Zahradnická fakulta - telefonní seznamHelp


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Telefonní předvolba pro pracoviště Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla neodpovídající této předvolbě jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
Zařazení
TelefonKancelářE-mail
externí člen SZ
Ambrožová Zuzana, doc. Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II
302
LB06N2030 (Led-D2.30)
Appelová Petra, Ing.
doktorandka
351
LB07N1019 (Led-C1.19)
xhlavac6@node.mendelu.cz
organizační pracovník
224
LB07N2016 (Led-C2.16)
Bajus Marko, MSc.doktorand317
xbajus@node.mendelu.cz
Balík Josef, prof. Ing., Ph.D.akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III262LB01N3009 (Led-A3.09)josef.balik@mendelu.cz
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
311
LD03N1009 (LD031.09)miroslav.baranek@mendelu.cz
organizační pracovnice, výzkumník projektu II
306
LD08N1028 (LD081.28)
katerina.barankova@mendelu.cz
Barański Rafał, prof. Dr hab.externí učitelqqbarans@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent252
LB06N1015 (Led-D1.15)
mojmir.baron@mendelu.cz
Baroňová Kateřinapracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqbarono@node.mendelu.cz
Benediková Daniela, doc. Ing., Ph.D.externí oponentka IGAqqbened1@node.mendelu.cz
MEND
výzkumník projektu I
309
akila.berraf-tebbal@mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
technička pro výzkum
ZF
externí učitel
545 136 010
BA01N5020 (A5.20)
xbocek0@node.mendelu.cz
Borusík Pavel, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - asistent
LB06N2016 (Led-D2.16)
pavel.borusik@mendelu.cz
Brunecký Petr, doc. Dr. Ing.
externí učitel
545 134 174
BA06N4002 (T4.02)petr.brunecky@mendelu.cz
Březinová Magdaléna, Ing. Bc.ÚPK
doktorandka
352
LB07N1019 (Led-C1.19)
xbrezin6@node.mendelu.cz
Buček Antonín, doc. Ing., CSc.
externí učitel
545 134 044BA04N5044 (B5.44)bucek@node.mendelu.cz
Budínová Dagmar, Ing.doktorandka
zemědělský dělníktomas.bucha@mendelu.cz
Bukovská Pavla, Ing.akademická pracovnice - asitent374
LB01N3001 (N3001)
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
277LB06N2021 (Led-D2.21)pavel.bulir@mendelu.cz
Burgová Jana, Ing., Ph.D.ÚŠMZRvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka323LD03N2003 (LD032.03)
ÚVV, ÚZATakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
373
LB01N3024 (Led-A3.24)
patrik.burg@mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
Castillo Toriello de Gajda Ana Cristina
uklízečka
ZF
externí člen SZ
qqcanek1@node.mendelu.cz
Čapková MilenaVSL, DZFpracovnice trhu práce, referentka administrativy227
LB07N2014 (Led-C2.14)
milena.capkova@mendelu.cz
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
stavební referentka, koordinátor projektu ZF
315
LD03N1003 (LD031.03)
systémový integrátor, asistent projektu
228
LB07N2015 (Led-C2.15)
Čech Petr, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 516BA06N4016 (T4.16)
externí člen SZ
545 132 379
BA39N3024 (Q3.24)
Čížková Alice, Ing.doktorandka, projektový manažer - senior, organizační pracovnice, finanční manažer, akademická pracovnice - asistentka265LB01N3016 (Led-A3.16)alice.cizkova@mendelu.cz
externí člen SZ
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
545 136 041
BA01N5013 (A5.13)tereza.damcova@mendelu.cz
Damec Jiří, prof. Ing., CSc.ÚZAKA
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
291
BA01N5014 (A5.14)
Derganz Jiří, Ing.vedoucí vnitřní správy
201
jiri.derganz@mendelu.cz
Dlouhá Drahomíra, doc. PhDr., CSc.ZFexterní učitelka
548 220 078
ÚZKorganizačně-technická pracovnice230
LB01N1005 (Led-A1.05)
ÚPTZPdoktorandka
xdoceka3@node.mendelu.cz
Dohnalová Barbora, Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
344
LB07N1014 (Led-C1.14)barbora.dohnalova@mendelu.cz
Dokoupil Libor, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 003
Doležel Vít, Ing.ÚBZ
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.ZFexterní učitel
545 134 171
BA06N4006 (T4.06)qqdrapal@node.mendelu.cz
ÚŠMZRtechnická pracovnice pro výuku
321
LD03N2010 (LD032.10)
doktorandka, akademická pracovnice - odborná asistentka, externí člen SZ
279
LB06N2016 (Led-D2.16)
externí učitel545 134 120
BA04N3015 (B3.15)
Eichmeier Aleš, Ing., Ph.D.
výzkumník projektu II, organizační pracovník
315
LD03N1003 (LD031.03)
doktorand
Feriancová Lubica, prof. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
ZF
externí oponentka IGA
qqfetter@node.mendelu.cz
ÚPKdoktorandka, výzkumník projektu I
346
LB07N1015 (Led-C1.15)
Fibingrová LudmilaVSL
pěstitelka plodin
ludmila.fibingrova@mendelu.cz
Fišerová Helena, Dr. Ing.ZF
externí učitelka
545 133 015
BA03N6030 (C6.30)
Franková Šárka, Ing. et Ing.ÚZKdoktorandka
xkubick9@node.mendelu.cz
Gála Antoníndělník nádvorní skupiny
doktorand
xgala@node.mendelu.cz
VSLuklízečka
Gazdík Filip, Ing.MENDdoktorand, technik pro výzkum
312
LD08N1009 (LD081.09)filip.gazdik@mendelu.cz
DZFřidič218LB07N3015 (Led-C3.15)marek.glozar@mendelu.cz
výzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)jan.golias@mendelu.cz
ÚOdoktorandka, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - asistentka243LB01N2012 (Led-A2.12)
pěstitelka plodin
Grzebelus Dariusz, prof.MEND
výzkumník projektu IV
Hakalová Eliška, Ing. Bc., Ph.D.MENDorganizační pracovnice, výzkumník projektu I307
LD08N1035 (LD081.35)
eliska.hakalova@mendelu.cz
opravář - traktorista
ZF
externí učitelka
545 136 557BN01N2057 (Z2.57)lea.hasikova@mendelu.cz
Havel Ladislav, prof. RNDr., CSc.
externí učitel
545 133 016
BA03N5026 (C5.26)
ladislav.havel@mendelu.cz
Havlíček Jiří, doc. PhDr.ÚZAKA
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
doktorandka
Híc Pavel, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II268LB01N3010 (Led-A3.10)
Hlaváčová IvanaVSLpěstitelka plodin
ZFexterní učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
ZFexterní člen SZ
Holán Marek, Ing.
akademický pracovník - asistent
Holešinský Radim, Ing.ÚVV
doktorand, technický pracovník pro výuku
doktorandka, technická pracovnice pro výukujulie.horackova@mendelu.cz
Horák Miroslav, Ing., Ph.D.ÚPTZP
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
miroslav.horak@mendelu.cz
Hořínková Marcela
technická pracovnice pro výuku
237
LB01N1020 (Led-A1.20)
Host Adam
externí učitel
externí učitel
qqhost@node.mendelu.cz
Hrdličková Hana, Ing.
externí člen SZ
qqhrdlic@node.mendelu.cz
Hrdličková Miroslava
uklízečka
miroslava.hrdlickova@mendelu.cz
výzkumník projektu II
lucie.safarova@mendelu.cz
Hrstka MilošVSL
strážný
milos.hrstka.mend@mendelu.cz
Hrstka Miloš
pěstitel plodin
Chladil Josef, doc. Ing., CSc.ZF
externí učitel
545 134 516BA06N4005 (T4.05)chladil@node.mendelu.cz
Chwil MiroslawaÚZK
externí učitelka
qqchwil@node.mendelu.cz
externí učitel
545 134 161
BA04N6050 (B6.50)
Jančík Miroslav, Ing.ZF
externí učitel
545 134 515
BA06N2011 (T2.11)
qqjancik@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqjancur@node.mendelu.cz
ÚBZ
externí školitel
qqjanis1@node.mendelu.cz
externí školitelka
qqjaniso@node.mendelu.cz
Janků Martin, doc. JUDr., CSc.ZF
externí učitel
545 132 205
BA39N6034 (Q6.34)
ZFexterní člen SZ
ZFexterní člen SZ
Jezdinský Aleš, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
236
LB01N1022 (Led-A1.22)ales.jezdinsky@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
DZF
studijní referentka
226
LB07N2018 (Led-C2.18)
VSL
pěstitelka plodin
miluse.jurasova@mendelu.cz
Jurenková Barbora, Ing.ÚPK
výzkumník projektu I
barbora.jurenkova@mendelu.cz
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, organizační pracovník
231
LB01N1010 (Led-A1.10)milos.jurica@mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice320LD03N2011 (LD032.11)petra.jurenova@mendelu.cz
externí učitel
545 134 173
BA06N2009 (T2.09)
ZFexterní učitelka
Kiss Tomáš, Ing.
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu I, doktorand
241
LB01N2010 (Led-A2.10)
organizačně technická pracovnice, akademická pracovnice - odborná asistentka
281
LB06N2016 (Led-D2.16)
ZF
externí učitel
545 133 296
BA03N6026 (C6.26)
marek.klems@mendelu.cz
Klepárník Radim, Ing.
výzkumník projektu I, doktorand, technický pracovník pro výuku
345
LB07N1015 (Led-C1.15)
radim.kleparnik@mendelu.cz
Klímová Veronika, Ing.doktorandka
284
LB06N2011 (Led-D2.11)
Klimovičová Světlana, PaedDr.externí učitelka
211
sklimov@node.mendelu.cz
systémový integrátor, technik informačních systémů
229
LB07N2015 (Led-C2.15)
externí učitel
545 133 078
BA01N3007 (A3.07)
externí učitel
545 134 124
BA04N4036 (B35)robert.knott@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
234
doktorandka, technička pro výzkum
312
LD08N1009 (LD081.09)
Kohoutková Kristýna, Ing.
doktorandka
xkohou11@node.mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
298
Kolmanová Drahomíra, Ing.ZFexterní oponentka IGAqqkolma1@node.mendelu.cz
Konečná Hana, Ing., Ph.D.ZF
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
301
LB06N2037 (Led-D2.37)iveta.koprivova@mendelu.cz
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.ÚZK, ÚVVvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
231
LB01N1010 (Led-A1.10)
tomas.kopta@mendelu.cz
pěstitelka plodiniva.kostalova@mendelu.cz
Koukal Vítězslav, Ing., CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkouka3@node.mendelu.cz
externí učitel
Kovář Martin, Ing.ZF
externí člen SZ
qqkova11@node.mendelu.cz
Kozlovsky Dufková Jana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka
545 132 472
BA39N4030 (Q4.30)
Kožíšková Jarmila, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka269
LB01N3015 (ZFAC3)
Králík Stanislav, Ing.ZF
externí člen SZ
ÚZAKA
akademická pracovnice - odborná asistentka
301
LB06N2037 (Led-D2.37)
Krejčiřík Přemysl, doc. Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent275
LB06N2018 (Led-D2.18)
premysl.krejcirik@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 133 106
BA01N3033 (A3.33)jan.kren@mendelu.cz
VSLuklízečka
Křivánek Ivo, doc. RNDr., CSc.
externí učitel
545 132 126
BA01N1032 (A1.32)
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.ÚPKvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
341
BA01N5043 (A5.43)
Kulhánková Michaela, Ing.ÚVV
doktorandka
Kumšta Michal, Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I256LB06P1009 (Led-D01.09)
Kunicki Edward, prof.externí člen SZ
qqkunick@node.mendelu.cz
DZForganizačně-technická pracovnice
219
LB07N2007 (Led-C2.07)dagmar.kurkova@mendelu.cz
Kuťková Tatiana, doc. Ing., CSc.akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II
273
LB06N2013 (Led-D2.13)
ZFexterní učitelka252
Lacina Darek, Ing.ÚPK
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
355
LB07N3012 (Led-C3.12)
externí učitelka
xsubova@node.mendelu.cz
Lampíř Lubomír, Ing., Ph.D.externí člen SZ
ZF
externí oponent IGA
ÚVV
doktorand
xlicek1@node.mendelu.cz
Lískovec Stanislavinstalatér
Litschmann Tomáš, RNDr.
externí oponent IGA
qqlitsch@node.mendelu.cz
Loder Sebastian, Ing.
doktorand
285
LB06N2011 (Led-D2.11)
VSLúdržbář - elektrikář
marek.loucka@mendelu.cz
pěstitelka plodin
VSLstavební údržbář budov
organizačně-technická pracovnice, asistentka projektu250
LB06N1011 (Led-D1.11)
stanislava.luksova@mendelu.cz
Magni Anna, Ing., Ph.D.ÚZAKA
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
046BA01N5015 (A5.15)
externí učitel
545 136 003
BA01N5012 (A5.12)
zahraniční host
qqmarion@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
276
LB06N2018 (Led-D2.18)
organizační pracovnice, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - odborná asistentka343
BA01N5018 (A5.18)
hana.kuchynkova@mendelu.cz
ZFexterní učitelka545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
mart@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
370
LB01N3018 (Led-A3.18)
externí oponent IGA
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
347LB07N1009 (Led-C1.09)daniel.matejka@mendelu.cz
Matějková Hana, Ing.ÚPK
výzkumník projektu I
ÚZAKA
akademický pracovník - asistent, doktorand
298
externí učitel
545 134 168
BA06N2002 (T2.02)
Mičola Petr, Ing.
externí člen SZ
qqmicola@node.mendelu.cz
externí učitel
Miksová Lenka, Ing. et Ing.ÚBZakademická pracovnice - asistentka
278
LB06N2021 (Led-D2.21)
lenka.miksova.ubz@mendelu.cz
Mitić Aleksandradoktorandka
xmitic@node.mendelu.cz
MEND
výzkumník projektu II
308LD08N1036 (LD081.36)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Mrázová Martina, Mgr. et Mgr.ÚZAKAakademická pracovnice - asistentka
Muchová Tereza, Ing.ÚZKdoktorandka
238
LA02N1006 (LA021.06)
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.
externí učitel
545 134 175BA06N4009 (T4.09)qqmulle4@node.mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
qqmusil3@node.mendelu.cz
externí učitel
externí oponent IGA
qqnavr18@node.mendelu.cz
Navrátil Miroslav, RNDr., Ph.D.
externí učitel
545 134 026
BA04N5031 (B5.31)
miroslav.navratil@mendelu.cz
Nawrocki Jacek, Dr hab.ZF
externí člen SZ
qqnawroc@node.mendelu.cz
Nečas Tomáš, Ing., Ph.D.ÚOvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - odborný asistent
244
LB01N2013 (Led-A2.13)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Němcová Anna, Dr. Ing.ÚPTZPvýzkumník projektu III, akademická pracovnice - odborná asistentka
266
LB01N3008 (Led-A3.08)
anna.nemcova@mendelu.cz
Nepivodová Vlasta, PhDr.ZFexterní učitelka545 136 326BN01N3026 (Z3.26)nepivodo@node.mendelu.cz
Neugebauerová Jarmila, doc. Ing., Ph.D.ÚZK
akademická pracovnice - docentka
233LB01N1032 (Led-A1.32)
doktorand
Nováková JanaÚBZ
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovnice
270
LB06N2014 (Led-D2.14)
jana.novakova@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqnovak0@node.mendelu.cz
Novotná Iva, Ing.ÚZAKA
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
304
LB06N2028 (Led-D2.28)
ÚPTZP
doktorandka, technická pracovnice pro výuku
263
LB01N3008 (Led-A3.08)
petra.omastova@mendelu.cz
Ondrášek Ivo, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
242
LB01N2011 (Led-A2.11)
Ondr Pavel, doc. Ing., CSc.ZF
externí člen SZ
qqondr@node.mendelu.cz
výzkumník projektu I
308
LD08N1036 (LD081.36)
externí člen SZ
qqopravi@node.mendelu.cz
Otruba Ivar, prof. Ing., CSc.
externí učitel
B302
Paganová Viera, prof. Ing., Ph.D.
externí oponentka IGA
Patočka Zdeněk, Ing., Ph.D.ZF
externí učitel
545 134 022
BA04N1068 (B1.68)
Patzak Josef, Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGA
qqpatzak@node.mendelu.cz
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.ZFexterní člen SZ
Pavelková Radka, Ing.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
315
xpavel11@node.mendelu.cz
Pavlačka Radek, Ing.ZFexterní člen SZ
administrátorka projektu, externí učitelka, technická pracovnice pro výuku
340
LB07N1010 (Led-C1.10)
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I251LB06N1012 (Led-D1.12)
Pečenka Jakub, Ing.MENDvýzkumník projektu I, organizační pracovník307LD08N1035 (LD081.35)jakub.pecenka@mendelu.cz
Pechová Jana, Ing., Ph.D.ÚZAKApracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqpecho1@node.mendelu.cz
ÚBZakademický pracovník - profesor272LB06N2017 (Led-D2.17)
Pernický Pavel
technický pracovník pro výuku
372
LB01N3025 (Led-A3.25)
Pešová Žanetauklízečka
zaneta.pesova@mendelu.cz
Petříková Kristina, doc. Ing., CSc.
externí učitelka
LB01N1030 (Led-A1.30)
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.
externí učitel
qqpicha@node.mendelu.cz
Pinkava Janpěstitel plodin, mechanizátor
jan.pinkava@mendelu.cz
externí člen SZ
externí oponent IGA
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.ÚZKvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor232LB01N1008 (Led-A1.08)
Polcarová Alena
evidován v OBD
qqpolcar@node.mendelu.cz
Polláková Pavla
uklízečka
externí učitel
qqpospis@node.mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
Prokeš Kamil, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
253
LB06N1013 (Led-D1.13)kamil.prokes@mendelu.cz
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.externí učitel
545 132 397
BA39N3085 (Q3.85)
externí učitel
prudky@node.mendelu.cz
Průšová Božena, Ing., Ph.D.ÚVV
akademická pracovnice - odborná asistentka
259
LB06N1013 (Led-D1.13)bozena.prusova@mendelu.cz
uklízečka
206
Pulkrábková Vladimíra
organizačně-technická pracovnice, administrator projektu
290
LB06N2027 (Led-D2.27)
Raddová Jana, Mgr., Ph.D.MENDvýzkumník projektu II
318
LD08N1006 (LD081.06)jana.raddova@mendelu.cz
Ragasová Lucia, Ing.
technička pro výzkum, pracovnice pro implementaci investic
306
LA02N1006 (LA021.06)
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
ÚBZ
akademický pracovník - docent
271
LB06N2019 (Led-D2.19)
milan.rajnoch@mendelu.cz
Rampáčková Eliška, Ing.ÚO
doktorandka, výzkumník projektu I, odborná pracovnice implementace
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
eliska.rampackova@mendelu.cz
Rolný Ivo, doc. PhDr., Ph.D.
externí učitel
545 132 536
BA39N5041 (Q5.41)
rolny@node.mendelu.cz
Rožnovská Doubravka, Ing., Ph.D.externí člen SZ545 133 206BA27N1004 (M1.04)
Rožnovský Jaroslav, Ing. RNDr., CSc.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 010
BA01N5062 (A5.62)
Ryzá AlenaVSL
referentka hospodářské správy
210
alena.ryza@mendelu.cz
Řepka Radomír, doc. Ing., Ph.D.externí učitel
545 134 057
BA04N5043 (B5.43)
externí učitel
545 136 000
BA01N3045 (A3.45)
ÚVVdoktorand
Salašová Alena, doc. Dr. Ing.ÚPKakademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu III
342
BA01N5018 (A5.18)
alena.salasova@mendelu.cz
Salaš Petr, doc. Dr. Ing.výzkumník projektu III, akademický pracovník - docent
322
LD03N2008 (LD032.08)
Salava Jaroslav, doc. Dr. Ing.externí člen SZ
qqsalava@node.mendelu.cz
ÚZKdoktorandka
Sedláček Jozef, Ing., Ph.D.ÚPK
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
348
LB07N1008 (Led-C1.08)
Sedlo Jiří, Ing., CSc.ZFexterní člen SZ
qqsedlo@node.mendelu.cz
ÚZK
doktorand
ZF
externí člen SZ
Seriš Daniel, Ing.
doktorand
akademický pracovník - odborný asistent
545 134 524BA04N6029 (B514)jaromir.skoupil@mendelu.cz
výzkumník projektu I258LB06P1016 (Led-D01.16)rostislav.slavik@mendelu.cz
doktorandkaxslezak@node.mendelu.cz
VSL
pěstitelka plodin
zuzana.snovicka@mendelu.cz
Sochor Jiří, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent254LB06N1014 (Led-D1.14)jiri.sochor@mendelu.cz
výzkumník projektu II
259
LB06N1013 (Led-D1.13)
lenka.sochorova@mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka235LB01N1013 (Led-A1.13)oldriska.sotolarova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
255
LB06N1017 (Led-D1.17)
radek.sotolar@mendelu.cz
Souček Jiří, Ing., Ph.D.externí oponent IGA
Souček Josef, Ing.ZF
externí oponent IGA
ÚPTZP
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
266LB01N3008 (Led-A3.08)ivo.soural@mendelu.cz
Spěvák Josef, Ing., Ph.D.ÚZKkoordinátor investic projektu
778 714 596
projektový manažer - senior, tajemnice fakulty
223
LB07N2010 (Led-C2.10)
VSLuklízečka
Spurný Petr, prof. Ing., CSc.
externí učitel
545 133 266
BA27N1046 (M1.46)
spurny@node.mendelu.cz
ÚBZ
evidován v OBD
qqsteino@node.mendelu.cz
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.externí učitelka
545 132 334
BA39N3082 (Q3.82)
sarka.stojarova@mendelu.cz
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.externí učitel545 133 364
BA02N1007 (D1.07)
stratil@node.mendelu.cz
technická pracovnice pro vědu a výzkum382LB05N1008 (Led-SKL1.08)
ZF
externí člen SZ
qqsupuka@node.mendelu.cz
Suská Alžběta, Ing.
doktorandka
xsuska@node.mendelu.cz
Svitáčková Běla, Ing., CSc.
externí učitelka
323
Svoboda Antonín, Ing.ZF
externí člen SZ
studijní referentka
225LB07N2019 (Led-C2.19)renata.svobodova@mendelu.cz
externí školitel
Sýkorová Jitka, PhDr.ZF
externí učitelka
545 134 106
BA04N1020 (B1.20)
Sytařová Irena, Ing., Ph.D.organizační pracovnice
222
LB07N2006 (Led-C2.06)
Šafránková Ivana, doc. Ing., Ph.D.externí učitelka545 133 048
BA01N4008 (A4.08)
ivana.safrankova@mendelu.cz
ÚZAKAakademický pracovník - asistent, doktorand
298
LB06N2036 (Led-D2.36)dan.samanek@mendelu.cz
Šesták Ondřej, Ing.ÚPKvýzkumník projektu I
ondrej.sestak@mendelu.cz
výzkumník projektu II294
BA01N5019 (A5.19)
Šimečková Jana, Bc. Ing.
akademická pracovnice - asistentka, externí člen SZ
LB06N2016 (Led-D2.16)
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - docent
282LB06N2015 (Led-D2.15)pavel.simek@mendelu.cz
Šinková Aneta, Ing.ÚZAT
doktorandka
374
LB01N3001 (N3001)
ÚVVdoktorand
akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
269
LB01N3015 (ZFAC3)
ZF
externí člen SZ
Špetík Milan, Ing.doktorand, technik pro výzkum305LD08N1027 (LD081.27)milan.spetik@mendelu.cz
externí učitelka
545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
zuzana.spinlerova@mendelu.cz
Štampar Franci, prof. Dr.ZF
externí člen SZ
Šteflíček Jan, Ing.externí člen SZ
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
280
LB06N2016 (Led-D2.16)
lukas.stefl@mendelu.cz
Štůsková Kateřina, Ing.MEND
doktorandka
317
Švestková Petra, Ing.ÚPTZPdoktorandka269
LB01N3015 (ZFAC3)
xdufkov1@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
doktorandka, výzkumník projektu I305
LD08N1027 (LD081.27)
Těthal Jiří, Mgr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel
ÚBZ
evidován v OBD
qqtlust2@node.mendelu.cz
Toman Petr, Ing., Ph.D.externí učitel545 132 404BA39N4090 (Q4.90)
externí učitelka
545 136 396
BN01N3032 (Z3.32)
Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.externí učitel
545 132 533
BA39N5023 (Q5.23)
Tříska Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterní oponent IGA
technická pracovnice pro výuku
545 136 029
BA01N5034 (A5.34)
magdalena.tvrznikova@mendelu.cz
Uher Jiří, doc. Dr. Ing.výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
234
LB01N1030 (Led-A1.30)
jiri.uher@mendelu.cz
ZFexterní učitel545 132 330
BA39N3082 (Q3.82)
Urban Ivan
strážný
ivan.urban@mendelu.cz
ZF
externí učitelka
qqurbano@node.mendelu.cz
Urban Vojtěch, Ing.ÚPKdoktorand
545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
Usenik Valentina, doc., Ph.D.ZFzahraniční host
Vacek Lubor, doc. Ing., CSc.
externí učitel
qqvacek@node.mendelu.cz
Vachůn Miroslav, Ing., Ph.D.MENDakademický pracovník - odborný asistent318
LD03N1005 (LD031.05)
miroslav.vachun@mendelu.cz
ÚBZvýzkumník projektu I, organizační pracovník274
LB06N2022 (Led-D2.22)
pavel.vaida@mendelu.cz
externí člen SZ
externí člen SZ
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
qqvalsik@node.mendelu.cz
Valtera Jiří, Ing.
externí oponent IGA
externí člen SZ
VSL
pěstitelka plodin
ÚVV
doktorand
externí člen SZ
Viktorinová Miroslava, Ing.ÚPTZPorganizačně-technická pracovnice
260
LB01N2028 (Led-A2.28)
Vlašínová Helena, Ing., Ph.D.
externí učitelka
545 133 021
BA03N5024 (C5.24)
Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.ZF
externí učitel
545 133 279BA02N3023 (D3.23)jiri.vlcek@mendelu.cz
Vlková LenkaVSLpěstitelka plodin
lenka.vlkova@mendelu.cz
Vlk Radoslav, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
545 136 008
radoslav.vlk@mendelu.cz
externí oponent IGA
qqvorel4@node.mendelu.cz
doktorandkaxvrablco@node.mendelu.cz
Vrána František, akad. arch.
externí učitel
545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
vrana@node.mendelu.cz
externí učitelka
545 134 039
BA04N2046 (B2.46)valerie.vranova@mendelu.cz
Vrbová Libuše, Ing.ÚVV
doktorandka
Wagnerová Eva, Ing.externí člen SZ
qqwagner@node.mendelu.cz
Weber Martin, Ing.ZFexterní oponent IGA
Wilhelmová Dana, doc. Dr. Ing.ÚZAKA
výzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentka
292
BA01N5014 (A5.14)
Wohlmuth Jan, Ing.
doktorand
Záhradníková Viera, Ing.ÚVVtechnická pracovnice pro výuku
256
LB06P1010 (ZFD02)
strážný
Zámečník Roman, Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
724 803 357
LB06N2016 (Led-D2.16)
Zatloukal Patrik, Ing.ÚZATdoktorand
xzatlo13@node.mendelu.cz
ZF
externí učitelka
545 136 005
BA03N5028 (C5.28)
ÚVV, ÚZATakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I371
LB01N3020 (Led-A3.20)
externí člen SZ
qqzimov1@node.mendelu.cz
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
Želísková Renata, Ing.
technická pracovnice pro výuku
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
externí učitel
545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)pavel.zufan@mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.