Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Alchazadu Athena, Mgr., Ph.D.ÚJKSexterná učiteľkaqqalchaz@node.mendelu.cz
Alonso Gomez Maria JoseFRRMSzahraničná hosťqqalonso@node.mendelu.cz
Ankomah Emmanuel Kofi, Ing., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 333BN01N3033 (Z3.33)emmanuel.ankomah@mendelu.cz
Bajer Petr, Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZqqbajer3@node.mendelu.cz
Baranyiova Eva, prof. Mgr., CSc.ÚTSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqbarany@node.mendelu.cz
Bartušková Hana, Ing.ÚRPEpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)545 136 401BN01N4001 (Z4.01)qqbartu2@node.mendelu.cz
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.ÚRPEakademická pracovníčka - profesorka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)vera.becvarova@mendelu.cz
Bezecný Radim, Ing.FRRMSexterní školitelqqbezecn@node.mendelu.cz
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - docentka545 136 405BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
Blížkovský Petr, doc. Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - docentpetr.blizkovsky@mendelu.cz
Bodečková Božena, Ing.ÚRPEexterná učiteľka545 136 401BN01N4001 (Z4.01)bodeckov@node.mendelu.cz
Brožovičová Klára, Mgr. et Mgr., Ph.D.ÚSSakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 327BN01N3027 (Z3.27)klara.brozovicova@mendelu.cz
Brunclík Karel, Ing.ÚRPEexterný učiteľqqbruncl@node.mendelu.cz
Bustos SusanaÚSSexterná učiteľkaqqbustos@node.mendelu.cz
Býčková Irena, Mgr. et Mgr.ÚJKSakademická pracovníčka - asistentka545 136 255BN01N2055 (Z2.55)irena.byckova@mendelu.cz
Caha Jan, RNDr., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 331BN01N3031 (Z3.31)jan.caha@mendelu.cz
Carpenter BreffniFRRMSzahraničný hosťqqcarpen@node.mendelu.cz
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZqqcudli2@node.mendelu.cz
Čada Martin, Ing.DFRRMStajemník fakulty545 136 307BN01N3007 (Z3.07)martin.cada@mendelu.cz
Čechová Kateřina, Mgr.DFRRMSreferentka public relations545 136 583BN01N2083katerina.cechova@mendelu.cz
Čejka Marek, doc. JUDr. PhDr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - docent545 136 313BN01N3013 (Z3.13)marek.cejka@mendelu.cz
Čeněk Jiří, Ing. Mgr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 321BN01N3021 (Z3.21)jiri.cenek@mendelu.cz
Černek Ivan, Ing., Ph.D.FRRMSexterní člen SZ545 134 082BA04N4023 (B4.23)qqcernek@node.mendelu.cz
Damborský Milan, Ing., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 329BN01N3029 (Z3.29)milan.damborsky@mendelu.cz
Daňková Barbora, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 408BN01N4008 (Z4.08)barbora.dankova@mendelu.cz
Darkwah Samuel Antwi, Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 312BA01N2081 (A2.81)samuel.darkwah.zo@mendelu.cz
Dolák Jan, PhDr., Ph.D.ÚJKSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqdolak@node.mendelu.cz
Doležalová Helena, JUDr., Ph.D.FRRMSexterní školitelkaqqdoleza@node.mendelu.cz
Dolník Kateřina, DiS.DFRRMSreferentka zahraničních styků545 136 345BN01N1021 (Z1.21)katerina.dolnik@mendelu.cz
Đorđević Vladimir, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)vladimir.dordevic@mendelu.cz
Floková Ludmila, Mgr.ÚEPZakademická pracovníčka - asistentka545 136 282BN01N2054 (Z2.54)ludmila.flokova@mendelu.cz
Gál ZoltánFRRMSzahraničný hosťqqgal1@node.mendelu.cz
Grega Libor, prof. Dr. Ing.ÚRPEakademický pracovník - profesor545 136 406BN01N4006 (Z4.06)libor.grega@mendelu.cz
Hájek Oldřich, doc. RNDr., Ph.D.FRRMSexterní člen SZqqhajek@node.mendelu.cz
Hajslerová Renata, Mgr.ÚJKSakademická pracovníčka - asistentkarenata.hajslerova@mendelu.cz
Hasíková Lea, Mgr.ÚJKSakademická pracovníčka - asistentka545 136 557BN01N2057 (Z2.57)lea.hasikova@mendelu.cz
Hernandez Kong Joany Lizet, Ing.ÚJKSexterná učiteľka545 133 338BA20N2022 (N2.22)qqherna2@node.mendelu.cz
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.ÚEPZexterný učiteľ545 136 252BN01N2052 (Z2.52)hlusek@node.mendelu.cz
Horák Miroslav, RNDr. Mgr., Ph.D.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 253BN01N2053 (Z2.53)miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
Hovězáková PetraÚSSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqhoveza@node.mendelu.cz
Hrabálek Martin, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 310BN01N3010 (Z3.10)martin.hrabalek@mendelu.cz
Hrabec Pavel, Ing.ÚSSakademický pracovník - asistent545 136 326BN01N3026 (Z3.26)pavel.hrabec@mendelu.cz
Hübelová Dana, PhDr., Ph.D.ÚSSakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 326BN01N3026 (Z3.26)dana.hubelova@mendelu.cz
Hušek Petr, Mgr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 323BN01N3023 (Z3.23)petr.husek@mendelu.cz
Chmelíková Gabriela, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - docentka545 136 411BN01N4011 (Z4.11)gabriela.chmelikova@mendelu.cz
Chromková Manea Beatrice-Elena, Ph.D., MAÚSSakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 327BN01N3027 (Z3.27)beatrice-elena.manea@mendelu.cz
Jančářová Ilona, doc. JUDr., Ph.D.FRRMSexterní školitelkaqqjanca1@node.mendelu.cz
Jetelina Jaroslav, Ing.ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 311BN01N3011 (Z3.11)jaroslav.jetelina@mendelu.cz
Juřica Alois, Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZjurica@node.mendelu.cz
Kafoněk Richard, Ing., Ph.D.ÚRPEexterný učiteľ545 132 532BA39N5022 (Q5.22)qqkafone@node.mendelu.cz
Kalasová Žaneta, Ing.ÚEPZakademická pracovníčka - asistentka545 136 285BN01N2054 (Z2.54)zaneta.kalasova@mendelu.cz
Karber Vít, Bc.DFRRMS, FRRMSsprávce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor545 136 276BN01N2076 (Z2.76)vit.karber@mendelu.cz
Katolická ZdeňkaDFRRMSstudijní referentka545 136 121BN01N1021 (Z1.21)zdenka.katolicka@mendelu.cz
Khairi Amar, Ing.ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 322BN01N3022 (Z3.22)amar.khairi@mendelu.cz
Kizeková Alica, Mgr., PhD.ÚTSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)kizekova@node.mendelu.cz
Klusáček Petr, Mgr., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 330BN01N3030 (Z3.30)petr.klusacek@mendelu.cz
Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.FRRMSexterní člen SZqqkocma2@node.mendelu.cz
Konečná Daniela, Mgr.FRRMSexterní oponentka IGAqqkone11@node.mendelu.cz
Konečná KateřinaDFRRMSprojektový manažer, administrator projektu545 136 309BN01N3009 (Z3.09)katerina.konecna@mendelu.cz
Konečný Ondřej, Mgr., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 330BN01N3030 (Z3.30)ondrej.konecny@mendelu.cz
Konopáč VladimírDFRRMStechnický pracovník pro výuku545 136 666BN01N2076 (Z2.76)vladimir.konopac@mendelu.cz
Kovanič Martin, MA, Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 325BN01N3025 (Z3.25)martin.kovanic@mendelu.cz
Kovářová Denisa, Ing.ÚJKSakademická pracovníčka - asistentka545 136 557BN01N2057 (Z2.57)denisa.kovarova@mendelu.cz
Kozumplíková Alice, Ing., Ph.D.ÚEPZakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 282BN01N2054 (Z2.54)alice.kozumplikova@mendelu.cz
Krpec Oldřich, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.DFRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqkrpec@node.mendelu.cz
Lategan Francois, Dr.ÚRPEexterný učiteľqqlatega@node.mendelu.cz
Lončar ZoltánJelenaFRRMSzahraničná hosťqqlonca1@node.mendelu.cz
Lopez Garcia Jose Luis, prof.ÚRPE, FRRMSexterný učiteľ, zahraničný hosťqqlopezg@node.mendelu.cz
Lošák Tomáš, prof. Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - profesor545 136 256BN01N2056 (Z2.56)tomas.losak@mendelu.cz
Máchal Pavel, doc. Ing., CSc., prof.h.c.ÚRPEexterný učiteľ545 136 332BN01N3032 (Z3.32)pmachal@node.mendelu.cz
Malovičová Ivana, PhDr.ÚJKSakademická pracovníčka - asistentka545 136 253BN01N2053 (Z2.53)ivana.malovicova@mendelu.cz
Menšík Ladislav, Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - odborný asistent545 134 066BA04N6050 (B6.50)ladislav.mensik@mendelu.cz
Messari Hamza, Mgr., PhD.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 255BN01N2055 (Z2.55)hamza.messari@mendelu.cz
Mifková Tatiana, Ing., Ph.D.DFRRMSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqmifko1@node.mendelu.cz
Mintah Samuel, Ing. Bc.ÚTSexterný učiteľxmintah@node.mendelu.cz
Miškolci Simona, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)simona.miskolci@mendelu.cz
Mocek Ondřej, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 311BN01N3011 (Z3.11)ondrej.mocek@mendelu.cz
Modrá Helena, doc. MVDr., Ph.D.ÚTSakademická pracovníčka - docentka545 136 320BN01N3020 (Z3.20)helena.modra@mendelu.cz
Morávková LucieDFRRMSorganizačně-technická pracovníčka545 136 508BN01N3008 (Z3.08)lucie.moravkova@mendelu.cz
Musah Justice Surugu IssahÚRRexterný učiteľymusah@node.mendelu.cz
Nauriyal Dinesh KumarFRRMSzahraničný hosťqqnauriy@node.mendelu.cz
Nesiba Jiří, PhDr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 325BN01N3025 (Z3.25)jiri.nesiba@mendelu.cz
Okuroglu Ozun SuleFRRMSzahraničná hosťqqokurog@node.mendelu.cz
Otoo Adelaide Ekua Mrenfoa, Ing.ÚTSexterná učiteľkaxotoo@node.mendelu.cz
Pavlík Ivo, prof. MVDr., CSc.ÚTSakademický pracovník - profesor545 136 319BN01N3019 (Z3.19)ivo.pavlik@mendelu.cz
Peša Zdeněk, PaedDr.DFRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqpesa@node.mendelu.cz
Petlach Martin, PhDr.ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 322BN01N3022 (Z3.22)martin.petlach@mendelu.cz
Pochobradská Kateřina, Ing.ÚRRexterná učiteľkaqqpochob@node.mendelu.cz
Polišenský JanÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqpolise@node.mendelu.cz
Ptáček Pavel, Mgr. RNDr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 324BN01N3024 (Z3.24)pavel.ptacek@mendelu.cz
Qiaoan Runya, Mgr., Ph.D.ÚRPEvědecko-výzkumná pracovníčka545 136 408BN01N4008 (Z4.08)runya.qiaoan@mendelu.cz
Quartey Ebo Tawiah, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - asistent545 136 335BN01N3035 (Z3.35)ebo.quartey@mendelu.cz
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - docentka545 136 403BN01N4003 (Z4.03)jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
Rak Tomáš, Mgr.ÚSSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqrak@node.mendelu.cz
Redlichová Radka, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 411BN01N4011 (Z4.11)radka.redlichova@mendelu.cz
Reich Pavel, Mgr., Ph.D.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 257BN01N2057 (Z2.57)pavel.reich@mendelu.cz
Roubínek PavelÚSSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqroubi1@node.mendelu.cz
Roubínek Pavel, Mgr., Ph.D.ÚSSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqroubin@node.mendelu.cz
Ruda Aleš, doc. RNDr., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - docent545 136 252BN01N2052 (Z2.52)ales.ruda@mendelu.cz
Sanguanpong SurasakFRRMSzahraničný hosťqqsangua@node.mendelu.cz
Schlossarek MartinFRRMSzahraničný hosťqqschlos@node.mendelu.cz
Schneider Jiří, Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - odborný asistent545 136 283BN01N2056 (Z2.56)jiri.schneider@mendelu.cz
Schneiderová Jitka, Ing.ÚEPZexterní asistentkaqqschne1@node.mendelu.cz
Simion OtiliaFRRMSzahraničná hosťqqsimion@node.mendelu.cz
Slámová Kateřina, Ing.DFRRMSorganizačně-technická pracovníčka545 136 306BN01N3006 (Z3.06)katerina.slamova@mendelu.cz
Smolík Josef, doc. PhDr. Mgr., Ph.D., MBA, LLMÚSSakademický pracovník - docent545 136 321BN01N3021 (Z3.21)josef.smolik@mendelu.cz
Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D.ÚSSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqsmolov@node.mendelu.cz
Somerlíková Kristina, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - docentka545 136 401BN01N4001 (Z4.01)kristina.somerlikova@mendelu.cz
Střeleček František, prof. Ing., CSc., dr. h. c.FRRMSexterní člen SZqqstrele@node.mendelu.cz
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 403BN01N4003 (Z4.03)veronika.svatosova@mendelu.cz
Svobodová Eliška, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 410BN01N4010 (Z4.10)eliska.svobodova@mendelu.cz
Svobodová Zuzana, Ing.ÚRPEakademická pracovníčka - asistentka545 136 532BN01N3032 (Z3.32)zuzana.svobodova@mendelu.cz
Szunyog TomasFRRMSzahraničný hosťqqszunyo@node.mendelu.cz
Ševčík Michal, Ing.ÚRRakademický pracovník - asistent545 136 329BN01N3029 (Z3.29)michal.sevcik@mendelu.cz
Šmidrová Lenka, Ing.DFRRMSstudijní referentka545 136 112BN01N1021 (Z1.21)lenka.smidrova@mendelu.cz
Štantejská Petra, Ing.ÚEPZpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)xstantej@node.mendelu.cz
Tamáš Vojtěch, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 335BN01N3035 (Z3.35)vojtech.tamas@mendelu.cz
Tapachai NirundonÚRPEexterný učiteľqqtapach@node.mendelu.cz
Taterová Eva, Mgr., MA, Ph.D.ÚTSakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 310BN01N3010 (Z3.10)eva.taterova@mendelu.cz
Touriňo Daniel Vázquez, Mgr., Ph.D.ÚJKSexterný učiteľqqtourin@node.mendelu.cz
Tůma Antonín, RNDr.ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqtuma1@node.mendelu.cz
Turcsányi Richard, Mgr. Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 320BN01N3020 (Z3.20)richard.turcsanyi@mendelu.cz
Tvrdoň Jozef, prof. Ing., Ph.D.ÚRPEexterný učiteľqqtvrdo2@node.mendelu.cz
Twerefou Daniel Kwabena, Dr., PhD.FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqtweref@node.mendelu.cz
Ulmann VítÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqulmann@node.mendelu.cz
Upadhyaya Joshi DivyaFRRMSzahraničná hosťqqupadhy@node.mendelu.cz
Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.ÚSSakademická pracovníčka - docentka545 136 323BN01N3023 (Z3.23)martina.urbanova@mendelu.cz
Váleková Soňa, Ing.ÚRPEexterná učiteľka545 136 408BN01N4008 (Z4.08)xvalekov@node.mendelu.cz
Vaňová Anna, doc. Ing., Ph.D.FRRMSexterní člen SZqqvanova@node.mendelu.cz
Vařáková Kateřina, Mgr., DiS.ÚSSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqvarako@node.mendelu.cz
Vašíček Milan, JUDr., MBAFRRMSexterní člen SZqqvasic9@node.mendelu.cz
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 409BN01N4009 (Z4.09)nahanga.verter@mendelu.cz
von Bennewitz Álvarez Eduardo Alfredo, Ing., Ph.D.FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)545 136 313BN01N3013 (Z3.13)qqalvar1@node.mendelu.cz
Vöröš Dominik, Mgr.ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqvoros1@node.mendelu.cz
Vykoukalová Zdeňka, PhDr., Ph.D.ÚSSexterná učiteľka545 135 205BA05N2018 (E17)zdenka.vykoukalova@mendelu.cz
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.ÚEPZakademický pracovník - profesor545 136 284BN01N2052 (Z2.52)ilja.vyskot@mendelu.cz
Zdráhal Ivo, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 409BN01N4009 (Z4.09)ivo.zdrahal@mendelu.cz
Zezůlková Marie, Dr. Ing.FRRMSexterní člen SZqqzezulk@node.mendelu.cz
Zouhar Ludvíková Lenka, Mgr.ÚJKSakademická pracovníčka - asistentka545 136 257BN01N2057 (Z2.57)lenka.ludvikova@mendelu.cz
Zourek Michal, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)michal.zourek@mendelu.cz
Živělová Iva, prof. Ing., CSc.ÚRPEakademická pracovníčka - profesorka545 136 404BN01N4004 (Z4.04)iva.zivelova@mendelu.cz

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.