.mendelu.cz
ÚO
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - odborný asistent
244LB01N2013 (Led-A2.13)
Nedorost Ľudovít, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqnedoro@node.mendelu.cz
ÚPTZPvýzkumník projektu III, akademická pracovníčka - odborná asistentka
266
LB01N3008 (Led-A3.08)
Nepivodová Vlasta, PhDr.ZFexterná učiteľka545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)
nepivodo@node.mendelu.cz
ÚZK
akademická pracovníčka - docentka
233
LB01N1032 (Led-A1.32)jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
doktorand
Nováková JanaÚBZ
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovníčka
270LB06N2014 (Led-D2.14)
ZFexterní člen SZ
ÚZAKAakademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
304
LB06N2028 (Led-D2.28)iva.novotna@mendelu.cz
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku263LB01N3008 (Led-A3.08)
ÚOakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
242
LB01N2011 (Led-A2.11)
ivo.ondrasek@mendelu.cz
externí člen SZ
Ondrušiková Eva, Ing., CSc.
výzkumník projektu I
308
LD08N1036 (LD081.36)eva.ondrusikova@mendelu.cz
ZFexterní člen SZqqopravi@node.mendelu.cz
ZFexterný učiteľB302otruba@node.mendelu.cz
Paganová Viera, prof. Ing., Ph.D.externí oponentka IGA
Patočka Zdeněk, Ing., Ph.D.externý učiteľ545 134 022BA04N1068 (B1.68)zdenek.patocka@mendelu.cz
externí oponent IGA
qqpatzak@node.mendelu.cz
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.ZFexterní člen SZ
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
315
ZF
externí člen SZ
qqpavla5@node.mendelu.cz
Pavlačková Katarína, Ing.technická pracovníčka pro výuku, administrátorka projektu, externá učiteľka340LB07N1010 (Led-C1.10)
Pavloušek Pavel, prof. Ing., Ph.D.akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I251LB06N1012 (Led-D1.12)
MENDvýzkumník projektu I, organizační pracovník
307
LD08N1035 (LD081.35)jakub.pecenka@mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
akademický pracovník - profesor272LB06N2017 (Led-D2.17)milos.pejchal@mendelu.cz
MENDvýzkumník projektu I, organizační pracovníčka
307
LD08N1035 (LD081.35)
eliska.penazova@mendelu.cz
Pernický Paveltechnický pracovník pro výuku372
LB01N3025 (Led-A3.25)
pavel.pernicky@mendelu.cz
uklízečka
ZF
externá učiteľka
LB01N1030 (Led-A1.30)
ZF
externý učiteľ
VSL
pěstitel plodin, mechanizátor
ZFexterní člen SZ
qqpinter@node.mendelu.cz
Podhorský David, Ing.ZFexterní oponent IGA
qqpodhor@node.mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor
232
LB01N1008 (Led-A1.08)
Polcarová AlenaÚZK
evidován v OBD
qqpolcar@node.mendelu.cz
Polláková Pavlauklízečka
pavla.pollakova@mendelu.cz
Pospíšil František, prof. Ing., CSc.
externý učiteľ
externí oponent IGA
qqprasil@node.mendelu.cz
ÚVVakademický pracovník - odborný asistent253LB06N1013 (Led-D1.13)kamil.prokes@mendelu.cz
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.ZF
externý učiteľ
545 132 397
BA39N3085 (Q3.85)
martin.prokes.umo@mendelu.cz
Prudký Jan, Ing., Ph.D.externý učiteľ
ÚVV
akademická pracovníčka - odborná asistentka
259
LB06N1013 (Led-D1.13)
bozena.prusova@mendelu.cz
uklízečka206
Pulkrábková VladimíraÚZAKA
organizačně-technická pracovníčka, administrator projektu
290LB06N2027 (Led-D2.27)vladimira.pulkrabkova@mendelu.cz
Raddová Jana, Mgr., Ph.D.výzkumník projektu II318LD08N1006 (LD081.06)
Ragasová Lucia, Ing.technička pro výzkum306LA02N1006 (LA021.06)
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
Rajnoch Milan, doc. Ing., CSc.
akademický pracovník - docent
271
LB06N2019 (Led-D2.19)
doktorandka, výzkumník projektu I, odborná pracovníčka implementace
243LB01N2012 (Led-A2.12)
Rolný Ivo, doc. PhDr., Ph.D.
externý učiteľ
545 132 536BA39N5041 (Q5.41)rolny@node.mendelu.cz
Rožnovská Doubravka, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ545 133 206
BA27N1004 (M1.04)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 010
BA01N5062 (A5.62)
VSLreferentka hospodářské správy
210
ZFexterný učiteľ
545 134 057
BA04N5043 (B5.43)radomir.repka@mendelu.cz
externý učiteľ
545 136 000
BA01N3045 (A3.45)
doktorand
xrihak2@node.mendelu.cz
Salašová Alena, doc. Dr. Ing.ÚPK
výzkumník projektu III, akademická pracovníčka - docentka
342
BA01N5018 (A5.18)
ÚŠMZRvýzkumník projektu III, akademický pracovník - docent322LD03N2008 (LD032.08)
ZF
externí člen SZ
ÚZK
doktorandka
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II348LB07N1008 (Led-C1.08)jozef.sedlacek@mendelu.cz
Sedlo Jiří, Ing., CSc.
externí člen SZ
qqsedlo@node.mendelu.cz
Sekanina Petr, Ing.ÚZKdoktorand
externí člen SZ
Seriš Daniel, Ing.ÚPTZP
doktorand
Skoupil Jaromír, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 134 524
BA04N6029 (B514)
Slavík Rostislav, Bc.výzkumník projektu I258
LB06P1016 (Led-D01.16)
rostislav.slavik@mendelu.cz
doktorandka
xslezak@node.mendelu.cz
Snovická ZuzanaVSL
pěstitelka plodin
zuzana.snovicka@mendelu.cz
Sochor Jiří, doc. Ing., Ph.D.ÚVV
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
254
LB06N1014 (Led-D1.14)
Sotolářová Oldřiška, Ing.
akademická pracovníčka - asistentka
235
LB01N1013 (Led-A1.13)
oldriska.sotolarova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I255LB06N1017 (Led-D1.17)
Souček Jiří, Ing., Ph.D.externí oponent IGA
qqsouce2@node.mendelu.cz
Souček Josef, Ing.ZF
externí oponent IGA
qqsouce3@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
266
LB01N3008 (Led-A3.08)
ivo.soural@mendelu.cz
Spěvák Josef, Ing., Ph.D.ÚZKkoordinátor investic projektu778 714 596
josef.spevak@mendelu.cz
Spěváková Eva, Ing.projektový manažer - senior, tajemnice fakulty
223
LB07N2010 (Led-C2.10)eva.spevakova@mendelu.cz
uklízečka
libuse.spevakova@mendelu.cz
ZFexterný učiteľ545 133 266BA27N1046 (M1.46)spurny@node.mendelu.cz
ÚBZ
evidován v OBD
ZFexterná učiteľka
545 132 334
BA39N3082 (Q3.82)
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
externý učiteľ
545 133 364
BA02N1007 (D1.07)stratil@node.mendelu.cz
VSLtechnická pracovníčka pro vědu a výzkum
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
ZF
externí člen SZ
qqsupuka@node.mendelu.cz
ÚVVdoktorandka
xsuska@node.mendelu.cz
ZF
externá učiteľka
323
svit@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
qqsvob14@node.mendelu.cz
Svobodová RenataDZFstudijní referentka
225
LB07N2019 (Led-C2.19)
externí školitel
qqsvoja2@node.mendelu.cz
externá učiteľka545 134 106BA04N1020 (B1.20)
DZF
organizační pracovníčka
222
LB07N2006 (Led-C2.06)
ZFexterná učiteľka
545 133 048
BA01N4008 (A4.08)
ÚZAKAakademický pracovník - asistent, doktorand
298
LB06N2036 (Led-D2.36)dan.samanek@mendelu.cz
Šesták Ondřej, Ing.ÚPK
výzkumník projektu I
ondrej.sestak@mendelu.cz
výzkumník projektu II
294
BA01N5019 (A5.19)
barbara.sevcikova@mendelu.cz
Šimečková Jana, Bc. Ing.ZF, ÚBZakademická pracovníčka - asistentka, externí člen SZLB06N2016 (Led-D2.16)jana.simeckova@mendelu.cz
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent282LB06N2015 (Led-D2.15)
Šinková Aneta, Ing.doktorandkaxsinkova@node.mendelu.cz
Škrábek Vladimír, Ing.
doktorand
xskrabek@node.mendelu.cz
Šnurkovič Petr, Ing., Ph.D., DiS.akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
269
LB01N3015 (ZFAC3)
petr.snurkovic@mendelu.cz
Špalková Jaroslava, Ing.ZFexterní člen SZ
qqspalko@node.mendelu.cz
Špetík Milan, Ing.MEND
doktorand, technik pro výzkum
305
LD08N1027 (LD081.27)
Špinlerová Zuzana, Ing., Ph.D.ZF
externá učiteľka
545 134 054BA04N5047 (B5.47)
Štampar Franci, prof. Dr.ZF
externí člen SZ
Šteflíček Jan, Ing.
externí člen SZ
qqstefli@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
280
LB06N2016 (Led-D2.16)lukas.stefl@mendelu.cz
Štůsková Kateřina, Ing.MENDdoktorandka
xstusko1@node.mendelu.cz
doktorandka
269
LB01N3015 (ZFAC3)
externí člen SZ
qqtaglia@node.mendelu.cz
Tekielska Dorota Anna, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu I
305LD08N1027 (LD081.27)
ZFexterný učiteľ
Tlustý Jaromír
evidován v OBD
Toman Petr, Ing., Ph.D.ZF
externý učiteľ
545 132 404
BA39N4090 (Q4.90)
Tomešková Eva, Mgr.ZFexterná učiteľka
545 136 396
BN01N3032 (Z3.32)
externý učiteľ
545 132 533BA39N5023 (Q5.23)tomsik@node.mendelu.cz
externí oponent IGA
Tvrzníková Magdalena, Ing.technická pracovníčka pro výuku545 136 029BA01N5034 (A5.34)magdalena.tvrznikova@mendelu.cz
Uher Jiří, doc. Dr. Ing.výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent234LB01N1030 (Led-A1.30)
ZF
externý učiteľ
545 132 330
BA39N3082 (Q3.82)
VSL
strážný
ivan.urban@mendelu.cz
Urbanová Radka, Bc.externá učiteľka
Urban Vojtěch, Ing.ÚPK
doktorand
545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
ZF
zahraničná hosť
qqusenik@node.mendelu.cz
Vacek Lubor, doc. Ing., CSc.
externý učiteľ
akademický pracovník - odborný asistent318
LD03N1005 (LD031.05)
miroslav.vachun@mendelu.cz
Vaida Pavel, Bc.ÚBZvýzkumník projektu I, organizační pracovník
274
LB06N2022 (Led-D2.22)
Vajčner Pavel, Ing.ZF
externí člen SZ
qqvajcn2@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqvalsik@node.mendelu.cz
Valtera Jiří, Ing.ZF
externí oponent IGA
qqvalte1@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqvargo3@node.mendelu.cz
Vavříková LenkaVSLpěstitelka plodin
lenka.vavrikova@mendelu.cz
ÚVVdoktorandxvavrini@node.mendelu.cz
Velička Petr, Ing.ZF
externí člen SZ
ÚPTZP
organizačně-technická pracovníčka
260
LB01N2028 (Led-A2.28)
miroslava.viktorinova@mendelu.cz
Vlašínová Helena, Ing., Ph.D.
externá učiteľka
545 133 021
BA03N5024 (C5.24)vlas@node.mendelu.cz
ZF
externý učiteľ
545 133 279
BA02N3023 (D3.23)
jiri.vlcek@mendelu.cz
VSL
pěstitelka plodin
ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
545 136 008
radoslav.vlk@mendelu.cz
Vorel Ivan, doc. Ing. arch., CSc.
externí oponent IGA
Vrablcová Helena, Ing.doktorandka
xvrablco@node.mendelu.cz
ZF
externý učiteľ
545 134 175BA06N4009 (T4.09)
externá učiteľka
545 134 039
BA04N2046 (B2.46)
valerie.vranova@mendelu.cz
ÚVV
doktorandka
xvrbova1@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
qqwagner@node.mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
qqweber@node.mendelu.cz
Wernerová Libuše, Bc.ÚZATorganizačně-technická pracovníčka
374
LB01N3001 (N3001)
výzkumník projektu IV, akademická pracovníčka - docentka292
BA01N5014 (A5.14)
MEND
doktorand
xwohlmut@node.mendelu.cz
Záhradníková Viera, Ing.
technická pracovníčka pro výuku
256LB06P1010 (ZFD02)viera.zahradnikova@mendelu.cz
Zálešák VlastimilVSLstrážný
vlastimil.zalesak@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II724 803 357
LB06N2016 (Led-D2.16)
roman.zamecnik@mendelu.cz
Zatloukal Patrik, Ing.
doktorand
externá učiteľka
545 136 005
BA03N5028 (C5.28)
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
371
LB01N3020 (Led-A3.20)
externí člen SZ
Žallmannová Eva, Ing., Ph.D.ÚPKvýzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
Želísková Renata, Ing.technická pracovníčka pro výuku382LB05N1008 (Led-SKL1.08)renata.zeliskova@mendelu.cz
ZFexterný učiteľ
545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)
pavel.zufan@mendelu.cz

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.