Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

MenoPracovisko
Zaradenie
TelefónKancelária
E-mail
ÚJKS
externá učiteľka
ÚRRakademický pracovník - lektor
545 136 333
BN01N3033 (Z3.33)
Bajer Petr, Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZ
ÚTSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Bártková Tereza, Mgr.
studijní referentka
545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)
ÚRPEpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)545 136 401BN01N4001 (Z4.01)
ÚRPEakademická pracovníčka - profesorka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)vera.becvarova@mendelu.cz
Bezecný Radim, Ing.
externí školitel
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)
qqbezecn@node.mendelu.cz
ÚRPEakademická pracovníčka - docentka
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
ivana.blazkova@mendelu.cz
ÚTSakademický pracovník - docent
petr.blizkovsky@mendelu.cz
externá učiteľka
545 136 401BN01N4001 (Z4.01)bodeckov@node.mendelu.cz
ÚRPEexterný učiteľ
qqbruncl@node.mendelu.cz
Bustos SusanaÚSS
externá učiteľka
qqbustos@node.mendelu.cz
ÚJKSakademická pracovníčka - asistentka545 136 255BN01N2055 (Z2.55)
Caha Jan, RNDr., Ph.D.ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 331
BN01N3031 (Z3.31)
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZ
Čada Martin, Ing.tajemník fakulty
545 136 307
BN01N3007 (Z3.07)martin.cada@mendelu.cz
Čejka Marek, doc. JUDr. PhDr., Ph.D.
akademický pracovník - docent
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
marek.cejka@mendelu.cz
Čeněk Jiří, Ing. Mgr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
FRRMS
externí člen SZ
545 134 082
BA04N4023 (B4.23)
qqcernek@node.mendelu.cz
ÚRPE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)barbora.dankova@mendelu.cz
Darkwah Samuel Antwi, Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 312
BA01N2081 (A2.81)
samuel.darkwah.zo@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Doležalová Helena, JUDr., Ph.D.FRRMS
externí školitelka
qqdoleza@node.mendelu.cz
Dolník Kateřina, DiS.DFRRMS
referentka zahraničních styků
545 136 345
BN01N1021 (Z1.21)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 318BN01N3018 (Z3.18)
Floková Ludmila, Mgr.ÚEPZ
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
ludmila.flokova@mendelu.cz
ÚRPEakademický pracovník - profesor545 136 406
BN01N4006 (Z4.06)
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 285BN01N2054 (Z2.54)
Hájek Oldřich, doc. RNDr., Ph.D.externí člen SZqqhajek@node.mendelu.cz
Hajslerová Renata, Mgr.ÚJKSakademická pracovníčka - asistentka
Hasíková Lea, Mgr.ÚJKS
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)lea.hasikova@mendelu.cz
Hernandez Kong Joany Lizet, Ing.externá učiteľka
545 133 338
BA20N2022 (N2.22)
ÚEPZ
externý učiteľ
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
hlusek@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 253
BN01N2053 (Z2.53)
Hort Zdeňka, PhDr., Ph.D.ÚSSexterná učiteľka
545 135 205
BA05N2018 (E17)
zdenka.hort@mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqhoveza@node.mendelu.cz
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)
Hübelová Dana, PhDr., Ph.D.ÚSS
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)
dana.hubelova@mendelu.cz
Hušek Petr, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
petr.husek@mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentka
545 136 411BN01N4011 (Z4.11)
Chromková Manea Beatrice-Elena, Ph.D., MAÚSS
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 327
BN01N3027 (Z3.27)
FRRMS
externí školitelka
qqjanca1@node.mendelu.cz
Juřica Alois, Ing., CSc.
externí člen SZ
ÚRPE
externý učiteľ
545 132 532
BA39N5022 (Q5.22)
ÚEPZ
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
DFRRMS, FRRMS
správce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor
545 136 276BN01N2076 (Z2.76)vit.karber@mendelu.cz
DFRRMS
studijní referentka
545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)
zdenka.katolicka@mendelu.cz
ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 322BN01N3022 (Z3.22)
Klusáček Petr, Mgr., Ph.D.ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330BN01N3030 (Z3.30)petr.klusacek@mendelu.cz
externí člen SZ
Konečná Daniela, Mgr.
externí oponentka IGA
projektový manažer, administrator projektu
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)katerina.konecna@mendelu.cz
ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330BN01N3030 (Z3.30)ondrej.konecny@mendelu.cz
DFRRMS
technický pracovník pro výuku
545 136 666
BN01N2076 (Z2.76)
vladimir.konopac@mendelu.cz
Kovanič Martin, MA, Ph.D.ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325BN01N3025 (Z3.25)
Kovářová Denisa, Ing.akademická pracovníčka - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
ÚEPZ
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
alice.kozumplikova@mendelu.cz
DFRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec@node.mendelu.cz
Lategan Francois, Dr.ÚRPE
externý učiteľ
qqlatega@node.mendelu.cz
Lopez Garcia Jose Luis, prof.
externý učiteľ
qqlopezg@node.mendelu.cz
ÚEPZ
akademický pracovník - profesor
545 136 256
BN01N2056 (Z2.56)
tomas.losak@mendelu.cz
Malá Veronika, Ing.
pR referentka
545 136 583
BN01N2083
ÚJKSakademická pracovníčka - asistentka
545 136 253
BN01N2053 (Z2.53)
Menšík Ladislav, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 134 066
BA04N6050 (B6.50)
ladislav.mensik@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)
DFRRMSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚTSexterný učiteľ
Miškolci Simona, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)
simona.miskolci@mendelu.cz
Mocek Ondřej, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 311
BN01N3011 (Z3.11)
ondrej.mocek@mendelu.cz
Modrá Helena, doc. MVDr., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka
545 136 320
BN01N3020 (Z3.20)
helena.modra@mendelu.cz
Morávková LucieDFRRMSorganizačně-technická pracovníčka
545 136 508
BN01N3008 (Z3.08)
lucie.moravkova@mendelu.cz
Musah Justice Surugu IssahÚRRexterný učiteľ
Nesiba Jiří, PhDr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325BN01N3025 (Z3.25)
Otoo Adelaide Ekua Mrenfoa, Ing.externá učiteľka
xotoo@node.mendelu.cz
ÚTSakademický pracovník - profesor
545 136 319
BN01N3019 (Z3.19)
Peša Zdeněk, PaedDr.DFRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Petlach Martin, PhDr.ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)martin.petlach@mendelu.cz
externá učiteľka
qqpochob@node.mendelu.cz
Polišenský Janpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqpolise@node.mendelu.cz
ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 324BN01N3024 (Z3.24)pavel.ptacek@mendelu.cz
ÚTSvýzkumník projektu I545 136 408BN01N4008 (Z4.08)runya.qiaoan@mendelu.cz
ÚRPE
akademický pracovník - asistent
545 136 335
BN01N3035 (Z3.35)
ebo.quartey@mendelu.cz
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
Redlichová Radka, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
radka.redlichova@mendelu.cz
Reich Pavel, Mgr., Ph.D.ÚJKS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
akademický pracovník - docent545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Sanguanpong Surasak
zahraničný hosť
zahraničný hosťqqschlos@node.mendelu.cz
Schneider Jiří, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 283
BN01N2056 (Z2.56)jiri.schneider@mendelu.cz
ÚEPZexterní asistentka
qqschne1@node.mendelu.cz
zahraničná hosť
qqsimion@node.mendelu.cz
organizačně-technická pracovníčka
545 136 306
BN01N3006 (Z3.06)
Smolík Josef, doc. PhDr. Mgr., Ph.D., MBA, LLMÚSS
akademický pracovník - docent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
josef.smolik@mendelu.cz
Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqsmolov@node.mendelu.cz
Somerlíková Kristina, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka545 136 401BN01N4001 (Z4.01)kristina.somerlikova@mendelu.cz
Střeleček František, prof. Ing., CSc., dr. h. c.externí člen SZqqstrele@node.mendelu.cz
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
Svobodová Eliška, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 410BN01N4010 (Z4.10)eliska.svobodova@mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 532
BN01N3032 (Z3.32)
zuzana.svobodova@mendelu.cz
Ševčík Michal, Ing.ÚRR
akademický pracovník - asistent
545 136 329BN01N3029 (Z3.29)michal.sevcik@mendelu.cz
externý učiteľ
qqsimece@node.mendelu.cz
studijní referentka
545 136 112
BN01N1021 (Z1.21)
lenka.smidrova@mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
xstantej@node.mendelu.cz
Tamáš Vojtěch, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 335BN01N3035 (Z3.35)
externý učiteľ
Taterová Eva, Mgr., MA, Ph.D.ÚTSakademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)eva.taterova@mendelu.cz
Touriňo Daniel Vázquez, Mgr., Ph.D.ÚJKSexterný učiteľ
qqtourin@node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)
Tvrdoň Jozef, prof. Ing., Ph.D.
externý učiteľ
Twerefou Daniel Kwabena, Dr., PhD.FRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtweref@node.mendelu.cz
Ulmann VítÚTS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqulmann@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentka545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
martina.urbanova@mendelu.cz
Váleková Soňa, Ing.ÚRPEexterná učiteľka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
xvalekov@node.mendelu.cz
externí člen SZ
FRRMSexterní člen SZ
qqvasic9@node.mendelu.cz
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)
nahanga.verter@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
Vöröš Dominik, Mgr.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqvoros1@node.mendelu.cz
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.ÚEPZ
akademický pracovník - profesor
545 136 284BN01N2052 (Z2.52)
Zdráhal Ivo, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)
ivo.zdrahal@mendelu.cz
Zezůlková Marie, Dr. Ing.FRRMSexterní člen SZ
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 257BN01N2057 (Z2.57)lenka.ludvikova@mendelu.cz
Zourek Michal, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
Živělová Iva, prof. Ing., CSc.ÚRPEakademická pracovníčka - profesorka
545 136 404
BN01N4004 (Z4.04)
iva.zivelova@mendelu.cz

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.